Šperos.lt > Finansai > Finansų namų darbai
Finansų namų darbai

(227 darbai)

2005-2006 metų valstybės biudžetų analizėĮvadas. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto 2005-2006 metų pajamos. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto 2005-2006 metų išlaidos (asignavimai). Biudžeto deficitas ir perteklius. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėm. Priedai (2). Skaityti daugiau
AkredityvaiAkredityvas. Akredityvų rūšys. Praktinė užduotis: 1. 300000 + 100 *12 = 301200 Lt paskola turi būti grąžinama su 12% palūkanų norma per 4 metus su vienodu anuitetu. Rasti anuitetą. Sudaryti paskolos grąžinimo planą. Skaityti daugiau
Apyvartumo skaičiavimasUžduotis: Nustatyti išteklių balansinį ryšį, vidutines atsargas (A), arba apyvartines lėšas investuotas į atsargas, apyvartumą dienomis ir kartais ir įvertinti, kodėl apyvartumas sulėtėja ar paspartėja, jei laikotarpis yra ketvirtis, o vertinė išraiška tūkst. litų. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Apskaita: UAB "Bambukas"Teoriniai klausimai. Buhalterinių sąskaitų esmė, sandara, rūšys. Inventorizacija, jos eiga, įforminimo tvarka. Turtas ir nuosavybė apskaitoje. Praktinė užduotis. Sprendimas. UAB "Bambukas" kovo mėn. 31 d. bandomasis balansas. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Sintetinių sąskaitų apyvartų suvestinė. UAB "Bambukas" balandžio mėn. 30 d. bandomasis balansas. Skaityti daugiau
Ateities sandoriaiĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ateities sandorius. Ateities sandoriai, jų savybės. Ateities sandorių rinka ir jos dalyviai. Ateities sandorių rinka. Ateities sandorių rinkos dalyviai. Išvados. Skaityti daugiau
Atviros rinkos operacijosAtviros rinkos operacijos. Atviros rinkos operacijų istorija. Pinigų rinkos fondai. Lietuvos banko atviros rinkos operacijos. Skaityti daugiau
Audito samprata, tikslai, reikšmė (2)Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su audito samprata, reikšme ir tikslais. Audito ištakos ir raida. Audito samprata. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai. Audito klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Automobilio lizingo apskaičiavimasTyrimas. Automobilio pirkimo išsimokėtinai apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinė analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba AB "Stumbras"Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti AB "Stumbro" finansinę analizę. AB "Stumbro" charakteristika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Išplėstiniai pelningumo rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas ir gamybos svertas. Nenuostolingo lūžio taškas. Gamybos svertas. Skaityti daugiau
Bandomasis balansas: statybinių medžiagų tiekimas UAB "Lakaja"Įvadas. UAB "Lakaja" turto ir nuosavybės likučiai 2009 m. sausio mėn. 01 d. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. ūkinės operacijos. Ūkinių operacijų apskaitos lygybė. Bendrasis žurnalas. UAB "Lakaja" specialieji žurnalai. Pirkimų skolon (PI) žurnalas. Pardavimų skolon (PA) žurnalas. Pinigų gavimo (PG) žurnalas. Pinigų mokėjimo (PM) žurnalas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaitos (TGIA) žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. bandomasis balansas. UAB "Lakaja" 2009 m.sausio mėn. pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.. Skaityti daugiau
Banknotų apsaugos požymiaiVisų lietuviškų banknotų (litų) būdingi apsaugos požymiai. Skaityti daugiau
Bankų veikimo sistemaĮvadas. Bankų atsiradimas. Bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankų funkcijos. Kitos bankų funkcijos. Pagal nuosavybės formas bankai skirstomi. Pagal veiklos pobūdį bankai skirstomi. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Veikiančių bankų Lietuvoje pelnas. Kaip pasirinkti banką? Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Bendrovės rinkos vertės analizė: TEO LTĮvadas. Rinkos vertės koeficientų skaičiavimas. Analizuojamos įmonės charakteristika. Kapitalo rinkos rodiklių analizė įmonėje. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Biržų veiklaKainų kotiravimas. Kotiruotė. Tiesioginė kotiruotė. Netiesioginė kotiruotė. Punktas. Spredas. Maržinė sistema. Maržinė prekyba. Marža. Marža. Kritinė sąskaitos padėtis. Kas yra ateities sandorius (fjučeris)? Kodėl sudarinėjami ateities sandoriai? Skaityti daugiau
Biržų veikla (2)Įvadas. Vertybinių popierių birža, jos esmė. Vertybinių popierių biržų pagrindiniai bruožai. Vertybinių popierių biržos dalyviai. Kas prekiaujama biržoje? Kas yra komisinis mokestis? Skaityti daugiau
Biudžetas. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos sąmata ir skaičiavimo formosĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Biudžeto sistema. Nacionalinis biudžetas. Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetas. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinės įstaigos steigimo tvarka. Asignavimų valdytojų teisės ir atsakomybė. Biudžetinių įstaigų buhalterijų darbo organizavimas. Mokslo ir studijų sistema. Stipendijų rūšys ir dydis. Sveikatos apsaugos sistema. Mitybos išlaidų norma "Ventos pensionate". Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas. Atlyginimo nustatymo tvarka biudžetinių įstaigų darbuotojams. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžetinės įmonės samprataĮvadas. Biudžetinių įstaigų steigimas. Biudžetinių įstaigų reorganizavimas ir likvidavimas. Biudžetinių įstaigų funkcijos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Atlyginimų nustatymo tvarka. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Švietimo įstaigos skirstomos į. Mokytojai pagal minėtą švietimo ministro įsakymą gali gauti priedus prie atlyginimo. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Valstybės tarnautojų pareigybės yra trijų lygių. Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro. Valstybės tarnautojams mokami tokie priedai. Valstybės tarnautojams mokamos tokios priemokos. Išvados. Skaityti daugiau
Buto vertinimasĮvadas. Bendroji dalis. Vertinimo tikslas ir objektas. Turto vertintojai. Vertinimo data ir metodai. Informaciniai šaltiniai. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Detalus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo objekto juridinė – techninė charakteristika. Turto vertės nustatymas. Turto vertės nustatymas lyginamosios vertės metodu. Lyginamieji objektai. Lyginamosios rinkos vertės metodas. Išvada. Rinkos analizė. Nuotraukos. Dislokacijos schema. Turto vertinimo sutartis. Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Turto vertės nustatymo pažyma. Skaityti daugiau
Čekiai (2)Čekiai. Pirmieji atsiskaitymai čekiais. Banko čekis. Čekiniai indėliai. Čekio sudarymas ir rekvizitai. Čekių rūšys. Šiuo metu naudojamų čekių apibūdinimas. Operacijos su banko čekiais. Čekio perdavimas, laidavimas, praradimas. Čekių kliringas. Čekių kliringo namai. Atsiskaitymai kelionės čekiais. Elektronikos įtaka. Priedai (1). Skaityti daugiau
Draudimo bendrovių palyginamoji analizė: SEB VB gyvybės draudimas ir Seesam LietuvaĮvadas. Draudimo bendrovių palyginamoji analizė. Istorija. Bendrovių misija, vizija ir vertybės. Bankų filialai, atstovybės, antrinės įmonės. Bendrovių teikiamos paslaugos. Bendrovių pelningumo ir finansiniai rodikliai. Marketingo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
...