Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Risks in International Trade

  Darbas anglų kalba. Rizika tarptautinėje prekyboje. Eksportas importas. Bankai. Risks in International Trade. The Banks and Problems of Payment. Methods of Payment. Foreign Bills of Exchange. Discounting Bills of Exchange. Payment by Documentary Bills. Documentary Letters of Credit.
  Finansai, rašinys(2 puslapiai)
  2007-11-26
 • Rizika ir pelnas: visada šalia

  PowerPoint pristatymas. Kiekviena investicija turi dvi puses. Pelnas. Rizika. Pelningumas. Rizika. Portfeliai. Reikalaujamas pelningumas. Bendra rizika. Naujai perkamo VP rizika. Rizikos skirstymas (1). Rizikos skirstymas (2). Investavimo rizikos. Rizikos ir pelno priklausomumas. Daugiausiai investuojama. Išvestinės finansinės priemonės. Akcijos. Praktinis pavyzdys. Investiciniai fondai. Obligacijos. Praktinis pavyzdys. Indeliai. Išvados. Pavyzdys. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. VPP pelningumas.
  Finansai, pristatymas(34 skaidrės)
  2010-04-15
 • Rizika. Rizikos valdymas

  Įvadas. Rizikos esmė ir struktūra. Rizikos struktūrizavimas ir klasifikavimas. Rizikos veiksniai. Rizikos vertinimas. Rizikos valdymas. Finansinės rizikos rūšys. Finansų rizikos valdymo priemonės. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2009-06-20
 • Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Finansinė rizika

  Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Finansinė rizika. Finansinės rizikos rūšys. Valiutos keitimo rizika. Palūkanų normos rizika. Likvidumo rizika. Rinkos rizika. Kredito rizika. Išvados. Priedai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2005-05-26
 • Rizikos nustatymas. Finansinės rizikos analizė

  Rizikos nustatymas. Vidinė rizika. Išorinės rizikos nustatymas. Rizikos sąrašo sudarymas. Rizikų pasireiškimo tikimybių nustatymas. Rizikos analizė. Finansinės rizikos analizė. Jautrumo analizė. Rizikos mažinimo priemonės. Finansinės rizikos mažinimo priemonės.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Rizikos valdymas bankuose

  PowerPoint pristatymas. Rizikos valdymas. Bankų rizikos rūšys. Rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Skolinimo rizikos valdymas. Likvidumo rizikos valdymas. Valiutos kurso kitimo rizikos valdymas. Palūkanų normų rizikos valdymas. Vertės pokyčio rizikos metodologija. Užsienio atsargų rizikos valdymas. Operacijos rizikos valdymas. Elgsenos strategijos rizikos atžvilgiu. Rizikos mažinimo būdai. Juridinių ir fizinių asmenų rizikos mažinimas. Juridinių ir fizinių asmenų rizikos mažinimas.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-01
 • Rizikos vertinimas planuojant investicijas

  Įvadas. Rizika ir jos rūšys. Rizikos analizė. Tikimybių skaičiavimas. Ekonominių svertų įvertinimas. Rizika ir pelno norma.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-10-03
 • Rodikliai, apibūdinantys vertybinius popierius

  Įvadas. VP atsiradimas. VP rodikliai. Akcijos. Obligacijos. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Rudens semestro finansinė atskaitomybė

  Pinigų srautas, pelnas, nuostoliai. Pinigų srautas. Pelnas ir nuostoliai. Balansas. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Likvidumas (bendrasis). Efektyvumas. Stabilumas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-05-15
 • Rusijos finansinė institucija AB "Binbank"

  Finansinių rinkų ir institucijų projektas. ĮVADAS. Rusijos pasirinkto sektoriaus ypatybės. Rusijos bankai. AB "Binbank" vieta ir reikšmė. Rodiklių analizė. Kiekybiniai rodikliai. Rizikos valdymas. Konkurencinė analizė. "Binbank" SSGG analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2011-03-18
 • Sąmatų sudarymo tikslai, objektai ir sąmatų sistema. Lanksčios sąmatos

  PowerPoint pristatymas. 8 tema. Biudžetas. Įmonės biudžetas. Sąmata. Biudžetų/sąmatų parengimo tikslai. Biudžetų/sąmatų parengimui būtinos šios sąlygos. Biudžetų savybės. Biudžetinio/sąmatos rengimo/proceso infrastruktūrą sudaro šios dalys. Biudžeto/sąmatos sudarymo etapai. Biudžetai skirstomi (5). Biudžetinio periodo pasirinkimas. Įmonės pagrindinis biudžetas/sąmata. Veiklos ir finansinio biudžeto ryšys. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų sunaudojimo biudžetas (Papildomas biudžetas). Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Prognozinė pajamų ataskaita. Finansinio biudžeto sandara. Pinigų biudžeto parengimui reikalinga informacija. Informacija pinigų gavimų/įplaukų/ biudžeto parengimui. Pinigų gavimų/įplaukų/biudžetas. Pinigų įplaukų biudžetas. Pinigų biudžetas. Norint parengti ABC biudžetą reikia. Fiksuoti/pastovūs ir lankstūs biudžetai. Lanksčių biudžetų rūšys. Optimalaus užsakymo kiekio apskaičiavimas lentelės būdu. Optimalaus užsakymo kiekio apskaičiavimas formulės būdu. Atsakomybės centrų skirstymas. Pirmo ketvirčio nukrypimų ataskaita. Nukrypimų tipai. Tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidų nukrypimai. Tiesioginio darbo išlaidų nukrypimai. Pardavimų nukrypimai.
  Finansai, pristatymas(48 skaidrės)
  2008-08-18
 • Sandoriai (5)

  Pasirinkimo sandoriai. Pasirašymo teisės. Varantai (orderiai). Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandoriai. Pasirinkimo sandorio vertės nustatymas. Pasirinkimo sandorių strategijos. Pasirinkimo sandorių išleidimas. Valiutiniai ateities sandoriai. Valiutos ateities sandorių (fjučerių) rinka (futures market). Išankstinio (Forward) valiutos keitimo sandoriai. Fjučerinių sandorių privalumai lyginant su išankstinėmis (Forward) valiutos sandoriais. Valiutos apsikeitimo (swap) sandoriai. Palūkanų normų ateities sandoriai. Biržos indeksų ateities sandoriai. Valiutos pasirinkimo sandoriai (opcionai).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-03-16
 • Santaupos

  PowerPoint pristatymas. Vartojimo ir taupymo funkcijų ryšys. Santaupas veikia. Vartotojo gerovė. Lūkesčiai. Vartotojiškas kreditas. Mokesčiai.
  Finansai, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-06-01
 • Santykinių finansinių koeficientų analizė 2006-20007 metais: AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Santykiniai rodikliai. Grynasis apyvartinis kapitalas. Bendrojo ir kritinio mokumo koeficientai. Trumpalaikio turto struktūra. AB "Dvarčionių keramika" santykinių rodiklių analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio turto rodiklių analizė. Išvados ir siūlymai. Priedai (2).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
 • Santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas: AB "VST"

  Santykinių finansinių rodiklių apskaičiavimui reikalingi duomenys: 2006 metai, 2007 metai. Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo. Skubaus likvidumo. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo (GAK). Apyvartumo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Atsargų apyvartos periodas. Pirkėjų skolų apmokėjimo laiku. Turto apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Finansų struktūros rodikliai. Įsipareigojimai/Turtas. Trumpalaikio įsiskolinimo rodiklis. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Turto pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Pardavimų augimo rodiklis. Grynojo pelno augimo rodiklis. Turto augimo rodiklis. Nuosavo kapitalo augimo rodiklis. Skolų augimo rodiklis. Trumpalaikių skolų augimo rodiklis. Ilgalaikių skolų augimo rodiklis. Rinkos vertės rodikliai. Pelnas akcijai. Kainos. Akcijos buhalterinė vertė. Kainos – buhalterinės vertės santykis. Rinkos kainos ir pardavimų santykis. Dividendų išmokėjimo rodiklis. Bankroto rizikos analizė. Altmano metodas. 2006 metai. 2007 metai. Toflerio ir Tišou metodas. 2006 metai. 2007 metai. Liso metodas. 2006 metai. 2007 metai.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-20
 • Saugios bankininkystės principai: Lietuvos praktika

  Įvadas. Bankų priežiūros institucijų vaidmuo, siekiant bankų stabilumo ir saugumo. Bankų priežiūros raida. Šiuolaikinė bankų priežiūra ir jos vaidmuo. Bankų priežiūros tikslai. Būtinos sąlygos efektyviai bankų priežiūrai. Tarptautinių finansinio sektoriaus standartai, jų būtinumas ir vaidmuo, siekiant bankų veiklos stabilumo ir saugumo. Tarptautinių standartų esmė, jų pagrindiniai bruožai, klasifikacija. Ryšys tarp tarptautinių standartų ir finansinio stabilumo. Bazelio bankų priežiūros komitetas, bankų priežiūra ir tarptautiniai standartai. Bazelio bankų priežiūros komiteto įkūrimas ir jo vaidmuo. Komiteto, bankų priežiūros ir tarptautinių bankininkystės standartų tarpusavio ryšys. Pagrindinių principų tikslai ir jų apimamos sritys. Pagrindiniai principai ir bankinių krizių prevencija. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, tyrimas(23 puslapiai)
  2009-05-08
 • Savivaldybių biudžeto sudarymo etapai ir eiga Lietuvoje

  Įvadas. Savivaldybių biudžetų sandara. Savivaldybių plano sudarymas. Savivaldybių plano eiga. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-04-17
 • Savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo tvarka

  Įvadas. Tikslas – išnagrinėti savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo programiniu principu tvarką. Programinio biudžeto formavimo teisinė literatūra. Programinio biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Biudžeto išlaidų klasifikavimo analizė. Savivaldybės valdymas. Regiono plėtra. Vaikų ir jaunimo socializacija. Jaunimo politikos įgyvendinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Kultūros vystymasis ir plėtra, kultūros paveldo išsaugojimas. Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtra. Lengvatinių keleivių vežimas ir kompensacijų mokėjimas. Aplinkos apsaugos gerinimas rajono infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas. Sveikatos apsauga. Rajono turizmo plėtra. Modernios ir saugios daugiapakopės švietimo sistemos užtikrinimas Socialinės paramos įgyvendinimas Viešųjų darbų organizavimas. Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas. Savivaldybės paskolų ir skolų valdymas. Bendruomenių iniciatyvų palaikymas. Valdymo tobulinimas, vykdant savivaldybės kompiuterizavimą ir duomenų bazių kūrimą. Žemės sklypų planai su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje. Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-09-22
 • Savivaldybių finansų struktūra

  Įžanga. Darbo tikslai – atskleisti savivaldybių biudžetų formavimo specifiką, problemas, iškylančias juos sudarant bei tų problemų priežastis. Teorinė dalis. Vietos savivaldos samprata ir pagrindiniai veiklos principai. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų samprata. Savivaldybių biudžetų sudarymo principai. Savivaldybių biudžetų sudarymo metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų asignavimai. Biudžeto sandaros reforma. Dabartinės savivaldybių biudžetų sudarymo problemos ir jų priežastys. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Bendrosios nuostatos. Paskolų gavimo tvarka. Savivaldybės kontrolės institucija. Praktinė dalis. Utenos rajono savivaldybės administracijos ekonominės plėtros ir finansų skyriaus struktūra. Ekonominės plėtros ir finansų skyriaus funkcijos ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2010-10-18
 • Savivaldybių pajamų ir išlaidų tyrimas 2000-2006 metais

  Įvadas. Teorinė dalis. Savivaldybės sąvoka. Savivaldybės biudžetas. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos (asignavimai). Praktinė dalis. Vilniaus m. savivaldybės biudžetas. Vilniaus m. savivaldybės pajamos. Vilniaus m. savivaldybės išlaidos. Kauno m. savivaldybės biudžetas. Kauno m. savivaldybės pajamos. Kauno m. savivaldybės išlaidos. Vilniaus m. ir Kauno m. savivaldybių pajamų ir išlaidų palyginimas 2000-2006 m. Išvados. Priedai (5). Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis bei lentelėmis.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-10
Puslapyje rodyti po