Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita"

  AB "Alita" balanso, pelno (nuostolių) horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Stabilumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Išvados. Įvadas.
  Finansai, analizė(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (2)

  Įvadas. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos analizė. Veiksnių įtakos turto grąžai analizė. Veiksnių įtakos savininkų nuosavybės grąžai analizė. Veiksnių įtakos panaudoto kapitalo grąžai analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Atsargų apyvartumas. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados.
  Finansai, analizė(8 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (3)

  Įvadas. Įmonės AB "Alita" charakteristika. Įmonės AB "Alita" likvidumo (mokumo) rodiklių apskaičiavimas. Grafinis likvidumo (mokumo) rodiklių vaizdavimas. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, analizė(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (4)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti AB "Alita" finansinę būklę 2004-2005 metų laikotarpiu ir įvertinti įmonės galimybes tęsti veiklą. AB "Alita" veiklos aprašymas. AB "Alita" balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Alita" santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Bendrajam pelningumui įtaką dariusių veiksnių analizė, naudojant grandininių pakeitimų metodą. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodiklių analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo analizė. Ilgalaikio turto apyvartumo analizė. Bankroto diagnostinė analizė. Altman dviejų rodiklių modelis. Altman penkių rodiklių modelis. Bankroto tikimybės nustatymas tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius. Išvados. Priedai (7 psl.).
  Finansai, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-04-10
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Anykščių vynas"

  AB "Anykščių vynas" 2004-2006 metų veiklos rezultatų finansinė analizė. Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Priedai (diagramos). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, analizė(18 puslapių)
  2008-05-20
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Anykščių vynas"

  Įvadas. Finansų analizės vieta ekonominėje sistemoje. Finansų analizės reikšmė ir tikslai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Anykščių vynas" finansinė analizė. Balanso horizontalioji analizė. Balanso horizontaliosios analizės išvados. Balanso vertikalioji analizė. Balanso vertikaliosios analizės išvados. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliosios analizės išvados. Santykinė analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2010-01-11
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Dvarčionių keramika"

  Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės veiklos rūšys. Įmonės valdymas, darbuotojai. Akcininkų struktūra. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės verslo išorinės aplinkos veiksnių finansinė analizė. Įmonės finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji analizė. Įmonės finansinių ataskaitų santykinė analizė. Įmonės veiklos įvertinimas. Įmonės privalumai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-05-05
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Gubernija"

  Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo koeficientas (BLK). Greitojo likvidumo koeficientas (GLK). Apyvartumo rodikliai. Turto apyvartumas (TA). Atsargų apyvartumas. Nuosavo kapitalo apyvartumas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kreditorinis įsiskolinimo apyvartumas. Finansų struktūros rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas. Finansinės nepriklausomybės koeficientas. Įsiskolinimų ir viso turto santykis. Apyvartinio kapitalo apskaičiavimas. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo poreikis. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Gubernija" (2)

  Pratarmė. Finansinės analizės metodika. Ūkio subjekto verslo finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės esmė, jos reikšmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ekonominės informacijos svarba ūkio subjekto veikloje ir kontroliuojant jo veiklą. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ūkio subjekto veiklos rezultatų analizė. Ūkio subjekto veiklos rezultatų dinamikos ir struktūros analizė. Svarbiausių veiksnių, sąlygojančių finansinius rezultatus analizė. Veiklos rezultatų analizė naudojant santykinius rodiklius. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Ūkio subjekto finansinės būklės analizė. Mokumo ir likvidumo sąvokos. Trumpalaikio mokumo analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė naudojant santykinius rodiklius. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Kapitalo formavimo šaltinių analizė. Ūkio subjekto įsipareigojimų laipsnio analizė. Ūkio subjekto veiklos efektyvumo analizė. Veiklos efektyvumo analizės kryptys. Sąnaudų lygio analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Viso turto apyvartumo analizė. Atsargų apyvartumo analizė. Gautinių sumų apyvartumo analizė. Mokėtinų sumų apyvartumo analizė. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, pasiūlymų rengimas ir ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas. Išvadų ir pasiūlymų pateikimas. Finansinės analizės rezultatai. AB "Gubernija" 2000-2002 metų finansinių ataskaitų analizė, išvados ir pasiūlymai. Finansinės analizės rezultatai. Analizės rezultatų aiškinimas, vertinimas ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Finansai, konspektas(75 puslapiai)
  2008-01-16
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Gubernija" (3)

  AB "Gubernija" ekonominė padėtis. Bendrovės veiklos apžvalga 2006 m. Bendroves konkurentai. Rizikos veiksniai. Vertybiniai popieriai. AB "Gubernija" finansinės būklės analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Finansinių veiklos rezultatų analizė. Veiklos planai ir prognozės.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-04-17
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Kauno tiekimas"

  Įvadas. AB "Kauno tiekimas" trumpa charakteristika. AB "Kauno tiekimas" finansinė analizė. Horizontali AB "Kauno tiekimas" analizė. Vertikalioji AB "Kauno tiekimas" analizė. Santykinių rodiklių lyginimas. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės rodikliai. Finansinis prognozavimas. Nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas bei grafinis vaizdavimas. Gamybinio sverto skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-01-17
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Klaipėdos baldai"

  Įmonės pristatymas. Istorija. Pasiekimai. Pardavimai. Ekologija. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų balanso horizontali analizė. AB "Klaipėdos baldų" nuosavybės ir įsipareigojimų horizontali analizė. AB "Klaipėdos baldų" turto horizontali analizė. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų pelno (nuostolio) horizontali analizė. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų balanso vertikali analizė. 2000 – 2002 metų nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. 2000 – 2002 metų turto vertikali analizė. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų pelno (nuostolio) vertikali analizė. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų finansinių rodiklių skaičiavimas. Bankroto diagnostika. Išvados.
  Finansai, referatas(31 puslapis)
  2006-01-16
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Apskaitos ir Finansų specializacijos kursinis darbas ir PowerPoint pristatymas (5 skaidrės). Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas, darbuotojai, jų analizė. Organizacinė valdymo struktūra. Personalo valdymas. Įmonės veiklos finansinė analizė. Konkurentai, vartotojai. Įmonės finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Įmonės finansinių ataskaitų santykinė analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Bankroto prognozavimo analizė. Išvados. Priedai (MS Excel).
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Pieno žvaigždės"

  Įžanga. Santykinių rodiklių analizė. Finansiniai rodikliai. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2001-2002 m.). Horizontalioji balanso analizė (2001-2002 m.). Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2001-2002m.). Pelningumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pelno analizė. Du Ponto analizė. Rizikos ir bankroto rodiklių analizė. Gamybos ritmingumo analizė. Gaminių asortimento analizė. Finansinis prognozavimas ir papildomo kapitalo poreikio nustatymas. Lūžio momento analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2007-04-13
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Pieno žvaigždės" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Remiantis teoriniais veiklos analizės pagrindais AB "Pieno žvaigždės" apskaičiuoti finansinius koeficientus, įvertinti įmonės ataskaitų duomenis, pelningai dirba ar nuostolingai.Darbo uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė. AB "Pieno žvaigždės" veiklos pristatymas. Finansinių koeficientų skaičiavimas. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-05-04
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Du Point analizė. Lūžio taško analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Prognozuojamo lūžio taško analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-15
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris" (2)

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-23
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Snaigė"

  Įmonės charakteristika. 2001-2003 m. finansinių rodiklių analizė. Įmonės dividendų politika. Bankroto tikimybės skaičiavimas. Uždavinio sprendimas. Diskontuoto atsipirkimo periodo metodas. Grynosios esamosios vertės metodas. Pelningumo koeficiento metodas. Sprendimo išvados. Bendros išvados apie AB "Snaigė" veiklą .
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Stumbras"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės "Stumbras" finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali įmonės "Stumbro" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės "Stumbro" vertikali balanso analizė. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Lūžio taško analizė. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" gamybos sverto skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" finansinio bei bendro sverto skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" veiklos finansinis prognozavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos veiklos finansinis prognozavimas. Balanso ataskaitos veiklos finansinis prognozavimas. Papildomo kapitalo poreikio nustatymas. Papildomų skolų apribojimai. Papildomų trumpalaikių įsiskolinimų apribojimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(24 puslapiai)
  2008-03-21
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Stumbras" (2)

  Įvadas. Apie įmonę. Praktinė dalis. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos turto grąžai analizė. Veiksnių įtakos nuosavo kapitalo grąžai analizė. Veiksnių įtakos panaudoto kapitalo grąžai analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Atsargų apyvartumas. Duomenys "Z" apskaičiuoti. Bankroto tikimybės apskaičiavimas. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2011-04-26
Puslapyje rodyti po