Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investicinių fondų rinkos analizė Lietuvoje ir Latvijoje

  Įvadas. Investicinių fondų samprata. vertybinių popierių subjektų analizė. Investicinių fondų esmė. Vertybinių popierių portfelio rizikos esmė ir tipai. Investicinių fondų vieta tarp kitų investavimo galimybių. Investicinių fondų raida Lietuvoje bei Latvijoje. Investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų raida. Investicinių fondų įstatyminė bazė. Investicinio fondo sudarymas. Investicinio fondo vienetų ar akcijų pardavimas. Visuomenei pateikiama informacija. Investicinių fondų rinkos analizė. Bendra Lietuvos investicinių fondų rinkos analizė. Lietuvos investicinių fondų analizė pagal fondų turto klases. Lietuvos pinigų rinkos fondų analizė. Lietuvos skolos vertybinių popierių fondų analizė. Lietuvos mišrių fondų analizė. Akcijų fondų struktūros ir pelningumo analizė. Bendra Latvijos investicinių fondų rinkos analizė. Latvijos investicinių fondų analizė pagal fondų turto klases. Latvijos pinigų rinkos fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos skolos fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos akcijų fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos mišrių fondų struktūros ir pelningumo analizė. Investicinių fondų išlaidos ir mokesčiai. Lietuvos ir Latvijos investicinių fondų rinkų palyginimas. Investicinių fondų vystymosi prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(78 puslapiai)
  2009-06-30
 • Investicinių fondų vystymasis, veikla Lietuvoje ir kitose šalyse

  Įvadas. Kas yra investicinis fondas. Kodėl žmonės investuoja į investicinius fondus. Investicinių fondų vystymasis. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Iš kur kilo poreikis steigtis investicinėms bendrovėms Lietuvoje. Investicinių fondų rūšys. Investiciniai fondai Lietuvoje. Investicinių fondų naujovės Lietuvoje. Investicinių fondų veikla užsienyje. Investicinių fondų išlaidos ir mokesčiai. Klasifikavimas pagal investavimo objektus. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-04-21
 • Investicinių fondų vystymosi tendencijos pasaulyje

  Finansų rinkos kursinis darbas. Įvadas. Investiciniai fondai. Investicinio fondo samprata. Investicinio fondo atsiradimas. Investicinio fondo privalumai ir trūkumai. Investicijų rizika ir grąža. Investicijų rizikos ir laiko ryšys. Investicinių fondų klasifikavimas. Investiciniai fondai pagal kapitalą. Uždarieji investiciniai fondai. Atvirieji investiciniai fondai. Investiciniai fondai pagal portfelio sudėtį. Pinigų rinkos priemonių fondai. Obligacijų fondai. Akcijų fondai. Fondų fondai. Mišrūs fondai. Nekilnojamo turto fondai (REIT). Hedž fondai. Investiciniai fondai pagal valdymą. Aktyviai valdomi investiciniai fondai. Pasyviai valdomi fondai - indeksiniai fondai. Investiciniai fondai pagal apmokestinimą. Apmokestinami fondai. Neapmokestinami fondai. Mažai apmokestinami fondai. Lenkijos, Lietuvos ir JAV investicinių fondų duomenų apžvalga. Lenkijos investiciniai fondai. Investicinių fondų istorija. Investicinių fondų reguliavimas ir priežiūra. Investicinių fondų statistiniai duomenys. Lietuvos investiciniai fondai. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Kolektyvinio investavimo subjektai. Kolektyvinio investavimo subjektų dalyviai. Kolektyvinio investavimo subjektų turtas ir investicijos. KIS (Kolektyvinio investavimo subjektų) investicijos Lietuvos akcijų rinkoje. JAV investiciniai fondai. JAV investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų rinkos struktūra. Fondų biržos organizavimas. Operacijų vykdymo schema. Investicinių fondų veikla. Investicinių fondų veiklos rezultatai. JAV rizika investiciniuose fonduose. JAV įmonių akcijų kainų indeksas S&P 500. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(71 puslapis)
  2008-10-08
 • Investicinių projektų įvertinimas

  Investicinio projekto 5vertinimas. Laboratorinio darbo užduotis. Manoma, kad palankūs rinkotyros ir marketingo rezultatai užtikrina tolesnį įmonės strateginių tikslų realizavimą. Gaminamos produkcijos apimties didinimui būtinas techninis — technologinis perginklavimas, gamybos organizavimo ir valdymo tobulinimas. Šių investicinių projektų bendri pradiniai projektiniai skaičiavimai pateikti 1 lentelėje. Projekto pagrindimui pagal žemiau pateiktus duomenis apskaičiuokite. Piniginių srautų apskaičiavimas. Kapitalo kaštai. Realizacinės įplaukos. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Investicijos į pagrindinį ir apyvartinį kapitalą, apyvartinio kapitalo išlaisvinimas. Produkcijos kaštai. Investicinio projekto įvertinimo rodikliai Grynųjų pinigų srautas. Projekto apsimokėjimo laikas. Projekto įvertinimo rodikliai. Jautrumo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-12-30
 • Investicinių projektų įvertinimo metodai: privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos – kaštų santykio metodas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-12-04
 • Investicinių projektų rizika ir jos valdymas

  Įvadas. Investicinio projekto rizika ir jos valdymas. Rizikos valdymo procesas. Diferencijuotas rizikos valdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Investicinių projektų rodikliai

  Užduotis: Rasti investicinių projektų rodiklius. Investicija. Įplaukos už realizuotą produkciją. Eksploatacinės išlaidos be palūkanų ir amortizacinių atskaitymų. Naudojimo trukmė. Palūkanų norma.
  Finansai, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-11-25
 • Investicinių projektų valdymas

  Įvadas. Investicinių projektų charakteringi bruožai ir klasifikavimas. Investicinio projekto apibrėžimas ir charakteringi bruožai. Investicinių projektų klasifikavimas. Investicinio projekto gyvavimo ciklas, jo sudėtis ir modeliai. Projekto priešinvesticinė (ikiinvesticinė) fazė. Galimumo (palankumo) tyrimai. Iki projektiniai tyrimai (preliminarinis techninis-ekonominis pagrindimas). Funkciniai (rėmimo) tyrimai. Projektiniai tyrimai (techninis-ekonominis investicijų pagrindimas). Projekto įvertinimo išvados. Projekto investicinė (įgyvendinimo) fazė. Projekto eksploatacinė fazė. Įmonių reabilitacijos projektai. Įmonių išplėtimo projektai. Investicinio projekto verslo plano struktūra ir sudarymo tvarka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-02-20
 • Investicinių projektų vertinimas

  Įvadas. Kompleksinė analizė. Finansinė analizė. Ekonomine analizė. Ekonominio efektyvumo rodiklių sistema. Investicinio projekto ekonominės vertės nustatymo metodika. Ekspertinis vertinimas. Kompleksinis vertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-05-05
 • Investment

  The difference between savings and investment. Investment pyramid. Risk vs. return and holding period. Cash investments. Why cash? Types of cash investments. Bonds. Why bonds? Types of bonds. Treasuries. Types of municipal bonds. Types of corporate bonds. Interest rates and bonds. Major risk. Primary market. Secondary market. Market structures. Perfect market.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-10-09
 • Įrengimo įsigijimo investicinio projekto vertinimas: AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Vertinimo tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Investicinių projektų vertinimo metodai. Investicinių projektų vertinimo metodų palyginimas. Trumpa įmonės charakteristika. AB "Rokiškio sūris" filialo "Utenos pienas" investicinio projekto vertinimas. Paprastųjų (statinių) metodų taikymas įvertinant investicinius projektus. Išlaidų palyginimo metodo taikymas. Pelno palyginimo metodo taikymas. Atsiperkamumo laikotarpio metodo taikymas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-04-17
 • IS-LM modelis: fiskalinė ir monetarinė politikos

  IS-LM modelis: fiskalinė ir monetarinė politikos. Fiskalinė politika: IS poslinkis. Monetarinė politika: LM poslinkis. Fiskalinės politikos multiplikatoriaus priklausomybė nuo monetarinės reakcijos. Monetarinės ir fiskalinės politikos derinys. Lietuvos fiskalinė politika.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-28
 • Įsiskolinimo rodiklių analizė

  Įvadas. Įsiskolinimo rodikliai ir jų analizė. Bendras skolos rodiklis. Pastovių aktyvų įsiskolinimo rodiklis. Skolos – akcinio kapitalo koeficientas. Skolos grąžinimo rodiklis. X ir Y įmonių santykinių įsipareigojimų analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(8 puslapiai)
  2007-02-22
 • Įstaigų finansai

  Įvadas į verslo ir įstaigų finansus. Įžanga. Terminai ir sąvokos. Finansų sąvokos kilmė ir dabartinis apibūdinimas. Finansų sistema. Klausimai 1 temai įsisavinti. 1 temos galimi testai klausimai.
  Finansai, konspektas(31 puslapis)
  2006-09-28
 • Įstaigų finansai (2)

  Institucija ir įstaiga. Įstaigų klasifikavimo ypatumai. Viešieji ir privatieji asmenys. Trijų sektorių organizacijos. Vyriausybės institucijos. Viešojo administravimo subjektai ir administravimo funkcijos. Europos bendrijos verslo standartinis klasifikavimas. Smulkaus verslo įmonių klasifikavimo ypatumai. Įmonių ūkinės teisinės formos. Galimi susivienijimai. Nevyriausybinės organizacijos. Nepelno organizacijos. Ne pelno organizacijų rūšys. Specifinės ne pelno organizacijos. Parabankinės įmonės: frančizės įmonės ir sutartis, faktoringas, lizingas ir jo taikymo principai, kredito unijos, paštas. Bankų sistema. Internetinė bankininkystė. Finansų termino istorinė suvokimo raida. Šiuolaikinis dvejopas finansų apibūdinimas. Valstybės finansų vykdomos funkcijos. Pinigų santykių pasireiškimo terpė. Mainų lygties parametrai. Įmonių finansinės veiklos sritys. Įmonės finansavimas siaurąja ir plačiąja prasme. Pinigų srautai. Grynųjų pinigų srautai įmonėje. Mokėjimo srautų ratas. Verslo finansų funkcijos. Finansavimo šaltiniai ir jų klasifikavimas. Tiesioginis finansavimas. Kapitalinis finansavimas. Investavimo sudėtinės dalys. Finansų kontrolės funkcija. Finansų valdymas ir jo tikslai. Finansų valdymo sprendimai. Šalies finansų sistema. Finansų sistemos tipai. Verslo finansų sistema. Finansų sistemos dalyviai. Centrinis bankas ir rezervinis fondas. Komerciniai bankai. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Finansų maklerio įmonė. Rinkos. Finansų rinkos ypatumai. Vertybinių popierių rinkos apibūdinimas. Pinigų ir kapitalo rinkos. Finansų valdymo instrumentai. Turto sąvoka. Turto įsigijimo ir pardavimo kaina. Įmonės turto svarbiausieji klasifikavimo požymiai. Ilgalaikis turtas. Daiktinės darbo priemonės ir pagrindiniai fondai. Pagrindinių priemonių vaidmens didėjimas. Pagrindinių priemonių klasifikavimas. Nematerialus turtas ir jo požymiai. Finansinis turtas. Jo rūšys. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąvokos. Fizinis ir moralinis nusidėvėjimas. Jų priežastys. Likutinė ir likvidacinė vertė. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Tiesioginis proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus metodas. Mažėjančios vertės (dvigubo balanso) metodas. Trumpalaikis turtas ir požymiai. Trumpalaikio turto sudėtis. Atsargų statistika. Apyvartumo rodikliai. Savininkų nuosavybė. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Skolintojų nuosavybė. Pajamų ir įplaukų sąvokos. Jų balansinis ryšys. Pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymą. Išlaidų ir išmokų balansinis ryšys. Išlaidų skirtingas supratimas ir požiūrių įvairovė. Ekonominės (eksplicitinės ir implicitinės) išlaidos. Pastoviosios ir kintamosios išlaidos. Nekomercinės ir ekstra išlaidos. Kalkuliacinės (papildomosios) išlaidos. Vidinės ir išorinės išlaidos. Visuomeninės išlaidos. Ribinės išlaidos. Leidžiami išlaidų atskaitymai ir jų pripažinimas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų apibrėžimo įvairovė. Sąnaudoms pripažinti dokumentų ypatumai. Pajamų ir sąnaudų kaupimo principas. Pinigų apskaitos principas. Palyginimo principas. Apskaitos principų taikymo pripažįstant sąnaudas ypatumai. Išlaidų skaičiavimo ir grupavimo metodika (požymiai). Išlaidų pagal paskirtį (rūšis) klasifikavimo schema. Išlaidos pagal reikšmingumą (pagrindinės, pridėtinės). Pagrindinių išlaidų (pirminių paprastųjų ir antrinių kompleksinių) grupės. Išlaidų priklausomybė nuo esminių veiksnių. Jų grupavimas. Išlaidų centrai ir vietos. Sąlygiškai pastovių išlaidų nepriklausomumo sąlygotumas. Sąmatos ir jų sudarymo ypatumai. Svarbiausios įmonių sąmatos. Produkcijos kalkuliavimo ypatumai. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos. Produkcijos išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos. Norminiai netiesioginių išlaidų elementai. Pinigai plačiąja prasme. Jų sudėtis. Pinigai siaurąja prasme. Pinigų klasifikavimas. Visaverčiai pinigai. Popierinių pinigų padengimo etapai. Elektroninė mokėjimo sistema atsiskaitymo priemonės. Mokamosios kortelės. Jų skirstymo į tipus ypatumai. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Pinigų paskirtis ir valdymo tikslas. Pinigų būsimoji vertė. Pinigų vertės padidėjimas. Pinigų vertės padidėjimo skaičiavimo būdai. Pinigų vertę didinantys veiksniai. Pinigų kaupimas didinant kaupimo dažnumą. Pinigų esamoji vertė. Esamos pinigų vertės skaičiavimas (diskontavimas). Paprastoji ir sudėtinė diskonto norma. Centrinio banko diskontas ir jo politika. Centrinio banko diskonto funkcijos. Finansinė renta (anuitetas). Finansinės rentos (anuiteto) skaičiavimo būdai. Rentos (anuiteto) parametrai. Dabartinės ir būsimos finansinės rentos (anuiteto) srautų vertė. Periodinių mokėjimų esamoji ir būsimoji vertė. Begalinių mokėjimų seka (perpetuitetas). Begalinių mokėjimų sekos palūkanų normos nustatymas. Infliacijos įtaka pinigų vertei ir palūkanų normai. Kainų ir infliacijos galimi pokyčiai. Apskaita, uždaviniai ir jai keliami reikalavimai. Apskaitos rūšys. Apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas: dokumentai, registrai. Sąskaitų klasifikavimo ypatumai. Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms. Sąskaitų planas: klasės ir jų sudėtis. Ilgalaikis turtas: sudėtis, klasifikavimo ypatumai. Nusidėvėjimo formos, normos, skaičiavimo būdai. Atskaitomybė: rūšys, klasifikavimas ir sudėtis mokesčių įstatymuose nustatytos lengvatos: mokesčiui surinkti taikomi trys metodai. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos mokesčiai gali būti klasifikuojami pagal įvairius požymius.
  Finansai, špera(26 puslapiai)
  2008-12-09
 • Įstaigų finansai (3)

  Kokios yra kredito funkcijos? Kokie yra pinigų masės tiesioginio ir netiesioginio reguliavimo metodai? Pinigų multiplikatorius - kas tai? Kaip galima apibūdinti kreditų politika ir tikslu? Kokie yra kreditinių išteklių šaltiniai? Kokie yra svarbiausi kreditavimo sistemą veikiantys veiksniai? Koks yra centrinio banko (CB) vaidmuo kreditų sistemoje? Kaip centrinis bankas reguliuoja pinigų masę? Kokios pagrindinės CB pinigų masės reguliavimo priemonės? Kas sudaro kredito politikos trikampį? Kaip pasiekiamas kredito pelningumas? Kaip pasiekiamas kredito likvidumas? Kaip didinamas kredito saugumas? Kaip mažinama paskolų rizika? Kokios yra kreditoriaus teisės? Kas priklauso kreditų sistemos grandims? Kokios yra paskolų rūšys? Kokios paskolos vadinamos ilgalaikėmis? Kurios paskolos - trumpalaikės ar ilgalaikės yra mažiau likvidžios ir mažiau pelningos? Kaip apibūdinama amortizuojama paskola? Kaip apibūdinamas linijinis paskolos grąžinimo būdas? Kokie yra komercinių kreditų bruožai? Kaip galima apibūdinti sindikuotos paskolos schemą? Kas yra paskolos kompensacinis balansas? Kokios yra neapdraustos paskolos? Kokie yra investicinių paskolų požymiai? Kada suteikiami tęstiniai kreditai finansų kredito įstaigoms? Kokie yra reguliuojamųjų kreditų požymiai? Kokie yra hipotekos kredito bruožai? Kokie požymiai būdingi kredito kortelėms? Kokiais atvejais didėja palūkanų norma? Kaip suvokiamos paprastosios palūkanos? Kas yra bazinė palūkanos norma? Kaip skaičiuojamos sudėtinės palūkanos? Nuo ko priklauso diskontuotų paskolų realusis pelningumas? Kada palūkanų norma ir realusis pelningumas sutampa? Kuo pasižymi specialiųjų atidėjimų normos? Kaip išieškomos probleminės paskolos. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansavimo šaltiniai. Finansinių išteklių tyrimo ir vertinimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltinių (kapitalo) vertė (kaina). Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Vertybinių popierių rinkos, biudžeto ir kredito rinkos sąveika. Vertybinių popierių rinkos sudedamosios dalys. Finansų rinkos ir vertybinių popierių rinkos sąsaja. Vertybinių popierių rinkos problemos. Vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos dalyvių sudėtis. Vertybinių popierių birža. Emitentų grupės. Finansų maklerio įmonės. Jų kategorijos. Investuotojai. Instituciniai investuotojai. Investuotojų tikslai. Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ir funkcijos. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal investavimo būdus ir ekonominę prigimtį. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal sandorių nuoseklumą. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal vertybinių popierių dalyvius. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų rinkos sudedamosios. Trumpalaikiai piniginiai dokumentai. Indeliai ir jų sertifikatai. Indėlių klasifikavimas. Indėliai iki pareikalavimo. Jų savybės. Terminuotieji ir kaupiamieji indėliai. Terminuotųjų ir kaupiamųjų indėlių savybės. Čekiai. Jų įvairovė ir paskirtis. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Jų patikimumas ir likvidumas. Vyriausybės taupymo lakštai. Bankų akceptai. Vekseliai. Jų paskirtis. Komerciniai vekseliai. Akcija ir akcininkas. Akcijų kainų rūšys. Įkainavimas. Investicijų į akcijas rizika. Akcijų klasifikavimo požymiai. Vardinės akcijos. Pareikštinės akcijos. Paprastųjų akcijų turtinės ir neturtinės teisės. Privilegijuotos akcijos. Jų rūšys. Akcijų indeksai. Dow Džounso indeksas. Akcijų kurso kilimo kritimo teorija. Nepilnų lotų ir kt. teorijos. VPB indeksų sistema. LITIN 10 indeksas. Dividendų esmė. Akcijų vertės nustatymo būdai. Dividendų politika ir jos teorijos. Irelevantiškumo teorija. "Žvirblis rankoje" teorija. Dividendų politikos išraiškos formos ir priemonės. Dividendų mokėjimo tvarka procesas. Obligacijos esmė. Investicijų į skolos VP rizika. Akcijų ir obligacijų išskirtiniai bruožai. Obligacijų tipai. Obligacijų reitingas. Obligacijos kursas. Obligacijos pajamos. Išvestinių finansinių priemonių esmė. Biržiniai sandoriai ir jų nauda. Nebiržiniai sandoriai. Išankstiniai sandoriai. Jų tipai. Būsimieji sandoriai. Būsimojo sandorio bazė ir kainos. Apsidraudimo sandoriai. Būsimųjų sandorių apsidraudimo tipai. Išankstinių ir būsimųjų sandorių palyginimas. Apsikeitimo sandoris. Pasirinkimo: pirkėjo ir pardavėjo sandoriai. Išankstinio ir pasirinkimo sandorių palyginimas.Investicinių fondų sudėti. Investicinių fondų akcijos. Pinigų rinkos fondai. Pelno fondai. Kapitalo augimo fondai. Pensijų ir kiti fondai. Veiklos neapibrėžtumo lygiai. Veiklos rizika ir jos suvokimo ypatumai. Subjektyvioji ir objektyvioji rizika. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimo ypatumai. Rizikos klasifikavimo bruožai ir ypatumai. Finansinės rizikos suvokimo ir sudėties įvairovė. Projektinės rizikos sudėties ir suvokimo ypatumai. Rizikos valdymas ir jo etapai. Rizikos dydžio ir pasiskirstymo nustatymo ypatumai. Rizikos šaltiniai. Rizikos valdymo metodai ir priemonės. Pagrindiniai investicinio projekto ir jo efektyvumo vertinimo rodikliai. Projektų vertinimas ir atranka pagal nediskontuotus pinigų srautus. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Nuosavybės rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, špera(33 puslapiai)
  2009-01-08
 • Įstatinio kapitalo didinimo būdai įmonėje: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB "Aratc"

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti bendrovės įstatinio kapitalo didinimo procesą. Informacijos šaltinių apžvalga. Bendrovės įstatinio kapitalo reglamentavimas Lietuvoje. Įstatinio kapitalo reglamentavimas Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovės kapitalo formavimas. Bendrovės kapitalo struktūra. Įstatinio kapitalo kitimas. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimas. Darbo metodai ir priemonės. UAB "ARATC" pristatymas. Metodų ir analizės pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. UAB "ARATC" valdymas. UAB "ARATC" įstatinis kapitalas. UAB "ARATC" Įstatinio kapitalo didinimas. Įmonių įstatinio kapitalo kitimo būdų palyginimas. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-05-12
 • Išlaidos ir jų planavimas verslo įmonėje

  Samprata. Produkto ar paslaugos vienetas, iš kurio kyla išlaidos. Ar verta priimti užsakymą remiantis ribinėmis išlaidomis? Gaminti ar pirkti?
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-24
 • Išlaidų biudžetai: sudarymas ir analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kaip sudaromi išlaidų biudžetai ir kaip jie analizuojami. Išlaidų biudžetai ir jų svarba. Išlaidų biudžetų sudarymas. Tiesioginių medžiagų, darbo išlaidų biudžetai. Gamybos pridėtinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Išlaidų biudžetų analizė. UAB "Audra" 2009 metų išlaidų biudžeto analizė. Tiesioginių medžiagų išlaidų tyrimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2011-03-10
 • Išlaidų standartai (normatyvai) ir nukrypimų analizė

  PowerPoint pristatymas. 9 tema. Normatyvinės išlaidos. UAB "Vasa" pardavimų pajamų ataskaita. UAB "Vasa" ribinio pelno prognozė/ataskaita. UAB "Vasa" prognozuojamas ribinis pelnas/ataskaita. Kritinio pelningumo taško analizės prielaidos. Kritinio pelningumo taško analizė. Algebrinis kritinio pelningumo taško apskaičiavimo metodas. Kritinio pelningumo taško grafikas. Pagrindiniai išlaidų-apimties-pelno (IAP) analizės atvejai. Išlaidų-apimties-pelno (IAP) analizės proceso etapai. Priklausomos (relevantinės) išlaidos. Gamybinio padalinio pridėtinės išlaidos (gamybos netiesioginės išlaidos).
  Finansai, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-08-18
Puslapyje rodyti po