Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų diplominiai darbai

Finansų diplominiai darbai (22 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcizų lengvatos samprata ir reglamentavimas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Akcizų lengvatos samprata ir reglamentavimas Lietuvos Respublikoje (LR). Mokesčio lengvatos samprata. Akcizų lengvatų reglamentavimas Lietuvos Respublikos (LR) teisės aktuose. Akcizų lengvatų rūšys ir jų taikymo ypatybės. Akcizų lengvatų rūšys. Akcizų lengvatų taikymo ypatybės. Akcizų lengvatų kontrolės schemos. Išvados.
  Finansai, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2009-01-22
 • Būsto kreditavimo sistema

  Būsto kreditavimo sistemos tyrimas. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti fizinių asmenų būsto kreditavimo rinkos analizę bei išanalizuoti būsto kreditavimo ir kitų ekonominių rodiklių tarpusavio priklausomybę. Kreditų rinką įtakojančių veiksnių analizė. Kreditų rinkos analizė. Socialiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Nekilnojamojo turto rinka. Kreditavimo samprata. Kredito sąvoka. Kreditų rūšys. Būsto kreditų teikimo reikšmė ir sąlygos. Būsto kreditų ir kitų rodiklių tarpusavio priklausomybės analizė. Būsto paskolų ryšys su kitais rodikliais. Socialiniai veiksniai ir būsto kreditai. Ekonominiai veiksniai. Nekilnojamojo turto rinka. Prognozės. Išvados. Priedai (7). PowerPoint pristatymas (12 skaidrių).
  Finansai, diplominis darbas(60 puslapių)
  2010-07-29
 • Finansinės veiklos analizė ir veiklos tobulinimo kryptys: AB "Pieno žvaigždės"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti įmonės 2001-2004 metų finansinę būklę ir numatyti veiklos tobulinimo kryptis. Finansinės analizės esmė ir reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis teoriniu aspektu. Finansų analizės reikšmė, tikslai, uždaviniai ir vartotojai. Finansinės analizės rūšys, metodai ir būdai. Finansinių analizių šaltiniai ir jų ryšys. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė ir jų naudojimas vertinant įmonės veiklą. Prognozavimo metodai. AB "Pieno žvaigždės" finansinės veiklos analizė ir įvertinimas bei veiklos tobulinimo kryptys. Trumpa AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Finansinių ataskaitų ir jų straipsnių dinamikos bei struktūros analizė. Turto vertikali analizė. Vertikali kapitalo analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Turto horizontalioji analizė. Kapitalo horizontalioji analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos straipsnių dinamika. AB "Pieno žvaigždės" finansinės būklės rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Finansinio stabilumo rodiklių analizė. AB "Pieno žvaigždės" veiklos prognozavimas. Bankroto tikimybės prognozavimas. AB "Pieno žvaigždės" pardavimo pajamų prognozavimas 2005–2007 metams. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų numatymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (21).
  Finansai, diplominis darbas(87 puslapiai)
  2010-05-25
 • Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas

  Santrauka. Įvadas. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas. Lietuvos nacionalinė vertybinių popierių birža (Vilniaus akcijų birža), jos kūrimasis bei plėtra. Vertybinių popierių biržos dalyviai, struktūra. Prekyba biržoje. Investicijų analizė. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas. Investavimo rizika. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas, remiantis oficialiuoju NVPB sąrašu. Pelno akcijai ir p/e rodiklio kitimas 2002 – 2004 metais. Akcijų buhalterinės vertės kitimas 2002 – 2004 metais. Pagrindinės veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo apskaičiavimas. Įmonės mokumo rodiklių apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumas (nuosavybės grąža) 2004 metais. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas remiantis aktyvia valdymo strategija. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas remiantis pasyvia strategija. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (19). Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Finansai, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2008-05-15
 • Fizinių asmenų kreditavimo rinkos Lietuvoje analizė

  Įvadas. Situacijos analizė. Lietuvos kreditavimo sistemos bruožai. Lietuvos ekonomikos bruožai ir jų įtaka fizinių asmenų kreditavimui. Lietuvos kreditavimo sistemos analizė. Lietuvos kreditavimo institucijų veiklos bruožai. Bankai ir jų veiklos apžvalga. Kredito unijos ir jų veiklos apžvalga. Tyrimo metodika. Fizinių asmenų kreditavimo teoriniai aspektai. Kreditavimo samprata. Fizinių asmenų kreditavimo principai. Kreditų fiziniams asmenims rūšių analizė. Vartojimo kreditas. Būsto kreditas. Kreditinės kortelės. Lizingas. Tyrimai ir jų rezultatai. Fizinių asmenų Lietuvos kreditavimo rinkos analizė ir prognozė. Kreditų fiziniams asmenims rūšių rinkų analizė. Vartojimo kreditų rinkos analizė. Būsto kreditų rinkos analizė. Kreditinių kortelių rinkos analizė. Lizingo rinkos analizė. Fizinių asmenų kreditavimo rinkos tendencijų prognozė. Išvados.
  Finansai, diplominis darbas(69 puslapiai)
  2007-10-15
 • Ilgalaikio turto apskaitos analizė įmonėje

  Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė ir klasifikavimas apskaitoje. Turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir pagrindinės savybės. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui problemos. Ilgalaikio turto įvertinimas ir įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaitos tvarkymas. Nusidėvėjimo objektas. Nusidėvėjimo normatyvai. Nusidėvėjimo metodo pasirinkimas ir keitimas. Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžia. UAB "X" ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto struktūros analizė. Ilgalaikio materialiojo turto dinamikos analizė. Ilgalaikio materialiojo turto techninės būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto apyvartumo rodiklių analizė ir prognozė. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodiklių analizė ir prognozė. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2007-09-19
 • Įmonės finansinė-ūkinė veikla

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Finansinės analizės svarba įmonės veikloje. Pagrindiniai informacijos šaltiniai įmonėje. Įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių koeficientų reikšmė įmonėje. Rodiklių pasirinkimas įmonėje. Įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Horizontalioji įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Įmonės finansinių koeficientų įvertinimas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2006-10-04
 • Įmonės finansinių rodiklių analizė: UAB "Pušelė"

  Įvadas. Finansinės veiklos analizės turinys. Finansinės analizės reikšmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansų analizės šaltiniai ir jų rūšys. Finansiniai koeficientai. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? Finansinių koeficientų naudojimas. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Finansinės analizės organizavimas. UAB "Pušelė" 2002-2005 metų finansinės būklės analizė. Trumpa įmonės charakteristika. UAB "Pušelė" finansinė situacija. Įmonės balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. UAB "Pušelė" finansinių rodiklių įvertinimas. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės analizė. Išvados. Priedai (7). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Išnašos.
  Finansai, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2008-03-28
 • Įmonės tolimesnės veiklos galimybių tyrimas

  Įvadas. Situacijos analizė. AB "V" veiklos aprašymas. AB "V" veiklos finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji AB "V" balanso analizė. Horizontalioji AB "V" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji AB "V" balanso analizė. Vertikalioji AB "V" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Bankroto diagnostika. Finansinės analizės išvados. Pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. AB "V" veiklos rezultatų gerinimo būdai. Finansinių ataskaitų prognozavimas. Santykinių rodiklių prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (22) ir paveikslėliais (22).
  Finansai, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2008-11-24
 • Kargo sutarčių sudarymo analizė ir plėtros perspektyvos Lietuvoje

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Draudimo įmonių veiklos apžvalga Lietuvoje. Kargo sutarčių sudarymo pasaulinė patirtis. Kargo sutarčių sudarymo principai Lietuvoje. Draudimo įmonės užsiimančios kargo draudimu. Kargo sutarčių sudarymo principas. Kargo sutarties pasirašančių šalių funkcijos, galimybės ir atsakomybė. Kargo plėtros perspektyvos Lietuvoje. Kargo sutarčių galimybių įvertinimas ir tobulinimas. Kargo sutarčių perspektyvinis planas-pasiūlymas. Išvados. Priedai (6). Darbas iliustruotas grafikais, diagramomis.
  Finansai, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2007-06-06
 • Kredito unijų teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įžanga. Darbo tikslas - išnagrinėti kredito unijų teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Nustatyti, kaip praktikoje įgyvendinamos įstatymuose įtvirtintos kredito unijų veiklą reglamentuojančios teisės normos. Kredito unijų istorinė raida. Kredito unijų atsiradimas. Kredito unijų atsiradimo prielaidos tarpukario Lietuvoje. Tarpukario kredito unijų veikla, teisinis reglamentavimas. Kredito unijų teisinis reglamentavimas. Atsiradimo prielaidos, vystymosi eiga. Kredito unijų veikla. Kredito unijų valdymas, kapitalas, pelno paskirstymas. Narystė, teikiamos paslaugos. Veiklos riziką ribojantys veiksniai. Centrinė kredito unija. Kredito unijų įstatymo projektas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (7 psl.).
  Finansai, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2008-10-27
 • Lietuvos pensijų reforma

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti pensijų reformos eigą ir ištirti pensijų fondų valdymo ypatybes. Pensijų reformos prielaidos ir tikslais. Pensijų reformos vykdymas. Pensijų fondų veiklos reguliavimas Lietuvoje. Pensijų fondų veiklos rezultatai 2004-2009 metais. Pensijų fondų investavimo kryptys ir jų rizikingumas. Pensijų fondų pelningumo ir rizikingumo analizės metodai. Lyginamojo indekso ir alfa ir beta rodiklių naudojimas pelningumo vertinimui. Standartinio nuokrypio ir šarpo rodiklio naudojimas rizikingumo vertinimui. Lietuvos pensijų fondų tyrimas 2004-2009 metais. Pensijų fondų pelningumo tyrimas. Pensijų fondų rizikingumo tyrimas. Pensijų reformos ir pensijų fondų pasekmės. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai (11).
  Finansai, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2010-07-29
 • Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas

  Magistro darbo tezės. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Trumpa investicijų finansavimo metodų apžvalga. Lizingo samprata, atsiradimo prielaidos, pagrindinės charakteristikos. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. A metodas. B metodas. Lizingo potencialios naudos nuomininkui įvertinimo metodai. Ekvivalentinės palūkanų normos (EIR) metodas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Lizingo potencialios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo (IRR) metodas. Dualios pelningumo normos (DRR) metodas. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Tyrimai ir jų rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-02-19
 • Nekilnojamojo turto vertinimas apmokestinimui

  Anotacija. Abstract. Santrumpos. Įvadas. Nekilnojamojo turto apmokestinimo būtinumas. Nekilnojamojo turto mokesčio taikymo privalumai ir trūkumai. Nekilnojamojo turto mokestis Lietuvoje, jo reikšmė ekonomikoje. Nekilnojamojo turto apmokestinimo sistemos aplinka. Nekilnojamojo turto apmokestinimo principai. Nekilnojamojo turto vertinimo teoriniai modeliai ir metodika. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Masinio vertinimo sistema ir etapai. Nekilnojamojo turto masinio vertinimo metodai. Žemės ir statinių masinis vertinimas. Nekilnojamojo turto masinio vertinimo modeliai. Masinio vertinimo statistinių rodiklių apibūdinimas. Žemės masinio vertinimo modelio sudarymas. Pastatų masinio vertinimo modelių sudarymas. Kompiuterizuotos masinio vertinimo ir geografinės informacinės sistemos sujungimo galimybių panaudojimas. Nekilnojamojo turto individualaus vertinimo apmokestinimui specifika. Nekilnojamojo turto retrospektyvinis vertinimas apmokestinimui. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės patikslinimas ir individualių vertinimo ataskaitų formos ir turinio akcentai. Nekilnojamojo turto masinis vertinimas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Nekilnojamojo turto vertinimo metodai, naudojami apmokestinimo tikslui, užsienyje. Naujas turto mokesčio ir masinio vertinimo įstatymas Slovėnijoje. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2007-10-16
 • Obligacijos kainos jautrumo kriterijus

  Įžanga. Bendroji dalis. Obligacijų parametrai. Skolos vertybinių popierių rūšys užsienyje ir Lietuvoje. Kursas ir pelningumas. Vidutinė obligacijos trukmė. Vidutinė trukmė ir kainos jautrumas pelnui. Obligacijos kainos pasikeitimų linijinis ir kvadratinis aproksimavimas. Bazinio taško kainos dydis. Palūkanų normos dydžio rizikos imunizavimas. Portfelio vidutinė trukmė, išgaubtumas ir bazinio taško kainos dydis. Diuracija su nepastovia laiko struktūra. Diuracijos ir išgaubtumo naudojimas galutiniam išpirkimo datos suėjimo pelningumui. Alternatyvus frn įkainojimo lygybės vystymasis. Tiriamoji dalis. Kainos jautrumo kriterijus. Įtaka pelningumo pasikeitimams. Obligacijos išsipirkimo kainos efektas. Obligacijų kainų kupono dydžio efektas. Makauli trukmė. Obligacijų kainų jautrumas ir diuracija. Obligacijos kainos pasikeitimų linijinis ir kvadratinis aproksimavimas. Obligacijų portfelio diuracija, išgaubtumas ir piniginio vieneto vertė baziniame taške. Palūkanų normos dydžio rizikos imunizavimas. Imunizacija ir susukimo rizika. Diuracijos tėkmė ir dinaminės imunizavimo strategijos. Vidutinės trukmės ir imunizavimo strategijos analizės programinė įranga. Išvados.
  Finansai, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-22
 • Pensijų sistemos reforma ir jos finansavimas Lietuvoje

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistema Lietuvoje: Pensijų sistemos kūrimo aplinkybės ir teisinė bazė; Pagrindiniai pensijų sistemos bruožai; Pensijų sistemos principai; Pensijų rūšys; Pensijos nustatymo principai; Savanoriškas pensinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemos trūkumai ir problemos: Ribotos finansavimo galimybės; Nepakankamas pensijų dydis. Pensijų sistemos reforma Lietuvoje: Pensijų sistemos reformos tikslai ir uždaviniai; Pensijų sistemos reformavimo prielaidos; Siūlomos pensijų sistemos reformos kryptys. Kaupiamųjų pensijų fondų kūrimas ir plėtra Lietuvoje: Kaupiamųjų pensijų fondų kūrimo tikslai; Kaupiamųjų pensijų fondų steigimo kliūtys. Reformos rytų ir centrinės Europos šalyse. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Priedai.
  Finansai, diplominis darbas(76 puslapiai)
  2005-08-01
 • Ūkinės finansinės veiklos efektyvumo didinimas autopaslaugų įmonėje: "Ratas"

  Santrauka. Summary. Terminų žodynėlis. Įvadas. Darbo tikslas - atlikti įmonės ūkinės finansinės veiklos analizę per pastaruosius tris metus (2004, 2005 ir 2006 metus) ir pateikti veiklos efektyvumo gerinimo priemones. Ūkinės finansinės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos analizės tipai. Įmonės finansinių rodiklių analizės principai. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių analizės uždaviniai. Įmonės turto dinamika ir panaudojimas. Įmonės ilgalaikio turto struktūros ir efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai ir priemonės. Įmonės trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonės. Įmonės "Ratas" ūkinės finansinės veiklos efektyvumo didinimas. Įmonės "Ratas" charakteristika. Įmonės "Ratas" santykinių rodiklių analizė. Įmonės "Ratas" mokumo analizė. Įmonės "Ratas" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės "Ratas" apyvartumo rodikliai. Įmonės "Ratas" turto struktūros analizė. Įmonės "Ratas" veiklos efektyvumo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (9).
  Finansai, diplominis darbas(51 puslapis)
  2010-03-10
 • Ūkinės-komercinės veiklos ekonominė analizė ir rodiklių dinamikos į perspektyvą vertinimas: AB "Vilniaus baldai"

  Anotacija. Įvadas. Tikslas – pateikti kuo išsamesnę Akcinės Bendrovės "Vilniaus baldai" 2001-2008 metų ūkinės-komercinės veiklos ekonominę analizę ir įvertinti įmonės perspektyvas. Ekonominės analizės teorinių aspektų apžvalga mokslinės literatūros šaltiniuose. Ekonominės analizės sąvoka. Ekonominės analizės objektas ir metodai. Ekonominės analizės objektas. Ekonominės analizės metodai. Ekonominės analizės tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės princai. Analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Vilniaus baldai" ūkinės-komercinės veiklos rodiklių dinamika ir įvertinimas (2002-2008 metai). AB "Vilniaus baldai" charakteristika. Trumpa įmonės istorija.Veiklos rūšis. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Įmonės pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Bankroto rizikos analizė. AB "Vilniaus baldai" veiklos perspektyvos ir prognozės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8 psl.).
  Finansai, diplominis darbas(77 puslapiai)
  2009-11-25
 • Valiutinių ateities sandorių analizė

  Įžanga. Ateities sandorių samprata. Ateities sandorių rinkos ypatumai bei ištakos. Ateities sandorių esmė, pagrindiniai bruožai, rūšys bei charakteristikos. Ateities sandorių rinkos funkcionavimo mechanizmas. Išankstinių sandorių ir ateities sandorių palyginimas. Valiutinės rizikos valdymas valiutinėje ateities sandorių rinkoje. Apsidraudimas bei spekuliacija valiutinių ateities sandorių rinkoje. Valiutinių ateities sandorių biržos. Valiutinių ateities sandorių rinkos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Išnašos.
  Finansai, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-05-10
 • Valstybės biudžeto išlaidų valdymas ir kontrolė

  Valstybės biudžeto išlaidų (asignavimai) samprata ir klasifikacija. Valstybinis sektorius ir valstybės išlaidų sąvoka. Valstybės išlaidų klasifikacija. Valstybės biudžeto išlaidų valdymo ir kontrolės elementai. Valstybės biudžeto išlaidų valdymo ir kontrolės samprata. Valstybės finansų valdymo samprata ir pasaulinio patyrimo apžvalga. Valstybės finansų kontrolės samprata ir vaidmuo. Valstybės išlaidų valdymo ir kontrolės instituciniai aspektai. Įstatymų leidžiamosios valdžios vaidmuo valdant ir kontroliuojant valstybės išlaidas. Vykdomosios valdžios vaidmuo valdant ir kontroliuojant valstybės išlaidas. Šiuolaikinių valstybių biudžeto vykdymo kontrolės elementai. Vidaus kontrolė ir vidaus audito vaidmuo. Nepriklausomo išorės audito vaidmuo. Biudžeto analizė kaip valstybės išlaidų valdymo pagrindas. Biudžeto sandaros reformos Lietuvoje raida. Biudžetiniai principai ir jų įgyvendinimas Lietuvoje. Valstybės išlaidų valdymas ir kontrolė atskiruose biudžeto proceso etapuose. Biudžeto planavimo ir biudžeto projekto sudarymo (Vyriausybės etapo) trūkumai Lietuvoje. Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas Seime. Valstybės biudžeto vykdymas. Valstybės biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Valstybės biudžeto pajamų didinimas kaip išlaidų valdymo perspektyva. Valstybės išlaidų struktūra - fiskalinė politikos sudėtinė dalis. Valstybės pajamų didinimo kryptys. Darbo užmokesčio įšaldymo politikos pasekmės. Neigiami mokesčių sistemos bruožai. Valstybės mokesčių struktūra Lietuvoje. Vartojimo ir gamybos mokesčių našta valstybės biudžete. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis, lentelėmis.
  Finansai, diplominis darbas(69 puslapiai)
  2005-11-21
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po