Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Draudimo finansai

  Įvadas. Draudimo esmė, funkcijos, jo rūšys. Finansų esmė, rūšys ir funkcijos. Finansų sistema. Finansų sudedamosios dalys. Finansų valdymo įstaigos ir jų funkcijos. Finansų vaidmuo. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-31
 • Draudimo formos ir rūšys (2)

  Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomosios draudimo formos rūšys. Draudimo rūšys.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-01-17
 • Draudimo įmoka (premija)

  Įvadas. Draudimo įmoka (premija). Draudimo įmokos (premijos) rizikos ir gamybiniai kaštai. Draudimo įmokų – kaštų modelis be palūkanų efekto. Draudimo įmokų – kaštų modeliai su palūkanų efektu. Draudimo įmokų ekvivalentiškumo principas. Draudimo įmokų diferencijavimas.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • Draudimo įmonės

  Įvadas. Draudimo istorija. Draudimo veiklos požymiai. Draudimo veiklos reikšmė. Draudimo veiklos funkcijos. Draudimo klasifikacija. Lietuvos draudimo paslaugų rinkos formavimosi teisinės prielaidos. Draudimo paslaugų rinkos dalis. Draudimo paslaugų tiekėjų rinkos struktūra. Užsienio kapitalo skverbimasis į Lietuvos draudimo paslaugų rinką. Draudimo įmonių ir bankų paslaugų integracija. Brokerių vaidmens didėjimas draudimo paslaugų rinkoje. Draudimo paslaugų vartotojų rinka ir jų įtaka paklausai. Grafikai ir lentelės.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2005-12-02
 • Draudimo įmonės Lietuvoje

  Draudimo bendrovės. Įvadas. BTA draudimas. ERGO Lietuva. IF draudimas. Lietuvos draudimas. PZU draudimas. RESO Europa. SEESAM Lietuva. Bonum publicum. VB Gyvybės draudimas. Swedbank gyvybės draudimas. SAMPO gyvybės draudimas. AIG life draudimas. Baltikums Draudimas. Commercial Union Lietuva. Baltijos garantas. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-04-25
 • Draudimo įmonių finansinės būklės palyginimas ir analizė: UADB "SEESAM Lietuva" ir UADB "Industrijos garantas"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir palyginti UADB "Industrijos garantas" ir UADB "Seesam Lietuva" finansinę būklę. Analizė. Veiklos palyginimas. Finansinės būklės palyginimas ir analizė. Pelno nuostolių ataskaita. Balansas. Finansinė būklė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-01-28
 • Draudimo įmonių steigimas

  Įvadas. Draudimo įmonės steigimas. Draudimo veiklos licencija. Kiti reikalavimai steigiant draudimo įmonę. Draudimo įmonių paslaugų teikimas ir filialų steigimas kitose ES (Europos Sąjungos) valstybėse narėse. Draudimo įmonės valdymas. Draudimo įmonės stebėtojų taryba. Draudimo įmonės valdybą. Draudimo įmonės administracijos vadovas, vyriausiasis aktuarijus ir vyriausiasis buhalteris. Draudimo įmonės vidaus kontrolė. Draudimo įmonių pabaiga ir bankrotas. Užsienio valstybių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos respublikoje, reorganizavimas ir veiklos nutraukimas. Techniniai atidėjiniai. Sutarčių galiojimas bankrutavusioje bei likviduojamoje įmonėje. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2008-09-10
 • Draudimo ištakos

  Draudimo ištakos. Draudimo klasifikavimas. Gyvybės draudimas. Transporto draudimas. Draudimas nuo gaisro. Jūrinis draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Inžinerinių įrenginių draudimas. Aviacijos draudimas. Bendrieji draudimo principai. Draudžiami (turtiniai) interesai. Tik realių nuostolių draudiminis atlyginimas. Draudėjo teisės išsireikalauti iš kaltojo atlyginti padarytų nuostolių sumą perėjimas draudikui.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-07
 • Draudimo kompanijų teikiamų paslaugų analizė

  Įvadas. Poreikio teikti draudimo paslaugas pagrindimas. Draudimo kompanijų rinkodaros turinys: tikslinė rinka. Situacijos rinkoje analizė. Rinkos segmentavimo detalizavimas. Rinkos segmentų detalus aprašymas. Rinkos segmento patrauklumo įvertinimas. Tikslinio segmento parinkimas. Paslaugos pozicijos pasirinkimas kiekviename tiksliniame segmente. Konkurentų analizė. Pasiūlymai. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-09-21
 • Draudimo kompanijų tyrimas

  Įvadas. Draudimo rinkos pagrindiniai bruožai. Rinkos segmentacija pagal pajamas. Rinkos segmentacija pagal amžių. Išvados.
  Finansai, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-02-13
 • Draudimo paslaugos (2)

  PowerPoint pristatymas. Draudimo sąvokos teoriniai aspektai. Pagrindinės draudimo teorijos. Draudimo sąvokos teoriniai aspektai. Draudimo veiklos reikšmė. Draudimo paslaugų klasifikacijos pateikimas. Ne gyvybės draudimo grupės. Gyvybės draudimas. Draudimo brokerio reikšmė ir funkcijos draudimo rinkoje. Lietuvos draudimo rinkos analizė.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-03-16
 • Draudimo paslaugų ir vertybinių popierių individualaus portfelio kaip investavimo alternatyvų palyginimas

  Gyvybės draudimo funkcijos. Draudimo paslaugos – investicinis, kaupiamasis gyvybės draudimas. Kokią draudimo sumą pasirinkti? Nuo ko priklauso draudimo įmokos dydis? Išmokos. Papildomos sąlygos. Vertybinių popierių individualus portfelis. Taupymas ar investavimas? Likvidumas. Infliacija ir realioji grąža. Kodėl verta naudotis VP portfelio valdymo paslauga? Kaip valdoma VP portfelių riziką? Už VP portfelio paslaugą mokamas mokestis? Draudimo paslaugų ir vertybinių popierių individualaus portfelio kaip investavimo alternatyvų SWOT analizė.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-01-11
 • Draudimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Draudimo rinka nepriklausomoje Lietuvoje. Draudimas centralizuotos ekonomikos sąlygomis. Lietuvos draudimo rinka po nepriklausomybės atkūrimo (iki 1999 metų). Draudimo įmonių ir bankų paslaugų integracija. Draudimo rinkos plėtros problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-23
 • Draudimo raida pasaulyje

  Pirmieji draudimo veiklos žingsniai. Draudimas senosiose civilizacijose. Draudimas antikos laikais. Senovės laikų ir šiuolaikinės draudimo sampratos skirtumas. Draudimo veikla viduramžiais. Bažnyčios įtaka draudimo vystymuisi. Formuojasi atskiros draudimo rūšys. Pirmosios draudimo kompanijos. Pirmasis etapas. Seniausia draudimo kompanija. Antrasis etapas. Draudimo veiklos etapai. Draudimo veikla dvidešimtame amžiuje. XX amžiaus draudimo veiklos svarbiausieji bruožai. Įdomūs faktai. Pasauliniai draudimo topai. Darbas iliustruotas nuotraukomis, lentelėmis.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-10-17
 • Draudimo rinka Lietuvoje

  Pagrindiniai Lietuvos rinkos bruožai. Svarbiausi įvykiai draudimo rinkoje 2004 metų I pusmetį. Draudimo rinka Lietuvoje. Teisinio draudimo rinkos reglamentavimo pokyčiai. Gyvybės draudimo rinka. Pensijų kaupimas. Ne gyvybės draudimo rinka. Priežiūros komisijos ateities planai.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-17
 • Draudimo rinka: DUAB "INGO BALTIC" skandalas

  Lietuvos ekonomikos augimas 2005 metais. Draudimo rinka. "INGO BALTIC" didino įstatyminį kapitalą". Apie "INGO BALTIC". Draudimo priežiūros komisija (DPK). DPK funkcijos. Lietuvoje draudimo paslaugų priežiūra neatitinka Europos sąjungos reikalavimų. "INGO BALTIC" įsipareigojimų perėmimas (Draudikų biuras). Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-30
 • Draudimo samprata ir rūšys

  Įvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomas draudimas. Savanoriškas draudimas. Valstybinio socialinio draudimo esmė. Įstatymai ir normatyviniai aktai reglamentuojantys socialinę apsaugą. Draudėjų ir apdraustųjų santykiai. Valstybės socialinio draudimo (VSD) įmokų tarifai ir atsakomybė. Draudimo kompanijų siūlomas draudimas įmonėms. Turto draudimas. Verslo pertraukimo draudimas. Transporto priemonių draudimas. Gyvybės draudimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-04-01
 • Draudimo sistema Lietuvoje

  Įvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomosios draudimo formos rūšys. Draudimo rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-31
 • Draudimo sutarties samprata ir sudėtis

  Draudimo sutarties samprata. Draudimo sutarties sudėtis. Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Draudimo sutarties pasibaigimas. Ne gyvybės draudimo sutartys. Automobilių draudimas. Privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Turto draudimas. Gyventojų turto draudimo sutartis. Rečiau sutinkamos ne gyvybės draudimo rūšys. Ne gyvybės draudimo sutarčių atribojimo kriterijai nuo gyvybės draudimo sutarčių. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-05-05
 • Draudimo sutarties sudarymas

  Draudimo sutarties apibrėžimas ir pagrindinės sąvokos. Draudimo sutarčių skirstymas ir joms taikytina teisė. Draudimo sutarties turinys ir sudarymo sąlygos. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Draudimo sutarčių galiojimo laikas. Draudimo sutarčių ypatumai.
  Finansai, konspektas(15 puslapių)
  2007-03-07
Puslapyje rodyti po