Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investicijų Lietuvoje tyrimas

  Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas. Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Užsienio paskolų paskirstymas. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. Investicinių fondų būtinybė. Keletas stambiausių investicijų į Lietuvą. Naftos pramonė. AB "Klaipėdos nafta". Būtingės naftos terminalas. AB "Mažeikių nafta". "Genčių nafta". "Minijos nafta". "Manifoldas". Bendrai. Jūros perkėlos, uostai. KLASCO. LISCO. Investicijos į alaus gamybą. "Ragutis". "Utenos gėrimai". "Švyturys". Bendrai. Bankai. "Litimpeks". Užsienio bankai. Investicijos į VVP. Investicijos į ryšius. "Telia". "Bitė GSM". "Comliet". Kitos investicijos. Žemės ūkis. Pabaigai. Žvilgsnis į ateitį.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-05-10
 • Investicijų politika

  Įvadas. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Investicinės rinkos dalyviai. Investuotojų tipai. Pavedimų tipai. Pagrindinės investavimo galimybės. Akcijos. Obligacijos. Akcijų ir obligacijų palyginimas. Investicijų fondai. Investicinių sprendimų priėmimo nuoseklumas. Investicinės rizikos rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-04-19
 • Investicijų politika Lietuvoje

  Įvadas. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Investicinės rinkos dalyviai. Investuotojų tipai. Pavedimų tipai. Kur investuoti? Akcijos. Obligacijos. Akcijos obligacijos už ar prieš? Investicijų fondai. Investicinių sprendimų priėmimo nuoseklumas. Rinkos/ekonomikos analizė. Rizikos rūšys. Meškos rinka. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-03-02
 • Investicijų rizika

  Įvadas. Rizikos kaip sistemos interpretacija. Paveiktinumo ir rizikos vertinimo pagrindai. Pagrindinės sąvokos. Sprendimų priėmimas ir rizika. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Darbo apmokėjimas. Kainodara. Kreditavimas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Tinklo analizė. Grafų teorija. Sprendimų medis. Tikimybių teorija. Matematinis programavimas. Blokinis programavimas. Jautrumo analizė. Regresinė ir koreliacinė analizė. Lošimų teorija. Imitacinis modeliavimas. Scenarijų analizė. Euristiniai metodai. Ekspertiniai vertinimai. Masinio aptarnavimo teorija. Valdymo sprendimų rizikos sumažinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2008-01-01
 • Investicijų rizika ir grąža

  Įvadas. Darbo tikslas: teoriniu aspektu išnagrinėti ir aptarti investicijų riziką ir grąžą, susipažinti su investicijomis, investicinės rizikos ir grąžos esme ir reikšme, rūšimis, įvertinimo būdais. Investicijų esmė ir rūšys. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Finansinių investicijų rizika. Finansinių investicijų rizikos samprata. Rizikos valdymas. Finansinių investicijų rizikos rūšys. Vertybinių popierių rūšys ir rizika. Investicijos esant neapibrėžtumui. Investavimo rizika ir rizikos premija. Rizikos vengimas. Grąžos ir rizikos kriterijus. Portfelio teorija. Portfelis iš vieno rizikingojo ir vieno nerizikingojo aktyvo. Tolerancija rizikai ir portfelio pasirinkimas. Grąžos priklausomybė nuo rizikos. Projekto rizika ir jos valdymas. Rizikos ir neapibrėžtumo sąvokų analizė. Atsakomieji veiksmai rizikos veiksniams. Investicijų rizikos mažinimo priemonės. Investicijų rizikos ir grąžos santykis. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-01-18
 • Investicijų valdymas

  Investicijų samprata. Investicijų alternatyvos. Investiciniai projektai ir jų valdymas. Investiciniai sprendimai. Investicijų vertinimo metodų praktinis taikymas.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2006-09-19
 • Investicijų valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Investicijų samprata. Investicijų alternatyvos. Investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacija. Obligacijos rizika. Investavimo į akcijas ir obligacijas skirtumai. Išvada. Euroobligacijos. Žemo likvidavimo investicijos. Opcionas. Ateities sandoriai. Investiciniai fondai. Investavimo į nekilnojamą turtą formos.
  Finansai, pristatymas(36 skaidrės)
  2007-04-05
 • Investicinė rizika ir jos vertinimas

  Įvadas. Finansinė rizika ir jos vertinimas. Rizikos rūšys. Finansinės rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Finansinės rizikos vertinimo būdai. Tikėtinas pelnas. Jautrumo analizė. Rizikos įvertinimas naudojant diskonto normą. Scenarijaus metodas (rizikos įvertinimas imitaciniu modeliavimu). Sprendimų medžio metodas. Monte – Karlo imitacinis modelis. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-02-20
 • Investicinės bendrovės Lietuvoje

  Investicinės bendrovės, jų klasifikavimas. Investicinis fondas, uždarasis investicinis fondas. Kontroliuojančioji investicinė bendrovė. Bendrosios nuostatos. Steigimas ir įteisinimas. Valdymas. Kapitalas. Investicinių akcinių bendrovių likvidavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-09
 • Investicinės teisės reglamentavimo pagrindiniai aspektai

  Įvadas. Investicijos. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Investicijų reglamentavimas Lietuvoje. Investicijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Investicijų teisinis statusas. Investicijų rūšys. Investavimo būdai. Investuotojų teisės ir investicijų apsauga. Investuotojų teisės. Investuotojų teisių garantijos. Investicijų apsauga atlygintino paėmimo atveju. Investavimo ypatumai. Investavimo sritys. Investavimas laisvosiose ekonominėse zonose. Investavimas įsigyjant nekilnojamąjį turtą. Investavimas gamtos ištekliams eksploatuoti. Valstybinė investavimo politika. Valstybinė investicijų politika. Investavimo skatinimas. Valstybės investicijų reguliavimas. Tarptautinės sutartys. Lietuvos respublikos investicijų įstatymo tikslingumo. Pateikiame argumentus dėl investicijų įstatymo tikslingumo. Investavimo užsienyje (Italijoje). Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstovo biuras ir skyriai. Verslo papročiai. Verslo rizikos sėkmė. Verslo planas. Verslo sumanymas. Įmonės tikslai. Sunkumai ir uždaviniai. Verslo įmonių kūrimas. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Naujos įmonės valdymas. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Draudimas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys. Lizingas, faktoringas. Verslo mokesčiai. Įdarbinimas. Ar aš sugebėsiu pasamdyti tinkamus darbuotojus? Darbo valandos. Atstovai rinkoje. Kokie jie turėtų būti? Išvados.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2007-06-12
 • Investiciniai fondai

  Kas yra investicinis fondas. Kodėl žmonės investuoja į investicinius fondus. Investicinių fondų atsiradimas ir jų įtaka. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Iš kur kilo poreikis steigtis investicinėms bendrovėms Lietuvoje. Investicinių fondų rūšys. Investiciniai fondai Lietuvoje. Išlaidos ir mokesčiai. Klasifikavimas pagal investavimo objektus. Investicinių fondų sąrašas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-06-03
 • Investiciniai fondai (2)

  Įvadas. Problemos analizė. Teoriniai sprendimai. Investicinių fondų veiklos teoriniai pagrindai. Investicinio fondo idėja. Investicinių fondų bendrieji principai. Investicinių fondų veiklos organizavimo principai. Investicinio fondo (IF) veiklos mechanizmas. Investicinių fondų (IF) formos. Investicinių fondų (IF) klasifikacija pagal organizacinę struktūrą. IF klasifikacija pagal vertybinių popierių portfelio struktūrą. IF klasifikacija pagal investicijų geografiją. IF klasifikacija pagal pelno išmokėjimo politiką. Investavimo per investicinius fondus kaštai. Investavimo per investicinius fondus ypatumai. Investicinių fondų valdymas. Investicinių fondų raidos aspektai Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Investiciniai fondai ir vertybinių popierių rinka. Teorinių sprendimų išvados. Tyrimai ir jų rezultatai. Investicinių akcinių bendrovių veikla privatizavime. Investicinių akcinių bendrovių raida Lietuvoje. Investicinių akcinių bendrovių nesėkmės priežastys. Investicinių fondų veiklos teisinis reguliavimas Lietuvoje. Investicinė aplinka Lietuvoje. Šalies makroekonominės būklės charakteristika. Kapitalo rinkos apžvalga. Lietuvos vertybinių popierių rinkos raida. Vertybinių popierių rinkos plėtros problemos. Lietuvos vertybinių popierių rinkos savybių tyrimas. Vertybinių popierių rinkos 2000-ųjų metų apžvalga. Akcijų rinkos tyrimas. Vyriausybės vertybinių popierių rinkos tyrimas. Fizinių asmenų investicijų prioritetų tyrimas. Investicinių fondų potencialių investicijų objektų įvertinimas. Akcijų rinka. Vyriausybės vertybinių popierių rinka. Investicinių fondų veiklos organizavimo problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, kursinis darbas(63 puslapiai)
  2008-02-04
 • Investiciniai fondai (3)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra investicinis fondas? Privalumai. Trūkumai. Kodėl žmonės investuoja į investicinius fondus? Investicinių fondų rūšys . Pinigų rinkos priemonių fondai. Obligacijų fondai. Akcijų fondai . Akcijų fondų gali būti įvairių. Fondų fondai. Visi kiti fondai. Fondai taip pat skirstomi į atviro ir uždaro tipo investicinius fondus. Pasirinkimo kriterijai: rizikos apetitas. Investiciniai fondai ir Lietuva. Apibendrinimas.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-05-12
 • Investiciniai fondai Lietuvoje

  Įvadas. Investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų rūšys. Investicinių bendrovių struktūra. Uždaro tipo investicinės bendrovės. Atviro tipo investicinės bendrovės. Savitarpio fondų analizė. Kai kurios kitos fondų rūšys. Išlaidos ir mokesčiai. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Poreikis steigtis investicinėms bendrovėms. Investicinių fondų klasifikavimas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2007-05-21
 • Investiciniai fondai Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas yra apžvelgti investicinius fondus Lietuvoje. Investicinio fondo samprata. Investicinių fondų veikla. Investicinių fondų klasifikavimas. Pagal struktūrą. Pagal portfelio sudėtį. Pagal valdymą. Pagal apmokestinimą. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-30
 • Investiciniai projektai

  Įvadas. Investicijų samprata. Investicijų vaidmuo įmonėje. Investicinių projektų samprata. Investicinių projektų tipai. Investicinio projekto valdymas. Projektų valdymo samprata. Projekto valdymo sistema. Projekto organizavimas. Investicinio projekto gyvavimo ciklas. Investicinių projektų ekspertizė. Investicinių projektų efektyvumas. Investicijų atsipirkimo laikas. Investuoto kapitalo grąža. Modifikuotas investicijų atsipirkimo laikas. Grynoji esamoji vertė (NPV). Investicijų pelningumo indeksas. Vidinė grąžos norma (IRR). Modifikuota vidinė grąžos norma (MIRR).
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-11-29
 • Investiciniai projektai. Rizikos identifikavimas ir analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti investicinius projektus bei rizikos identifikavimą ir analizę. Investiciniai projektai. Investicinių projektų paruošimas. Investicinių projektų vertinimo analizė. Investicinių projektų įvertinimo metodai. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Vidinės pelno normos (IRR) metodas. Vidutinio pelningumo metodas. Investicinė rizika. Rizikos klasifikavimas. Rizikos valdymo procesas. Rizikos identifikavimas. Projektų rizikos įvertinimas. Atsakomųjų veiksmų parinkimas ir kontrolė. Investicinio projekto pasirinkimas. Alternatyvaus investicinio projekto pasirinkimas. Projektas "apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate". Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2008-10-24
 • Investicinio fondo ir individualaus vertybinių popierių portfelio kaip investavimo alternatyvų palyginimas

  Įvadas. Vertybinių popierių individualaus portfelio formavimas. Akcijos. Obligacijos. Apibendrinimas. Investiciniai fondai. Investicinių fondų rūšys. Gero investavimo kriterijai. Kodėl verta investuoti į investicinius fondus? Kaip investuoti?. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-06-18
 • Investicinio fondo valdymo modelis

  Įvadas. Investicinių fondų veikimo principai. Investiciniai fondai – finansiniai tarpininkai. Investicinių fondų pranašumas - teikiamos paslaugos. Investicinių fondų rūšys. Teisinės formos. Operacinės struktūros. Investiciniai fondai pagal veiklos specializaciją. Investicinio fondo valdymas ir jo problematika. Vadybos teorijų apžvalga. Mokslinė vadybos teorija. Klasikinė vadybos teorija. Žmogiškųjų santykių vadybos teorija. Kiekybinė vadybos teorija. Neoklasikinė vadybos teorija. Bendroji sistemų vadybos teorija. Naujausių pastarųjų dešimtmečių teorijų etapas. Investicinio fondo valdymo modelio pateikimas. Investicinių fondų veiklos aktualumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-02
 • Investicinio gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo paslaugų pasiūlymai

  Profesinės veiklos praktikos savarankiškas darbas. Asmens draudimas: Seesam Lietuva gyvybės draudimas. Investicinio gyvybės draudimo skaičiuoklė. Investicinio gyvybės draudimo skaičiuoklė. Socialinė apsauga ir draudimas.
  Finansai, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2007-05-05
Puslapyje rodyti po