Šperos.lt > Finansai > Finansų praktikos ataskaitos
Finansų praktikos ataskaitos

(17 darbai)

Baigiamosios praktikos ataskaita: statybos ir remonto paslaugos UAB "Aromsa"Įvadas. Įmonės UAB "Aromsa" veikla: paslaugų sfera - statyba ir remontas. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitymų per banką apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaita. Tarpusavio skolų sutikrinimo tvarka. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Skolų Sodrai ir biudžetui apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto nurašymas. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos. Nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Analitinės darbo užmokesčio apskaitos registrai. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Kapitalo, rezervų atidėjimų, finansinių rezultatų apskaita. Atskaitomybė. Mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: Vilniaus miesto savivaldybėĮvadas. Vilniaus miesto savivaldybės charakteristika. Savivaldybės vidaus struktūra. Vilniaus miesto savivaldybės funkcijos. Savarankiškosios funkcijos. Priskirtosios savivaldybės funkcijos. Valstybinės, perduotos savivaldybei, funkcijos. Sutartinės savivaldybės funkcijos. Įstaigos išlaidos, jų planavimas bei finansavimo tvarka. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamos, pajamų struktūra. 2007 m. biudžeto asignavimai, jų paskirstymas. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų pasiskirstymas pagal valstybės funkcijas. Darbo apmokėjimo sistema. Darbuotojų pareigybės, stažas. Darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Finansinės veiklos įvertinimas: AB "Pieno Žvaigždės"Finansų analizės praktikos ataskaita. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Pieno Žvaigždės" horizontalioji 2006–2007 metų balanso analizė. AB "Pieno Žvaigždės" horizontalioji 2006-2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Pieno Žvaigždės" vertikalioji 2005–2005 metų balanso analizė. AB "Pieno Žvaigždės" vertikalioji 2006–2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Kapitalo svertas ir kapitalo struktūros analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: kavinė-baras UAB "Pavadinimas"UAB "Pavadinimas". Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: UAB "Investicijų ekspresas"Įvadas. Įmonės charakteristika. Atlikto darbo aprašymas. Teikiamos paslaugos. Projektai. Sprendimų priėmimas. Kontaktai. Išvados. Skaityti daugiau
Ikidiplominė praktika: laivų remonto įmonė AB "Laivytė"Įvadas. Darbo objektas – AB "Laivitė", laivų remonto įmonės, finansinės būklės įvertinimas. AB "Laivitė" finansinės būklės analizė 2003-2005 metais. AB "Laivitė" veiklos charakteristika. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės horizontalioji analizė. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės vertikalioji analizė. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės santykinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinių ataskaitų analizė: AB "Vilniaus baldai" 2008-2010 metaiĮmonės AB "Vilniaus baldai" 2008 - 2010 metų finansinių ataskaitų analizė. Finansinės analizės profesinės veiklos praktika. Įvadas. AB "Vilniaus baldai" balanso rodiklių horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. AB "Vilniaus baldai" pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Vilniaus baldai" pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. AB "Vilniaus baldai" trumpalaikio mokumo analizė. AB "Vilniaus baldai"ilgalaikio mokumo analizė. AB "Vilniaus baldai" veiklos efektyvumo analizė. AB "Vilniaus baldai" bankroto tikimybės analizė. Išvados. Priedai (14). Skaityti daugiau
Investicinio gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo paslaugų pasiūlymaiProfesinės veiklos praktikos savarankiškas darbas. Asmens draudimas: Seesam Lietuva gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo skaičiuoklė. Investicinio gyvybės draudimo skaičiuoklė. Socialinė apsauga ir draudimas. Skaityti daugiau
Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: šildymo katilų gamyba UAB "Ugnelė"Profesinės veiklos praktikos darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išmokti analizuoti bei vertinti gaunamus įmonės finansinės veiklos duomenis, bei išmokti dirbti komandoje. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Gamyba ir pardavimas. Atsargos. Finansiniai rezultatai. Balanso analizė. Įmonės finansinės būklės ir jos efektyvumo įvertinimo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: finansinės veiklos organizavimas UAB "Vaidva"Įmonės finansinės veiklos organizavimo mokomosios profesinės praktikos ataskaita. Įvadas. UAB "Vaidva" įmonė specializuojasi pastatų griovimo srityje. Finansinė ir buhalterinė tarnybos, jų darbo organizavimas įmonėje. Pirminių apskaitos dokumentų apdorojimas ir tvarkymas įmonėje. Kompiuterinių technologijų taikymas įmonėje. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų apskaita. Socialinio draudimo įmokų skaičiavimo tvarka ir mokėjimas. Darbo apmokėjimo formos, sistemos, rūšys. Darbo laiko ir išdirbio apskaita. Pagrindinio ir papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atostoginių sumos apskaičiavimas. Gyventojų pajamų mokestis. Nedarbingumo pašalpų dydis. Socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas. Analitinė darbo užmokesčio apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Pažintinės praktikos analizė: Pirmoji lenkų kredito unijaĮvadas. Apie kredito uniją. Kredito unijos statusas. Licencija. Kredito unijos registravimas. Kas yra kredito unijos savininkas. Kredito unijos nario pagrindinės teisės ir pareigos. Kredito unijos veiklos principai. Kredito unijos Lietuvoje. Pirmoji lenkų kredito unija. Pirmosios lenkų kredito unijos valdymas ir veiklos kontrolė. Kredito unijos kapitalai. Kredito unijos veikla, jos planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: draudimo kompanija ADB "Snoro garantas"Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. ADB "Snoro garantas" valdymas. ADB "Snoro garantas" organizacinė struktūra. ADB "Snoro garantas" Kauno regioninės atstovybės vadovo valdymo stilius. ADB "Snoro garantas" Kauno regioninės atstovybės valdymo struktūra. ADB "Snoro garantas" vadovo pareiginė instrukcija. Marketingas. Rėmimo priemonės. ADB "Snoro garantas" siūlomos draudimo paslaugos. ADB "Snoro garantas" taikoma kainų politika. Apskaita. Asmeninis indėlis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: medienos ruoša UAB "Vlatausa"Įvadas. Ataskaitos tikslas. Ataskaitos uždaviniai. UAB "Vlatausa" finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės mokumo (likvidumo) rodikliai. Atsargų apyvartumo trukmė dienomis. Pelnas tenkantis vienai akcijai = grynasis pelnas / akcinis kapitalas. Įmonės bankroto tikimybė pagal E. Altmaną "Zeta modelis". Įmonės ūkinės veiklos analizė. Atskirų rodiklių įtaka apimčių kitimui. Vieno darbuotojo vidutinis metinis išdirbis. Vidutinis vieno darbuotojo metinis uždarbis. Darbo našumo augimo tempai. Įmonės mokesčių sistema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: sporto klubas "Apelsinas"Įmonės "Apelsinas" ūkinės–finansinės veiklos analizė ir vertinimas. Įvadas. Praktiką atlikau UAB "Projektų duetas", sporto klube "Apelsinas". Analitinė dalis. Įmonės veikla, darbo organizavimas ir struktūra. Įmonės apskaitos sistema, sąskaitų plano struktūra, naudojami apskaitos dokumentai. Įmonės mokami mokesčiai į biudžetą. Finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kavinė-baras UAB "Vaterlinija"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Vaterlinija" finansinę būklę 2006 – 2007 metais ir atlikti įmonės veiklos vertinimą. UAB "Vaterlinija" teikiamos paslaugos. UAB "Vaterlinija" finansinės būklės analizė 2006 – 2007 metais. UAB "Vaterlinija" balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. UAB "Vaterlinija" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" likvidumo ir įsiskolinimo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" mokami mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinio draudimo mokestis. Kelių fondų mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. UAB "Vaterlinija" potencialių konkurentų apžvalga. UAB "Vaterlinija" veiklos verslo perspektyvų įvertinimas. Praktikos metų įgytų žinių bei įgūdžių naudingumas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kelių ir gatvių tiesimasFinansinės apskaitos praktikos ataskaita. Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti apskaitos politikos formavimą ir apskaitos bei finansų organizavimą UAB "N", įtvirtinti apskaitos ir finansų teorines žinias ir lavinti praktinius tiesioginio apskaitos tvarkymo bei finansų valdymo įgūdžius. UAB "N" apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Pinigų kasoje apskaita. Pinigų atsiskaitomojoje sąskaitoje apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Paskolų apskaita. Finansinis lizingas. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Atsiskaitymų už darbą apskaita. Įmonės mokami mokesčiai ir įmokos. Atsargų apskaita. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Veiklos išlaidų apskaita. Paslaugų ir darbų pardavimo apskaita. Kitų pajamų ir išlaidų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Specialybės įgūdžių praktikos ataskaita AB banke "Snoras"AB banko "Snoras" įkūrimas ir jo veiklos pristatymas. AB banko "Snoras" įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpis. AB bankas "Snoras" teikiamos paslaugos. AB banko "Snoras" vadyba. AB banko "Snoras" personalas. Susirinkimų ir pasitarimų vedimo tvarka. Rinkos tyrimai ir reklama. Kokybės vadyba. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas. Apskaitos organizavimas AB banke "Snoras". Informacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų panaudojimo efektyvumas. Išorinė ir vidinė AB banko "Snoras" aplinka. Verslo plėtra. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau