Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų sistema Lietuvoje (9)

  Ekonomikos teorijos kursinis darbas. Įvadas. Lietuvos bankų raida. Bankininkystės užuomazgos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Bankininkystės raida Lietuvoje XX amžiuje. Lietuvos bankai atkūrus nepriklausomybę. Lietuvos bankininkystės raida po 1995 metų - vėlyvasis bankų kūrimosi laikotarpis. Lietuvos bankai, jų funkcijos ir rūšys. Lietuvoje veikę ir veikiantys bankai po 1990 metų. Komercinių bankų veikla. Centrinis bankas – Lietuvos bankų bankas. Centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinis bankas ir integracija į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-23
 • Bankų sistemos

  Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Užsienio bankų sistemos. Vokietijos bankai. Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. Prancūzijos bankai. Bankų veiklos reglamentavimo komitetas. Kredito institucijų komitetas. Bankų komisija. Centrinis bankas. Anglijos bankai. Anglijos bankas. Bankų priežiūra. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankų sistema. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federaliniai rezervų apygardiniai bankai. Finansinės kontrolės tarnyba. Depozitų draudimo federalinė korporacija. Lietuvos bankai. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Savarankiški skyriai. Bankų apsauga. Spynos. Vaizdo kameros. Priedai (4). Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2007-02-27
 • Bankų sistemos struktūra

  Bankų sistema. Vienapakopė bankų sistema. Dvipakopė bankų sistema. Bankų tipai ir jų funkcijos. Komerciniai bankai. Specializuoti bankai.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-22
 • Bankų statistika

  Įvadas. Lietuvos finansinės įstaigos. Bankų grupavimas. Bankų funkcijos. Bankų principai ir veiklos aplinka. Bankų veiklos aplinka. Bankų vaidmuo visuomenėje. Pinigai ir infliacijos mastai, valiutų kursai. Valiutos kurso politika. Bankų statistika. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-02-06
 • Bankų steigimo pradžia

  Įvadas. Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko valdymo struktūra. Lietuvos banko pirmasis valdytojas profesorius Vladas Jurgutis. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-21
 • Bankų technologinė įranga

  Banknotų nusidėvėjimo kontrolės priemonės. Banknotų linijinių matmenų kontrolė. Mokėjimo kortelės. Jų apsauga. Kreditinių kortelių autentiškumo kontrolė. Monetų skaičiavimo įrenginiai. Monetų skaičiavimo ir rūšiavimo mašina. Monetų kontrolės ir rūšiavimo įrenginiai. Banknotų skaičiavimo įrenginys veikia. Autentiškumo kontrolės įrenginiai. Vertybinių popierių rūšiavimo įrenginys.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2007-02-21
 • Bankų technologinės įrangos

  Spaudos elementų geometrinių matmenų kontrolė. Teorinė dalis. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Atsiskaitymo forma. Spaudos elementų geometrinių matmenų kontrolė. Laboratorinio darbo eiga. Banknotų apsaugos elementų identifikavimas. Teorinė dalis. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Atsiskaitymo forma. Banknotų apsaugos elementų identifikavimas. Laboratorinio darbo eiga.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-18
 • Bankų teikiamos paskolos gyventojams

  Įvadas. Paskolos klasifikavimo požymiai. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Paskolos sąlygos: Kaip pradėti. Dokumentų pateikimas. Papildomos išlaidos. Paskolos išdavimas. Paskolos grąžinimas. Norint gauti paskolą reikia: Paskolos suteikimas studentams. Kaip grąžinti? Kas gali negrąžinti paskolos ar grąžinti vėliau? Ilgalaikės paskolos. Paskolos gavėjas. Paskolos paskirtis. Paskolos sugrąžinimo šaltinis. Paskolos terminas. Paskolos dydis (suma). Pradinio įnašo finansavimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-20
 • Bankų vaidmuo didinant pinigų pasiūlą

  Įvadas. Bankai ir nebankai. Bankai ir jų funkcijos. Komerciniai bankai. Centrinis bankas. Centrinio banko funkcijos. Veiklos organizavimas. Centrinio banko pajamos ir išlaidos. Monetarine politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-06-13
 • Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei

  Verslo pagrindų praktinis darbas. Įvadas Darbo tikslas- aptarti pagrindines bankų funkcijas, banko kaip institucijos reikšmę žmogui ir šalies ūkiui. Pagrindinės su analizuojama tema susijusios sąvokos. Bankų istorija lietuvoje ir pasaulyje. Pasaulinė bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankų funkcijos, veiklos vaidmuo ir bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Bankų funkcijos. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-09-14
 • Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje (3)

  Įvadas. Žodžio "bankas" reikšmė. Bankų atsiradimo istorija. Bankų funkcijos. Banko ypatybė. Bankų rūšys. Bankai pagal nuosavybės formas. Bankai pagal veiklos pobūdį. Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje arba bankų nauda mums – banko paslaugų vartotojams. Kreditai. Būsto kreditas. Vartojimo kreditas. Lizingas – finansinė nuoma. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Banko indėliai. Terminuotieji indėliai. Kaupiamieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Investavimas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Taupymo lakštai. Akcijos. Elektroninė bankininkystė. Telefoninė bankininkystė. Internetinė bankininkystė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-04-28
 • Bankų veikimo sistema

  Įvadas. Bankų atsiradimas. Bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankų funkcijos. Kitos bankų funkcijos. Pagal nuosavybės formas bankai skirstomi. Pagal veiklos pobūdį bankai skirstomi. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Veikiančių bankų Lietuvoje pelnas. Kaip pasirinkti banką? Išvados. Priedai (1).
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-09-23
 • Bankų veikla Lietuvoje (2)

  Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Bankų veikla nuo 1918 m. Atkurtos nepriklausomos Lietuvos bankai nuo 1990 m. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-10-01
 • Bankų veikla Lietuvoje (3)

  Įvadas. Bankininkystės samprata. "Banko" sąvoka. Pagrindinės bankų veiklos sąvokos. Komercinių bankų kūrimasis ir raida Lietuvoje. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Komerciniai bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų sistemos institucijos. Bankinių institucijų charakteristika. Nebankinių institucijų charakteristika. Lietuvoje veikiantys bankai. Bankų funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Banko veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Bankų priežiūra Lietuvoje. Lietuvos banko nuolatinės bankų priežiūros metodai. Kitos komercinių bankų priežiūros institucijos. Banko vidaus priežiūros organizavimas. 2009 metų pirmo ketvirčio Lietuvos bankų svarbiausių veiklos rodiklių palyginimas. "DnB NORD" banko veikla 2004–2008 metais. "DnB NORD" banko veiklos pobūdis. AB "DnB NORD" banko veiklos rodiklių palyginimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-10-22
 • Bankų veikla Lietuvoje (4)

  Įvadas. Banko samprata. Bankų rūšys ir funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Lietuvos bankai. Lietuvos bankų veiklos rezultatai 2008-2010 metais. Bankų paskolų portfelis. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2011-04-27
 • Bankų veiklos reglamentavimo naujovės

  Įvadas. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankų veiklos aplinka. Bankų veiklos principai. Bankų steigimo ir valdymo reglamentavimas. Lietuvos bankų integracija į Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą. Šiuolaikinės bankininkystės kryptys. Lietuvos komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-02-09
 • Bankų vertės nustatymas

  Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Tyrimo objektas. Bankų vertės nustatymo metodai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Vertės nustatymo prasmė ir specifika. Vertės nustatymo procesas ir tikslai. Bankų vertės nustatymo specifika. Banko vertės skaičiavimo metodikos. Palyginimo metodai. Balansinės vertės metodai. Diskontuotų pinigų srautų metodai. Diskontuotų pinigų srautų akcininkų nuosavybei metodas. Dividendų kapitalizacijos metodas. Vertės kūrimo metodai. Banko ekonominės pridėtinės vertės metodas. Banko ekonominės pridėtinės vertės akcininkų nuosavybei metodas. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2009-04-24
 • Bendrieji ir vidutiniai kaštai

  Įvadas. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji ir vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų.
  Finansai, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-23
 • Bendrojo draudimo ypatumai

  Įvadas. Bendrojo draudimo samprata. Bendrojo draudimo sutartis. Pul'o (Pulo) sutartis. Dalyvavimas bendrajame draudime. Bendrasis draudimas Europos sąjungos valstybėse narėse. Užsienio šalių bendrasis draudimas. Pagrindinės bendrojo draudimo rūšys. Pastatų draudimas. Pastatų draudimo rizikos. Gaisras. Vėtra. Kruša. Vandens nutekėjimas ir vamzdynų trūkimas. Vandalizmas. Žemės drebėjimas. Nedraudžiamos rizikos bei nekompensuojami nuostoliai. Draudimo įmoka. Papildomas (savanoriškas) sveikatos draudimas. Ligos draudimo rūšys. Ligos gydymo išlaidų draudimas. Gydymo įstaigos dienpinigių draudimas. Ligos dienpinigių draudimas. Slaugos dienpinigių draudimas bei kitos ligos draudimo rūšys. Draudimo įmoka bei draudimo išmoka. Informacijos šaltiniai. Sprendimo dėl rizikos draudimo priėmimas. Draudimo įmoka. Draudiminis įvykis ir draudimo išmoka. Išvados.
  Finansai, referatas(32 puslapiai)
  2006-10-17
 • Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas

  Įvadas. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo klausimo iškilimo priežastys. Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų. Įstatinio kapitalo mažinimas. Įstatinio kapitalo mažinimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-02
Puslapyje rodyti po