Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Monetarinė politika (2)

  Įvadas. I skyrius. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. I poskyris. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Valstybinių popierių pirkimas. Valstybinių popierių pardavimas. Komercinių bankų diskonto politika. Diskonto norma. Centrinio banko pinigų diskonto normos reguliavimo įtaka ekonomikai. Diskonto langas. Rezervų normos politika. Reikalavimai rezervams. Privalomųjų rezervų norma. Monetarinės politikos tikslai. Stabdančioji ir skatinančioji monetarinė politika. Monetarinės politikos privalumai. Greita ir lanksti. Izoliuota nuo politikos. Monetarizmas. Monetarinei politikai būdingi ir saviti ribotumai. Ciklinis asimetriškumas. Pinigų apyvartos greičio pakitimai. Investicijų tipas. Pinigų ir palūkanų normos sistema. "Monetarinė politika", "Respublika", 1993. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-10-23
 • Monetarinė politika (3)

  Valiutų valdybos modelis Lietuvoje. Kodėl pasirinkta valiutų valdyba? Kitos priežastys. Valiutų valdybos modelio (VVM) problemos-trūkumai. Valiutų valdybos modelio (VVM) privalumai. Problemos integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) susiduria su sunkumais. Privalumai stojant į ekonominę ir pinigų sąjunga (EPS). Lietuvos santykis su ekonomine ir pinigų sąjunga (EPS). Privalumai. Trūkumai. Europos centrinis bankas (ECB). ECB struktūra. Uždaviniai (funkcijos). Europos centrinio banko (ECB) veiklos principai. Europos centrinio banko (ECB) monetarinė politika. Institucinis Europos centrinio banko (ECB) neatitikimas. Federalinių rezervų fondai (FRS) struktūra. Federalinių rezervų (FR) bankai. Federalinių rezervų (FR) banko pagrindiniai šaltiniai. Federalinių rezervų (FR) bankų pagrindinės funkcijos. Valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas. Išorinis poveikis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) monetarinė politika.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Monetarinė politika (5)

  Įvadas. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Vertybinių popierių pirkimas. Vertybinių popierių pardavimas. Atvirosios rinkos pranašumai. Komercinių bankų diskontavimas. Rezervo norma. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2007-01-10
 • Monetarinė politika (9)

  Įvadas. Pinigų sąjungų esmė. Buvusių pinigų sąjungų esminiai bruožai. Ekonominė ir pinigų sąjunga Europoje. Pinigų stabilumas ir monetarinė sistema. Mastrichto sutartis. Pinigų monetarinė politika. Pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Efektyvumo prielaidos. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2008-05-21
 • Monetarinės politikos priemonės

  Įvadas. Monetarinės politikos priemonės. Netradicinės MP priemonės. Atviros rinkos operacijos. Komercinių bankų diskontavimas. Rezervo norma. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-02-23
 • Monetarinės politikos priemonės (2)

  Įvadas. Monetarinės politikos priemonės. Atvirosios rinkos operacijos (ARO). Nuolatinės galimybės. Privalomosios atsargos. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2006-03-20
 • Monetų skaičiavimo įrenginiai

  Įvadas. Monetų skaičiavimo prietaisai. Monetų skaičiavimo ir rūšiavimo mašina Titan – 2408. Valdymo ir šviesos signalizacijos prietaisai. Meniu ir operacijų išrinkimas. Monetų skaičiavimas. Ctcoin monetų skaičiuokliai rūšiuokliai. Monetų mišinio skaičiuoklis Pelican 301. Monetų skaičiuoklis rūšiuoklis Pelican 309. Reis monetų skaičiuokliai. Reis CC 1101 monetų skaičiuoklis. Reis CC 1001 monetų skaičiuoklis. Reis CC 2000 monetų skaičiuoklis. Monetų mišinio skaičiuoklis reis CS 3310. Monetų rūšiuokliai - skaičiuokliai SC. Monetų rūšiuoklis - skaičiuoklis SC 22 12. Monetų rūšiuoklis - skaičiuoklis SC 202. Monetų skaičiuoklis SC 313. Monetų skaičiuoklis SC 303. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-12-22
 • Muitai ir muitų teorija

  Pagrindiniai importo ir eksporto muitai. Muitų įtaka vartotojams. Faktiškas muitų dydis. Valstybės gaunamos pajamos įvedus muito tarifą. Metodai, leidžiantys nustatyti grynus nacionaliniu nuostolius, įvedus muitą. Argumentai už ir prieš muitus. Argumentai ginantys jaunas ekonomikos šakas. Argumentai, ginantys jaunas valstybes, įvedus tarifą (muitą). Netarifiniai tarptautinės prekybos ribojimo būdai.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-31
 • Muitai, muitų politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Bendroji muitų samprata. Muitų rūšys. Muitinės veikla ir funkcijos. Muitų politikos trūkumai. Muitų politikos gerinimas. Muitai Lietuvoje. Muitų tarifai Lietuvoje. Europos Sąjungos įtaka Lietuvos muitų politikai. Muitų sąjunga. Darbas muitinėse. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-03
 • Muitai. Monetarinė sistema

  Muitų teorija, esmė, funkcijos, muitų sistema. Muito įtaka vartotojams ir gamintojams. Faktinio muito (tarifo) dydis. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Metodai, leidžiantys nustatyti šalies nuostolių dydį, priėmimo muitus. Optimalus muitas. Kvotų ir muitų palyginimo analizė esant laisvai konkurencijai. Kvotų ir muitų palyginimo analizė esant monopolinėm sąlygom. Eksporto muitas. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Dempingas, antidempingas. Antidempinginių muitų stoka šalies ar pasaulio gerbūviui. Valiutos rinka, valiutos kursas, išankstinis valiutos kursas. Mokėjimo balanso ryšys su užsienio valiuta. Valiutos rinka ir jos teikiamos paslaugos (funkcijos). Valiutų arbitražas. Monetų era, klasikinis aukso standartas, aukso devizų standartas, Brettono Woodso monetarinė sistema, naujoji monetarinė sistema – jų esmė, privalumai, trūkumas. Valiutinė intervencija.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2005-12-02
 • Muitinės procedūros

  Muitines ir muitai, tranzitas, eksportas, importas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-09-22
 • Muitų administravimas

  Muitinės, jų struktūra, uždaviniai ir funkcijos. Prekių įvežimas į muitų teritoriją. Prekių deklaravimas, būdai tvarka, naudojamos formos. Asmenys, turintys teisę pateikti prekes muitinės įstaigai. Muitinės administruojami mokesčiai. Mokesčių mokėjimo muitinėje tvarka. Prekių klasifikavimo pagrindai. Europos bendrijos bendrasis muitų tarifas ir jo struktūra. Muitinės procedūra – prekių išleidimas į laisvą apyvartą. Muitinės procedūra – negrąžinamas eksportas. Europos sąjungos tranzito sistema. Garantija, užtikrinanti skolos muitinei sumokėjimą. Muitinės sandėliai. Muitinės procedūra – laikinasis įvežimas. Muitinės procedūra – laikinas įvežimas perdirbti. Muitinės procedūra – laikinasis išvežimas perdirbti.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Muitų politika Lietuvoje

  Įvadas. Muitų esmė ir funkcijos. Muitai - problemų šaltinis. Muitus pateisinantys argumentai. Muitų neigiamos pasekmės. Lietuvos muitų politika iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Muitų atsiradimo istorija Lietuvoje. Muitų esmė ir rūšys Lietuvoje. Muitų tarifo struktūra ir muitų normos. Prekių muitinė vertė. Muito mokesčio efektas. Lietuvos muitų politika nuo 1990 metų iki šių dienų. Europos sąjungos įtaka Lietuvos muitų politikai. Daiktai, kuriems muitas netaikomas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-14
 • Muitų sistema Lietuvoje (2)

  Įvadas. Muitas. Muitų rūšys. Muitų normos atsižvelgiant į valstybę iš kurios yra kilusios prekės. Muitų politika. Europos Sąjungos (ES) įtaka muitinės veiklai. Dabartinės Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politika. Romos sutartis – teisinis Europos Sąjungos (ES) bendrosios prekybos pagrindas. Skirtingi importo rėžimai. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Lietuvos muitinė. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-12-13
 • Muitų sistema Lietuvoje (3)

  Įvadas. Muitų rūšys. Lietuvos muitinės istorija. Lietuvos muitinės atkūrimas ir įsitraukimas į pasaulio muitų bendriją. Lietuvos respublikos muitų sistema įstojus į Europos Sąjungą (ES). Prekių įvežimas į Lietuvos respublikos muitų teritoriją. Muitų tarifai. Muitų apskaičiavimas Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-05-11
 • Nacionalinė vertybinių popierių birža

  Įvadas. Lietuvos vertybinių popierių rinkos kūrimas ir vystymasis. Lietuvos vertybinių popierių rinką reglamentuojantys įstatymai ir institucijos. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (VPK). Nacionalinė vertybinių popierių birža (NVPB). Kitos vertybinių popierių rinkos institucijos. Nacionalinės vertybinių popierių biržos pavadinimai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-10-16
 • Nacionalinės sąskaitos

  Nacionalinės sąskaitos. Sudaromos šios sąskaitos. NS naudojami rodikliai. Aktyvai arba turtas. Nacionalinės sąskaitos sudaromos. Instituciniai vienetai. Ūkiniai vienetai. Sąskaitos. Bendrojo vidaus produkto - pridėtinės vertės vertinimas.
  Finansai, konspektas(15 puslapių)
  2007-01-31
 • Nacionalinio biudžeto išlaidų statistinis tyrimas

  Tyrimui naudota 2003-2007 metų medžiaga iš Lietuvos statistikos metraščių. Nacionalinio biudžeto išlaidos 2003-2007 m. Išlaidos. Nacionalinio biudžeto išlaidos pagal sferas (tūkst.Lt). Nacionalinio biudžeto išlaidos pagal sferas (tūkst.Lt.). Santykinių dydžių apskaičiavimas. Nacionalinio biudžeto išlaidos 2003-2007 m. Vidutinių dydžių apskaičiavimas. Statistinės variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Nacionalinio biudžeto išlaidų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-12-22
 • Nacionalinio biudžeto sudarymo principai

  Nacionalinio biudžeto samprata. Biudžeto sudarymo principų klasifikacijos. Biudžeto sudarymo principų aiškinimas. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sudarymo principai. Į rezultatus ir žmonių poreikius orientuotas valstybės biudžetas. Priedai (2).
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-04
 • Nacionalinis biudžetas

  Nacionalinio biudžeto samprata. "Biudžeto‘‘ kilmė. Nacionalinio biudžeto sudėtis. Nacionalinio biudžeto pajamos (lentelė). Pajamų procentinė dalis (lentelė). Pagrindiniai mokesčiai į nacionalinį biudžetą (grafikas). Nacionalinio biudžeto išlaidų pasiskirstymas. Nacionalinio biudžeto balansas. Nacionalinio biudžeto išlaidų dinamika. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-16
Puslapyje rodyti po