Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinių sprendimų pagrindai (16)

  Namų darbo užduotys Nr. 3. 2 Variantas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 85 550 Lt, palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 12 metų, įmokų mokėjimų skaičius per metus p= 1. Išvada.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-07
 • Finansinių sprendimų pagrindai (17)

  4 variantas. 1 Užduotis. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Duota. Formulės. Sprendimas. Antri metai. 2 Užduotis. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Duota. Formulės. Sprendimas. Užduotis. Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Išvados.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-04-07
 • Finansinių sprendimų pagrindai (18)

  8; 2 variantas. 2 varianto užduočių sąlygos. Padengimo fondo sudarymas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Fondo formavimo planas. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingai). Obligacijų portfelių sudarymas. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2011-05-09
 • Finansinių sprendimų pagrindai (2)

  Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais y, kai duota trukmė n. Obligacijų portfelio sudarymas.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-06-05
 • Finansinių sprendimų pagrindai (3)

  Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duota trukmė n. Sudaryti du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir palyginti, nustatant jų bendrąjį pelningumą. Uždavinių sąlygos ir sprendimai.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-08-08
 • Finansinių sprendimų pagrindai (4)

  Užduotys: Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją, Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n, Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Užduočių sprendimai.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-08-30
 • Finansinių sprendimų pagrindai (5)

  Vartotojiško kredito grąžinimo plano parengimas, naudojant "78 taisyklę". Skolos padengimo planas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duota trukmė n. Skolos padengimo planas. Sudarykite du obligacijų portfelius ( 3 – 4 skirtingų obligacijų ) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. A portfelis. B portfelis.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-09-14
 • Finansinių sprendimų pagrindai (6)

  Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Teorija. Uždavinys. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Sudarome du 30000 Lt vertės obligacijų portfelius. Šie portfeliai sudaromi iš obligacijų su skirtingais parametrais. Vidutinė mokėjimų trukmė.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-02
 • Finansinių sprendimų pagrindai (7)

  Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (Periodiniai mokėjimai parenkami kiekvienam periodui skirtingi). Vartotojiško kredito grąžinimo plano parengimas, naudojant "78 taisyklę". Sudaryti du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrą pelningumą.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-04-18
 • Finansinių sprendimų pagrindai (8)

  Vartotojiško kredito grąžinimo pano parengimas, naudojant "78 taisyklę". Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duota trukmė n. Užduotis: sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-09-18
 • Finansinių sprendimų pagrindai (9)

  3 variantas. 70. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotos Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 – 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 64 000 Lt. Išvada.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-06
 • Finansų analizė (2)

  Paaiškinkite, ką reiškia terminai "analizė", "sintezė", "indukcija" ir "dedukcija"? Kas yra finansinė analizė? Ką nagrinėja šis mokslas. Kodėl reikia analizuoti įmonės finansinę padėtį? Kaip galime grupuoti finansinės analizės tikslus? Išvardinkite svarbiausius analizės uždavinius ir juos trumpai apibūdinkite? Sukurti finansinės informacijos sistemą, atitinkančią įmonės politiką. Palyginti faktinę padėtį su planais, standartais ir kitais parametrais. Padėti formuoti finansų valdymo ir apskaitos politiką. Kuo skiriasi įmonės vidinė finansinė analizė nuo išorinės analizės? Vidinė analizė. Kas yra įmonė. Kokie yra pagrindiniai įmonės požymiai? Ar galima traktuoti įmonę kaip sistemą? Paaiškinti teiginį. Ką reiškia įmonėje tokia matematinė išraiška? Kokios yra įmonės veiklos sritys ir kaip jos tarpusavyje susiję? Pavaizduokite grafiškai įmonės struktūrą ir paaiškinkite, ką joje nagrinėja finansinė analizė? Kada susiformavo finansinės analizės mokslas? Su kokiais mokslais siejasi finansinė analizė? Ar skiriasi įmonės veiklos rezultatai ir jos būklė? Kokie yra finansų valdymo tikslai? Kas analizuoja įmonės finansinę būklę ir daro poveikį finansų valdymui? Paaiškinkite, kaip siejasi finansų analizė ir jų valdymas su įmonės balansu? Kam reikalinga finansinės analizės informacija? Kaip galima suklasifikuoti analizės informacijos vartotojus ir pagal kokius požymius? Ar visoms asmenų grupėms pateikiama vienoda informacija? Paaiškinkite savo teiginį konkrečiu pavyzdžiu. Išvardinkite, kokiu nuoseklumu atliekama įmonės finansinė analizė. Paaiškinkite, kaip nustatomas analizės tikslas ir kas nuo jo priklauso. Paaiškinkite, kas įmonėje gali atlikti finansinę analizę? Ką reiškia terminas metodas? Finansinės analizės metodologija apima: kriterijus, instrumentarijų ir principų sistemą. Ką tai reiškia? Kokie pagrindiniai finansinės analizės bruožai? Kuo skiriasi: natūriniai rodikliai nuo vertinių; kiekybiniai nuo kokybinių? Pateikite keletą ekonominių rodiklių pavyzdžių. Kokią reikšmę analizėje turi įvairūs normatyvai? Kokie ekonominiai rodikliai dažniausiai taikomi finansinėje analizėje? Ką vadiname analizės informacijos šaltiniais ir kaip jie klasifikuojami? Kuo skiriasi vidiniai ir išoriniai analizės šaltiniai? Kokiuose dokumentuose randame pradinę informaciją analizei atlikti? Kokiu tikslu įmonės rengia finansinę atskaitomybę? Kokie teisiniai aktai reglamentuoja finansinės atskaitomybės sudarymą Lietuvoje? Kokie dokumentai sudaro metinę finansinę atskaitomybę? Finansinę atskaitomybę galime klasifikuoti pagal…Paaiškinkite, kuo skiriasi šie klasifikavimo požymiai? Kokiais apskaitos principais vadovaujamasi, rengiant finansines ataskaitas Lietuvoje? Ką vadiname įmonės balansu? Iš kokių pagrindinių dalių susideda balansas ir ką jis parodo? Kodėl buhalterinis balansas nevisai atitinka analizės poreikius? Kaip galima pertvarkyti buhalterinį balansą analizės tikslams? Ką vadiname pelnu? Kokioje ataskaitoje parodomas įmonės veiklos rezultatas? Kokios dvi pagrindinės sritys parodomos įmonės pelno(nuostolio) ataskaitoje? Paaiškinkite, kaip susiformuoja įmonės pelnas arba nuostolis, taikant daugiapakopę sistemą? Kiek pelno (nuostolio) sąvokų įrašyta pelno (nuostolio) ataskaitoje? Kuo jos skiriasi? Kam reikalinga nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita? Kas yra nepaskirstytas pelnas ar nepadengtas nuostolis? Kaip veikia pelnas (nuostolis) įmonės nuosavą kapitalą? Kaip susieti įmonės veiklos rezultatai, parodyti pelno (nuostolio) ataskaitoje, su balansu? Kam reikalinga pinigų srautų ataskaita? Kokia jos ekonominė prasmė? Kokiose įmonės veiklos srityse analizuojami pinigų srautai? Kokiais būdais galima parengti pinigų srautų ataskaitą? Apibūdinkite pinigų srautų ataskaitos sudarymo ypatumus: a)tiesioginiu būdu; b)netiesioginiu būdu. Kodėl reikia atlikti horizontalią ir vertikalią finansinių ataskaitų analizę? Ką parodo horizontali duomenų analizė? Kaip ji atliekama? Ką parodo vertikali balanso analizė? Parodykite, kokios formos ekonominės lentelės taikomos horizontalioje ir vertikalioje finansinių ataskaitų analizėje. Kokias išvadas galime padaryti pagal vertikalios ir horizontalios analizės duomenis? Kokius žinote ekonominės, o tuo pačiu ir finansinės, analizės būdus? Ką vadiname absoliutiniais dydžiais? Kokiuose dokumentuose juos randame? Kaip apskaičiuojami santykiniai rodikliai: a) procentai; b) indeksai? Kur jie pritaikomi? Koks analizės metodas plačiausiai taikomas? Kam reikalinga lyginti įvairius ekonominius reiškinius? Kaip nustatome : a) ką su kuo lyginsime; b) pagal kokius kriterijus lyginsime; c) kokiais matavimo vienetais parodysime gautus rezultatus? Paaiškinkite, kokią reikšmę analizėje turi grupavimas ir kokias grupavimo formas žinote? Ką galima nustatyti taikydami grandininių pakeitimų metodą? Įmonės veiklos pelningumo rodiklių analizė. Ką parodo pelningumo rodikliai? Kaip apskaičiuojami ir ką reiškia: 1)bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis; 2)veiklos pelningumo rodiklis; 3)grynasis pardavimų pelningumas; 4)nuosavo kapitalo pelningumas; 5)turto pelningumas? Kokios yra pelningumo rodiklių vertinimo ribos (gerai, blogai, aukštas, žemas pelningumas?). Likvidumo ir mokumo rodikliai, jų analizė. Kas yra: a)mokumas; b)likvidumas? Kokia šių sąvokų ekonominė prasmė ir kuo jos skiriasi? Į kokias grupes galima suskirstyti įmonės trumpalaikį turtą pagal likvidumą? Kaip galima suklasifikuoti įmonės trumpalaikius įsipareigojimus pagal jų įvykdymo skubumą? Kaip apskaičiuojami finansinės būklės įvertinimo rodikliai: a)einamojo likvidumo arba trumpalaikio mokumo; b) kritinio mokumo; c)bendrojo mokumo? Bendrasis likvidumo rodiklis. Kokios yra optimalios šių rodiklių ribos? Kaip galime nustatyti, ar įmonės santykiniai rodikliai yra "geri" ar "blogi"? Trumpalaikio įmonės turto analizė: struktūros nustatymas; apyvartumas; veiklos ir finansinių ciklų skaičiavimas. Iš kokių pagrindinių dalių susideda įmonės trumpalaikis turtas? Kaip apskaičiuojama trumpalaikio turto struktūra? Ką parodo apyvartumo rodikliai? Apyvartumo koeficientas ir apyvartos trukmė – paaiškinkite, kas tai yra. Pavaizduokite grafiškai įmonės veiklos ir finansinius ciklus. Kaip galime apskaičiuoti finansinio ciklo trukmę? Ilgalaikio įmonės turto analizė: turto grąža; ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) įtaka įmonės veiklos rezultatams. Iš kokių pagrindinių dalių susideda įmonės ilgalaikis turtas? Kaip apskaičiuojama ilgalaikio turto struktūra? Ką reiškia turto grąžos rodiklis ir kaip jis apskaičiuojamas? Ką parodo ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis ir kaip jis apskaičiuojamas? Paaiškinkite, kuo skiriasi įmonės balansinė turto vertė nuo turto vertės rinkoje? Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir jo ryšys su įmonės finansine būkle. Įmonės finansinės būklės nustatymas. Paaiškinkite, ką padeda nustatyti "auksinės balanso taisyklės? Ką teigia : a) auksinė finansavimo taisyklė? b) auksinė rizikos taisyklė? c) auksinė turto taisyklė? d) auksinė proporcijos taisyklė? Pavaizduokite grafiškai balanso auksinės taisykles. Finansinės autonomijos ir finansinės priklausomybės koeficientai – jų reikšmė, skaičiavimo formulės ir apskaičiavimas? Ką reiškia bankrotas? Kokie požymiai rodo jo susidarymo galimybes įmonėje? Kaip galima prognozuoti bankrotą pagal įmonės finansinius rodiklius: pagal du; pagal penkis finansinius rodiklius. Ką reiškia veiklos nenuostolingumo taškas įmonėje? Paaiškinkite, kas tai yra įmonės kaštai (sąnaudos) ir kaip jos klasifikuojamos? Kokiais būdais galime nustatyti "lūžio tašką" ? Paaiškinkite grafinio ir lygties metodų esmę.
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2007-02-20
 • Finansų analizė (3)

  Pelningumo koeficientai. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Išlaidų lygio. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Grandininių pakeitimų metodas. Kapitalo rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės apskaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto koeficientai.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-23
 • Finansų analizė (4)

  Įvadas. Veiklos efektyvumo analizė. Pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Pelno reikšmė ir pelno analizė. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Pardavimų pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Išlaidų lygio rodikliai ir jų įtaka pelningumui. Turto pelningumo rodiklių analizė. Turto pelningumo rodikliai ir veiksnių priklausomybė. Kapitalo pelningumo ir rinkos rodiklių analizė. Įmonių finansinės būklės įvertinimas. Įmonės finansinio stabilumo analizė. Likvidumo ir mokumo sąvokų interpretavimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių apibūdinimas. Pelningumo ir mokumo rodiklių ryšio analizė. Įmonių bankroto tikimybės analizė. Įmonės finansinės padėties įvertinimas. Įmonių bankrotai ir jų tyrimo būtinumas. Finansinių santykinių rodiklių sistemos (modelių) naudojimas bankrotui diagnozuoti. E. Altman modeliai. A. Blanko sunkiai realizuojamų aktyvų modelis.
  Finansai, konspektas(28 puslapiai)
  2008-01-16
 • Finansų analizė (5)

  Įvadas. Reikalavimai finansų analitikui. Uždavinys: Apskaičiuoti kainų ir apimties individualiuosius indeksus, bendruosius indeksus ir įvertinti, kaip per šį laikotarpį pasikeitė prekių kainos ir jų kiekiai. Apskaičiuoti bendrąjį prekių apyvartos indeksą ir jį įvertinti. Pateikti išvadas. Uždavinys: Paskaičiuoti "X" įmonės lentelėje pateiktus rodiklius ir juos paaiškinti. Uždavinys: Paskaičiuoti saldainių gamybos įmonės prekių apimties ir asortimento plano įvykdymą. Uždavinys: Atlikti pasirinktos įmonės balanso horizontalią analizę.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-06-10
 • Finansų analizė (6)

  Rinkos vertės- įmonės ekonominis įvertinimas. Įmonės finansinės būklės diagnostinė analizė. E. Altmano krizinio pajėgumo indeksas. Blanko-sunkiai realizuotinų aktyvų modelis. Operatyvinis finansų stabilizavimo mechanizmas. Taktinis finansų stabilizavimo mechanizmas. Strateginis finansų stabilizavimo mechanizmas. Trumpalaikio turto (TT) analizė. Trumpalaikio turto (TT) panaudojimo efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto (TT) įsigijimo ir sunaudojimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimų analizė. Pagamintos produkcijos ir asortimento įvertinimas. Ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto vertinimo metodai. IT (informacinių technologijų) panaudojimo efektyvumo analizė. Pinigų srautų analizė.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2009-06-16
 • Finansų analizė (7)

  Finansų analizes reikšmė. Finansų analizės objektas. Finansų analizės vartotojai. Finansų analizės šaltiniai. Finansų analizės metodai. Finansų analizės organizavimas. Balanso straipsniu kitimas. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumas. Grynasis pardavimų pelningumas. Veiklos pardavimų pelningumas. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumas. Kapitalo panaudojimo efektyvumas. Turto ir kapitalo pelningumo rodikliai. Likvidumas.
  Finansai, špera(24 puslapiai)
  2010-11-17
 • Finansų analizė: AB "Grigiškės"

  Santykis tarp įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto. Trumpalaikio turto struktūra ir jo apyvartumas. Ilgalaikio materialaus turto struktūra. Ilgalaikio nematerialaus turto struktūra ir jo amortizacija. Įmonės nuosavybė ir jos kitimas. Įmonės įsipareigojimai ir jų struktūra. Įmonės mokumo ir likvidumo rodiklių apskaičiavimas.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-16
 • Finansų apskaita (2)

  Apskaitos informacijos formavimas. Finansinė informacija ir sprendimų priėmimas Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos esmė, rūšys. Reikalavimai apskaitos informacijai. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Nuosavybės esmė apskaitoje. Ūkiniai ir neūkiniai faktai. Dvejybinė apskaitos sistema. Finansinės atskaitomybės esmė. Apskaitos sistemos elementai. Apskaitos proceso organizavimas. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose dokumentuose. Ūkinių operacijų ir įvykių registravimas sąskaitose. Sintetinės ir analitinės sąskaitos, jų ryšys. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Bandomasis balansas. Apskaitos procedūros, atliekamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Neuždirbtų pajamų uždirbimo būsimaisiais laikotarpiais apskaita. Patirtų, bet neapmokėtų sąnaudų registravimas. Uždirbtų pajamų, už kurias dar negauti pinigai, registravimas. Darbinė atskaitomybės sudarymo lentelė. Ataskaitinio laikotarpio sąskaitų uždarymas.
  Finansai, konspektas(56 puslapiai)
  2008-10-07
 • Finansų esmė ir vaidmuo. Finansų mokslo raida

  PowerPoint pristatymas. Finansų esmė ir kilmė. Finansų funkcijos. Finansų mokslo raida. Finansų sudėtis. Finansų vaidmuo. Profesorius Vladas Jurgutis apie finansus ir mokesčius.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-21
Puslapyje rodyti po