Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinė atskaitomybė (3)

  PowerPoint pristatymas. Finansinės atskaitomybės rūšys. Balanso ataskaitos struktūra. Pagrindinių balanso rodiklių apibūdinimas. Įmonės veiklos grupavimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai. Pinigų srautų grupės. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tiesioginis būdas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo netiesioginis būdas. Aiškinamojo rašto struktūra.
  Finansai, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-06-11
 • Finansinė atskaitomybė (4)

  Pelno/nuostolio ataskaita (per visą laikotarpį). Išvados. Balansas (per visą laikotarpį). Išvada. Pinigų srautų ataskaita. Išvada. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Išvada. Likvidumas (bendrasis). Išvada. Efektyvumas. Išvada. Stabilumas. Išvada. Darnumo rodikliai. Darnumas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-05-16
 • Finansinė atskaitomybė: mėsos perdirbimo įmonė UAB "Agrovet"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Agrovet" įmonės 2007 m. spalio mėn. finansinę atskaitomybę. Apie įmonę. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Bandomasis balansas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2010-02-23
 • Finansinė įmonės veikla

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai finansų tvarkymo uždaviniai. Finansavimo rūšys. Finansavimo šaltiniai skirstomi pagal lėšų kilmę. Įdėjimas (investavimas). Pinigų (kapitalo) panaudojimas. Praktinis sąnaudų palyginimo būdas. Praktinis pelno palyginimo būdas. Praktinis pelningumo palyginimo būdas. Atsipirkimo laiko būdas. Kapitalo (diskontuotos arba nuvertėjusių pinigų) vertės būdas. Vidinės rentabilumo normos būdas.
  Finansai, konspektas(28 skaidrės)
  2007-03-15
 • Finansinė rizika

  Rizikos samprata. Finansinė rizika. Finansinės rizikos rūšys. Rizika ir pelno norma. Rizikos mažinimo būdai.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-04-26
 • Finansinė rizika ir jos valdymo pagrindai

  Veiklos neapibrėžtumo lygiai. Veiklos rizika ir jos suvokimo ypatumai. Subjektyvioji ir objektyvioji rizika. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimo ypatumai. Rizikos klasifikavimo bruožai ir ypatumai. Rizikos tipai pagal klasifikavimo požymius. Finansinės rizikos suvokimo ir sudėties įvairovė. Projektinės rizikos sudėties ir suvokimo ypatumai. Rizikos valdymas ir jo etapai. Rizikos dydžio ir pasiskirstymo nustatymo ypatumai. Rizikos šaltiniai. Rizikos valdymo metodai ir priemonės.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2007-01-31
 • Finansinė rizika. Finansinės rizikos mažinimo būdai

  Įvadas. Finansinė rizika. Finansinės rizikos samprata. Rizikos valdymas. Išorinių ir vidinių rizikos veiksnių analizė. Rizikos rūšys. Finansinių investicijų rizika. Vertybinių popierių portfelio rizika. Valiutos keitimo rizika. Palūkanų normos rizika. Likvidumo rizika. Kredito rizika. Rinkos rizika. Rizikos kapitalo fondai. Finansinės rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2009-10-07
 • Finansinė veiklos analizė: UAB "Vamzdininkai"

  Įvadas. Įmonės UAB "Vamzdininkai" pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmaną. Turto pelningumo piramidinė analizė (Pagal L. Bernstein).
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-26
 • Finansinės analizės būdai ir jų praktinis taikymas kontroliuojant bei vertinant įmonės veiklą

  Įvadas. Finansų analizė, jos rūšys, reikšmė ir uždaviniai. Analizės būdai. AB "Rokiškio sūris" konsoliduotos finansinės atskaitomybės 2006-2007 metų analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-03-18
 • Finansinės analizės pagrindai

  Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinių rodiklių grupavimas. Pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Finansinių rodiklių skaičiavimo pavyzdys. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-11-19
 • Finansinės analizės rūšys

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su finansinės analizės rūšimis. Įmonių veiklos analizės klasifikavimo į rūšis požymiai. Operatyvinė analizė. Retrospektyvinė analizė. Perspektyvinė analizė. Vidaus lyginamoji analizė. Tarpįmoninė lyginamoji analizė. Kompleksinė analizė. Funkcinė vertinė analizė. Kitos įmonių veikos analizės rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2008-11-27
 • Finansinės atskaitomybės esmė, atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Finansinės atskaitomybės esmė. Atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Aplinkybės, ribojančios finansinės atskaitomybės parengimo principų įgyvendinimas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-16
 • Finansinės būklės analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"

  Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinus su AB "Sanitas" veikla atlikti finansinę analizę. Finansų analizės reikšmė ir rūšys. AB "Sanitas" pristatymas. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų. Horizontali analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-11-02
 • Finansinės būklės įvertinimas: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ir išanalizuoti AB "Panevėžio statybos trestas" 2009 metų 1-6 mėnesių ir 2008 metų 1-6 mėnesių finansinės būklės įvertinimą. Įmonės "Panevėžio statybos trestas" charakteristika. Įmonės susikūrimo ir veiklos istorija. Veiklos sritys, pagrindinės prekių ir tiekėjų rinkos. Paslaugų asortimentas ir gaminamų prekių asortimentas. Įmonės finansinė analizė. Įmonės "Panevėžio statybos trestas" balansas. Įmonės "Panevėžio statybos trestas". Pelno (nuostolių) ataskaita. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (valdymo) rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2010-01-11
 • Finansinės institucijos

  Įvadas. Finansinės institucijos kaip mokslinių tyrimų objektas. Finansinių institucijų apibrėžimas ir veiklos principai. Finansinių institucijų klasifikacija. Bankinės finansinės institucijos. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Kiti bankai. Nebankinės finansinės institucijos. Draudimo kompanijos. Pensijų fondai. Kredito unijos. Kitos nebankinės finansinės institucijos. Finansinių institucijų Lietuvoje apžvalga. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-10-23
 • Finansinės investicijos

  Investicijos, jų finansavimo šaltiniai ir vaidmuo. Investicijų esmė. Investicijų šaltiniai ir jų apibūdinimas. Investicijų rūšys. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą. Finansinės investicijos. Finansiniai tarpininkai. Tiesioginės ir netiesioginės finansinės investicijos. Tiesioginės ir netiesioginės finansinės investicijos. Finansinių tarpininkų grupės ir rūšys.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2007-11-30
 • Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai

  Įvadas. Investicijų sąvoka. Investicijų rūšys. Finansinės investicijos. Akcijos. Obligacijos. Obligacijų reitingas. Obligacijų pelningumas. Pajamų iš obligacijų gavimo charakteristikos ir rizikos įvertinimas. Paskolų ir obligacijų įvertinimas. Vekselis. Vekselių reikšmė ir funkcijos. Vekselių rūšys. Investicijų įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-22
 • Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai (3)

  Įvadas. Pelno ir rizikos vertinimas. Paprastosios akcijos obligacijos. Privilegijuotosios akcijos. Konvertuojami vertybiniai popieriai. Pasirinkimo sandoriai. Išankstiniai ir ateities sandoriai. Finansinių investicijų valdymo procesas. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2011-11-09
 • Finansinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Finansinės jėgos. Valiutos kursai. Plaukiojantis arba fiksuotas valiutos kursas. Užsienio valiutų keitimo kursai. Finansinės rizikos rūšys. Mokėjimų balansas. Kitos finansinės jėgos veikiančios tarptautinį verslą. Tarifai ir muitai, mokesčiai. Apmokestinimas. Skirtingi mokesčiai skirtingose valstybėse. Infliacija. Infliacijos poveikis palūkanų normai. Monetarinės ir fiskalinės politikos poveikis infliacijai. Infliacijos svarba tarptautiniam verslui. Infliacija ir tarptautinis verslas. Infliacija Lietuvoje. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams. Besiformuojantis infliacijos konvergencijos Mastrichto kainų stabilumo kriterijus. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams: infliacijos stebėjimas. Apskaitos pritaikymas. Tarptautinė bankininkystė. Namų ūkio taupymas. Didėjančio įsiskolinimo besivystančiose šalyse priežastys. Įsiskolinimo problemos sprendimas. Trumpalaikiai sprendimai. Ilgalaikiai sprendimai. Besivystančių šalių skolos rinkos augimas. Ilgesnio laikotarpio sprendimai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(34 skaidrės)
  2007-04-07
 • Finansinės krizės ir pinigų srautai

  PowerPoint pristatymas. Krizių tipai. Didžiosios finansų krizės. Valiutos krizė. Argentina 2001-2002. Krizės priežastys. Krizės pasekmės. Išėjimas iš krizės. Meksika 1994-95m. ("Gruodžio klaida", "Tequila krizė"). Išėjimas iš krizės.
  Finansai, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-05-17
Puslapyje rodyti po