Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankai ir bankų sistema

  PowerPoint pristatymas. Bankai ir jų funkcijos. Pagrindinės bankų funkcijos. Bankų rūšys. Bankininkystė. Bankai Lietuvoje. Lietuvos banko funkcijos.
  Finansai, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-03-14
 • Bankai ir jų veikla

  PowerPoint pristatymas. Banko sąvoka. Bankų teikiamos paslaugos. Bankų rūšys. Lietuvos bankas. Lietuvos banko struktūra. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko struktūra.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-06-11
 • Bankai islamo šalyse: bankų sistema ir principų analizė

  Įvadas. Tikslas yra siejamas su islamo šalių bankų sistemos ir jų principų analizė. Bankų samprata. Islamo šalių bankų bruožai. Riba - draudimas mokėti ar gauti palūkanas. Rizikos pasidalijimas tarp šalių (Skolintojo ir skolininko). Gharar - spekuliacijų draudimas. Neinvestavimas į draudžiamas veiklos sritis. Hawala – neoficiali pinigų pervedimo sistema. Contractum trinius. Zakatas. Monopolių ir fiksuotų kainų draudimas. Aukštesnės bankinių operacijų kainos. Skolinimo ribos. Prisitaikymas prie vakarietiškųjų bankų. Nedideli bankai. Islamo šalių bankų operacijos. Islamo bankai ir pasaulis. Išvados. Resume (santrauka). Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-09-23
 • Bankai Lietuvoje (2)

  Bankai Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pirmoje pusėje. Bankai iki Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1918 metų ir bankai 1918-1940 m. Bankai ir jų funkcijos. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Lietuvos banko muziejus.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-25
 • Bankai Lietuvoje (3)

  Įvadas. Bankai, jų funkcijos ir rūšys. Bankų aktyvinės operacijos. Kreditavimas – pagrindinė aktyvinė banko operacija. Kreditavimo tikslas, paskolų rūšys, kreditavimo etapai banke. Kreditų rūšys. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Banko pasyvinės operacijos. Indėliai, jų apskaita. Indėlių rūšys. Indėlių pasauga. Indėlių draudimas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-06-21
 • Bankai Lietuvoje: veiklos perspektyvos

  Įvadas. Bankai ir jų rūšys. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos dalyviai ir jų interesų mechanizmas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Komerciniai bankai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Dabartinė bankų sektoriaus situacija. SEB ir "Swedbank". Portfeliai. Vilibor ir Euribor. Bankų veiklos perspektyvos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-11-11
 • Bankai, bankų atsiradimas, bakų funkcijos ir rūšys. Monetarinės politikos įgyvendinimo pagrindinės priemonės

  Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Bankas. Bankai atlieka šias funkcijas. Pagal veiklos pobūdį bankai skirstomi. Šiuolaikiniai bankai. Monetarinės politikos įgyvendinimo pagrindinės priemonės.
  Finansai, referatas(4 puslapiai)
  2006-08-25
 • Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys

  Rinka. Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Lietuvos centrinis bankas (CB). Lietuvos centrinio banko (CB) veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Iždo agento veikla. Kredito įstaigų priežiūra. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Vilniaus bankas. Banko teikiamos paslaugos. Pagrindiniai vartotojai. Hansa bankas. Misija ir vertybės. Strategija. Sampo bankas. Parex bankas. Kredyt bank. Medicinos bankas. Šiaulių bankas. Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-05-02
 • Bankai: kilmė ir funkcijos

  Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Atskiras komercinis bankas bankų sistemoje. Komercinio banko balansinė ataskaita. Banko aktyvas. Banko pasyvas. Rezervas.
  Finansai, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-17
 • Bankai: kilmė ir funkcijos (2)

  Bankų svarba ir vaidmuo visuomenėje. Bankų istorijos apžvalga. Bankų raidos pasaulyje apžvalga. Bankai Lietuvoje. Bankų funkcijos ir vaidmuo.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-27
 • Bankas kaip komercinė organizacija

  Įvadas. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Bankų steigimo ir valdymo bendrasis reglamentavimas. Banko procesų organizavimas. Banko procesų charakteristika. Komercinių bankų pasyvinių operacijų charakteristika. Komercinių bankų aktyvinių operacijų charakteristika. Užbalansinės ir trastinės operacijos. Vekselių naudojimo tvarka. Čekių naudojimo tvarka. Kreditavimo operacijos. Valiutinių operacijų organizavimas. Apsidraudimo nuo valiutų rizikos priemonės. Elektroninė bankininkystė. Bankų veiklos planavimas. Apskaita. Banko sprendimai. Banko tikslų sistema ir finansinė rizika. Likvidumo planavimas. Finansų valdymas komerciniame banke. Lietuvos bankų integracija į Europos sąjungos (ES) sistemą. Bankininkystės pertvarkos šiuolaikinės kryptys. Lietuvos komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-01-04
 • Bankinės krizės

  Įvadas. Bankų krizės ištakos. Nevienalytis sistemos pobūdis. Specifinė valstybinio sektoriaus raida ir vieta. Politinių motyvų dominavimas ūkiniuose sprendimuose. Makroekonominiai krizės veiksniai. Makroekonominė aplinka. Privatizavimo pobūdis. Rizikos valdymo nebuvimas. Institucinės krizės priežastys. Strateginės krypties neapibrėžtumas. Bankinės priežiūros stygius. Valdžios institucijų sąveikos nesubalansuotumas. Bankų klientūra, kaip krizės veiksnys. Krizės valdymas kaip krizės gilėjimo prielaida. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-09-08
 • Banking

  Rašiniai anglų kalba. Nature and function of money. Guidelines of wise usage. The money supply. Identify and describe nine members of the banking system. Functions of banks. How to establish a good credit rating. Today’s banking environment. Risks of consigning a loan. Federal Reserve's mission and functions. Forms of utility. Marketing functions.
  Finansai, rašinys(8 puslapiai)
  2007-01-11
 • Bankininkystė (2)

  Bankai ir finansų sistema. Tiesioginis ir netiesioginis finansavimas. Finansiniai tarpininkai ir jų operacijos. Informacijos asimetriškumas finansų sistemoje. Nepalankaus pasirinkimo (adverse selection) problema. Moralinės riziko (moral hazard) arba nesąžiningo elgesio problema. Informacijos asimetriškumo problemos sprendimo būdai. Palūkanos, sąvokos ir apibrėžimai. Pinigų vertė laike (time value of money, TVM) ir pinigų srautų diskonto analizė. Faktiškos palūkanų normos. Aktyvų ir pasyvų valdymas komerciniame banke. Aktyvų pasyvų valdymo komitetas. Banko rizikos ir jų valdymas. Rizikų nustatymas ir klasifikavimas. Užsienio valiutos rizika. Likvidumo rizika. Mokumo rizika (kapitalo pakankamumo rizika). Rinkos rizika. Kredito rizika. Pagrindiniai kredito rizikos minimizavimo būdai. Komercinio banko kreditinė politika. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Investicinė bankų veikla. VP pasirinkimo kriterijai. Investavimo strategijos. Finansinis portfelis.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2005-10-28
 • Bankininkystė (3)

  Įvadas. Trumpa bankų istorijos apžvalga. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Lietuvos bankininkystės raida. Lietuvos bankas. Lietuvos banko teisinis statusas. Lietuvos banko išimtinė teisė. Lietuvos banko pagrindinis tikslas. Lietuvos banko funkcijos ir jų reikšmė ekonomikoje. Pinigų emisija. LB pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. LB kaip valstybės iždo agentas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Užsienio valiutos operacijų reguliavimas. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos komerciniai bankai 2003-2004 metais. Išvados ir apibendrinimai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2005-10-28
 • Bankininkystė (4)

  Bankų veiklos raida. Bankų raida Lietuvoje. Pinigai. Bankų veiklos principai. Bankų organizavimas ir veiklos reikalavimai. Bankų pinigai. Banko veiklos organizavimas. Banko funkcijos (veiklos). Komerciniai bankai. Lietuvos banko veikla. Bankinės ir nebankinės institucijos. Bankinių institucijų charakteristika. Centrinio banko operacijos. Nebankinės institucijos. Bankų steigimas ir valdymas. Nebalansiniai straipsniai.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2006-04-24
 • Bankininkystė (5)

  Išvardinkite pinigų atliekamas funkcijas. Kas yra pinigai "plačiąja prasme"? Kas yra "kvazipinigai"? Apibūdinkite bankininkystės bruožus tarpukario Lietuvoje. Kas buvo žymiausi lito ir pinigų emisijos politikos kūrėjai? Kaip kūrėsi bankai po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo? Kaip klasifikuojamos bankinės institucijos? Pagal veiklos pobūdį ir funkcijas yra skiriami tokie bankai. Pagal teisinę formą bankai skirstomi. Kodėl valstybės turi centrinius bankus? Koks yra pagrindinis Lietuvos banko tikslas? Kokios yra pagrindinės Lietuvos banko funkcijos? Koks bus Lietuvos banko vaidmuo Lietuvai įstojus i Europos Sąjungą (ES) ir įsivedus eurą? Komercinio banko steigimo tvarka. Kuo skiriasi banko atstovybė nuo filialo(skyriaus)? Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti banko licenciją? Kokie yra banko valdymo organai? Kas sudaro pagrindinį banko kapitalą? Kas sudaro papildomą banko kapitalą? Apibūdinkite banko aktyvines operacijas. Apibūdinkite banko pasyvines operacijas. Kas yra aktyvų ir pasyvų skolinių įsipareigojimų derinimas? Ką reiškia "likvidumo" sąvoka? Kuo skiriasi likvidžios ir nelikvidžios lėšos? Kokie yra likvidumo valdymo principai? Kokios yra banko rizikos rūšys? Kaip yra valdoma valiutos kurso rizika? Apibūdinkite banko tikslų sistemą ir banko veiklos aplinką. Kas yra bankų veiklos dalyviai, kokie jų interesai? Banko veiklos planavimo pagrindiniai principai. Kas sudaro banko veiklos operatyvinio bei strateginio plano turinį? Apibūdinkite banko pajamų ir išlaidų struktūrą. Kas sudaro banko pelną? Kas yra kredito įstaigų priežiūra ir kas ją vykdo? Kokie yra bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir kas juos nustato?
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2006-05-10
 • Bankininkystė (6)

  Užduotys. Klausimynas iš sąvokų. Suvedžiokite kokia data atitinka šį įvykį. Perskaitę tekstą, iš duotų skliausteliuose žodžių, išbraukite neteisingą atsakymą. Ar teisingi teiginiai? (pažymėkite varnele). Raskite žodžių galūnes. Išspręskite testą, galimi keli atsakymai. Išbraukykite pateiktus žodžius. Iššifruokite sakinį. Perskaitę tekstą įrašykite žodžius, kurių trūksta. Iššifruokite žodžius susijusius su banku. Išspręskite kryžiažodį. Perskaitę tekstą atsakykite į klausimus. Išspręskite testą iš bankinių datų. Suvedžiokite žodžius iš sąvokų. Išspręskite kryžiažodį, kuris susideda vien iš bankų. Atsakymai.
  Finansai, uždavinys(18 puslapių)
  2006-09-29
 • Bankininkystė (7)

  Įvadas. Bankų funkcijos. Veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje. Mokėjimo ir atsiskaitymo samprata. Mokėjimai ir atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Čekiai. Vekseliai. Atsiskaitymai mokėjimų pavedimais. Akredityvas. Inkaso. Elektroninės ir kitos mokėjimo priemonės. Mokėjimai ir atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. elektroniniai kasos aparatai. Kasos darbo organizavimas. kasos dokumentų įforminimas. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-05-11
 • Bankininkystė (8)

  Komercinių bankų atsiradimo istorija. Komercinių bankų veiklos reguliavimas. Jo ypatumai Lietuvos Respublikoje. Komercinių bankų esmė jų rūšys bei funkcijos. Bankų steigimas bei licencijavimas. Bankų valdymas. Komercinių bankų finansiniai ištekliai. Jų valdymas. Indėliai. Aktyvų valdymas aktyvų paskirstymo modelis. Banko funkcijos ir operacijos. Kliento vertinimas remiantis finansine atskaitomybe.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2009-04-30
Puslapyje rodyti po