Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrovės rinkos vertės analizė: TEO LT

  Įvadas. Rinkos vertės koeficientų skaičiavimas. Analizuojamos įmonės charakteristika. Kapitalo rinkos rodiklių analizė įmonėje. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-05-17
 • Bendrovės teisė išleisti vertybinius popierius ir teisė įsigyti savo akcijas

  Įvadas. Akcija. Akcijos skirstomos į rūšis. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-21
 • Birštono savivaldybės biudžeto formavimo ir vykdymo problemos

  Įvadas. Birštono savivaldybės biudžeto rengimas ir tvirtinimas. Asignavimų valdytojai. Birštono savivaldybės biudžeto pajamos. Birštono savivaldybės biudžeto išlaidos. Švietimas. Poilsis, kultūra ir sportas. Sveikatos apsauga. Socialinė apsauga. Ekonomika ir aplinkos apsauga. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Būstas ir komunalinis ūkis. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas. Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto skoliniai santykiai. Informacijos apie savivaldybės biudžetą viešumas. Biudžeto vykdymo kontrolė. Biudžeto įvykdymo ataskaitos rengimas ir tvirtinimas. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-16
 • Biržos indeksai

  Indeksai. Analitikas yra laisvas sudaryti savo indeksą. Akcijų indeksai. Dou Džonso indeksas. Indeksai ir tendencijos. Kokie indeksai skaičiuojami. Kodėl kursai svyruoja. Vilse indekso skaičiavimo taisyklės. Vilse indeksas. Naudojami terminai. VILSE indekso skaičiavimo taisyklės. Skaidymas. Nominalios vertės keitimas. Įmonės padalijimas. Kiti Lietuvos akcijų indeksai.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2006-11-06
 • Biržos prekyba

  Prekyba biržoje. Šešios prekiautojo biržoje klaidos. Prekybos apmokėjimo būdai. Palaikymo marža. Maržinė prekyba. Svertas. Pavedimų prekybos sandoriams biržoje tipai. Sėkmingas investuotojas. ENRON istorijos savaitinis grafikas. Pagrindinės taisyklės kaip pirkti geriausias akcijas geriausiu laiku.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2006-11-06
 • Biržų veikla

  Kainų kotiravimas. Kotiruotė. Tiesioginė kotiruotė. Netiesioginė kotiruotė. Punktas. Spredas. Maržinė sistema. Maržinė prekyba. Marža. Marža. Kritinė sąskaitos padėtis. Kas yra ateities sandorius (fjučeris)? Kodėl sudarinėjami ateities sandoriai?
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-09-26
 • Biržų veikla (2)

  Įvadas. Vertybinių popierių birža, jos esmė. Vertybinių popierių biržų pagrindiniai bruožai. Vertybinių popierių biržos dalyviai. Kas prekiaujama biržoje? Kas yra komisinis mokestis?
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-02
 • Biudžetas

  Fiskalinė politika, valstybės biudžetas. Biudžeto pajamų struktūra. Einamosios ir kapitalistinės išlaidos. Mokesčių sistema. Mokesčių sistemos tobulinimo kryptys. Diskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonių naudojimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Pinigų kilmė. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Bankai, jų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2006-03-31
 • Biudžetas (2)

  Įvadas. Pinigų biudžeto esmė ir prasmė. Lietuvos valstybinio biudžeto sudarymas. Biudžeto sudarymo organizavimas. Išlaidų sąmatų ir finansinių planų sudarymas. Išvados.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-20
 • Biudžetas ir jo balansavimas

  Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto pajamų šaltiniai. Biudžeto pajamų struktūra 2003 m. Biudžeto iš nemokestinių pajamų struktūra. Valstybės biudžeto išlaidos. Biudžeto funkcijos. Darbas iliustruotas schemomis.
  Finansai, konspektas(4 puslapiai)
  2005-05-17
 • Biudžetas ir jo balansavimas (2)

  Įvadas. Biudžeto samprata ir kilmė. Biudžeto raida. Lietuvos respublikos nacionalinis biudžeto sandara. Valstybės pajamų šaltiniai. Vykdomi asignavimai. Biudžeto planavimas ir balansavimo būtinumas. 2005 m. Lietuvos biudžeto prognozės. Valstybės skola ir biudžeto deficitas. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2005-10-17
 • Biudžetas. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos sąmata ir skaičiavimo formos

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Biudžeto sistema. Nacionalinis biudžetas. Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetas. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinės įstaigos steigimo tvarka. Asignavimų valdytojų teisės ir atsakomybė. Biudžetinių įstaigų buhalterijų darbo organizavimas. Mokslo ir studijų sistema. Stipendijų rūšys ir dydis. Sveikatos apsaugos sistema. Mitybos išlaidų norma "Ventos pensionate". Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas. Atlyginimo nustatymo tvarka biudžetinių įstaigų darbuotojams. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2007-01-03
 • Biudžetinės įmonės samprata

  Įvadas. Biudžetinių įstaigų steigimas. Biudžetinių įstaigų reorganizavimas ir likvidavimas. Biudžetinių įstaigų funkcijos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Atlyginimų nustatymo tvarka. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Švietimo įstaigos skirstomos į. Mokytojai pagal minėtą švietimo ministro įsakymą gali gauti priedus prie atlyginimo. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Valstybės tarnautojų pareigybės yra trijų lygių. Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro. Valstybės tarnautojams mokami tokie priedai. Valstybės tarnautojams mokamos tokios priemokos. Išvados.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-14
 • Biudžetinių įstaigų ir verslo įmonių sąskaitų planų palyginimas

  Įvadas. Darbo tikslas – palyginti biudžetinių įstaigų dabartinį, būsimą ir verslo įmonių sąskaitų planus. Sąskaitų planas. Sąskaitų plano reikšmė apskaitoje, jį reglamentuojantys dokumentai. Naujojo biudžetinių įstaigų sąskaitų plano būtinumas. Sąskaitų planų analizė bei palyginimas. Ilgalaikis turtas. Atsargos. Trumpalaikis materialusis turtas. Sąnaudos. Pinigai. Finansinis turtas. Gautinos ir mokėtinos sumos. Išlaidos. Finansavimas. Fondai. Biudžetinių įstaigų pajamos ir kompensuoti nuompinigiai. Užbalansinės sąskaitos. Naujai atsiradę skyriai. Išvados.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2008-09-08
 • Biudžetinių įstaigų specialiosios programos ir jų finansavimas

  Įvadas. Specialiosios programos. Finansavimo šaltiniai. Specialiųjų programų vykdymo atskaitomybė. Lietuvos Respublikos (LR) Ūkio ministerijos vykdomos specialiosios programos 2006-2008 metų Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa. Specialioji Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa. Specialiųjų lėšų programa. Specialioji Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos verslui programa. Specialioji programa – eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-05-22
 • Biudžeto deficitas bei valstybės skola

  Biudžeto deficito apibrėžimas. Konvencinis fiskalinis balansas. Grynasis skolinimas/skolinimasis. Einamasis balansas. Likvidumo balansas. Virtualusis deficitas. Visiško užimtumo deficitas. Pirminis balansas. Operacinis (veiklos) balansas. Struktūrinis, arba cikliškai neutralus biudžeto balansas. Išplėstas balansas. Analitiniai būdai deficitui išmatuoti. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-05-16
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (2)

  Įvadas. Biudžetų tipai. Nepasitenkinimo biudžeto deficitu priežastys. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės. Biudžeto deficito finansavimas. Valstybės skola. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-01-16
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (3)

  Įvadas. Valstybės skola. Skolinimosi tikslai būdai ir įtaka ekonomikai. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinosi tikslai ir būdai. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolinimosi poreikio finansavimas. Valstybės įsiskolinimo poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Biudžeto deficitas. Biudžeto deficito samprata. Biudžeto deficito finansavimas. Biudžeto deficito poveikis ekonomikai. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Valstybės skola ir biudžeto deficitas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2006-03-21
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (4)

  Įvadas. Biudžeto deficito apibrėžimas. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Infliacijos įtaka skolinimosi poreikiui. Lietuvos ekonominė statistika. Tiesioginė vidaus ir užsienio skola. Netiesioginė vidaus ir užsienio skola. Nemalonioji aritmetika. Skolos našta ateinančioms kartoms. Išvados. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-05-12
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (5)

  Įvadas. Valstybės skolos apibrėžimas. Valstybės skolos formavimas. Valstybės skolos reikšmė. Skolos valdymo ypatumai. Galimos valstybės skolos. Biudžeto deficitas. Išvados. Priedas (diagramos).
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-29
Puslapyje rodyti po