Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų uždaviniai

Finansų uždaviniai (30 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcijų ir obligacijų vertinimas

  Darbo tikslas: susipažinti su akcijų ir obligacijų vertės skaičiavimo uždaviniais, atlikti vertybinių popierių kainos skaičiavimo modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. 2 Uždaviniai. Palūkanų normos rizika ilgalaikėms ir trumpalaikėms obligacijoms. Akcijos kainos kitimas. Išvados.
  Finansai, uždavinys(8 puslapiai)
  2008-10-31
 • Bankininkystė (6)

  Užduotys. Klausimynas iš sąvokų. Suvedžiokite kokia data atitinka šį įvykį. Perskaitę tekstą, iš duotų skliausteliuose žodžių, išbraukite neteisingą atsakymą. Ar teisingi teiginiai? (pažymėkite varnele). Raskite žodžių galūnes. Išspręskite testą, galimi keli atsakymai. Išbraukykite pateiktus žodžius. Iššifruokite sakinį. Perskaitę tekstą įrašykite žodžius, kurių trūksta. Iššifruokite žodžius susijusius su banku. Išspręskite kryžiažodį. Perskaitę tekstą atsakykite į klausimus. Išspręskite testą iš bankinių datų. Suvedžiokite žodžius iš sąvokų. Išspręskite kryžiažodį, kuris susideda vien iš bankų. Atsakymai.
  Finansai, uždavinys(18 puslapių)
  2006-09-29
 • Finansai

  14 uždavinių. Įmonės finansai, uždaviniai ir jų sprendimai. 1 užduotis: Balansas. 2 užduotis: Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B . Palyginti šių projektų rizikingumą. 3 užduotis: Lūžio taškai. 4 užduotis: Kiek šiandien reikėtų įdėti pinigų, kad gaučiau po trijų metų 1500 Lt. 5 užduotis: Reikia nustatyti, kokia bus gražinamos sumos esamoji vertė, jei skolinsime pirmam paprašiusiam. 6 užduotis: Palūkanos. 7 užduotis. Akcijų pirkimas. 8 užduotis: Apskaičiuoti akcijos vertę. 9 užduotis: Metinio mokėjimo suma (PMT). 10 užduotis: Įvertinti projektus atsipirkimo laiko metodu, susumuoti pinigų srautus. 11 užduotis: Ieškosiu pradines NPV. 12 užduotis: Kapitalo kaštų svertinis vidurkis. 13 užduotis: Kiek įmonė turi pasiskolinti iš banko. 14 užduotis: Apskaičiuoti, kokią sumą reikės grąžinti bankui.
  Finansai, uždavinys(16 puslapių)
  2005-04-21
 • Finansai (15)

  41 finansų uždavinys. Sprendimai. Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Dps); pageidaujama pelno norma (Kps). Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 0,3 ct. ir po 10 metų tikisi parduoti už 0,1 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(25 puslapiai)
  2006-04-13
 • Finansai (16)

  Įvadas. 1 uždavinys. Vertikali balanso analizė. Išvados. Horizontali balanso analizė. Išvados. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Koeficientų analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. 2 uždavinys. Paskolos padengimo ir palūkanų mokėjimo grafikas (linijinis). Paskolos padengimo ir palūkanų mokėjimo grafikas (anuitetinis). Išvada. 3 uždavinys. Kreditinė linija (palankumo kreditas). Išvados.
  Finansai, uždavinys(17 puslapių)
  2006-04-14
 • Finansai (26)

  Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Dps); pageidaujamą pelno normą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą. Atlikite rodiklio formulės modifikaciją ir raskite faktorius, veikiančius ROA. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite akcinių bendrovių, esančių Oficialiajame ir A sąraše, rodiklius. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2006-11-03
 • Finansai (38)

  9 užduotis: Staklių kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas lygi 250 000 Lt. Lėšas reikalingas staklių įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per keturis metus padengiamą, paskolą, kurios metinė palūkanų norma 5 proc., o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą. 10 užduotis: Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ar B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 10 bei planuojate iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt. 11 užduotis: Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, kapitalo kaštai yra 8%. 12 užduotis: Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vykdyti reikalingus 100000 Lt planuojama sukaupti taip: išleidus 20% paprastųjų akcijų ir 10% privilegijuotų akcijų, 40% paėmus paskolą, 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 15%, akcijos kaina 100 Lt, flotacijos išlaidos 3%. Sekančiais metais numatoma mokėti 10% dividendus. Be to laukiama, kad kasmet jie didės po 3%. Paskola suteikiama už 16% palūkanas. 13 užduotis: Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 10% nuolaidų procentais ir reikalaujama 5% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 150 000 Lt? 14 užduotis: Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 20 000Lt. paskolą, gautą su 12% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus, išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį?
  Finansai, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Finansai (4)

  13 uždavinių. Išlyginamųjų kursų studentams Vasiliauskaitės duodamo namų darbo sprendimas. Išanalizavus ir įsisavinus visus šiuos uždavinius egzaminas bus išlaikytas. Projekto pelningumas. Lūžio taškai. Gamybos sverto lygiai. Pardavimų apimtis. Palūkanos. Obligacijos. Akcijos. Paskolos. Kapitalo kaštai.
  Finansai, uždavinys(8 puslapiai)
  2005-10-02
 • Finansai (45)

  Finansų kontrolinis darbas. Finansų uždaviniai. Apskaičiuoti privilegijuotosios akcijos vertę (kainą). Apskaičiuoti skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuoti bendrą likvidumo koeficientą. Apskaičiuoti padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuoti grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuoti grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuoti grynąjį pelningumą. Apskaičiuoti bendrąjį pelningumą. Apskaičiuoti vidutinio turto grąžą. Apskaičiuoti vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuoti skolos koeficientą. Apskaičiuoti skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuoti finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuoti paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuoti privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuoti ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuoti palūkanų koeficientą. Apskaičiuoti atsargų apyvartumą. Apskaičiuoti gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuoti grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuoti ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuoti turto apyvartumą. Apskaičiuoti kapitalizaciją. Apskaičiuoti pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuoti vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuoti akcijos buhalterinę vertę. Apskaičiuoti kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuoti dividendus akcijai. Apskaičiuoti pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuoti dividendinį pajamingumą. Apskaičiuoti dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuoti kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuoti vienų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(19 puslapių)
  2007-11-18
 • Finansai (48)

  Savarankiškas darbas. 41 uždavinys. 1. Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Вps); pageidaujamą pelno normą (Kps). 2. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (acid test (quick) ratio). 3. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą (current ratio). 4. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (cash ratio). 5. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą (net working capital). 6. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (net working capital to assets). 7. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą (net profit margin). 8. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (gross profit margin). 9. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (return on average assets, ROA). 10. Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (return on average equity, ROE). 11. Apskaičiuokite skolos koeficientą (total debit ratio). 12. Apskaičiuokite skolos- nuosavybės koeficientą (debit equity ratio). 13. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį (financial leverage ratio). 14. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). 15. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus (Preference share equity and preference share dividend). 16. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio). 17. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą (Times interest earned ratio). 18. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). 19. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą (Accounts receivables turnover). 20. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). 21. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą (Long term asset turnover). 22. Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). 23. Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt (Capitalization, LTL). 24. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). 25. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių (Weighted average ordinary shares outstanding) ir likutį finansinių metų pabaigoje. 26. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share, LTL). 27. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį (Price-book value ratio P/BV). 28. Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dividends per share, LTL). 29. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). 30. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą (Divident yield). 31. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą (Dividend payout ratio). 32. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earnings P/E). 36. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). 37. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). 38. Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 14 metų laukia dividendų po 4,2 ct ir po 14 metų tikisi parduoti už 1,4Lt? 39. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. 40. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę. 41. Apskaičiuokite: Kontribuciją. Visų parduotų vienetų kontribuciją. Visus kintamus kaštus, kai jie kaupiasi laipsniškai. Bendrus kaštus. Pardavimus. Lūžio tašką kiekine išraiška. Lūžio tašką vertine išraiška.
  Finansai, uždavinys(26 puslapiai)
  2007-12-16
 • Finansai (50)

  19 finansų užduočių. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (Acid test (Quick) ratio). Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (Cash ratio). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (Net working capital to assetes). Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (Gross profit margin). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (Return on average equity, ROE). Apskaičiuokite skolos–nuosavybės koeficientą (Debt equity ratio). Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio). Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share, LTL). Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dividends per share, LTL). Apskaičiuokite dividendų pajamingumą (Dividend yield). Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earning P/E). Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 3,48 ct ir po 10 metų tikisi parduoti už 1,16 Lt. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2008-01-23
 • Finansai (51)

  8 uždaviniai su spendimais. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Atsakymas. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 220 000 Lt paskolą, gautą su 6% metinėmis palūkanomis reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas ketvirtį? Sprendimas. Atsakymas. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 800 000 Lt, įmonės B 200000 Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 15 Lt, o įmonėje B – 10 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu a) pardavimų apimtys išaugo 7% ir b) kainas tenka sumažinti 5%. Sprendimas. Atsakymas. Ar verta investuoti 200 Lt, jeigu po trijų metų gausite 280 Lt. Palūkanų norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami a) esamąsias vertes ir b) būsimąsias vertes. Sprendimas. Atsakymas. Atsakymas. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 3000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 3800 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 800 Lt. Palūkanų norma lygi 6%. Sprendimas. Atsakymas. Išleista 6 metų trukmės 1000 Lt nominalo obligacija. Jos palūkanų norma 4%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pirmaisiais metais pageidaujama pelno norma bus 5 %. Kokią sumą galėtume gauti už obligacijas, jeigu ją parduotume po metų? Sprendimas. Atsakymas. Akcijos parduodamos po 16 Lt. Praėjusiais metais joms išmokami 3 Lt dividendai. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 3%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 1%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas 4%. Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti? Sprendimas. Atsakymas. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 10 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais – 21 Lt, antrais metais – 22 Lt, trečiais metais – 24 Lt, ketvirtais metais – 19 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 1% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 6%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais? Sprendimas. Atsakymas.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2008-02-07
 • Finansai (54)

  Finansų užduotys. Aprašykite finansų ministerijos veiklos barus (sritis) ir uždavinius. Įvardykite pagrindines mokesčių inspekcijos funkcijas. Nurodykite Lietuvos muitinės veiklą finansų srityje. Išnagrinėti draudimo rinką Lietuvoje. Išnagrinėkite valstybės biudžetą, remiantis Finansų ministerijos informacija. Išnagrinėti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros bei biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymus ir jais remiantis aptarti 2006m. Sodros biudžetą. Išmokti apskaičiuoti Valstybinio Socialinio Draudimo (VSD) įmokų dydį. Išmokti apskaičiuoti našlės(-io) ir našlaičio pensiją. Išmokti apskaičiuoti netekto darbingumo pensiją. Išmokti apskaičiuoti ligos pašalpą. Išmokti apskaičiuoti motinystės pašalpą. Išmokti apskaičiuoti motinystės (tėvystės) pašalpą. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčius ir įmokas pagal įvairius požymius. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčių naštą. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčių sistemos vertinimo rodiklius. Susipažinti su Lietuvos finansų institucijomis.
  Finansai, uždavinys(30 puslapių)
  2008-03-02
 • Finansai (55)

  Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 0,3 ct. ir po 10 metų tikisi parduoti už 0,1 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(26 puslapiai)
  2008-03-06
 • Finansai (64)

  1. Apskaičiuokite įmonės "Klasta" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. Sprendimas. 2. Apskaičiuokite įmonės "Nova" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. 3. Apskaičiuokite įmonės "Saulė" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. 4. Apskaičiuokite įmonės "Jovas" laukiamo pelningumo dydį pagal pateiktus duomenis lentelėje. 5. Apskaičiuokite įmonės "X" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 22%, faktinis pelningumas 40%, įvykio tikimybė lygi 15%(0,15). 6. Apskaičiuokite įmonės "Simas" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 15%, faktinis pelningumas 30%, įvykio tikimybė lygi 25%(0,25). 7. Apskaičiuokite įmonės "Žvaigždė" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 5%, faktinis pelningumas 20%, įvykio tikimybė lygi 20%(0,2). 8. Apskaičiuokite įmonės "XX" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 20%, faktinis pelningumas 100%, įvykio tikimybė lygi 5%(0,05). 9. Apskaičiuokite įmones "Jovas" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 11,5%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 23,5%. 10. Apskaičiuokite įmones "BLIS" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 15,8%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 55,5%. 11. Apskaičiuokite AB "Dangus" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 10%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 33,5%. 12. Apskaičiuokite UAB "Jot" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 20%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 43%. 13. Jonas turi 8500lt, kuriuos ruošiasi investuoti į akciją A – 4000 Lt, o likusią sumą 4500 Lt pasidėti į banką. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 15%, o bankas moka 7,5% palūkanų kasmet. 14. Turiu 50000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 10000 Lt., į akciją B – 15000 Lt., į akciją C – 25000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 12%, iš akcijos B – 15%, o iš akcijos C – 18%. 15. Turiu 5000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 1500 Lt., į akciją B – 500 Lt., į akciją C – 3000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 20%, iš akcijos B – 10%, o iš akcijos C – 20%. 16. Tomas turi 15000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 5000 Lt., į akciją B – 10000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 27%, iš akcijos B – 16%. 17. Turime 2000 Lt., kuriuos pasidedame į banką ir tikimasi gauti 6,5% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turėsime sąskaitoje po 2 metų. 18. Petras turi 9000 Lt., kuriuos pasideda į banką ir tikisi gauti 5% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turės Petras sąskaitoje po 7 metų. 19. Turiu 20000 Lt., kuriuos pasidedu į banką ir tikiuosi gauti 9% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turėsiu sąskaitoje po 20 metų. 20. Rokas turi 7000 Lt., kuriuos pasideda į banką ir tikisi gauti 7,7% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turės Rokas sąskaitoje po 6 metų. 21. Ko šiandien yra verti Tomo 5000 Lt., kuriuos jis gaus po 5 metų, jei jų diskonto norma yra 7%? 22. Renata televizijos žaidime laimėjo 10000 Lt. ir jai pasiūlė arba pasiimti 10000 Lt. dabar arba po 8 metų 20000 litų. Abiem atvejais diskonto norma lygi 13%. Apskaičiuokite, kuris variantais jai yra tinkamiausias. 23. Ko šiandien yra verti 15000 Lt., kuriuos gausiu po 10 metų, jei diskonto norma lygi 9,9%? 24. Paulius laimėjo loterijoje 2000 Lt. ir jam pasiūlė 2 variantus, kaip atsiimti laimėjimą : Pasiimti 2000 Lt. iš karto; Gauti 3950 Lt. po 2 metų. Abiem atvejais diskonto norma yra 5,8%. Kurį variantą pasirinkti Pauliui? 25. Tėvai 1999 m. pradėjo rinkti vaiko fondą studijoms. Kasmet pervesdami po 500 Lt. (įskaitant ir pačius 1999 m., bet neįskaitant 2010m.). Bankas moka 11% palūkanų. Apskaičiuokite kokia suma bus sąskaitoje 2010 metais. 26. Tomas banke pradėjo taupyti pinigus. Kasmet metų pabaigoje jis perveda po 200 Lt. Bankas moka 7% palūkanų. Apskaičiuokite kiek jis turės pinigų savo sąskaitoje po 7 metų. 27. Ona pasirašė pensijų fondo sutartį su banku "xXx", kuris mokės jai 12% palūkanų. Kasmet Ona bankui metų pabaigoje perveda po 1000 Lt. Apskaičiuokite kiek ji turės pinigų sąskaitoje po 30 metų. 28. Ernestas nusprendė taupyti pinigus banke kasmet metų pabaigoje pervesdamas po 2000 Lt. Apskaičiuokite, kiek Ernestas turės pinigų savo sąskaitoje po 10 metų, jei bankas mokės 8,8% palūkanų. 29. Tomas laimėjo Teleloto ir jam žaidimo organizatoriai pasiūlė atsiimti pinigus dviem būdais: 10 metų periodiškai gauti po 2000 Lt; Išmokant pinigus iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą gautų 11% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 30. Ernestas laimėjo aukso puodą ir jam pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 20 metų periodiškai gauti po 2000 Lt. Atsiimant prizą iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą jis gautų 9% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 31. Rimas laimėjo loterijoje ir jam pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 6 metus periodiškai gauti po 5000 Lt; atsiimant prizą iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą jis gautų 15% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 32. Ramunė laimėjo loterijoje ir jai pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 10 metų periodiškai gauti po 1000 Lt; atsiimant prizą iš karto. Pasirinkus bet kurį būdą ji gautų 10% palūkanų. Rasti, kokią sumą jai sumokėtų iš karto.
  Finansai, uždavinys(12 puslapių)
  2008-12-17
 • Finansai (65)

  7 uždaviniai su atsakymais. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Sprendimas. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 55 tūkst. litų, įmonės B 11 tūkst. litų. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 1,1 litų, o įmonėje B 1,5 litų. Abi įmonės Prekę X parduoda po 2,5 litus. Apskaičiuoti lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 15% ir (b) kainas tenka sumažinti 3%. Sprendimas. Atsakymas. Ar verta investuoti 1700 litų, jeigu po trijų metų gausime 2000 Lt. Pelno norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias ir (b) būsimąsias vertes. Sprendimas. Atsakymas. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 7000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 7600 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1850 Lt. Palūkanų norma lygi 10%. Sprendimas. Atsakymas. Akcijos parduodamos po 76 Lt Praėjusiais metais joms buvo išmokami 4 Lt dividendai. Šių akcijų β=0,9 Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 5 %. Laukiamas dividendų prieaugis yra 2%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas yra 6%. Pasakyti ar verta šias akcijas pirkti? Sprendimas. Atsakymas. Prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais – 21 Lt, antrais metais – 16 Lt, trečiais metais – 15 Lt, ketvirtais metais – 14 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 2% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 10%. Kokios procentinės pajamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais. Sprendimas. Atsakymas.
  Finansai, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-01-26
 • Finansai (66)

  5 uždaviniai. Galime pirkti stakles už 38610 lt dabar, arba nuomoti 3 metus ir paskui nusipirkti už 50000 lt. Prie kokių palūkanų šie du variantai yra vienodai patrauklūs? Baziniais metais dividendai 8lt, pirmais metais 10lt, antrais – 12lt, trečiais – 13lt, o vėliau kasmet +3%. Pelno norma 10%. Kokias procentines pajamas iš akcijų gaus 1 ir 2 metais. Įmonė išleido obligacijas 8% kupono palūkanų norma, 4 metų trukmės, 1000lt nominalios vertės obligacijas. Palūkanos mokamos kasmet. Rinkos pelno norma 15%. Kokia obligacijos rinkos vertė? Kokia suma reikia pasiskolinti jeigu mokėjimams atlikti reikalinga 80000lt. Palūkanos 9%, reikalaujama kompensacinio likučio 3%.
  Finansai, uždavinys(3 puslapiai)
  2009-01-29
 • Finansai (68)

  Remdamiesi pasirinktos įmonės finansinėmis ataskaitomis (UAB "Dextera") parenkite šios įmonės finansinės būklės (vertikalią ir horizontalią balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitą analizes, bei santykinių rodiklių analizę), analizę pateikite argumentuotas išvadas. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 500000 Lt, įmonės B – 100000 Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 10 litų, o įmonėje B 15 litų. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 litus. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 2% ir (b) kainas tenka sumažinti 10%. Ar verta investuoti 1200 litų, jei po trijų metų gausite 1500 Lt. Pelno norma 6%, mokėjimai vykdomi kas pusmetį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias vertes ir (b) būsimąsias vertes. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 5000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 6000 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1450 Lt. Palūkanų norma lygi 6%. Išleista trijų metų trukmės 1000 Lt nominali obligacija. Jos kupono palūkanų norma 3%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pirmaisiais metais pageidaujama pelno norma bus 6%. Kokią sumą galėtumėte gauti už obligaciją, jeigu ją parduotume po pusmečio. Akcijos parduodamos po 26 Lt. Praėjusiais metais joms buvo išmokami 3 Lt dividendai. Šių akcijų β = 1,3. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 8%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 5%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas 13%. Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti? Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 18 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmaisiais metais – 20 Lt, antraisiais metais – 16 Lt, trečiais metais – 17 Lt, ketvirtais metais – 19 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 3% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 5%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais bei antraisiais metais?
  Finansai, uždavinys(20 puslapių)
  2009-04-16
 • Finansai (73)

  5 uždaviniai. Šeima pasiskolino 20000 Lt mašinai pirkti. Skola turi būti grąžinta per 5 metus lygiomis ketvirtinėmis įmokomis su metine 18 proc. palūkanų norma. Kiek palūkanų buvo sumokėta per antruosius metus? Jonas nuo 2000 06 30 iki 2005 12 31 kas trys mėnesiai į taupomąją sąskaitą padėdavo po 2000 Lt, o nuo 2006 09 30 kiekvieną ketvirtį paimdavo 3000 Lt. Kokia suma liks sąskaitoje po 2009 06 30 pinigų paėmimo, jei iki 2004 03 31 buvo mokama 11 proc. metinė palūkanų norma, o vėliau 9 proc. metinė palūkanų norma? Verslininkas pasirašė sutartį, pagal kurią jis turi iš karto sumokėti 10000 Lt ir penkerius metus kiekvieną mėnesį mokėti po 600 Lt. Metinė palūkanų norma yra 12 proc. Palūkanos mokamos kas mėnesį. Trijų kambarių butas prestižiniame mikrorajone šiandien kainuoja 350000 Lt. 35% dalis sumos sumokama pasirašant sutartį, o likusią dalį su 12proc. metinėmis palūkanomis reikia išmokėti vienodomis sumomis kiekvieną mėn. per 20 metų. Pakomentuokite situaciją, remiantis galiojančia paskolų suteikimo tvarka pasirinktame banke (remtis verslo dienraščiais, informacija gauta banko skyriuose ir t.t.). Koks bus mėnesinis mokestis? Kiek bus sumokėta palūkanų per visą paskolos laikotarpį? Jei praėjus 2/3 paskolos termino, buto pirkėjas norėtų likusią skolą grąžinti iškart, kokią sumą jis turėtų sumokėti? Rimantė mąsto apie savo dukros išsilavinimą. Jos dukrai dabar suėjo 5 metų, o studijas universitete ji turėtų pradėti būdama aštuoniolikos. Kiekvieniems bakalauro studijų metams (keturiems iš viso) jai reikėtų po 2500 Lt. Dukrai pabaigus studijas, Laura norėtų jai nupirkti butą už 150000 Lt. Šis pirkinys kartu būtų ir 22-ojo gimtadienio dovana. Šiandienai Rimantė jau yra sutaupiusi 5000 Lt. Be to, po devynerių metų iš gyvybės investicinio draudimo ji gaus 25000 Lt sumą, kurią taip pat paskirs dukros išsilavinimui. Jei Rimantė tikisi gauti 10% palūkanų normą, kokią sumą ji turi atidėti kiekvienų metų gale artimiausius 17 metų?
  Finansai, uždavinys(3 puslapiai)
  2010-06-08
 • Finansai (9)

  6 finansų namų darbų uždaviniai su sprendimais. Staklių kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas lygi 950000 Lt. Lėšas, reikalingas staklių įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 4 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 14 %, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B, ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, kapitalo kaštai yra 12,5 % Apskaičiuoti kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 100000Lt planuojama sukaupti taip: - išleidus 22% paprastųjų akcijų ir 10% privilegijuotų akcijų. - 38% paėmus skolą, - 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 30%, akcijos kaina 100 Lt, flotacijos išlaidos 0,1%. Sekančiais metais numatoma mokėti 2% dividendus. Be to laukiama, kad kasmet jie didės po 6%. Paskola suteikiama už 7% palūkanų. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 16% nuolaidų procentais ir reikalaujama 2% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 120000 Lt.?
  Finansai, uždavinys(4 puslapiai)
  2006-01-11
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po