Šperos.lt > Finansai > Finansų kursiniai darbai
Finansų kursiniai darbai

(373 darbai)

1998-2001 metų ataskaitų analizė: AB "Kalnapilis"Įvadas. Įmonių finansinės ir ekonominės veiklos vertinimo principai. Akcinės bendrovės "Kalnapilis" finansinės būklės analizė 1998-2001 metų. 1998-2001 metų vertikalioji balanso analizė. 1998-2001 metų horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno( nuostolio) 1998-2001 metų analizė. Horizontalioji pelno( nuostolio) 1998-2001 metų analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Akcijos. Akcijų rūšys. Akcijų vertės nustatymo metodaiFinansų pagrindų seminarinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti akcijas, jų rūšis bei vertės nustatymo metodus. Akcijos. Akcijų tipai. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų rūšys. Privilegijuotosios akcijos. Akcijų vertės nustatymo metodai. Paprastųjų akcijų vertinimas ir pelningumas. Privilegijuotųjų akcijų vertinimas. Terminų žodynėlis. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Akcijų rūšys ir jų palyginimasĮvadas. Akcijos samprata. Akcijų rūšys ir klasės. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų grupės ir jų naudojimo būdai. Paprastųjų akcijų vertės nustatymas. Privilegijuotosios akcijos. Privilegijuotųjų akcijų vertės nustatymas. Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų pranašumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Akcinis kapitalasĮvadas. Akcinio kapitalo samprata. Akcijos ir jų rūšys. Akcininkų teisės ir pareigos. Akcinės bendrovės Lietuvoje. Verslo organizavimo formos. Verslo organizavimo forma - akcinė bendrovė. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Akcizų taikymas integruojantis į Europos Sąjungą (ES)Valstybės finansai. Akcizo mokesčio atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas, įsigaliojęs 1994 metų balandžio 12 dieną. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas, įsigaliojęs 2002 metų liepos 1 dieną. Papildomi įstatymai: Lietuvos Respublikos cukraus mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos prekių apyvartos mokesčio įstatymas Lietuvos Respublikos akcizo įstatymo pakeitimo įstatymas. Akcizo mokesčio tarifų palyginimas (prieš įstojimą į Europos Sąjungą ir po). Skaityti daugiau
Akcizų taikymas ir jų apskaičiavimasMokesčių kursinis darbas. Įvadas. Akcizų mokesčių mokėtojai. Akcizų objektas. Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai. Apdorotas tabakas. Energetiniai produktai. Elektros energija. Akmens angliai, koksai ir lignitai. Mokestinis laikotarpis ir akcizų deklaracijos pateikimas. Akcizų sumos apskaičiavimo reikalavimai. Akcizų sumokėjimo tvarka ir kontrolė. Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas. Akcizų mokesčio lengvatos. Valstybės biudžeto pajamos, surinktos iš akcizo mokesčio. Praktinis akcizų apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Aktyvų ir pasyvų valdymasĮvadas. Aktyvų ir pasyvų valdymo istorinė apžvalga. Aktyvų ir pasyvų valdymo metodai. Aktyvų ir pasyvų valdymo esmė. Aktyvų ir pasyvų valdymo sudėtinės dalys. Pagrindinės rizikos rūšys. Portfelio sudėtis (kredito rizika). Likvidumo valdymas. Likvidumo politika. Banko pinigų srautai. Terminų derinimas. Palūkanų normų nepastovumas. Palūkanų normos rizika. Užsienio valiutų pirkimo – pardavimo kurso rizika. Sandorių rizika. Keitimo rizika. Ekonominė rizika. Palūkanų normos ir užsienio valiutų kurso keitimo rizikos įvertinimas. Įkainojimas. Kaip pasinaudoti banko vardu. Rizikos įtakojami aktyvai balanse. Apibendrinti APV modeliai. Aktyvų ir pasyvų valdymo komitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Alytaus miesto savivaldybės biudžeto formavimasĮvadas. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto formavimo taisyklės. Savivaldybės biudžeto formavimo bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto tvirtinimas. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymas. Alytaus miesto savivaldybės 2004-2006 metų biudžetas. Alytaus miesto savivaldybės 2004-2006 metų išlaidos. Alytaus miesto savivaldybės 2004-2006 metų pajamos. Skaityti daugiau
Anglijos investicinis trestas: "Alliance Trust PLC"Įvadas. Darbo tikslas yra atlikti Didžiosios Britanijos investavimo sektoriaus ir įmonės Allaince Trust PLC tyrimą ir analizę. Didžiosios Britanijos investavimo sektoriaus ypatybės. Alliance Trust PLC vieta ir reikšmė sektoriuje. Alliance Trust PLC rodiklių analizė. Likvidumas. Operacinė rizika. Kredito rizika. Palūkanų normos rizika. Valiutų kurso rizika. Kapitalo struktūra. Akcijų rinkos kainos biržoje. Konkurentinės aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Apyvartinio kapitalo didinimo galimybės ir valdymasĮmonės finansų valdymo specializacijos kursinis darbas. Įvadas. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymo efektyvumo įvertinimas. Apyvartinio kapitalo formavimo šaltiniai ir jo naudojimas. Apyvartinio kapitalo apskaičiavimas. Apyvartinio kapitalo didinimas. Atsargų valdymas. Pirkimų valdymas. Pajamų valdymas. Apyvartinio kapitalo judėjimo planavimas. Apyvartinio kapitalo ciklo apskaičiavimas. Apyvartinio kapitalo pokytis. UAB "Ramunė" apyvartinio kapitalo pakitimų analizė per 2001 metus, litais. AB "Lietuvos energija" apyvartinio kapitalo pakitimų analizė per 2001 metus, litais. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Apskaitos duomenų parengimas įmonės finansinės būklės (pinigų srautų) ataskaitai sudaryti ir jos informacijos naudojimas vadyboje AB "Linas" pavyzdžiuTeorinė dalis. Įvadas. Pinigų srautų ataskaitos apibrėžimas, jos apibūdinimas ir tikslai. Pinigų srautų ataskaitos grupavimas. Detaliau apie pinigų srautų ataskaitų parengimo būdus. Prognozuojant pinigų srautus iš įmonės tipinės veiklos, būtina įvertinti debitorinį bei kreditorinį įsiskolinimą. Pinigų srautų ataskaitos struktūra ir rekvizitai. Praktinė dalis. AB "Linas". Apie AB "Linas" veiklą. Produkcija. Bendrovės PSA rodiklių svarbiausios savybės. Pinigų srautų ataskaitos finansinė analizė. Vertikalioji analizė. Pinigų srautų informacijos valdymas. Įmonės apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Arbitražinių kainų įvertinimo teorijaĮvadas. Faktoriniai modeliai. Arbitražo principas. Arbitražiniai portfeliai. Investuotojo pozicija. Kainų įvertinimo efektai. Grafinis iliustravimas. APT kainų įvertinimo lygties interpretacija. Dviejų faktorių modeliai. Arbitražiniai portfeliai. Kainų įvertinimo efektai. Arbitražo naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų valdymas: AB "Alytaus chemija"Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Atsargų valdymo tikslai. Klasikiniai atsargų modeliai. Atsargų valdymas: problemų simptomai ir valdymo tobulinimas. Atsargų valdymo strateginiai aspektai. AB "Alytaus chemija" atsargų valdymas. AB "Alytaus chemija" charakteristika. AB "Alytaus chemija" atsargų valdymo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atsargų valdymas: reklamos gamyba ir pardavimas UAB "Dasena"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti atsargų valdymą. Atsargų valdymo esmė. Atsargų rūšys ir įkainojimai. Atsargų įkainojimas. Atsargų poreikio analizė. UAB "Dasena" veikla ir valdymo struktūra. įmonės veikla ir valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės atsargų valdymo analizė. UAB "Dasena" atsargų rūšys. UAB "Dasena" atsargų įkainojimas. UAB "Dasena" atsargų poreikio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Atsiskaitymai, taikomi tarptautiniuose prekybos sandoriuoseĮvadas. Tarptautiniai atsiskaitymo būdai ir mokėjimų pavedimai. Tarptautiniai atsiskaitymo būdai eksportuotojo ir importuotojo atžvilgiu. Mokėjimo sąlygų apibūdinimas eksportuotojo ir importuotojo atžvilgiu. Nedokumentinių mokėjimų vykdymas tarptautinėje prekyboje. Išankstinis mokėjimas. Atviroji sąskaita. Avansinis mokėjimas. Mokėjimas tiekiant. Dokumentinių mokėjimų vykdymas tarptautinėje prekyboje. Dokumentų inkasavimas. Akredityvai. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai. Čekiai. Vekseliai. Banko tratos. Kiti tarptautinių atsiskaitymų būdai. Tradiciniai ir netradiciniai atsiskaitymų būdai. Overdraftas. Lizingas. Eksporto faktoringas. Forfeitingas. Eksporto faktoringo ir forfeitingo skirtumai. Tarptautinių atsiskaitymų valiuta apribojimai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Aukštojo mokslo finansavimo problemosValstybės finansų kursinis. Įvadas. Paskolos samprata. Bendrosios paskolų sąlygos. Paskolos studentams. Studentams teikiamų paskolų sąlygos. Valstybės remiama paskola studentams. Paskola studentams be valstybės garantijų. Paskolos studijoms privalumai. Užsienio valstybėse teikiamos paskolos studentams. Studentų paskolų analizė Lietuvos bankuose. Išvados. Skaityti daugiau
Bank of IrelandDarbas anglų kalba. Airijos bankas. Executive summary. Company background. Purpose and objectives. Strategic analysis. External and company analysis. Customer analysis. Competitor analysis. Market/submarket analysis. Environmental analysis. Internal analysis. Company strategy audit. Strategic analysis outputs. Recommendations and actions. References. Skaityti daugiau
Bankai Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Banko sąvoka, raida. Bankai ir jų funkcijos. Bankai ir nebankai. Banko valdymo organai. Europos Sąjungos (ES) bankinę sistemą formuoja. Europos Sąjungos (ES) centrinis bankas. Komerciniai bankai. Bankų sektoriaus liberalizavimas Europos Sąjungos (ES) bei Vidurio ir Rytų Europos valstybėse. Bankų sektoriaus liberalizavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Bankų sektoriaus liberalizavimas Vidurio Rytų Europos (VRE) valstybėse. Užsienio bankai Europos Sąjungos (ES) ir VRE valstybėse. Bankų veiksmai po euro įvedimo. Bankų priežiūra ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Teisiniai bankų priežiūros Ekonominėje ir pinigų sąjungoje aspektai. Euro zonos šalyse veikiančios priežiūros struktūros. Nacionalinės priežiūros institucijos. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankai islamo šalyse: bankų sistema ir principų analizėĮvadas. Tikslas yra siejamas su islamo šalių bankų sistemos ir jų principų analizė. Bankų samprata. Islamo šalių bankų bruožai. Riba - draudimas mokėti ar gauti palūkanas. Rizikos pasidalijimas tarp šalių (Skolintojo ir skolininko). Gharar - spekuliacijų draudimas. Neinvestavimas į draudžiamas veiklos sritis. Hawala – neoficiali pinigų pervedimo sistema. Contractum trinius. Zakatas. Monopolių ir fiksuotų kainų draudimas. Aukštesnės bankinių operacijų kainos. Skolinimo ribos. Prisitaikymas prie vakarietiškųjų bankų. Nedideli bankai. Islamo šalių bankų operacijos. Islamo bankai ir pasaulis. Išvados. Resume (santrauka). Priedas (1). Skaityti daugiau
Bankai Lietuvoje: veiklos perspektyvosĮvadas. Bankai ir jų rūšys. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos dalyviai ir jų interesų mechanizmas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Komerciniai bankai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Dabartinė bankų sektoriaus situacija. SEB ir "Swedbank". Portfeliai. Vilibor ir Euribor. Bankų veiklos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
...