Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Lutonė"

  Įvadas. Horizontali ir vertikali analizė. Pardavimų pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Priedai (4).
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-03
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Molesta"

  Įvadas. Horizontalioji AB "Molesta" balanso analizė. Horizontalioji AB "Molesta" pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-03-09
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Žemaitė"

  Bendra UAB "Žemaitė" charakteristika. SWOT analizė. Įmonės balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Finansiniai rodikliai. UAB "Žemaitė" kapitalo struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-02-01
 • Įmonės finansų balansas: statybinių medžiagų tiekimas UAB "Lakaja"

  Įvadas. UAB "Lakaja" turto ir nuosavybės likučiai 2009 m. sausio mėn. 01 d. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. ūkinės operacijos. Ūkinių operacijų apskaitos lygybė. Bendrasis žurnalas. UAB "Lakaja" specialieji žurnalai. Pirkimų skolon (PI) žurnalas. Pardavimų skolon (PA) žurnalas. Pinigų gavimo (PG) žurnalas. Pinigų mokėjimo (PM) žurnalas. Tiesiojinių gamybos išlaidų apskaitos (TGIA) žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. bandomasis balansas. UAB "Lakaja" 2009 m.sausio mėn. pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. 31 d. balansas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-03-28
 • Įmonės finansų balansas: UAB "Aremesta"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Glausta istorija. Veiklos rūšys. Įmonės parduodama produkcija. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės finansų ir veiklos analizė: UAB "Calypsė"

  Įvadas. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Finansinių analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Finansų rezultatų analizės uždaviniai. Finansų rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. UAB "Calypsė" finansinės būklės analizė 1999 – 2004 m. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. UAB "Calypsė" ekonominės veiklos finansinių rodiklių analizė. UAB "Calypsė" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės mokumo problemų tyrimai. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. Įmonės pinigų srautų analizė. Piniginių srautų ataskaita. Įmonės pinigų srautų planavimas. Finansinių operacijų efektyvumo įvertinimas. Finansinė rizika. Ir jos rūšys. Išvados ir siūlymai. Priedai (9).
  Finansai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2005-01-21
 • Įmonės finansų planas: viešbutis "Pakeleivis"

  Įvadas. Finansavimo šaltiniai. Viešbučio patalpų įranga. Motelio "Pakeleivis" personalas. Motelio patalpų įrangos nusidėvėjimas. Motelio "Pakeleivis" išlaidos.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-05-28
 • Įmonės finansų strategijos parengimas

  Įmonės n analizė. Trumpa įmonės n charakteristika. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Įmonės n pelno (nuostolio) ataskaitos. Vertikali ir horizontali analizė. Įmonės n finansinių – santykinių rodiklių analizė. Įmonės n SWOT analizė. Finansinė įmonės n būklė. Vadyba ir personalas. Produkcija. Klientai. Įmonės n įvaizdis rinkoje. Darbo priemonių technologinės galimybės. Įmonės n analizės apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. Strategijų rizikos įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados ir komentarai.
  Finansai, kursinis darbas(68 puslapiai)
  2005-11-22
 • Įmonės finansų valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti įmonės finansų valdymo reikšmę, tikslus ir uždavinius. Darbo uždaviniai. Įmonės finansų valdymo samprata. Finansų samprata ir valdymo esmė. Finansų valdymo sąvoka. Finansų valdymo tikslai. Finansų valdymo uždaviniai. Finansų valdymo strategija, politika ir funkcijos. Finansų valdymo turinys. Finansinės veiklos planavimo etapų rezultatai. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Apyvartinio kapitalo samprata. Apyvartinio kapitalo reikšmė. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Valdymo efektyvumo įvertinimas. Apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2008-02-20
 • Įmonės finansų valdymas (2)

  Įstaigų finansų valdymo dalyko užduotys. 1. Tarkime, vartojimu pagrįstame vertybinių popierių įkainojimo modelyje vertybinio popieriaus išmoka turi tendenciją būti didesnė kuomet stochastinio diskonto daugiklio reikšmė yra didesnė. Jo kaina bus didesnė ar mažesnė už nerizikingo vertybinio popieriaus, suteikiančio teisę į tokio pat dydžio tikėtiną išmoką, ir kodėl? 2. Ar akcijų rinka, kurioje akcijų kainos pasižymi sezoniniais svyravimais yra informaciniu požiūriu efektyvi ir kodėl? 3. Iš Markowitz teorijos žinome, kad dviejų rizikingų vertybinių popierių portfelio grąžos standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę. Parodykite, kad portfelio standartinis nuokrypis bus lygus atskirų jį sudarančių vertybinių popierių grąžų standartinių nuokrypių svertiniam vidurkiui tik tuo atveju, jei tų vertybinių popierių grąžos tobulai teigiamai koreliuotos (pritaikykite koreliacijos koeficiento apibrėžimą). Visais kitais atvejais portfelio standartinis nuokrypis bus didesnis ar mažesnis? 4. Kuo pasižymi investiciniai portfeliai esantys ant rizikingų investicijų aibės Markowitz efektyviosios ribos? Investuotojai rinksis portfelius ant teigiamą ar neigiamą nuolydį turinčios kreivės dalies ir kodėl? 5. Paaiškinkite CAPM modelio dviejų fondų atskyrimo teoremos principą. Kodėl investuotojai turėtų rinktis portfelius ant kapitalo rinkos tiesės, o ne bet kurį atskirą rizikingą vertybinį popierių? 6. Tarkim, dviejų vertybinių popierių tikėtinos išmokos yra vienodos, tačiau pirmojo išmokos standartinis nuokrypis yra didesnis, o antrojo – beta didesnė. Kurio rinkos kaina (ir kurio grąža) turėtų būti didesnė ir kodėl, jei galioja CAPM modelis? 7. Apskaičiuokite teorinę reikalaujamą (tikėtiną) grąžą šiems vertybiniams popieriams. 8. Kodėl daugiafaktoriniuose vartojimo optimizavimu ir SDF teorija pagrįstuose modeliuose rizikos veiksniai turėtų būti makroekonominiai, o ne specifiniai įmonės lygmens kintamieji? 9. Pasiūlykite empirinio daugiafaktorinio modelio pavyzdį, kuris turėtų CAPM, SDF ir APT teorijų elementų. Paaiškinkite. 10. Kodėl spot normų modelis tiksliau atspindi faktinę obligacijų vertę negu dabartinės vertės ar pajamingumo obligacijų vertinimo modeliai? 11. Tarkim, rinkoje stebima apversta pajamingumo kreivė (inverted yield curve), t.y. trumpo termino nulinės atkarpos vertybinių popierių pajamingumas didesnis negu ilgo termino. Ką analitikai, besiremiantys lūkesčių teorija, galvoja apie tolesnius centrinio banko žingsnius keičiant bazines palūkanų normas? 12. Didesnės ar mažesnės modifikuotos finansinės trukmės obligacijas rinksis investuotojas, jei tikimasi, kad centrinis bankas ženkliai sumažins bazines palūkanų normas (tačiau poveikis infliacijai, tikimasi, liks ribotas)? Iš kokios formulės tai išplaukia ir kodėl?
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-09-16
 • Įmonės finansų valdymas (3)

  PowerPoint pristatymas. Kaip kurti pinigų srautų kontrolės sistemą? Ūkinių operacijų kontrolė. Pinigų srautų kontrolės procedūros. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo kontrolė. Pinigų srautų prognozė. Optimalaus pinigų kiekio valdymas. Kaip apskaičiuoti grynųjų pinigų kiekį įmonėje? Baumolo modelio pritaikymas. Baumolo modelio pritaikymo pavyzdys. Milerio-Orro modelio taikymas. Millerio-Orro metodikos esmė. Verslo finansavimo būdai. Kaip galima įgyti pinigų verslui? Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-11-27
 • Įmonės finansų valdymas (4)

  Įvadas. Ilgalaikių investicijų ir jų finansavimo valdymas. Strateginis finansų valdymas ir ilgalaikės investicijos. Investicijų kapitalo struktūra. Investicijų finansavimas ir kapitalo kaina. Ilgalaikių investicijų vertinimas. Investicijų rizika ir jos valdymas. Trumpalaikio turto ir jo finansavimo valdymas. Pinigų valdymas. Debetinių skolų valdymas. Atsargų valdymas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Įmonės finansinių rodiklių analizės pagrindai. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo veiksniai: svarbiausios priklausomybės. Finansinio statuso rodiklių analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Analizės apibendrinimas (N įmonės pavyzdžiu). Lyginamosios įmonių finansinės veiklos analizės. Apžvalga. Priedai (3).
  Finansai, referatas(38 puslapiai)
  2009-10-22
 • Įmonės finansų valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Finansų valdymo sąvoka. Finansų valdymo tikslas ir uždaviniai. Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Apyvartinio kapitalo reikšmė. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-20
 • Įmonės gamybinės veiklos analizė: saldainių gamyba

  Įvadas. Darbo objektas — įmonės saldainių pardavimai. Įmonės saldainių pardavimo analizė 2001-2005 metais. Įmonės saldainių pardavimo apimties duomenų ir sklaidos charakteristikų analizė. Pardavimų aritmetinių vidurkių analizė. Įmonės pardavimų apimties dispersijos ir standartinio nuokrypio analizė. Įmonės saldainių pardavimų apimties kitimo dinamikos analizė. Įmonės pardavimų vidutinio lygio apskaičiavimas. Įmonės pardavimų absoliutaus ir vidutinio absoliutaus padidėjimo analizė. Įmonės pardavimo apimties trendo funkcijos analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-02-20
 • Įmonės ilgalaikės investicijos, jų finansavimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės investicijos. Įmonės investicijų vaidmuo įmonėje, investicijų rūšys. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Kapitalo investicijų specifika. Investicijų rizika. Investicijų finansavimas. Finansavimas nuosavomis lėšomis. Lizingas arba išperkamoji nuoma. Grįžtamasis lizingas. Mokestinės pasekmės nutraukus lizingo sutartį. Banko kreditas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-22
 • Įmonės ilgalaikių investicijų kreditavimas

  Įvadas. Kredito būtinumas. Kredito funkcijos. Banko kreditas. Paskolos teikimo sąlygos. Paskolos sutartis. Dokumentai, reikalingi paskolai gauti. Kredito išdavimo tvarka. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės investicijų struktūros finansinė analizė

  Įvadas. Investicijų esmė ir rūšys. Investicijų esmė. Investicijų svarba. Investicijų rūšys. Investavimo samprata. Įmonės investicijų struktūros analizės metodika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. "X" įmonės veiklos apžvalga. "X" įmonės investicijų struktūros finansinė analizė. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji, horizontalioji analizė. Pardavimų pelningumų analizė. Investicijų pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-29
 • Įmonės įplaukos

  Įvadas. Įmonės įplaukos ir jų klasifikavimas. Įplaukų apibūdinimas. Akcizas – ne įmonės veiklos įplaukos. Pardavimo pridėtinės vertės mokestis – ne įmonės veiklos įplaukos. Nerealizacinės įplaukos. Įplaukų pripažinimo būdai. Realizacinių įplaukų skaičiavimo svarba. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-04
 • Įmonės išlaidų analizė: "Rytas"

  Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Išlaidų analizės reikšmė ir būtinumas. Išlaidų biudžetų sudarymas ir analizė. Išlaidų-apimties-pelno analizė. Produkcijos savikainos analizė. Praktinė (tiriamoji) dalis. Įmonės "Rytas" charakteristika. Kritinio pelningumo taško nustatymo matematiniai būdai. Lygties (lygybės) būdas. Ribinio pelno (maržos) būdas. Grafinis būdas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-01-17
 • Įmonės išlaidų valdymas

  Išlaidų skaičiavimo reikšmė. Išlaidų klasifikavimas, produkto gamybinių išlaidų valdymas. Tiesioginių gamybinių išlaidų valdymas. Netiesioginių išlaidų vertinimas ir metodika. Veikla pagrįstas išlaidų skaičiavimas (ABC - Activity Based Costing). Išlaidų nustatymo /skaičiavimo/ metodai. Išlaidų planavimas, kontrolė ir išlaidų elgesys. Sąmatų sudarymo tikslai, objektai ir sąmatų sistema. Lanksčios sąmatos.
  Finansai, konspektas(29 puslapiai)
  2008-08-26
Puslapyje rodyti po