Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų konspektai

Finansų konspektai (142 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai (20)

  Globalizavimo tendencijos ir finansai. Reitingų rūšys. Reitingų nustatymas, jo svarba vyriausybėms, bankams. Šalių reitingai. Kapitalo rinka. Kapitalo rinkos infrastruktūra. Kapitalo rinkos reguliavimas ir priežiūra (Bazelio susitarimai). VP rinka. Finansinės institucijos Lietuvoje, jų poveikis ekonomikos augimui. Užsienio prekyba ir rizika. VP rinkos dalyviai, sandoriai, VP biržos veikla. Vertybiniai popieriai. Prekyba. Instrumentai. Finansų rinkos. Finansiniai tarpininkai. Pinigų rinka. Paskolų rinka. Tarpbankinė rinka. Eurorinkos. Indeksai. Finansiniai rinkos indeksai. Tarptautinė prekyba. Aplinka. Ekonomikos atvirumo poveikis tarptautiniai prekybai. Valiutų rinkos sąvoka. Valiutų rinkų instrumentai. Sandorių tipai. Valiutos rizikos apibūdinimas. Rizikos apsidraudimo priemonės. Finansinio portfelio sudarymo pagrindai. TVF vaidmuo finansų rinkų stabilumui. Atskirų sandorių tipų apibūdinimas. Pinigų plovimo reiškinio apibūdinimas. Tarptautiniai atsiskaitymo būdai. Kaip grupuojamos valiutų rinkos? Kokie pagrindiniai neatidėliotinų pirkimo/pardavimo sandorių rekvizitai? Kaip skiriasi sandorio sudarymo ir valiutos sumokėjimo momentai? Kuo reikšmingas spot sandorių kursas kitoms valiutos keitimo operacijoms? Kas lemia komercinių bankų aktyvų dalyvavimą valiutų rinkose? Kas lemia reitingavimo informacijos poreikio didėjimą? Kur atsirado pirmosios reitingavimo agentūros? Kuo svarbus reitingų suteikimas šalims? Kodėl forward sandoriuose kotiruojami tik skirtumai nuo spot kursų? Kaip premijos ar nuolaidos atsispindi išankstiniuose kursuose? Koks yra išankstinių sandorių kursų ir palūkanų normų ryšys? Kokie veiksniai lemia išankstinių kursų lygį? Kuo skiriasi tiesioginė ir netiesioginė valiutos rizika? Kokios svarbiausios valiutos kurso svyravimo analizė? Finansų tarpininkai depozitiniai ir nedepozitiniai? Vertybinių popierių rūšys, vyriausybės vertybiniai popieriai? Finansų sektorius ir jo priežiūra Lietuvoje ir Europoje. Bazelio susitarimai. Teigiamas ir neigiamas globalizacijos poveikis šalių vystymuisi. Finansų sistemos apibūdinimas. Institucinė struktūra. Finansų sektoriaus priežiūra. Tarptautiniai finansai ir tarptautinė ekonominė aplinka. Tarptautinė komercinė bankininkystė. Kokie pagrindiniai VP komisijos uždaviniai? Kas yra pirminė ir antrinė VP rinka? Kokios pagrindinės problemos būdingos VP rinkai? Vertybiniai popieriai. Prekyba. Instrumentai. Finansų rinkos. Finansiniai tarpininkai. Finansiniai instrumentai. Finansų rinkos.
  Finansai, konspektas(65 puslapiai)
  2006-09-05
 • Finansai (23)

  Finansų esmė ir kilmė. Finansų funkcijos. Finansų politika ir taktika. Finansų sistema ir jos grandys. Ūkio subjektų(įmonių) finansų schema. Lietuvos finansų schema. Finansų valdymo įstaigos ir jų funkcijos. Finansų ministerija, jos uždaviniai, struktūra ir funkcijos. Mokesčių inspekcija ir jos funkcijos. Kreditavimas. Trumpalaikio kreditavimo principai. Paskolų grupavimas.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-09-23
 • Finansai (25)

  Finansai ir finansų sistema. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistemos samprata ir sudėtinės dalys. Finansų sistemos funkcionavimas. Pinigai, jų funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sistema. Nacionalinio biudžeto esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybės biudžeto esmė ir funkcijos. Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo principai. Savivaldybių biudžetų esmė ir funkcijos. Savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo principai. Valstybinis draudimas. Valstybinio draudimo sudedamosios dalys. Valstybinis socialinis draudimas (VSD). Valstybinio socialinio draudimo (VSD) valdymas. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų formavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidos. Informacijos teikimo Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo valdybos teritoriniam skyriui tvarka. Sveikatos draudimo esmė, funkcijos ir valdymas. Privatus draudimas. Draudimo esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Draudimo objektas, formos, šakos ir grupės. Draudėjo ir draudimo įmonės santykiai. Perdraudimo veikla. Perdraudimo veiklos esmė ir reikšmė. Įmonių finansai. Įmonių finansų esmė ir finansiniai santykiai. Įmonių rūšys. Įmonių gamybos ir veiklos išlaidos. Įmonių pajamos. Įmonių finansinis rezultatas ir jo paskirstymas. Įmonių trumpalaikis turtas ir jo finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimo šaltiniai. Komercinių bankų trumpalaikės paskolos. Ilgalaikis turtas ir jo finansavimas.
  Finansai, konspektas(51 puslapis)
  2006-09-26
 • Finansai (31)

  Finansai. Finansų kilmės teorijos. Finansų mokslas. Privatūs finansai. Viešieji finansai. Finansų funkcijos. Finansinė politika. Finansų teisė. Finansiniai ištekliai. Finansų sistema. Nacionalinis, vyriausybės, savivaldybių biudžetai. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų rinkos. Fondų tiekėjai. Finansiniai tarpininkai. Fondų vartotojai. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Valiutų rinka. Namų ūkių finansai. Santaupos. Santaupų ir kredito ryšys. Santaupos ir investicijos. Teorijos apie santaupas. Finansų planavimas. Investicinės strategijos. Portfelio valdymas. Bankų indėliai. Akcijos. Obligacijos. Investiciniai fondai. Pagrindinės investicinių fondų rūšys. Nekilnojamasis turtas. Taurieji metalai ir meno kūriniai. Investicijos į valiutų rinką. Įmonių finansai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. AB ir UAB. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacija. Europos bendrovė.
  Finansai, konspektas(28 puslapiai)
  2007-01-25
 • Finansai (34)

  Faktoringas. Lietuvoje naudojamos faktoringo rūšys. Pagrindiniai faktoringo privalumai. Forfeitingas. Lizingas. Eurokreditas. Banko akceptas. Hipotekos kreditas ir rūšys. Lombardo kreditas. Valiutų kursas.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-07
 • Finansai (37)

  Finansai. Finansų funkcijos. Finansų sistema. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų sistemos dalyviai. Finansų sistemos funkcionavimo mechanizmas. Namų ūkio finansų funkcijos. Namų ūkio pajamos. Pajamos pagal jų gavimo tolygumą. Pagal reguliarumo laipsnį namų ūkių išlaidos. Pagal naudojimo tikslą namų ūkių išlaidos yra. Gamybos ir veiklos išlaidos. Akcinės bendrovės pelno paskirstymo tvarka. Pagrindiniai trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Nuosavi ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Draudimas. Tiesioginės draudimo funkcijos. Netiesioginės draudimo funkcijos. Draudimo objektas. Draudimo formos. Draudimo šakos. Draudimo įmoka. Draudiminis įvykis. Draudikas. Perdraudimas. Pensijų išmokų būdai. Apibūdinkite nacionalinį biudžetą. Kokias žinote nacionalinio biudžeto funkcijas? Išvardykite ir apibūdinkite biudžeto sudarymo principus. Kas sudaro Lietuvos respublikos nacionalinį biudžetą? Kuo skiriasi nacionalinio biudžeto asignavimai nuo išlaidų? Apibūdinkite paprastąsias ir nepaprastąsias išlaidas. Kas sudaro valstybės biudžeto pajamas? Kam skiriami valstybės biudžeto asignavimai? Kokiu tikslu sudaromas Vyriausybės rezervas? Kas rengia, svarsto ir tvirtina Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto projektą? Kodėl biudžete sudaromos apyvartos lėšos? Kas organizuoja valstybės biudžeto vykdymą? Kas kontroliuoja valstybės biudžeto vykdymą? Kas rengia, svarsto ir tvirtina savivaldybių biudžetų projektus? Kas organizuoja savivaldybių biudžetų vykdymą? Kas kontroliuoja savivaldybių biudžetų vykdymą? Kokia valstybinių nebiudžetinių fondų esmė? Kokias žinote Valstybinio socialinio draudimo (VSD) rūšis Lietuvoje? Kas lemia senatvės pensijos pagrindinės ir papildomos pensijos dydį? Kokios yra būtinos sąlygos senatvės pensijai gauti? Kokie kintamieji lemia ligos pašalpos ir motinystės pašalpos dydį? Kurios institucijos vykdo privalomąjį sveikatos draudimą (PSD)? Kurios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš privalomojo socialinio draudimo (PSD) fondo? Kokia yra Garantinio fondo paskirtis? Kokia yra Privatizavimo fondo paskirtis? Išvardykite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kas tai yra mokesčių našta? Išvardykite ir apibūdinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardykite ir apibūdinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kokie buvo seniausi mokesčiai Lietuvoje? Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) suma? Kokius žinote Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus? Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Koks pelno mokesčio mokestinis laikotarpis? Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir kada jie taikomi? Kokia yra gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarka? Išvardykite bent tris akcizų objektus. Kokias žinote muitų rūšis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus ir tarifų struktūrą? Koks yra įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas? Kas moka žemės mokestį ir koks jo tarifas? Kurios institucijos administruoja mokesčius? Kas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prie Finansų ministerijos struktūrą? Kokius žinote piktybinius mokesčio įstatymo pažeidimus (išvardykite bent tris)? Kurios institucijos ir kokia tvarka nagrinėja mokestinius ginčus? Kaip suprantate mokesčių derinimą? Kam patikėtas valstybės finansų valdymas Lietuvoje? Kokia Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės kontrolės paskirtis finansų sistemoje? Apibūdinkite kredito sąvoką. Kas lemia kredito būtinumą? Kokias pagrindines funkcijas atlieka kreditas? Kokias žinote sudedamąsias kredito sistemos dalis? Kaip klasifikuojami kreditai pagal susitarimo būdą, apsidraudimo būdą, terminus, tikslą ir susidarymo vietą? Kuo skiriasi kreditinė linija nuo overdrafto? Kaip naudojami vekseliai kredito santykiuose? Kuo skiriasi faktoringas nuo forfeitingo? Kokias žinote faktoringo rūšis? Apibūdinkite finansinį, operatyvinį ir grįžtamąjį lizingą. Kokia valstybinio kredito esmė? Kredito principai. Palūkanos. Makroekonominiai veiksniai. Kredito grąžinimo būdai. Kredito kainos elementai. Pagrindinės kreditų apdraudimo priemonės. Hipoteka. Lietuvos Respublikoje nustatomos hipotekos. Kilnojamas turtas. Hipotekos lakšte arba kilnojamojo turto įkeitimo lakšte. Garantija. Kredito draudimas. Kredito įstaigos. Klasikinės bankų funkcijos. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas. Lietuvos bankas. Bankų riziką ribojantys normatyvai. Atsiskaitymai. Valiutos rizikų valdymo priemonės. Investicinės bankininkystės paslaugos. Finansų ir kredito rinka. Emitentai. Vekselio diskonto norma. Obligacijos pelningumas didėjant kainai. Niekuomet neišperkamos (nuolatinės) obligacijos dabartinė vertė. Nuosavybės vertybiniai popieriai. Kuo skiriasi vardinė akcija nuo pareikštinės? Nurodykite esminius paprastosios ir privilegijuotosios akcijos skirtumus. Kokias žinote privilegijuotąsias akcijas. Kas lemia paprastosios akcijos dabartinę vertę. Išvestinių vertybinių popierių paskirtis. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Pasirašymo teisės vertė. Ateities sandoriai. Konvertavimo koeficientas. Konvertuojamų vertybinių popierių konversinė vertė. Materialioji vertybinių popierių forma. Vertybinių popierių portfeliai. Vertybinių popierių portfelių tipai. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės vertybinių popierių emitentas. Oficialiojo ir einamojo sąrašo vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Investuotojų grupės. Finansų maklerio įmonės teikiamos pagrindinės paslaugos. Vilniaus vertybinių popierių biržos paskirtis. Vertybinių popierių indeksai. Pagrindinė Centrinio depozitoriumo funkcija. Vertybinių popierių komisijos paskirtis. Atsiskaitymai už įsigytus vertybinius popierius. Globalinės ir regioninės tarptautinės finansinės organizacijos. Pasaulio banko paskirtis. Pagrindinis Europos investicijų banko tikslas. Tarptautinių finansinių organizacijų vaidmuo Lietuvos ekonomikai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų veikla vykdoma remiantis šiais principais. Struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo būdai.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2007-05-02
 • Finansai (44)

  Finansų teorija. Sukauptoji paprastosios rentos suma. Metinė renta, kai palūkanos pridedamos m kartų per metus. Tolydžioji renta (tolydusis palūkanų priskaičiavimas). Metinė renta. Metinė renta, kai palūkanos priskaičiuojamos m kartų per metus. Rentų, kurioms palūkanos priskaičiuojamos tolydžiai dabartinės vertės. Paprastųjų metinių ir įvairaus tipo p kartinių rentų dabartinių verčių palyginimas. Sukauptos rentos sumos ir dabartinės rentos vertės tarpusavio priklausomumas. Rentos nario nustatymas. Rentos trukmės nustatymas. Linijinė interpoliacija. Nereguliarus mokėjimų srautas. Kintamoji renta su vienkartiniais rentos narių pasikeitimais. Rentos, kai yra santykinai pastovus mokėjimų pasikeitimas. Pastovioji tolydinė renta. Rentos termino nustatymas. Palūkanų normos nustatymas. Tolydieji kintami mokėjimų srautai. Tolydusis mokėjimų srautas, besikeičiantis pagal linijinį dėsnį. Draudimo finansinės rentos (sąlyginiai anuitetai). Rentos parametrų keitimas. Rentos trukmės ir skubos pakeitimas. Rentų sujungimas. Obligacijų kursas. Obligacijų pelningumas. Obligacijos be būtinojo apmokėjimo periodiškai išmokant palūkanas. Obligacijos be palūkanų išmokėjimo. Obligacijos, kai palūkanos išmokamos termino gale. Obligacijos su periodiškai išmokamomis palūkanomis padengiamomis termino gale. Obligacijos pelningumas, išreikštas paprastųjų palūkanų norma.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-26
 • Finansai (46)

  Finansinės priemonės ir jų klasifikacija. Finansų valdymo aspektu. Vertybiniams popieriams būdingos šios savybės. VP turi šias rizikos savybes. Išvada. Sisteminė rizika. Nesisteminė rizika. VP investuotojai (pirkėjai) siekia. VP emitentai (leidėjai) siekia. Išvada. Egzistuoja VP įvairovė. Verslo įmonių finansinės priemonės. Akcinės bendrovės ir jų akcijos. Akcija. Akcijų pasirašymas. Išvada. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Išvada. Akcijų skirstymas pagal požymius. Skolos vertybiniai popieriai. Vekselis. Vekselių įstatymas numato tokius galimus mokėjimo terminus. Vekseliai gali būti dviejų rūšių. Atviros rinkos vekseliai. Bankų akceptuoti vekseliai. Obligacijos. Obligacijos palūkanų norma ir nominalioji vertė nekinta per visą obligacijos galiojimo terminą. Obligacijos pagal mokamų pajamų formas gali būti. Obligacijų tipai. Obligacijų charakteristikos. Obligacijos susijusios su tokiomis rizikomis. Svarbiausi požymiai skiriantys akcijas nuo obligacijų. Akcinių bendrovių leidžiamų obligacijų, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų palyginimas. Mišrieji vertybiniai popieriai. Užsienyje platinami skolos vertybiniai popieriai. Išvada. Valstybės skolos finansinės priemonės. Iždo skolos vertybiniai popieriai, jų paskirtis ir rūšys. Vietinių valdžios institucijų vertybiniai popieriai. Išvestinės finansinės priemonės ir jų vaidmuo šiuolaikinėse finansų rinkose. teises į emituojamas akcijas. Išvada. Ateities sandoriai. Pasirinkimo sandoris. Opciono vertę veikia 2 veiksniai. Tarpbankinės rinkos finansinės priemonės. Tarpbankiniai indėliai ir depozitai. Atpirkimo sandoriai (repai). Pervedamieji banko indėlių sertifikatai.
  Finansai, konspektas(31 puslapis)
  2007-11-30
 • Finansai (47)

  Finansų esmė ir vaidmuo. Finansų organizavimas ir valdymas. Valstybės išlaidos. Valstybės pajamos. Valstybinis kreditas. Valstybės biudžetas. Finansų kontrolė.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-12-06
 • Finansai (5)

  Finansinės skaičiuotės, diskontavimas, sudėtiniai procentai, kapitalų srautai, paskolų konsolidavimas, įmonių finansiniai ypatumai (su uždavinių sprendimais). Rizikos apibūdinimas ir jos įvertinimas. Vertybinių popierių rizika ir diversifikacija. Vertės sąvokos. Akcinės bendrovės obligacijos ir jų vertės nustatymas.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2005-11-13
 • Finansai (52)

  Biržiniai ir užbiržiniai pasirinkimo sandoriai. Pasirinkimo sandorių pagrindinės strategijos. Pasirinkimo sandoriai ir jų rūšys. Amerikietiškojo pasirinkimo sandorio šalių teisės ir įsipareigojimai. Opcionas. Varantų esmė. Vykdymo kursas. Varanto vertė. Ateities sandoriai ir jų rūšys. Fjučeris/būsimasis sandoris. Fjučerių privalumai ir trūkumai. Ateities sandorių rinkos pagrindiniai instrumentai. Pagrindiniai išankstinių ir ateities sandorių skirtumai. Ateities sandorių rinkos dalyviai. Finansinių ateities sandorių panaudojimo sritys. Ateities sandorių rizika. Pasirašymo teisės.
  Finansai, konspektas(16 puslapių)
  2008-02-25
 • Finansai ir investicijos

  Vertybinių popierių rūšys. Vertybiniai popieriai ir jų formos. Verslo įmonių vertybiniai popieriai. Valstybės skolos vertybiniai popieriai. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Akcijos ir obligacijos. Akcijų vertės nustatymas. Obligacijų samprata, jas įtakojantys veiksniai. Investicijos į akcijas. Akcijų rinkos indeksai. Rinkos indeksai. Techninė analizė. Fundamentali analizė. Investicinių bendrovių tipai, jų klasifikacija. Investicinės bendrovės samprata. Investicinių bendrovių klasifikacija. Bendrieji reikalavimai investicinėms bendrovėms. Valdymo įmonės. Depozitoriumai. Investitorių interesų apsauga. Vertybinių popierių kaina ir pajamos. Vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių (VP) rinka Lietuvoje. VP rinkos dalyviai. Rinkos efektyvumo sąvoka. Efektyvių rinkų hipotezė. Trys rinkos efektyvumo formos. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Vertybinių popierių emisija. Tarpininkavimas vertybinių popierių emisijoje. Viešasis ir neviešasis Vertybinių Popierių (VP) platinimas. Emisijos laikas ir kaina. Vertybinių popierių biržos veikla. Vertybinių popierių birža Lietuvoje. Biržos raida Lietuvoje. Biržos organizacija. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) biržų skirtumai. Biržos prekybos sistema. Investuotojo vadovas. Vertybinių popierių rūšys biržoje.
  Finansai, konspektas(85 puslapiai)
  2007-01-30
 • Finansinė analizė

  Paskaitų konspektas. Finansinės analizės esmė, reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis bei uždaviniai. Finansinės analizės metodas ir techniniai būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Finansinės analizės organizavimas ir analizės rūšių klasifikavimas. Finansinės analizės turinio nuoseklumas. Įmonės santykinių rodiklių analizė.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2005-08-26
 • Finansinė analizė (2)

  Finansinės analizės reikšmė. uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Įžanginė analizė. Finansinės analizės rūšys. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2005-12-07
 • Finansinė analizė (4)

  Finansinės analizės esmė, reikšmė ir vieta ekonominių ekonominėje analizėje. Finansinės analizės samprata, reikšmė ir tyrimo objektas. Finansinės analizės turinys tikslai.ir uždaviniai. Finansinės analizės raida ir ryšys su kitais mokslais. Finansinės analizės metodas ir techniniai būdai. Finansinės analizės metodas. Finansinės analizės tradiciniai techniniai būdai. Matematiniai - statistiniai būdai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės šaltinių klasifikavimas ir jų rūšys. Finansinės analizės šaltinių patikimumo įvertinimas. Finansinės analizės rūšių klasifikavimas ir analitinio darbo organizavimas. Ekonominės analizės rūšys ir jų panaudojimas finansinėje analizėje. Finansinės analizės organizavimo reikšmė, uždaviniai ir pagrindiniai analitinio darbo etapai. Santykinių rodiklių reikšmė atliekant įmonės finansinės būklės analizę. Santykinių rodiklių analizės privalumai ir trūkumai. Santykinių rodiklių sistema ir klasifikavimas. Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinę būklę atspindinčių pagrindinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Turto pelningumo. Kapitalo pelningumo. Pardavimų pelningumo. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo (įsiskolinimų) analizė. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė. Kapitalo rinką atspindinčių rodiklių analizė.
  Finansai, konspektas(75 puslapiai)
  2006-10-02
 • Finansinė analizė (6)

  Finansinės analizės esmė. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės informacijos šaltiniai, jų klasifikavimas. Pagrindinių finansinių ataskaitų apibūdinimas. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Pagrindiniai analizės metodai. Gamybos veiksnių rezultatyvumas. Finansinės analizės organizavimas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Santykinių rodiklių reikšmė. Santykinių rodiklių grupavimas. Pelningumo analizė. Finansavimo šaltinių įvertinimas. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio turto dinamikos analizė. Trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo rodikliai. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Apsirūpinimo materialiniais ištekliais rodikliai. Medžiagų sunaudojimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Produkcijos struktūros ir asortimento analizė. Produkcijos gamybos ritmingumo analizė. Gamybos veiksnių, turinčių įtakos produkcijos apimčiai, analizė. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Veiklos efektyvumo esmė. Lėšų apytaka gamybos, prekybos ir paslaugų sferoje. Išlaidų lygio rodikliai. Pardavimai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų – apimties – pelno ryšio analizė. Nulinio pelningumo taško nustatymas.
  Finansai, konspektas(43 puslapiai)
  2007-02-20
 • Finansinė analizė (7)

  Finansinės analizės objektas, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės duomenų taikymo sritys. Analizės ir buhalterinės apskaitos reikšmė. Analizės duomenų taikymas įmonės valdyme. Pagrindiniai finansinės analizės duomenų vartotojai. Finansinės analizės informaciniai šaltiniai. Informacijos šaltinių klasifikavimas. Įmonės finansinė atskaitomybė. Pagrindinių finansinių ataskaitų apibūdinimas. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių rodiklių sistema. Finansinių rodiklių samprata. Rodiklių klasifikavimas. Finansinės analizės atlikimo eiga. Pagrindiniai analizės etapai. Finansinės analizės darbo organizavimas įmonėje. Finansinės analizės metodai. Absoliutiniai rodikliai. Duomenų palyginimas; grupavimas, grandininių pakeitimų metodas; balansinis metodas. Horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Įmonės finansinės būklės nustatymas. Finansinių rodiklių analizė. Balanso struktūros įvertinimas pagal "auksinės" balanso taisyklės. Įmonės veiklos pelningumo rodiklių analizė. Įmonės (mokumo) likvidumo analizė. Apyvartumo rodikliai. Bankroto diagnostika.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-02-20
 • Finansinė apskaita (6)

  Įvadas. Įmonių finansinės apskaitos politika. Apskaitos politikos reglamentavimas. Reikalavimai ūkio subjekto apskaitos politikai. Apskaitos politikos nustatymo būdai. Vadinasi, įmonės turėdamos daug įvairių veiklos rūšių, gali pasitvirtinti kelias skirtingas. Apskaitos politikos diegimo praktika. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Pirkimų-pardavimų esmė ir teisinis reguliavimas. Bendros žinios apie pirkimus - pardavimus. Prekybinės įmonės atsargų – prekių įkainojimo metodai. Prekių atsargų pardavimo ( sunaudojimo) apskaitos būdai. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir apskaita. Pardavimų apskaita. Pirkimų apskaita. Prekybos įmonių pelno apskaičiavimas ir finansinė atskaitomybė. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga ir sąskaitų uždarymas. Perdirbimo įmonės veiklos apskaitos ypatumai. Bendra gamybos įmonių charakteristika. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas perdirbimo įmonėse. Gamybos išlaidų apskaita perdirbimo įmonėse. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas ir registravimas apskaitoje. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įkainojimo metodai ir registravimo būdai. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Piniginio turto apskaita.
  Finansai, konspektas(54 puslapiai)
  2008-05-14
 • Finansinė įmonės veikla

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai finansų tvarkymo uždaviniai. Finansavimo rūšys. Finansavimo šaltiniai skirstomi pagal lėšų kilmę. Įdėjimas (investavimas). Pinigų (kapitalo) panaudojimas. Praktinis sąnaudų palyginimo būdas. Praktinis pelno palyginimo būdas. Praktinis pelningumo palyginimo būdas. Atsipirkimo laiko būdas. Kapitalo (diskontuotos arba nuvertėjusių pinigų) vertės būdas. Vidinės rentabilumo normos būdas.
  Finansai, konspektas(28 skaidrės)
  2007-03-15
 • Finansinė rizika ir jos valdymo pagrindai

  Veiklos neapibrėžtumo lygiai. Veiklos rizika ir jos suvokimo ypatumai. Subjektyvioji ir objektyvioji rizika. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimo ypatumai. Rizikos klasifikavimo bruožai ir ypatumai. Rizikos tipai pagal klasifikavimo požymius. Finansinės rizikos suvokimo ir sudėties įvairovė. Projektinės rizikos sudėties ir suvokimo ypatumai. Rizikos valdymas ir jo etapai. Rizikos dydžio ir pasiskirstymo nustatymo ypatumai. Rizikos šaltiniai. Rizikos valdymo metodai ir priemonės.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2007-01-31
Puslapyje rodyti po