Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Financial analysis: bank "Nordea"

  Darbas anglų kalba. Finansinė analizė: bankas "Nordea". Introduction. Financial sector of Lithuania. Nordea‘s Position in Lithuania. Nordea‘s Competitive Environment. SEB. Swedbank. DnB NORD. PAREX. Analysis of Nordea‘s financial ratios. Activity ratios. Profitability ratios. Leverage ratio. Liquidity ratios. Credit Risk. Operational risk. Market risk. Conclusion.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-11-27
 • Financial analysis: Barclays Plc

  Darbas anglų kalba. Barclay banko penkerių metų veiklos analizė. Analizuojami finansiniai rodikliai. Istorinis įvertinimas. Barclay įmonės strategija. Barclay's Plc financial performance for the last 5 years. Aim of this essay is to analyze financial institution activity and strategy for the last 5 years. Introduction. Business areas. Stock price performance. Historical evaluation, overall performance. Merger with ABN Amro. Barclay’s strategy. Summary.
  Finansai, analizė(5 puslapiai)
  2008-05-07
 • Financial analysis: dental clinic UAB "Evadent"

  Darbas anglų kalba. Stomatologijos klinikos UAB "Evadent" finansinė būklė. Introduction. The aim: according to 2007-2009 balance sheet and profit (loss) report to analyze dental clinic UAB "Evadent" financial condition. Corporate finance concept analysis. Financial reports. Financial analysis types. evadent" horizontal analysis. "Evadent" vertical analysis. "Evadent" financial analysis. Relative financial performance analysis. Profitability ratios. Liquidity indicators. Performance indicators. Stability indicators. Company's financial management problems and their solutions. Conclusions.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-10-29
 • Financial statement analysis: AB "Rokiškio sūris"

  Darbas anglų kalba. Finansinė ataskaitos analizė: AB "Rokiškio sūris". Introduction. The target goal of the assignment – to make the analysis of company’s financial statement, to count main profitability, liquidity and stability ratios and compare with the level of industry average. The introduction of "Rokiškio sūris" AB. The analysis of profitability, liquidity and stability ratios. The comparison of calculated ratios with the level of industry average. Conclusions. Appendixes (7 p.).
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-04-16
 • Financial statements

  Darbas anglų kalba. Finansinės ataskaitos. Introduction. Basic financial statements. The balance sheet.The income statement. The statement of retained earnings. The statement of cash flows. Conclusion. Vocabulary.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Finansai

  14 uždavinių. Įmonės finansai, uždaviniai ir jų sprendimai. 1 užduotis: Balansas. 2 užduotis: Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B . Palyginti šių projektų rizikingumą. 3 užduotis: Lūžio taškai. 4 užduotis: Kiek šiandien reikėtų įdėti pinigų, kad gaučiau po trijų metų 1500 Lt. 5 užduotis: Reikia nustatyti, kokia bus gražinamos sumos esamoji vertė, jei skolinsime pirmam paprašiusiam. 6 užduotis: Palūkanos. 7 užduotis. Akcijų pirkimas. 8 užduotis: Apskaičiuoti akcijos vertę. 9 užduotis: Metinio mokėjimo suma (PMT). 10 užduotis: Įvertinti projektus atsipirkimo laiko metodu, susumuoti pinigų srautus. 11 užduotis: Ieškosiu pradines NPV. 12 užduotis: Kapitalo kaštų svertinis vidurkis. 13 užduotis: Kiek įmonė turi pasiskolinti iš banko. 14 užduotis: Apskaičiuoti, kokią sumą reikės grąžinti bankui.
  Finansai, uždavinys(16 puslapių)
  2005-04-21
 • Finansai (10)

  UAB "Rokiškio sūris" duomenys. Įmonės finansinės būklės analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai 800 tūkst. litų, įmonės B 200 tūkst. litų. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 15 litų, įmonėje B 10 litų. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 litus. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu: pardavimų apimtys išaugo 7%; kainas tenka sumažinti 5%. Sprendimas. Ar verta investuoti 200 litų, jeigu po trijų metų gausite 280 Lt. Palūkanų norma 12%, mokėjimai vykdomi kas mėnesį. Atsakymą iliustruokite palygindami: a esamąsias vertes; b) būsimąsias vertes. Sprendimas. Kuriam iš dviejų prašančių labiau apsimoka paskolinti 3000 lt., jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 3800 Lt. , o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 800 Lt. Palūkanų norma lygi 6%. Sprendimas. Išleista 4 metų trukmės 1000 Lt. nominalo obligacija. Jų palūkanų norma 10 %. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pirmaisiais metais pageidaujama pelno norma bus 17 %. Kokią sumą galėtumėte gauti už obligaciją, jeigu ją parduotume po metų? Sprendimas. Akcijos parduodamos po 16 Lt. Praėjusiais metais buvo išmokami 3 Lt dividendų, jos . Vyriausybės obligacijų palūkanos sudaro 8%. Laukiamas dividendų prieaugis 2%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas sudaro 12 %. Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti? Sprendimas. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais išmokėta 10 Lt dividendų, ateityje prognozuojami tokie dividendai Lt, Lt, Lt, Lt, o vėliau pastovus jų augimas po 1% kasmet, o pageidaujama pelno norma yra 12 %. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais? Sprendimas.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-01-20
 • Finansai (11)

  Finansai. Finansų-kreditų sistema ir jos grandys. Finansinis tarpininkavimas. Valstybės finansai. Įmonės finansai. Palūkanų norma ir jos sudedamos dalys. Vertybinių popierių portfelio rizika. Obligacijų ir akcijų įvertinimas. Akcijų įvertinimas. Finansinis prognozavimas. Apyvartinio kapitalo valdymo politika. grynųjų pinigų bei rinkos vertybinių popierių valdymas. Atsargų valdymas. Trumpalaikis finansavimas. Valiutų kursų svyravimai. Kapitalo įdėjimo planavimo metodika. Kapitalo vertė. Ilgalaikis finansavimas. Akcijų emisija. Emisijos rizika. Privalumai ir trūkumai, paprastųjų akcijų emisija. Privilegijuotų akcijų emisija. Ilgalaikės paskolos. Finansavimas išleidžiant obligacijas. Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas). Rizikos kapitalo fondai. Struktūriniai fondai. Dividendų politika.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2006-02-02
 • Finansai (12)

  Finansai. Pinigai ir jų esmė. Pinigų atsiradimas ir jų raidos istorija. Pinigai Lietuvoje. Pagrindiniai dalykai apie pinigus, jų funkcijos. Pinigų rūšys ir jų apibūdinimas. Pinigų sistemos, elementai ir aukso demonetizacija. Pinigų kiekis, pasiūla ir paklausa. Infliacijos esmė, priežastys ir pasekmės. Finansų esmė, funkcijos ir svarba. Finansų esmė ir kilmė. Finansų mokslo raida. Finansų politika ir taktika. Finansų sistema. Finansų sistema ir jos grandys. Finansų valdymo įstaigos ir jų funkcijos. Finansų ministerija, jos uždaviniai, struktūra ir funkcijos. Mokesčių inspekcija ir jos funkcijos. Valstybės biudžetas. Jo esmė. Kreditų sistema. Bankų atsiradimas ir Lietuvos bankų plėtros raida. Centrinis bankas. Kitos kredito institucijos. Tarptautiniai finansai. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, jo veikla.
  Finansai, konspektas(59 puslapiai)
  2006-02-15
 • Finansai (13)

  Finansų atsiradimo priežastys. Apibrėžkite finansų valdymą įmonėje. Koks finansų išteklių antrinio paskirstymo (perskirstymo) tikslas. Kaip finansinė atskaitomybė skirstoma pagal paskirtį? Kodėl skiriasi grynųjų pinigų ir grynojo pelno apimtys to pačio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose? Praktinė užduotis.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-06
 • Finansai (14)

  Finansų pagrindų namų darbas NR.3. 4 uždaviniai: Paskaičiuoti ilgalaikio turto susidėvėjimą (amortizaciją). Išvados. Nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas(nuo veikos apimčių). Išvados. Nusidėvėjimo(amortizacijos) skaičiavimo metodas pagal metų skaičių. Išvados. Dvigubai mažėjantis balansinis nusidėvėjimo būdas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-23
 • Finansai (15)

  41 finansų uždavinys. Sprendimai. Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Dps); pageidaujama pelno norma (Kps). Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 0,3 ct. ir po 10 metų tikisi parduoti už 0,1 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(25 puslapiai)
  2006-04-13
 • Finansai (16)

  Įvadas. 1 uždavinys. Vertikali balanso analizė. Išvados. Horizontali balanso analizė. Išvados. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados. Koeficientų analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. 2 uždavinys. Paskolos padengimo ir palūkanų mokėjimo grafikas (linijinis). Paskolos padengimo ir palūkanų mokėjimo grafikas (anuitetinis). Išvada. 3 uždavinys. Kreditinė linija (palankumo kreditas). Išvados.
  Finansai, uždavinys(17 puslapių)
  2006-04-14
 • Finansai (18)

  Finansai yra istorinė kategorija. Finansai yra ekonominė kategorija. Finansų kaip ekonominės kategorijos ypatybės. Finansai. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nacionalinės pajamos (NP). Finansų paskirstymo funkcija. Finansų kontrolės funkcija. Valstybės finansų struktūra – institucinis aspektas. Į valstybės finansų struktūrą įtraukiamos šios grandys. Nebiudžetiniai fondai arba specialūs vyriausybiniai fondai. Įvairių valstybės valdymo lygių biudžetai. Valstybinis kreditas. Valstybinių įmonių finansai. Valstybės finansų struktūra – ekonominis aspektas. Valstybės pajamų ir valstybės išlaidų rūšys. Valstybės išlaidų sudarymo svarbiausi principai. Laikinai laisvų lėšų "įdarbinimas" ekonomikoje. Finansinių išteklių pritraukimas ekonomikoje. Finansų rinkų klasifikavimas. Finansų rinkų klasifikavimas. Finansinių institucijų klasifikavimas. Finansinių institucijų klasifikavimas. Specializuoti bankai. Valstybės biudžetas. Klasikinės biudžeto išlaidų klasifikacijos. Valstybės biudžeto sudarymo metodai.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2006-05-26
 • Finansai (2)

  Pagrindinės finansavimo taisyklės. Finansinis lizingas kaip verslo finansavimo būdas, finansai ir jų sąveika su kitomis ekonominėmis kategorijomis, kapitalo esmė ir taupymas. Pagrindinis (PT/PK) ir apyvartinis turtas (AT/AK), apyvartinio kapitalo valdymo ir finansavimo politika. Kapitalo (K) apytakos procesas. Įstatinis kapitalas. Kapitalo (KR) ir finansų (FR) rinkos. Finansinių rinkų (FR) tipai. Finansinių sandėrių tipai. Finansų galimybės. Valstybinis reguliavimas finansais. Valstybės finansinė politika. Finansų valdymas. Finansinis mechanizmas. Įstatinio fondo (kapitalo) pirminiai šaltiniai ir jų panaudojimas. Finansinis aspektas įmonių pagrindinių fondų vertės apytakoje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) finansinio aspekto apžvalga pagrindinių priemonių vertės apytakoje. Finansinis aspektas įmonių apyvartinių lėšų apytakoj. Grynojo pelno paskirstymo principai ir tvarka, visuomeninių susivienijimų finansai. Bendros draudimo finansų sąvokos. Draudimo finansų ekonominė esmė. Draudimo ekonominis pagrindas. Turto ir asmens draudimas. Valstybiniai finansai. Valstybinės pajamos. jų mobilizacijos metodai. Mokesčiai.
  Finansai, špera(27 puslapiai)
  2005-05-01
 • Finansai (20)

  Globalizavimo tendencijos ir finansai. Reitingų rūšys. Reitingų nustatymas, jo svarba vyriausybėms, bankams. Šalių reitingai. Kapitalo rinka. Kapitalo rinkos infrastruktūra. Kapitalo rinkos reguliavimas ir priežiūra (Bazelio susitarimai). VP rinka. Finansinės institucijos Lietuvoje, jų poveikis ekonomikos augimui. Užsienio prekyba ir rizika. VP rinkos dalyviai, sandoriai, VP biržos veikla. Vertybiniai popieriai. Prekyba. Instrumentai. Finansų rinkos. Finansiniai tarpininkai. Pinigų rinka. Paskolų rinka. Tarpbankinė rinka. Eurorinkos. Indeksai. Finansiniai rinkos indeksai. Tarptautinė prekyba. Aplinka. Ekonomikos atvirumo poveikis tarptautiniai prekybai. Valiutų rinkos sąvoka. Valiutų rinkų instrumentai. Sandorių tipai. Valiutos rizikos apibūdinimas. Rizikos apsidraudimo priemonės. Finansinio portfelio sudarymo pagrindai. TVF vaidmuo finansų rinkų stabilumui. Atskirų sandorių tipų apibūdinimas. Pinigų plovimo reiškinio apibūdinimas. Tarptautiniai atsiskaitymo būdai. Kaip grupuojamos valiutų rinkos? Kokie pagrindiniai neatidėliotinų pirkimo/pardavimo sandorių rekvizitai? Kaip skiriasi sandorio sudarymo ir valiutos sumokėjimo momentai? Kuo reikšmingas spot sandorių kursas kitoms valiutos keitimo operacijoms? Kas lemia komercinių bankų aktyvų dalyvavimą valiutų rinkose? Kas lemia reitingavimo informacijos poreikio didėjimą? Kur atsirado pirmosios reitingavimo agentūros? Kuo svarbus reitingų suteikimas šalims? Kodėl forward sandoriuose kotiruojami tik skirtumai nuo spot kursų? Kaip premijos ar nuolaidos atsispindi išankstiniuose kursuose? Koks yra išankstinių sandorių kursų ir palūkanų normų ryšys? Kokie veiksniai lemia išankstinių kursų lygį? Kuo skiriasi tiesioginė ir netiesioginė valiutos rizika? Kokios svarbiausios valiutos kurso svyravimo analizė? Finansų tarpininkai depozitiniai ir nedepozitiniai? Vertybinių popierių rūšys, vyriausybės vertybiniai popieriai? Finansų sektorius ir jo priežiūra Lietuvoje ir Europoje. Bazelio susitarimai. Teigiamas ir neigiamas globalizacijos poveikis šalių vystymuisi. Finansų sistemos apibūdinimas. Institucinė struktūra. Finansų sektoriaus priežiūra. Tarptautiniai finansai ir tarptautinė ekonominė aplinka. Tarptautinė komercinė bankininkystė. Kokie pagrindiniai VP komisijos uždaviniai? Kas yra pirminė ir antrinė VP rinka? Kokios pagrindinės problemos būdingos VP rinkai? Vertybiniai popieriai. Prekyba. Instrumentai. Finansų rinkos. Finansiniai tarpininkai. Finansiniai instrumentai. Finansų rinkos.
  Finansai, konspektas(65 puslapiai)
  2006-09-05
 • Finansai (21)

  Apskaičiuokite privilegijuotos akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (Acid test (Quick) ratio). Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą (Current ratio). Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (Cash ratio). Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą (Net working capital). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (Net working capital to assetes). Apskaičiuokite grynąjį pelningumą (Net profit margin). Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (Gross profit margin). Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės gražą (Return on average equity, ROE). Apskaičiuokite skolos koeficientą (Total debt ratio). Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą (Debt equity ratio). Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį (Financial leverage ratio). Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus (Preference share equity and preference share dividend). Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio). Apskaičiuokite palūkanų koeficientą (Times interest earned ratio). Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą (Accounts receivables turnover). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą (Long term asset turnover). Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). Apskaičiuokite kapitalizaciją Lt (Capitalization, LTL). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Bsic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių (Weighted average ordinary shares outstanding) ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share. LTL). Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį (Price – book value ratio P/BV). Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dvidends per share, LTL). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą (Dividend yield). Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą (Dividend payout ratio). Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earnings P/E). Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 4,5 cnt. ir po 10 metų tikisi parduoti už 1 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę.
  Finansai, namų darbas(21 puslapis)
  2006-09-08
 • Finansai (22)

  Pinigai ir vertybiniai popieriai. Finansų sistema. Įmonių finansų valdymas. Atsiskaitymų organizavimas. Kapitalo sudėtis ir vertė. Trumpalaikio turto valdymas. Kreditų valdymas. Investicijos. Finansinis prognozavimas arba verslo plano finansinės dalies sudarymas.
  Finansai, špera(6 puslapiai)
  2006-09-19
 • Finansai (23)

  Finansų esmė ir kilmė. Finansų funkcijos. Finansų politika ir taktika. Finansų sistema ir jos grandys. Ūkio subjektų(įmonių) finansų schema. Lietuvos finansų schema. Finansų valdymo įstaigos ir jų funkcijos. Finansų ministerija, jos uždaviniai, struktūra ir funkcijos. Mokesčių inspekcija ir jos funkcijos. Kreditavimas. Trumpalaikio kreditavimo principai. Paskolų grupavimas.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-09-23
 • Finansai (24)

  Apibūdinkite finansų politika. Reikalavimai efektyviai finansų politikai. Išvardinkite banko ir kredito skirtumus. Kaip skirstomi bankai pagal operacijų pobūdį? Kokių tikslų siekia bankas išduodamas kreditus? Kaip klasifikuojamas draudimas objekto pagrindu? Į kokius biudžetus mokami Lietuvoje imami mokesčiai? Kokius mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija? Sugrupuokite sąnaudas į leidžiamus, ribojamų dydžių leidžiamus atsiskaitymus ir neleidžiamus atsiskaitymus.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-09-23
Puslapyje rodyti po