Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vykdomų programų analizė: Mažeikių miesto lopšelis-darželis

  Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti lopšelio-darželio vykdomas programas ir finansavimo šaltinius. Lopšelio–darželio "X" veikla ir vykdomos funkcijos. Finansavimo šaltiniai. Lopšelio-darželio vykdomos programos. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-01-20
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės pajamų, išlaidų ir deficito analizė 2008-2010 metais

  5 laboratorinis darbas. Vilkaviškio rajono savivaldybės pajamų, išlaidų ir deficito analizė 2008-2010 metais. Pajamų analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Išlaidos. Deficitas. Perteklius – deficitas 2008-2010metais. Priedai (6 lentelė).
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2012-05-08
 • Vilniaus bei kitų VRE šalių vertybinių popierių biržos, problemos, su kuriomis jos susiduria ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. VRE šalių vertybinių popierių biržos. Bendra Baltijos VP rinka. Vilniaus vertybinių popierių birža. VP biržos įkūrimas ir raida. VVPB veikla. VVPB valdymas. Prekybos modelis. Rygos vertybinių popierių birža. Talino vertybinių popierių birža. Varšuvos vertybinių popierių birža. Budapešto vertybinių popierių birža. Prahos vertybinių popierių birža. Liublijanos vertybinių popierių birža. Bratislavos vertybinių popierių birža. VRE šalių biržų problemos. Problemos, su kuriomis susiduria VRE šalių biržos. VVPB problemos ir jų sprendimo būdai. Bendrosios problemos. Specialiosios problemos. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-17
 • Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybes biudžeto sudarymą ir vykdymą. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybės biudžeto sąvoka, bendra struktūra. Biudžetų rengimo principai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamos. Horizontali pajamų analizė. Vertikali pajamų analizė. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto išlaidos (asignavimai). Asignavimai pagal valdytojus. Asignavimai pagal funkcijas. Vilniaus miesto 2006- 2008 m. Savivaldybės biudžeto. Vykdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-01-11
 • Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas ir vykdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimo, svarstymo, tvirtinimo ir vykdymo tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pagrindinės priėmimo procedūros. Savivaldybės biudžeto sąvoka, bendra struktūra. Programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. 2006-2008 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas. Biudžeto pajamos, jų struktūra ir pokyčiai. 2006-2008 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimų analizė. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymas 2006-2007 metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-11-13
 • Vilniaus vertybinių popierių birža

  Įvadas. Apžvalga. Lietuvos VP rinką. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Finansų maklerio įmonės. Listingo tvarka. Centrinis depozitoriumas. Lietuvos Respublikos Vertybinių Popierių Komisija. Istorija.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-12
 • Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sistema

  Įvadas. Vilniaus vertybinių popierių birža. VVPB prekybos sistema. Vertybinių popierių įtraukimas į prekybos sąrašus. Prekybos sąrašų rūšys. Paraiškos pateikimas. Paraiškos svarstymas. Naudojimasis prekybos sistema. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (LCVPD). Išvados. Priedai.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-03-20
 • Vilniaus vertybinių popierių rinka

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti Vilniaus vertybinių popierių biržos veiklą ir plačiau ją aptarti remiantis teoriniais ir praktiniais literatūros šaltiniais, bei Vilniaus vertybinių popierių biržos praktine patirtimi, pateikti pasiūlymus tobulinimui. Literatūros apžvalga. Vilniaus vertybinių popierių birža. Vilniaus vertybinių popierių biržos nariai. Vilniaus vertybinių popierių biržos veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2010-10-12
 • Vyriausybės vertybiniai popieriai ir jų poveikis ekonomikai

  PowerPoint pristatymas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Jų rūšys. Privalumai ir galimybės. Kaip gaunamas pelnas prekiaujant Vyriausybės vertybiniais popieriais? Vyriausybės vertybinių popierių platinimas vidaus rinkoje. Investuotojai į Vyriausybės vertybinius popierius. Patvirtintos didžiausios palūkanos 2004 metais. Žemiausios pasiūlytos palūkanos 2004 metais. Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai 2005 metais (litais). Lietuvos Respublikos (LR) Vertybinių Popierių Komisija. Pagrindiniai vertybinių popierių komisijos uždaviniai. Pagrindinės funkcijos. Skyriai. Struktūra. Pirmininkas.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-02-17
 • Vyriausybės vertybiniai popieriai ir jų poveikis šalies ekonomikai Lietuvoje ir kitose šalyse

  Įvadas. Lietuvos respublikos vyriausybės vertybiniai popieriai. Vyriausybės vertybinių popierių samprata. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai ir čekiai. Vyriausybės vertybinių popierių rūšys ir jų privalumai. Pelnas, gaunamas iš vyriausybės vertybinių popierių. Lietuvos respublikos vyriausybės vertybinių popierių poveikis šalies ekonomikai. Vyriausybės vertybinių popierių cirkuliacija tarptautinėje finansų rinkoje. Antrinė vertybinių popierių apyvarta ekonomikoje ir ją įtakojantys veiksniai. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo sąlygos ir jų ekonominiai aspektai. Vertybinių popierių apskaita. Vyriausybės vertybiniai popieriai ir jų poveikis šalies ekonomikai užsienio šalyse. Vertybinių popierių apyvarta ekonomikoje. Emisijos sąnaudų problema. Emisijos kainos nustatymo problema ir antrinės rinkos poveikis. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-27
 • Vyriausybės vertybinių popierių ekonominė reikšmė

  Įvadas. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Nacionalinės VP Biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Pagrindinės Lietuvos VP rinkos problemos ir jų sprendimo būdai. VVP vieta ir vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-12-13
 • Vladas Jurgutis

  Įžanga. Pirmieji Vlado Jurgučio žingsniai. Lietuvos Banko bei lito raida. V. Jurgučio pedagoginė veikla. V. Jurgučio veikalai. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-08
 • Vokietijos finansų sistema

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais literatūros šaltiniais supažindinti su finansų sistema Vokietijoje. Vokietijos finansų sistema. Vokietijos finansinės institucijos. Vokietijos federalinis bankas. Vokietijos finansinių institucijų veiklos priemonės. Vokietijos finansų rinka. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-06-03
 • Žemės apmokestinimas

  Įvadas. Žemės mokesčiai Lietuvoje. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas, lengvatos ir mokestinis laikotarpis. Žemės sklypo mokestinė vertė. Mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas. Žemės mokesčio mokėjimas ir deklaravimas. Mokesčio reikšmė valstybės biudžetui. Mokesčio taikymo ypatumas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2010-01-25
 • Žemės mokesčiai Lietuvoje

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Žemės mokesčiai Lietuvoje. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas, lengvatos ir mokestinis laikotarpis. Žemės sklypo mokestinė vertė. Mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-10-28
 • Žieminių rugių auginimo rezultatų analizė: Kauno apskritis

  Įvadas. Darbo tikslas - statistiniais metodais išanalizuoti Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių plotus, derlių ir derlingumą. Įtvirtinti statistinės teorijos, prognozavimo ir žemės ūkio statistikos pagrindų teorines žinias. Statistiniai duomenų apie Kauno apskrities žieminius rugius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius rugius šaltiniai. Žieminių rugių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių rugių auginimo rezultatų statistinė analizė. Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių pasėlių plotų statistinė analizė. Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių derliaus statistinė analizė. Žieminių rugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių rugių auginimo rezultatų prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-05-06
 • Žymiausi Lietuvos bankininkai

  Įvadas. Žemės banko valdytojai. Kazys Radušis. Petras Karvelis. Vytautas Račkauskas. Bronius Bieliukas. Žemės banko direktoriai. Petras Aravičius. Dominykas Blynas. Petras Kregždė. Vincas Matulaitis. Kiti žemės banko darbuotojai. Lietuvos banko valdytojai. Juozas Tūbelis. Juozas Paknys. Okupacijos laikų (1940 – 1943 m) Lietuvos banko vadovai. Aleksandras Drobnys. Povilas Kopustinskas. Juozas Bergas. Išvados.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2007-01-03
Puslapyje rodyti po