Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai (25)

  Finansai ir finansų sistema. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistemos samprata ir sudėtinės dalys. Finansų sistemos funkcionavimas. Pinigai, jų funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sistema. Nacionalinio biudžeto esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybės biudžeto esmė ir funkcijos. Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo principai. Savivaldybių biudžetų esmė ir funkcijos. Savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo principai. Valstybinis draudimas. Valstybinio draudimo sudedamosios dalys. Valstybinis socialinis draudimas (VSD). Valstybinio socialinio draudimo (VSD) valdymas. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų formavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidos. Informacijos teikimo Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo valdybos teritoriniam skyriui tvarka. Sveikatos draudimo esmė, funkcijos ir valdymas. Privatus draudimas. Draudimo esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Draudimo objektas, formos, šakos ir grupės. Draudėjo ir draudimo įmonės santykiai. Perdraudimo veikla. Perdraudimo veiklos esmė ir reikšmė. Įmonių finansai. Įmonių finansų esmė ir finansiniai santykiai. Įmonių rūšys. Įmonių gamybos ir veiklos išlaidos. Įmonių pajamos. Įmonių finansinis rezultatas ir jo paskirstymas. Įmonių trumpalaikis turtas ir jo finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimo šaltiniai. Komercinių bankų trumpalaikės paskolos. Ilgalaikis turtas ir jo finansavimas.
  Finansai, konspektas(51 puslapis)
  2006-09-26
 • Finansai (26)

  Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Dps); pageidaujamą pelno normą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą. Atlikite rodiklio formulės modifikaciją ir raskite faktorius, veikiančius ROA. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite akcinių bendrovių, esančių Oficialiajame ir A sąraše, rodiklius. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2006-11-03
 • Finansai (27)

  1. Remdamiesi pasirinktos įmonės finansinėmis ataskaitomis parenkite šios įmonės finansinės būklės analizę, pateikite argumentuotas išvadas. 2. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. 3. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 460 tūkst. Lt, įmonės B – 200 tūkst. Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 12 Lt, o įmonės B – 20 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 30 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu: a) pardavimų apimtys išaugo 30 proc., b) kainas tenka sumažinti 50 proc. Pradinės pardavimų apimtys buvo 250 tūkst. vnt. kiekvienai įmonei. 4. Ar verta investuoti 1000 Lt į verslą, jeigu po trijų metų gausite 1400 Lt. Palūkanų norma banke 4 proc. Palūkanos priskaičiuojamos kas mėnesį. Atsiskaitymą pailiustruokite palygindami: esamąsias vertes, būsimąsias vertes. 5. Nuspręskite, koks variantas Jums yra patrauklesnis – gauti vienkartinę 3000 Lt premiją metų pradžioje ar gauti keturis metus po 1000 Lt premijas metų pabaigoje, jeigu premijas pervedate į savo sąskaitas banke, mokančias 8 proc. palūkanas. 6. Jūs įsigijote 100 vnt. 5 metų trukmės 100 Lt nominalo obligacijų. Jų palūkanų norma 6 proc. Kiek tikitės uždirbti parduodant jas po metų, jeigu prognozuojate, kad pageidaujama pelno norma bus 8 proc.? Palūkanos mokamos kas ketvirtį. 7. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu praeitais metais buvo išmokėta 20 Lt dividendų, jos β = 1,4, vyriausybės obligacijų palūkanos sudaro 8 proc. Laukiamas dividendų prieaugis 2 proc. Vidutinis vertybinių popierių pelnas sudaro 10 proc. 8. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais išmokėta 20 Lt dividendų, ateityje prognozuojami tokie dividendai D1 = 20 Lt, D2 = 18 Lt, D3 = 20 Lt, D4 = 24 Lt, vėliau pastovus jų augimas 2 proc. kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 16 proc. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais metais? 9. Paima 30000 Lt paskola 5 metams su 12 proc. palūkanomis. Paskola grąžinama dalimis vienodais mokėjimais kasmet. Pateikite paskolos grąžinimo schemą. 10. Įmonėje svarstomi du investiciniai projektai A ir B. Šiuos projektus charakterizuoja tokie laukiami gryni pinigų srautai (Lt). Kapitalo kaštai lygūs 14 proc. Įvertinkite projektus naudodami atsipirkimo periodo, grynosios esamosios vertės, vidinės pelno normos ir pelningumo indekso metodus. 11. Yra duoti trys nesuderinami investiciniai projektai A, B ir C. Juos įgyvendinus būtų gaunami tokie grynųjų pinigų srautai. Kurį projektą pasirinktumėte, jei kapitalo kaštai yra 15 proc. 12. Kokie bus kapitalo kartai, jeigu 200 000 Lt kapitalas kaupiamas tokiu būdu: išleidžiama 10 proc. privilegijuotų ir 30 proc. paprastų akcijų, 30 proc. pinigų gaunama paėmus paskolą, 30 proc. pinigų gaunama panaudojus nepaskirstytą pelną. 13. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu paskolą suteikia su 12 proc. diskonto procentais ir reikalaujama 4 proc. kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 150 000 Lt? 14. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 20 000 Lt paskolą, gautą su 16 proc. metinėmis palūkanomis reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas ketvirtį?
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-20
 • Finansai (28)

  Finansų esmė. Finansų funkcijos. Klasikinės valstybės funkcijos. Paskirstymo funkcija. Reguliavimo funkcija. Kontrolinė funkcija. Finansų ryšys su ekonomika. Finansų organizavimas ir valdymas. Valstybės pajamų sistema. Pajamų mobilizavimo metodai. Valstybės išlaidų sistema. Finansų valdymas. Dalyvauja institucijos. Finansų teisė. Finansų valdymo institucijos. Valstybės išlaidos. Esmė. Valstybės išlaidų sudėtis. Šalies valdymo išlaidos. Karinės išlaidos. Ekonominės išlaidos. Išlaidos socialiniams- kultūriniams reikalams. Valstybės pajamos. Mokesčių ekonominė prasmė. Raidos bruožai. Mokesčių funkcijos. Mokesčių elementai. Tarifai. Mokesčių klasifikavimas. Mokesčių ėmimo metodai. Tiesioginiai mokesčiai. Realiniai mokesčiai. Asmeniniai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Akcizai. PVM. Muitai. Fiskaliniai monopoliai. Mokesčių vengimo būdai. Mažinimo būdai. Mokesčių našta pagal Smitą. Kitos valstybės pajamos. Mokesčiai Lietuvoje. Akcizai. PVM. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Mokesčiai už gamtos išteklius. Žemės mokestis. Įmonės ir organizacijos nekilnojamo turto mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Valstybinis kreditas. Valstybinio kredito formos. Valstybinių paskolų klasifikavimas. Obligacijų rūšys. Valstybės biudžetas. Biudžeto principai. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžeto sandara. Biudžeto procesas. Biudžeto planavimo būdai. Lietuvos biudžeto procesas. Vykdymo kontrolė. Specialieji fondai. Fondų pajamos ir išlaidos. Specialieji fondai Lietuvoje. Socialinio draudimo fondas. Specialioji kelių plėtros ir priežiūros programa. Įmonių finansai. Valstybinių korporacijų finansai. Ypatybės valstybinių korporacijų. Vietos valdžios finansai. Vietos valdžios pajamų sistema. Draudimas. Finansų kontrolė. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto asignavimai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų asignavimai.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2006-12-03
 • Finansai (29)

  Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: a) nustatytą metinį dividendą; b) pageidaujama pelno norma. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investitorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 4,8 ct. ir po 10 metų tikisi parduoti už 1,6 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
  Finansai, namų darbas(25 puslapiai)
  2006-12-06
 • Finansai (3)

  Globalizacijos tendencijos ir finansai. Pagrindiniai globalinių finansų komponentai. Finansų sistemos apibūdinimas. Tarptautiniai finansai ir tarptautinė ekonominė aplinka. Užsienio prekybos finansavimas. Tarptautinė komercinė bankininkystė. VP rinka. Finansinės institucijos Lietuvoje, jų poveikis ekonomikos augimui. Vertybiniai popieriai. Apie Lietuvos VP rinką. Finansų rinkos. Finansiniai tarpininkai. Finansiniai instrumentai.
  Finansai, špera(16 puslapių)
  2005-05-12
 • Finansai (30)

  Finansų funkcija įmonėje. Nuosavybės vieneto požiūris. Dalyvio požiūris. Išvardinkite ir apibūdinkite finansinius sprendimus įmonės viduje. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų (finansinės būklės pakitimų) ataskaita. Biudžetas. Strateginio planavimo tikslas. Pagrindiniai biudžetai. Veiklų biudžetai. Biudžetų sudarymo eiliškumas. Biudžetų sudarymo etapai. Pagrindinis biudžetas. Grynųjų pinigų srautų biudžetas. Veiklos pelno (nuostolio) biudžetas. Įmonės balanso biudžetas. Deskriptyviniai modeliai. Vertikalioji, horizontalioji ir trendinė finansinė analizė. Santykiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai. Predikatyviniai modeliai. Prognozavimo metodų klasifikacija. Pagrindinės prognozavimo problemos. Kuo svarbus apyvartinio kapitalo valdymas? Apibūdinkite Baumolio modelį? Apibūdinkite Milerio – Orro modelį. Į kokias grupes skirstomos atsargos ir kodėl jos reikalingos? Išvardinkite apyvartinio kapitalo finansavimo strategijas ir apibūdinkite jas. Lizingas. Trumpalaikė tikslinė banko paskola. Kredito linija. Overdraftas. Faktoringas. Kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje. Vekselis. Forfeitingas. Akredityvai. Garantija. Diskontuotieji verslo projektų vertinimo metodai. Rizikos vertinimo metodai. Finansų ir kredito rinka. Pirmines ir antrinės rinkos. Akcija. Akcijų rūšys, skirtumai. Obligacija. Obligacijų rūšys. Obligacijų rizika. Akcijų ir obligacijų skirtumas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Savivaldybių vertybiniai popieriai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekis. Būsimieji sandoriai (ateities). Forvardai ir fjūčeriai. Opcionas. Opcionų tipai. Kas geriau opcionas ar forvardas?
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2007-01-12
 • Finansai (31)

  Finansai. Finansų kilmės teorijos. Finansų mokslas. Privatūs finansai. Viešieji finansai. Finansų funkcijos. Finansinė politika. Finansų teisė. Finansiniai ištekliai. Finansų sistema. Nacionalinis, vyriausybės, savivaldybių biudžetai. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų rinkos. Fondų tiekėjai. Finansiniai tarpininkai. Fondų vartotojai. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Valiutų rinka. Namų ūkių finansai. Santaupos. Santaupų ir kredito ryšys. Santaupos ir investicijos. Teorijos apie santaupas. Finansų planavimas. Investicinės strategijos. Portfelio valdymas. Bankų indėliai. Akcijos. Obligacijos. Investiciniai fondai. Pagrindinės investicinių fondų rūšys. Nekilnojamasis turtas. Taurieji metalai ir meno kūriniai. Investicijos į valiutų rinką. Įmonių finansai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. AB ir UAB. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacija. Europos bendrovė.
  Finansai, konspektas(28 puslapiai)
  2007-01-25
 • Finansai (32)

  Kodėl verta studijuoti finansus? Finansai. Jurgutis. Kokios prielaidos suformavo finansų mokslo atsiradimą? Finansų mokslo bei praktikos plėtojimo etapai. Pasaulinė kapitalizmo krizė. Finansinė sistema. Valstybės biudžetas. Įmonių finansai. Finansiniai sprendimai. Finansų skyriaus vadovas. Korporacijos finansų vadovo funkcijos. Finansų ministras. Nebiudžetiniai fondai. Kodėl Europos Sąjunga (ES) skiria pagalbą Lietuvai ir kitoms kandidatėms? Struktūrinių fondų tikslai. Veiklos principai. Lėšų fondai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojami ir nefinansuojami sektoriai ir išlaidos. Valstybės iždas. Pagrindinės iždo funkcijos. Valstybės piniginių išteklių finansinės ataskaitos. Kam? Valstybės piniginių išteklių finansinių ataskaitų sudarymo principai. Bendrosios finansų sistemos 2000 analitinė schema. Lietuvos valstybės piniginių išteklių finansinių ataskaitų rūšys. Lietuvos valstybės piniginių išteklių finansinės ataskaitos pagal pateikimo terminus. Ar Lietuvoje valstybės vaidmuo per didelis? Valstybės vaidmuo daugiausia reiškiasi. Biudžetą veikia ideologinė kultūra. Biudžetinės teisės modelis. Biudžeto planavimo procesas. Iš kur gaunami pinigai į valstybės biudžetą? Europos Sąjungos (ES) biudžeto sudarymo principai. Europos Sąjungos (ES) bendrojo biudžeto procesas. Kas daroma atskirais mėnesiais? Kokios diskusijos pasaulyje dažniausiai vyksta dėl biudžetinio proceso bei valdymo finansavimo? Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės skiriamų lėšų subsidijoms principai. Valstybės biudžetas. Pagrindiniai valstybės biudžeto formavimo principai. Kaip skirstomas Lietuvos valstybės biudžeto pajamos asignavimams? Biudžeto programų integruotas kompleksinis įvertinimas. Vietos savivaldybių biudžeto formavimo principai ir metodai. Lietuvos savivaldybių funkcijos. Savivaldybių biudžetas. Valstybės funkcijos. Valstybės mokesčių politika. Ką turi teikti mokesčių teorija? Lietuvos mokesčių sistema. Apmokestinimo instrumentarijus. Apmokestinimo principai. Apmokestinimo elementai. Mokesčių harmonizavimas.
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2007-02-23
 • Finansai (33)

  Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą). Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (Acid test (Quick) ratio). Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą (Current ratio). Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (Cash ratio). Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą (Net working capital). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (Net working capital to assetes). Apskaičiuokite grynąjį pelningumą (Net profit margin). Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (Gross profit margin). Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (Return on average equity, ROE). Apskaičiuokite skolos koeficientą (Total debt ratio). Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą (Debt equity ratio). Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį (Financial leverage ratio). Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus (Preference share equity and preference share dividend). Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Times interest earned ratio). Apskaičiuokite palūkanų koeficientą (Times interest earned ratio). Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą (Accounts receivables turnover). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą (Long term asset turnover). Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt (Capitalization, LTL). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių (Weighted average ordinary skares outstanding) ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share, LTL). Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį (Price – book value ratio P/BV). Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dividends per share, LTL). Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą (Dividend yield). Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą (Dividend payout ratio). Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earnings P/E). Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę (P0), kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 2,1 ct ir po 10 metų tikisi parduoti už 0,7 Lt? Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
  Finansai, namų darbas(24 puslapiai)
  2007-04-06
 • Finansai (34)

  Faktoringas. Lietuvoje naudojamos faktoringo rūšys. Pagrindiniai faktoringo privalumai. Forfeitingas. Lizingas. Eurokreditas. Banko akceptas. Hipotekos kreditas ir rūšys. Lombardo kreditas. Valiutų kursas.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-07
 • Finansai (35)

  Finansų užduotys: Apskaičiuoti privilegijuotosios akcijos vertę, skubaus padengimo koeficientą, bendrąjį likvidumo koeficientą (BLK), padengimo grynais pinigais rodiklį, grynąjį apyvartinį kapitalą, grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu, grynąjį pelningumą, bendrąjį pelningumą, vidutinio turto grąžą, vidutinio turto grąžą, skolos koeficientą, skolos – nuosavybės koeficientą, finansinių įsipareigojimų rodiklį, paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę, privilegijuotų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus, ilgalaikių skolų koeficientą, palūkanų koeficientą, atsargų apyvartumą, gautinų sumų apyvartumą, grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą, ilgalaikio turto apyvartumą, turto apyvartumą, kapitalizaciją, pagrindinį pelną vienai akcijai, vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį metų pradžioje, akcijos buhalterinę vertę, kainos ir buhalterinės vertės santykį, dividendus akcijai, pagrindinį pelną vienai akcijai, dividendų pajamingumą, dividendų mokėjimo koeficientą, P/E atskirai įmonei, P/E atskirai ūkio šakai, vienų metų paprastosios akcijos vertę, dviejų metų paprastosios akcijos vertę, pagal Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę, Kontribuciją; Visų parduotų vienetų kontribuciją; Visus kintamus kaštus, kurie kaupiasi laipsniškai; Bendrus kaštus; Pardavimus; Lūžio tašką kiekine išraiška; Lūžio tašką vertine išraiška; Maksimalų pelną; Gamybos apimtį.
  Finansai, namų darbas(21 puslapis)
  2007-04-16
 • Finansai (36)

  Variantas F. 1. Skirtumas tarp antrojo ir pirmojo indėlių yra 275 Lt. Pirmasis indėlis padėtas į banką 9 mėn., esant 6% metinių palūkanų normai, o antrasis – 3 mėn., esant 8% palūkanų normai. Palūkanos – komercinės apytikslios. Palūkanos pasibaigus terminui yra dvigubai didesnės negu už antrąjį. Raskite indėlių dydžius. 2. 2000 m. balandžio 13 d. pasirašoma sutartis, kad skolininkas 2000 m. rugsėjo 12 d. sumokės 21000 Lt. Kreditas išduotas esant 7 % metinių palūkanų normai, kai palūkanos tiksliosios. Koks pradinės skolos dydis? 3. Nustatykite vekselyje įrašomos sumos dydį, jei 50000 Lt. paskola imama esant 14 % metinių palūkanų normai ir vekselis bus išperkamas praėjus 180 dienų. 4. Išperkamosios nuomos būdu buvo įsigyjamas automobilis. Jo vertė 45000 Lt. Pradinis įnašas 30 proc. Palūkanų norma 14 proc. Mokėjimai mokami periodo pabaigoje. Lizingo sutarties administracinis mokestis 1,5 proc. Kokia bus periodinė mėnesinė įmoka, jei išpirkimo terminas yra trys metai? 5. Kokią pinigų sumą reikia įnešti į taupomąjį banką, kad esant 8% metinių kaupiamųjų palūkanų normai po 5 metų būtų gauta 8000 Lt. 6. Galimi du staklių įsigijimo ir eksploatavimo variantai. Nustatykite, kuris iš šių investicinių variantų yra efektyvesnis, jei metinė palūkanų norma lygi 10 % ir yra žinomos tokios įsigijimo ir eksploatavimo išlaidos. 7. Jums yra prieinami du pasiūlymai įsigyti personalinį kompiuterį, kurio kaina 3999 Lt.: Išperkamosios nuomos būdu: 10 proc. pradinė įmoka, periodinė mėnesinė įmoka 120 Lt. mėn. Išpirkimo terminas 3 metai. Vartotojiška paskola trims metams su 11 proc. palūkanų norma, dengiama kas mėnesį mėnesio pabaigoje. Nustatykite, kuris iš šių variantų jums geresnis. 8. Per 5 metus reikia sukaupti 15000 Lt. esant 8% metinių palūkanų normai. Kokius metinius įnašus reikia mokėti kiekvienų metų pradžioje? 9. Sudaroma investicinio gyvybės draudimo sutartis 15 metų. Periodinė mėnesinė įmoka 250 Lt; planuojama investicijų grąža 6 proc. Rizikinė draudimo įmokos dalis – 20 proc. Draudimo įmonės sutarties administravimo sąnaudos 10 proc. nuo įmokos. Nustatykite kokią išperkamąją sumą sukaups draudėjas per 158 metų. 10. Metinė turto draudimo sutartis buvo sudaryta ir pradėjo galioti nuo N metų sausio 1 d. pagal šią sutartį sutarties sudarymo dieną draudėjas buvo sumokėjęs vienkartinę 1600 Lt. draudimo įmoką. N metų birželio 30 d. draudėjas sutartį nutraukia. Kokią įmokos dalį atgaus draudėjas, jei rizika pasiskirsčiusi proporcingai sutarties galiojimo terminui, draudimo įmonės sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidos siekia 20 % nuo pasirašytos įmokos. Jokių draudimo išmokų pagal minėtą sutartį iki nutraukimo datos nebuvo.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-25
 • Finansai (37)

  Finansai. Finansų funkcijos. Finansų sistema. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų sistemos dalyviai. Finansų sistemos funkcionavimo mechanizmas. Namų ūkio finansų funkcijos. Namų ūkio pajamos. Pajamos pagal jų gavimo tolygumą. Pagal reguliarumo laipsnį namų ūkių išlaidos. Pagal naudojimo tikslą namų ūkių išlaidos yra. Gamybos ir veiklos išlaidos. Akcinės bendrovės pelno paskirstymo tvarka. Pagrindiniai trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Nuosavi ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Draudimas. Tiesioginės draudimo funkcijos. Netiesioginės draudimo funkcijos. Draudimo objektas. Draudimo formos. Draudimo šakos. Draudimo įmoka. Draudiminis įvykis. Draudikas. Perdraudimas. Pensijų išmokų būdai. Apibūdinkite nacionalinį biudžetą. Kokias žinote nacionalinio biudžeto funkcijas? Išvardykite ir apibūdinkite biudžeto sudarymo principus. Kas sudaro Lietuvos respublikos nacionalinį biudžetą? Kuo skiriasi nacionalinio biudžeto asignavimai nuo išlaidų? Apibūdinkite paprastąsias ir nepaprastąsias išlaidas. Kas sudaro valstybės biudžeto pajamas? Kam skiriami valstybės biudžeto asignavimai? Kokiu tikslu sudaromas Vyriausybės rezervas? Kas rengia, svarsto ir tvirtina Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto projektą? Kodėl biudžete sudaromos apyvartos lėšos? Kas organizuoja valstybės biudžeto vykdymą? Kas kontroliuoja valstybės biudžeto vykdymą? Kas rengia, svarsto ir tvirtina savivaldybių biudžetų projektus? Kas organizuoja savivaldybių biudžetų vykdymą? Kas kontroliuoja savivaldybių biudžetų vykdymą? Kokia valstybinių nebiudžetinių fondų esmė? Kokias žinote Valstybinio socialinio draudimo (VSD) rūšis Lietuvoje? Kas lemia senatvės pensijos pagrindinės ir papildomos pensijos dydį? Kokios yra būtinos sąlygos senatvės pensijai gauti? Kokie kintamieji lemia ligos pašalpos ir motinystės pašalpos dydį? Kurios institucijos vykdo privalomąjį sveikatos draudimą (PSD)? Kurios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš privalomojo socialinio draudimo (PSD) fondo? Kokia yra Garantinio fondo paskirtis? Kokia yra Privatizavimo fondo paskirtis? Išvardykite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kas tai yra mokesčių našta? Išvardykite ir apibūdinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardykite ir apibūdinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kokie buvo seniausi mokesčiai Lietuvoje? Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) suma? Kokius žinote Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus? Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Koks pelno mokesčio mokestinis laikotarpis? Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir kada jie taikomi? Kokia yra gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarka? Išvardykite bent tris akcizų objektus. Kokias žinote muitų rūšis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus ir tarifų struktūrą? Koks yra įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas? Kas moka žemės mokestį ir koks jo tarifas? Kurios institucijos administruoja mokesčius? Kas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prie Finansų ministerijos struktūrą? Kokius žinote piktybinius mokesčio įstatymo pažeidimus (išvardykite bent tris)? Kurios institucijos ir kokia tvarka nagrinėja mokestinius ginčus? Kaip suprantate mokesčių derinimą? Kam patikėtas valstybės finansų valdymas Lietuvoje? Kokia Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės kontrolės paskirtis finansų sistemoje? Apibūdinkite kredito sąvoką. Kas lemia kredito būtinumą? Kokias pagrindines funkcijas atlieka kreditas? Kokias žinote sudedamąsias kredito sistemos dalis? Kaip klasifikuojami kreditai pagal susitarimo būdą, apsidraudimo būdą, terminus, tikslą ir susidarymo vietą? Kuo skiriasi kreditinė linija nuo overdrafto? Kaip naudojami vekseliai kredito santykiuose? Kuo skiriasi faktoringas nuo forfeitingo? Kokias žinote faktoringo rūšis? Apibūdinkite finansinį, operatyvinį ir grįžtamąjį lizingą. Kokia valstybinio kredito esmė? Kredito principai. Palūkanos. Makroekonominiai veiksniai. Kredito grąžinimo būdai. Kredito kainos elementai. Pagrindinės kreditų apdraudimo priemonės. Hipoteka. Lietuvos Respublikoje nustatomos hipotekos. Kilnojamas turtas. Hipotekos lakšte arba kilnojamojo turto įkeitimo lakšte. Garantija. Kredito draudimas. Kredito įstaigos. Klasikinės bankų funkcijos. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas. Lietuvos bankas. Bankų riziką ribojantys normatyvai. Atsiskaitymai. Valiutos rizikų valdymo priemonės. Investicinės bankininkystės paslaugos. Finansų ir kredito rinka. Emitentai. Vekselio diskonto norma. Obligacijos pelningumas didėjant kainai. Niekuomet neišperkamos (nuolatinės) obligacijos dabartinė vertė. Nuosavybės vertybiniai popieriai. Kuo skiriasi vardinė akcija nuo pareikštinės? Nurodykite esminius paprastosios ir privilegijuotosios akcijos skirtumus. Kokias žinote privilegijuotąsias akcijas. Kas lemia paprastosios akcijos dabartinę vertę. Išvestinių vertybinių popierių paskirtis. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Pasirašymo teisės vertė. Ateities sandoriai. Konvertavimo koeficientas. Konvertuojamų vertybinių popierių konversinė vertė. Materialioji vertybinių popierių forma. Vertybinių popierių portfeliai. Vertybinių popierių portfelių tipai. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės vertybinių popierių emitentas. Oficialiojo ir einamojo sąrašo vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Investuotojų grupės. Finansų maklerio įmonės teikiamos pagrindinės paslaugos. Vilniaus vertybinių popierių biržos paskirtis. Vertybinių popierių indeksai. Pagrindinė Centrinio depozitoriumo funkcija. Vertybinių popierių komisijos paskirtis. Atsiskaitymai už įsigytus vertybinius popierius. Globalinės ir regioninės tarptautinės finansinės organizacijos. Pasaulio banko paskirtis. Pagrindinis Europos investicijų banko tikslas. Tarptautinių finansinių organizacijų vaidmuo Lietuvos ekonomikai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų veikla vykdoma remiantis šiais principais. Struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo būdai.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2007-05-02
 • Finansai (38)

  9 užduotis: Staklių kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas lygi 250 000 Lt. Lėšas reikalingas staklių įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per keturis metus padengiamą, paskolą, kurios metinė palūkanų norma 5 proc., o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą. 10 užduotis: Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ar B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 10 bei planuojate iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt. 11 užduotis: Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, kapitalo kaštai yra 8%. 12 užduotis: Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vykdyti reikalingus 100000 Lt planuojama sukaupti taip: išleidus 20% paprastųjų akcijų ir 10% privilegijuotų akcijų, 40% paėmus paskolą, 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 15%, akcijos kaina 100 Lt, flotacijos išlaidos 3%. Sekančiais metais numatoma mokėti 10% dividendus. Be to laukiama, kad kasmet jie didės po 3%. Paskola suteikiama už 16% palūkanas. 13 užduotis: Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 10% nuolaidų procentais ir reikalaujama 5% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 150 000 Lt? 14 užduotis: Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 20 000Lt. paskolą, gautą su 12% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus, išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį?
  Finansai, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Finansai (39)

  Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslas. Finansų valdymo funkcijos. Finansinė rizika. Finansų rizikos sumažinimo būdai. Pagrindiniai finansinės rizikos matai. Vertybinių popierių portfelio laukiamas pelningumas ir rizika. Ilgalaikio turto įkainojimo modelis (CAPM) ir reikalaujamas pelningumas. Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindiniai principai. Finansinės veiklos prognozavimas. Finansinės rizikos samprata. Rizikos matai. Diversifikuojama ir nediversifikuojama rizika. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Įmonių tipai. Finansinė ir valdymo apskaita. Palūkanų normos ir jas sąlygojantys veiksniai. Palūkanų normos sąvoka. Rinkos palūkanų normos sudėtis (Nominali laisva nuo rizikos, reali laisva nuo rizikos palūkanų norma. Rizikos priedai). Palūkanų normos kitimas laike. Infliacijos įvertinimas. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Įmonių tipai. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos. Finansinė ir verslo apskaita. Nusidėvėjimo esmė ir apskaičiavimo būdai. Obligacijų įvertinimo modeliai. Obligacijos vertės kitimas laike. Obligacijos su nuliniu kuponu. Neterminuotos obligacijos. Akcijų įvertinimo modeliai. Likvidacinės vertės metodas. Akcijos kainos priklausomybės nuo įmonės pajamų.
  Finansai, špera(18 puslapių)
  2007-05-22
 • Finansai (4)

  13 uždavinių. Išlyginamųjų kursų studentams Vasiliauskaitės duodamo namų darbo sprendimas. Išanalizavus ir įsisavinus visus šiuos uždavinius egzaminas bus išlaikytas. Projekto pelningumas. Lūžio taškai. Gamybos sverto lygiai. Pardavimų apimtis. Palūkanos. Obligacijos. Akcijos. Paskolos. Kapitalo kaštai.
  Finansai, uždavinys(8 puslapiai)
  2005-10-02
 • Finansai (40)

  Savarankiško darbo užduotis. Kokiomis formomis ir kaip valstybė reguliuoja netolygų ekonomikos vystymąsi šalyje. Kokius žinote finansavimo šaltinius ir kaip jie klasifikuojami. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Kuo skiriasi faktoringas nuo overdrafto. Kuo skiriasi grynųjų pinigų ir grynojo pelno apimtys to paties ataskaitinio laikotarpio ataskaitose. Kaip ir kokie veiksniai įtakoja įmonės finansinius rezultatus. Kokie, jūsų nuomone, santykiniai rodikliai domintų kreditorius ir kodėl. Kokiu tikslu atliekamas įmonės finansinės būklės įvertinimas. Likvidumo rodiklių analizė. Bendrasis likvidumo rodiklis. Pagreitinto likvidumo rodiklis. Kritinis likvidumo rodiklis. Turto valdymo rodikliai. Atsargų apyvartos rodiklis (kartais). Atsargų apyvartos periodas (dienomis). Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (kartais). Pirkėjų įsiskolinimo periodas (dienomis). Turto apyvartumo rodiklis. Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis. Skolų valdymo rodikliai. Įsiskolinimų koeficientas. Skolų nuosavybės koeficientas (finansinis svertas). Pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis. Grynojo pelno marža. Turto pelningumo koeficientas. Akcinio kapitalo (nuosavybės) grąža.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2007-05-22
 • Finansai (41)

  Finansai. Kas sudaro įmonės finansus kaip vadybos objektą? Ką reiškia valdyti įmonės finansus? Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Finansų valdymo sprendimai. Investavimas. Finansų valdymo įmonėje tikslas. Kas turi lemiamą įtaką darant finansinius sprendimus? Finansų sistemos sudedamosios dalys. Finansų sistemos tikslas. Keturi ekonomikos sektoriai. Pagrindinės finansinės institucijos. Įmonės finansų valdymo funkcijos. Finansų apskaita. Įmonių tipai. Individuali įmonė. Individualios įmonės privalumai. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos. Kokios priežastys sąlygoja finansinių ataskaitų sudarymo būtinumą? Pagrindiniai finansinių ataskaitų sudarymo principai. Ką parodo pelno (nuostolio) ataskaita? Kuo skiriasi balansas nuo pelno (nuostolių) ataskaitos? Grynoji vertė? Kaip balanse atspindima turto vertė? Kuo skiriasi nusidėvėjimo atvaizdavimas balanse ir pelno (nuostolių) ataskaitoje? Ką parodo Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita ir koks šios ataskaitos analizės tikslas? Praktikoje dažniausiai naudojami analizės metodai. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pagrindinės santykinių rodiklių grupės. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Prognozavimo proporcingai pardavimų apimčiai metodas. Nusidėvėjimo esmė ir pagrindiniai apskaičiavimo būdai. Tolygaus arba tiesiog proporcingo nusidėvėjimo metodas. Metų sumos arba metų skaičiaus sumavimo metodas. Su turto panaudojimu susijęs metodas. Mažėjančios vertės metodas. Pagreitinto nusidėvėjimo atskaitymų sistema (MACRS). Nenuostolingumo analizės esmė. Nenuostolingumo analizė parodo priklausomybę tarp pajamų ir išlaidų – pastovių ir kintamų. Lūžio momento analize. Projektas tampa nenuostolingu, kai. Nenuostolingumo analizė padeda finansų vadybininkui. Gamybos svertas. Gamybos sverto lygis. Piniginis pusiausvyros taškas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Rizika. Ką reiškia valdyti riziką? Rizikos rūšys. Finansinė rizika. Verslo rizika. Bendriausios nuo rizikos apsidraudimo priemonės. Rizikos matai. Laukiama pelno norma. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Būsimoji vertė. Esamoji vertė. Periodiniai mokėjimai. Periodinių mokėjimų esamoji. Periodinių mokėjimų būsimoji vertė. Periodiniai mokėjimai. Begalinių mokėjimų esamoji vertė. Laipsniškai padengta paskola. Ką vadiname diskontavimu? Palūkanų norma. Kokie veiksniai įtakoja palūkanų normos dydį? Infliacijos priedas. Nemokumo rizikos priedas- DRP. Trukmės rizikos priedas. Infliacijos lygio nustatymo rodiklis. Paprasti procentai. Nuolaidų (diskonto) palūkanos.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2007-05-29
 • Finansai (42)

  Akcijos. Akcijos rūšys. Akcijos nominali vertė. Akcijos buhalterinė vertė. Dividendai. Grupės. Akcijų indeksas. Metodai. Akcijų vertinimo tikslas. Privilegijuotosios akcijos. Obligacija. Nominalas. Obligacijos su diskontu. Obligacijos su premija. Pelno obligacijos. Euroobligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Reitingo suteikimas. Investavimo strategijos. Išpirkimo terminas. Vardinė obligacija. Pareiškėjo obligacija. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tikslas. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Vertybinių popierių portfelio rizika ir diversifikacija. Kapitalo sudėtis, vertė ir dividendai. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų. Įstatinio kapitalo sumažinimas. Dividendai. Pradinė vertė. Likviduojamoji vertė. Veikiančios įmonės vertė. Apskaitinė turto vertė. Rinkos vertė. Tikroji (esminė) vertė. Nominali vertė. Trumpalaikis turtas. Atsargos. Grynieji pinigai. Finansinės investicijos. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos. Sukauptos pajamos. Gautinos sumos. Pelningumo rodikliai, jų skaičiavimas. Tarptautiniai atsiskaitymai. Investicijos. Investicijų projektas. Užsienio investicija. Tarptautinės investicijos. Lizingas. Operatyvinis lizingas. Finansinis lizingas. Kreditas. Bankinio kredito formos. Kredito rūšys. Banko akceptai. Kredito sistema. Faktoringas. Forfeitingas. Overdraftas. Kreditinė linija. Hipoteka. Kapitalų srautai. Finansų rinkos. Pinigai. Funkcijos. Infliacija. Defliacija. Vertybiniai popieriai. Akcija. Valiutos kursas. Eurokreditas. Lombardo kreditas. Komerciniai bankai.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2007-06-04
Puslapyje rodyti po