Šperos.lt > Finansai > Finansų analizės
Finansų analizės

(54 darbai)

2000 – 2004 metų valstybės biudžetų analizėĮžanga. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinių biudžetų 2000–2004 metų pajamos. Pajamų horizontali analizė. Pajamų vertikali analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinių biudžetų 2000–20004 metų išlaidos (asignavimai). Išlaidų horizontali analizė. Išlaidų vertikali analizė. Biudžetų deficitas ar perteklius. Fiskalinės prognozės 2005–2006metais. Išvados. Skaityti daugiau
2003–2006 metų valstybės biudžetų analizėĮvadas. 2003, 2004, 2005, 2006 Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikali Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Horizontali Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Vertikali Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Horizontali Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas. 2006 metų Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto vykdymo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Banknotų bankų istorijos analizės V. Jurgučio veikaluose vertinimasĮvadas. Lietuvos tarpukario ekonominio reiškinio socialinė ekonominė charakteristika. Lietuvos banko sukūrimas. V. Jurgutis – ekonomistas-pedagogas. V. Jurgutį įtakoję autoriai. V. Jurgučio darbų analizė. V. Jurgučio kūriniai. "Bankai". Notų bankų istorija V. Jurgučio "Bankuose". V. Jurgučio teorinių išvadų įtaka ir jų išliekamoji vertė. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizėĮvadas. Pagrindinis dokumentas, rodantis, kaip panaudoti programoms vykdyti skirti biudžetiniai asignavimai biudžetinėse ir kitose įstaigose, gaunančiose biudžeto lėšas. Finansinės analizės procedūros. 1 užduotis. Atliekama formos Nr. 2 "Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaita" horizontalioji analizė (priedas Nr. 1). Palyginamos kasinės išlaidos pagal atskirų išlaidų straipsnių su patvirtintais bei gautais asignavimais, ir su patirtomis faktinėmis išlaidomis. Analizės rezultatai surašomi lentelėje. Pateikiamos išvados su nustatytais nukrypimais. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos biudžeto išlaidų (tūkst. Lt) sąmatos įvykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (formos Nr. 2) horizontalioji analizė. Analizė. 2 užduotis. Atliekama išlaidų sąmatų vykdymo 2005 m sausio 1 d. balanso horizontalioji analizė. Analizės rezultatai surašomi lentelėje. Pateikiamos išvados dėl likučių pasikeitimų. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išlaidų (tūkst. Lt) sąmatų vykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. balanso (formos Nr. 1) horizontalioji analizė. Analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Financial analysis: Barclays PlcDarbas anglų kalba. Barclay banko penkerių metų veiklos analizė. Analizuojami finansiniai rodikliai. Istorinis įvertinimas. Barclay įmonės strategija. Barclay's Plc financial performance for the last 5 years. Aim of this essay is to analyze financial institution activity and strategy for the last 5 years. Introduction. Business areas. Stock price performance. Historical evaluation, overall performance. Merger with ABN Amro. Barclay’s strategy. Summary. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. Įmonės AB "Pieno žvaigždės" veiklos ypatumų išskyrimas. AB "Pieno žvaigždės" balansinės struktūros analizė. AB "Pieno žvaigždės" balanso vertikalinė dalinė analizė. AB "Pieno žvaigždės" balanso horizontalinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaita. Mokumo rodikliai. Turto pelningumo analizė pagal Du Ponto piramidę remiantis lietuviška atskaitomybe. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Bankroto apskaičiavimas pagal Altman modelį. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: gamyba UAB "Pajūris"Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, dėl kokios priežasties UAB "Pajūris" patyrė nuostolį ir kodėl taip smarkiai pakito šios ataskaitos. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų dinamika 2003-2004 metais. Turto palyginimai 2003-2004 metais. Ilgalaikio turto palyginimas. Išvados. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Išvados. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto naudojimo efektyvumas. Išvados. Darbas iliustruotas. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: AB "Limarko laivininkystės kompanija"Įvadas. Trumpas įmonės aprašymas. Horizontali analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Išplėstiniai pelningumo rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: AB "Panevėžio statybos tresto"Įvadas. AB "Panevėžio statybos tresto" veiklos aprašymas. Horizontalioji ir vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" balanso analizė. Horizontalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 m. balanso analizė (proc.). Vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 m. balanso analizė (proc.). Horizontalioji ir Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (proc.). Vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (proc.). Grafinė analizė. Rodiklių pokyčių vertinimas balanse. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: AB bankas "Dija"Profesinės veiklos praktika. Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos pokytis ir struktūra. Pajamų struktūra. Išlaidų struktūra. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų straipsnių rodikliai. Pajamų ir išlaidų struktūros rodikliai. Banko veiklos efektyvumo rodikliai. Lyginamasis svoris turte. Lyginamasis svoris įsipareigojimuose. Lyginamasis svoris pajamose. Lyginamasis svoris išlaidose. Išvados. Priedai (14 psl.). Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: mezgimo ir siuvimo paslaugos UAB "Miglė"Įmonės charakteristika. Įmonės finansinės veiklos analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 metų balanso analizė. Horizontalioji UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji metų UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 balanso analizė. Vertikalioji metų UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: siuvimo įmonė UAB "Rytas"Įvadas. UAB "Rytas" aprašymas. SWOT analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados. Skaityti daugiau
Firmos balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų analizėHorizontalioji įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika (2)Fiskalinės politikos priemonės ir jų taikymas verslo cikle. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas : vyriausybės išlaidų didinimas. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas: mokesčių didinimas arba mažinimas. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Automatiniai stabilizatoriai. Skaityti daugiau
Horizontalioji ir vertikalioji analizė: AB "Gojus" ir AB "Snaigė"Įvadas. Horizontalioji analizė: AB "Snaigė. Vertikalioji analizė. 2007 metų pelno (nuostolių) ataskaita: AB "Snaigė". Vertikalioji analizė: AB "Snaigė". Pelningumo analizė. Pardavimo, turto, ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimų pelningumo pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrojo mokumo koeficiento pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrojo skolos rodiklio pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartos pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Savarankiškas darbas: Horizontalioji analizė: AB "Gojus". Vertikalioji analizė: AB "Gojus". Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Įmonės analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas" (3)Įvadas. AB "Ekranas" balansas. AB "Ekranas" pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Apyvartumo analizė. Pelningumo analizė. Skaityti daugiau
Įmonės finansai: UAB "Suprema"UAB "Suprema" vertikali balanso analizė litais. Išvados. UAB "Suprema" horizontali balanso analizė litais. Išvados. UAB "Suprema" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė įmonėje. Bendras pelningumo lygis. Grynojo pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumas. Turto pelningumas. Trumpalaikio mokumo rodikliai "Suprema" įmonėje. Einamojo likvidumo arba bendrojo trumpalaikio mokumo. Kritinio arba greitojo trumpalaikio mokumo. Bendrasis įmonės mokumas. Veiklos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Kapitalo svertas. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė (2)Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu (horizontalios ir vertikalios analizės pagalba). Balanso rodiklių horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinę būklę atspindinčių pagrindinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Kapitalo pelningumas. Pardavimų pelningumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo(įsiskolinimų) analizė. Veiklos efektyvumo(apyvartumo) analizė. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Alita"AB "Alita" balanso, pelno (nuostolių) horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Stabilumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Išvados. Įvadas. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (2)Įvadas. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos analizė. Veiksnių įtakos turto grąžai analizė. Veiksnių įtakos savininkų nuosavybės grąžai analizė. Veiksnių įtakos panaudoto kapitalo grąžai analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Atsargų apyvartumas. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau