Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų laboratoriniai darbai

Finansų laboratoriniai darbai (10 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų technologinės įrangos

  Spaudos elementų geometrinių matmenų kontrolė. Teorinė dalis. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Atsiskaitymo forma. Spaudos elementų geometrinių matmenų kontrolė. Laboratorinio darbo eiga. Banknotų apsaugos elementų identifikavimas. Teorinė dalis. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Atsiskaitymo forma. Banknotų apsaugos elementų identifikavimas. Laboratorinio darbo eiga.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-18
 • Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei

  Verslo pagrindų praktinis darbas. Įvadas Darbo tikslas- aptarti pagrindines bankų funkcijas, banko kaip institucijos reikšmę žmogui ir šalies ūkiui. Pagrindinės su analizuojama tema susijusios sąvokos. Bankų istorija lietuvoje ir pasaulyje. Pasaulinė bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankų funkcijos, veiklos vaidmuo ir bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Bankų funkcijos. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-09-14
 • Finansinių rodiklių apskaičiavimas

  Balansas 2006 m. Gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontali balanso analizė, įmonės trumpalaikio turto pasikeitimas. Vertikali balanso analizė, nuosavo kapitalo ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimo struktūra praėjusiais ir finansiniais metais. Bendrojo ir grynojo pelningumo rodikliai praėjusiais ir finansiniais metais. Bendrasis trumpalaikio mokumo rodiklis ir greitais mokumo rodiklis praėjusiais ir finansiniais metais. Ūkinės operacijos, įvykusios įmonėje gruodžio mėnesį. Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai.
  Finansai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-08-30
 • Finansų pagrindai (4)

  Laboratorinio darbo nr. 1. Įmonės UAB "Saulė" finansinė analizė. Darbo tikslas: susipažinti su įmonės Saulė finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizę. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 2. Įmonės "Saulė" finansinių rodiklių vertinimas. Darbo tikslas: susipažinti su įmonės X finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų pagrindinių finansinių santykinių rodiklių analizę, apskaičiuojant privalomus santykinius finansinius rodiklius. Išvada. Laboratorinio darbo nr. 3. Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose. Darbo tikslas: Mūsų darbo tikslas yra susipažinti su laiko veiksnio vertinimu finansiniuose skaičiavimuose, nagrinėjančiuose paprastųjų ir periodinių mokėjimų uždavinius, įsisavinti paskolų padengimo metodų ypatybes ir gebėti juos lyginti. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 4. Akcijų ir obligacijų vertinimas. Darbo tikslas: susipažinti su akcijų ir obligacijų vertės skaičiavimo uždaviniais, atlikti vertybinių popierių kainos skaičiavimo modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 5. Kapitalo kaštai ir struktūra. Darbo tikslas: susipažinti su kapitalo kaštų skaičiavimo uždaviniais, atlikti balanso struktūros modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 6. Investicijos. Darbo tikslas: susipažinti su investicinių projektų įvertinimo metodais, atlikti modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(54 puslapiai)
  2010-05-26
 • Įmonės paprastųjų akcijų tikrosios vertės nustatymas: AB "Rokiškio sūris"

  Darbo tikslas – nustatyti AB "Rokiškio sūris" paprastosios akcijos tikrąją vertę, palyginti ją su akcijos rinkos kaina ir pateikti rekomendaciją dėl šios akcijos pirkimo / pardavimo. Sudaryti prognozuojamą pelno – nuostolio ataskaitą 2006 – 2010 m. Sudaryti prognozuojamą balansą 2006 – 2010 m. Apskaičiuoti vidutinę kapitalo kainą. Apskaičiuoti pinigų srautus. Apskaičiuoti įmonės vertę, akcinio kapitalo vertę, vienos akcijos vertę. Palyginti akcijos dabartinę kainą rinkoje su apskaičiuotąja akcijos tikrąja verte. Pateikti rekomendacijas. Apskaičiuoti pelną akcijai, dividendus akcijai.
  Finansai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-23
 • Investicinių projektų įvertinimas

  Investicinio projekto 5vertinimas. Laboratorinio darbo užduotis. Manoma, kad palankūs rinkotyros ir marketingo rezultatai užtikrina tolesnį įmonės strateginių tikslų realizavimą. Gaminamos produkcijos apimties didinimui būtinas techninis — technologinis perginklavimas, gamybos organizavimo ir valdymo tobulinimas. Šių investicinių projektų bendri pradiniai projektiniai skaičiavimai pateikti 1 lentelėje. Projekto pagrindimui pagal žemiau pateiktus duomenis apskaičiuokite. Piniginių srautų apskaičiavimas. Kapitalo kaštai. Realizacinės įplaukos. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Investicijos į pagrindinį ir apyvartinį kapitalą, apyvartinio kapitalo išlaisvinimas. Produkcijos kaštai. Investicinio projekto įvertinimo rodikliai Grynųjų pinigų srautas. Projekto apsimokėjimo laikas. Projekto įvertinimo rodikliai. Jautrumo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-12-30
 • Kapitalo struktūros analizė

  Darbo tema. Darbo tikslas. Darbo priemonės. AB "Statyba". Vertikali analizė.
  Finansai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Kapitalo struktūros analizė: AB "Ekranas"

  Kapitalo struktūros analizė. Balansai. Pelno-nuostolio ataskaitos. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Kapitalo dalių bendrasis lyginamasis svoris. Kapitalo dalies balanso straipsnių bendrasis lyginamasis svoris. Kapitalo ir rezervų dalinio lyginamojo svorio pokytis. Trumpalaikių įsipareigojimų dalinis lyginamasis svoris. Skolų koeficientų dinamika. Kapitalo apyvartumo dinamika.
  Finansai, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-23
 • Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2004-2005 ir 2008-2010 metais

  2 laboratorinis darbas. Išanalizuoti Valstybės biudžeto pajamas duotais metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2004-2005 ir 2008-2010 metais. 2004-2005 metų Valstybės biudžeto pajamų kitimas. 2004-2005 metų Valstybės biudžeto pajamų straipsnio kitimas. 2008-2010 metų Valstybės biudžeto pajamų kitimas. 2008-2010 metų Valstybės biudžeto pajamų straipsnio kitimas. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės pajamų vertikali analizė 2004-2004 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės pajamų vertikali analizė 2008-2010 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų vertikali analizė 2004-2005 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų vertikali analizė 2008-2010 metais.
  Finansai, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2012-05-14
 • Valiutos kurso valdymas

  Įvadas. Veiksniai įtakojantys valiutos kursą. Valiutų sistemų įtaka. Valiutos kursas ir jo tikslas. Valiutos kurso režimai. Aukso standarto sistema. Bretton-Woods sistema (dolerio standartas). Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Reguliuojami ir laisvai plaukiojantys valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Tarptautinė valiutų rinka. Pagrindinės tarptautinę finansų ir valiutų veiklą reglamentuojančios institucijos. Lietuvos lito kurso režimo pasirinkimas. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-19