Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų konspektai

Finansų konspektai (142 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinės investicijos

  Investicijos, jų finansavimo šaltiniai ir vaidmuo. Investicijų esmė. Investicijų šaltiniai ir jų apibūdinimas. Investicijų rūšys. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą. Finansinės investicijos. Finansiniai tarpininkai. Tiesioginės ir netiesioginės finansinės investicijos. Tiesioginės ir netiesioginės finansinės investicijos. Finansinių tarpininkų grupės ir rūšys.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2007-11-30
 • Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai

  Įžanga. Terminai ir sąvokos. Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltiniai. Finansinių išteklių tyrimo ir vertinimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltinių (kapitalo) vertė (kaina). Finansinių išteklių struktūros ir poreikio nustatymas. Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Klausimai testai temos medžiagai įsisavinti.
  Finansai, konspektas(50 puslapių)
  2006-03-29
 • Finansiniai sprendimai (3)

  Finansavimo sąvoka ir tikslai. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Ilgalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Trumpalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Turto finansavimo politikos. Trumpalaikio turto valdymas. Pinigų valdymo esmė. Pinigų valdymo tikslas. Pinigų laiko vertė. Pinigų gavimų paspartinimas. Pinigų išleidimų kontrolė. Pardavimų prognozės. Pinigų srautų prognozavimo principai. Pirkėjų ( klientų ) įsiskolinimų valdymas. Atsargų valdymas. Kontroliniai klausimai.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-12-04
 • Finansinis (nuosavybės) įmonės veiklos tyrimo aspektas

  Nuosavas ir skolintas kapitalas. Savininkų nuosavybė. Savininkų įsipareigojimai. Įmonės finansų struktūra. Kapitalo santykis ir sverto aspektas. Detalesnis sverto efekto aiškinimas. Sverto efekto dalys.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-14
 • Finansinių investicijų sprendimų priėmimas

  Vertybinių popierių įvertinimo teorijos. Vertybinių popierių rizikos įvertinimo analizė. Vertybių popierių rizikai įvertinti dažniausiai naudojamos jautrumo ir investicijų portfelio analizės metodikos. Investavimo į A ir B įmonės jautrumo analizė. Investicijų grąža.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Finansinių rodiklių sistema (2)

  Finansinių rodiklių sistema. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Nuosavybės rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-31
 • Finansų analizė (3)

  Pelningumo koeficientai. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Išlaidų lygio. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Grandininių pakeitimų metodas. Kapitalo rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės apskaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto koeficientai.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-23
 • Finansų analizė (4)

  Įvadas. Veiklos efektyvumo analizė. Pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Pelno reikšmė ir pelno analizė. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Pardavimų pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Išlaidų lygio rodikliai ir jų įtaka pelningumui. Turto pelningumo rodiklių analizė. Turto pelningumo rodikliai ir veiksnių priklausomybė. Kapitalo pelningumo ir rinkos rodiklių analizė. Įmonių finansinės būklės įvertinimas. Įmonės finansinio stabilumo analizė. Likvidumo ir mokumo sąvokų interpretavimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių apibūdinimas. Pelningumo ir mokumo rodiklių ryšio analizė. Įmonių bankroto tikimybės analizė. Įmonės finansinės padėties įvertinimas. Įmonių bankrotai ir jų tyrimo būtinumas. Finansinių santykinių rodiklių sistemos (modelių) naudojimas bankrotui diagnozuoti. E. Altman modeliai. A. Blanko sunkiai realizuojamų aktyvų modelis.
  Finansai, konspektas(28 puslapiai)
  2008-01-16
 • Finansų analizė (6)

  Rinkos vertės- įmonės ekonominis įvertinimas. Įmonės finansinės būklės diagnostinė analizė. E. Altmano krizinio pajėgumo indeksas. Blanko-sunkiai realizuotinų aktyvų modelis. Operatyvinis finansų stabilizavimo mechanizmas. Taktinis finansų stabilizavimo mechanizmas. Strateginis finansų stabilizavimo mechanizmas. Trumpalaikio turto (TT) analizė. Trumpalaikio turto (TT) panaudojimo efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto (TT) įsigijimo ir sunaudojimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimų analizė. Pagamintos produkcijos ir asortimento įvertinimas. Ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto vertinimo metodai. IT (informacinių technologijų) panaudojimo efektyvumo analizė. Pinigų srautų analizė.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2009-06-16
 • Finansų apskaita (2)

  Apskaitos informacijos formavimas. Finansinė informacija ir sprendimų priėmimas Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos esmė, rūšys. Reikalavimai apskaitos informacijai. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Nuosavybės esmė apskaitoje. Ūkiniai ir neūkiniai faktai. Dvejybinė apskaitos sistema. Finansinės atskaitomybės esmė. Apskaitos sistemos elementai. Apskaitos proceso organizavimas. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose dokumentuose. Ūkinių operacijų ir įvykių registravimas sąskaitose. Sintetinės ir analitinės sąskaitos, jų ryšys. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Bandomasis balansas. Apskaitos procedūros, atliekamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Neuždirbtų pajamų uždirbimo būsimaisiais laikotarpiais apskaita. Patirtų, bet neapmokėtų sąnaudų registravimas. Uždirbtų pajamų, už kurias dar negauti pinigai, registravimas. Darbinė atskaitomybės sudarymo lentelė. Ataskaitinio laikotarpio sąskaitų uždarymas.
  Finansai, konspektas(56 puslapiai)
  2008-10-07
 • Finansų esmė, rūšys ir funkcijos

  Finansų esmė, rūsys ir funkcijos. Finansų sistemos samprata ir sudedamosios dalys. Finansų sistemos funkcionavimas.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-22
 • Finansų rinka (3)

  Finansų rinkos svarba. Visos finansų sistemos funkcionavimo pagrindas. Pagrindinės finansų rinkos. Bankinė, draudimo ir vertybinių popierių (VP) rinkos. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinkos. Pinigų rinkos priemonės. Užsienio valiutų (FX) rinkos. Finansų institucijos. Finansų institucijų steigimas ES (Europos Sąjungoje). Finansų institucijų rūšys. Finansinio tarpininkavimo nauda. Europos Sąjungos (ES) vidinė rinka. Europos Sąjungos (ES) finansų institucijos, licencijuotos vienoje iš valstybių narių, turi teisę veikti visoje ES pasinaudodamos. Societas Europaea (SE) – ateities europinės įmonės. Finansų rinkos priežiūra. Barjerai teikti tarpvalstybines finansų paslaugas. Tarpvalstybinių paslaugų teikimo svarba. Tarpvalstybinės veiklos nauda vartotojams. Lietuvos draudimo sistema dabar. Draudėjas. Draudikas. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Neatšaukiamas naudos gavėjas. Nukentėjęs trečiasis asmuo. Draudimo tarpininkas. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo taisyklės. Individualiai aptarta sąlyga. Draudiminis įvykis. Draudimo įmoka. Draudimo interesas. Draudimo išmoka. Draudimo laikotarpis. Draudimo objektas. Draudimo rizika. Draudimo suma. Išperkamoji suma. Pagrindiniai draudimo įmonės finansiniai tikslai. Komercinės rizikos pasireiškimo forma neturi konkrečios grafinės išraiškos. Subalansuotas draudimo portfelis. Svarbiausi principai. Draudimo įmonės finansinės veiklos stabilumas užtikrinamas per šiuos 3 reikalavimus. Draudimo techninių atidėjinių rūšys. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys (PITA). Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (NITA). Draudimo įmokų grąžinimo TA (techninis atidėjinys). Nuostolių svyravimo išlyginimo TA (techninis atidėjinys). Matematinis techninis atidėjinys. Investicinis techninis atidėjinys (ITA). Investicinių lėšų šaltiniai. Priežastys reguliuoti investicijas. Draudimo įmonės investavimo principai. Draudimo įmonių investicijų reguliavimas. Investicijų apribojimas. Turto ir įsipareigojimų terminų derinimas. Valiutų suderinamumo taisyklės. Išvestiniai finansiniai instrumentai. Turto sąrašas. Turto sąrašas ir kreditorių eilė. Turima mokumo atsarga. Turima mokumo atsarga (TMA). "Mažiau patikimi" TMA elementai, didinantys mokumo atsargą (pripažinti Lietuvoje). Garantinis fondas (GF). Būtinoji mokumo atsarga (BMA). Gyvybės draudimas. Draudimo brokeris – fizinis asmuo. Draudimo brokerių įmonė.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2009-10-06
 • Finansų rinkos pagrindai

  Koks yra finansų sistemos tikslas? Kokios yra finansų sistemos sudedamosios dalys? Kuo skiriasi fizinės rinkos nuo finansinių rinkų? Kaip skirstomi ūkiniai vienetai? Koks yra ūkinio vieneto su subalansuotu biudžetu santykis su finansų sistema? Kaip skirstomi finansiniai tarpininkai? Kokios yra finansinių tarpininkų funkcijos? Kokie yra finansinių tarpininkų pranašumai? Kokios yra finansinių tarpininkų veiklos rizikos? Kaip skirstomos finansų rinkos? Ką reiškia "teisė į fiksuotą sumą"? Ką reiškia "teisė į kintamą sumą"? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų tipą? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų gyvavimo trukmę? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų atsiradimo trukmę? Kuo skiriasi pirminė ir antrinė rinkos? Kokios yra finansinių rinkų funkcijos. Išvardinti finansinių rinkų rūšis. Kokios yra finansinių rinkų funkcijos. Pateikti emitento apibrėžimą. Pateikti investuotojo apibrėžimą. Išvardinti įvairių rinkos dalyvių pajamas. Aprašyti investicijų valdymo procesą. Kokie yra informacijos apie įmonių veiklą ypatumai? Kodėl biržų taisyklės reikalauja, kad informacija apie įmones būtų viešai prieinama? Kodėl kontroliuojami stambūs sandoriai ir asmenys, turintys priėjimą prie vidinės įmonės informacijos? Kodėl rinkos dalyviai yra linkę į anonimiškumą? Kodėl įmonės renkasi tokias biržas, kuriose yra ne tokie griežti reikalavimai? Išvardinti informacijos atskleidimo apie įmones Lietuvoje reikalavimus. Koks yra fundamentaliosios analizės objektas? Išvardinti fundamentaliosios analizės pagrindines teorijas. Išvardinti veiksnių grupes kurios veikia rinką. Išvardinti ekonominius veiksnius,kurie veikia rinką. Išvardinti politinius veiksnius kurie veikia rinką. Koks yra techninės analizės objektas? Kokie yra pagrindiniai techninės analizės teiginiai? Kokie yra galimi rinkų tipai? Kokie metodai naudojami techninėje analizėje? Išvardinti grafikų tipus. Kaip sudaromas linijinis grafikas? Kaip skaityti juostelinio grafiko pateikiamą informaciją? Kaip skaityti japoniškų žvakių grafiko pateikiamą informaciją? Kaip sudaromas kryžiukų ir nuliukų grafikas? Apibūdinti trendo linijas Kas yra palaikymo linija? Kas yra pasipriešinimo linija? Kas yra prekybos kanalas? Kaip skirstomos techninėje analizėje figūros? Išvardinkite apsisukimo figūras. Išvardinkite tęstinumo figūras. Apibūdinkite galvos ir pečių figūrą. Apibūdinkite trigubos viršūnės figūrą. Apibūdinkite deimanto figūrą. Apibūdinkite vėliavos figūrą. Apibūdinkite vimpelo figūrą. Apibūdinkite trikampio figūrą. Apibūdinkite pleišto figūrą. Apibūdinkite stačiakampio figūrą. Kuri iš susidarančių figūrų neturi kainos tikslo? Išvardinti slenkančių vidurkių rūšis. Kokie yra stochastikų generuojami signalai? Kokie yra slenkančių vidurkių susikirtimo. indekso generuojami signalai? Kokie yra momento indikatoriaus generuojami signalai? Kokie yra santykinio stiprumo indekso generuojami signalai? Kokie yra kainų pasikeitimo indekso generuojami signalai? Kokie yra R. Lario Viljamso indikatoriaus generuojami signalai. Kokie yra prekybos kanalo indekso generuojami signalai? Kokie yra Bolingerio juostų generuojami signalai? Kokie yra kryptingo judėjimo indekso generuojami signalai? Išvardinti matematinius metodus, kurie yra atvaizduojami pačiame kainų grafike. Išvardinti 7 auksines prekybos taisykles. Kas tai yra pinigų rinka? Kokios yra pinigų rinkos funkcijos. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos dalyvius. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos bruožus. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos instrumentus. Apibūdinti iždo vekselius. Kaip vykdomas iždo vekselių pardavimas aukcionuose. Apibūdinti federalinių agentūrų VP. Apibūdinti depozitinius sertifikatus. Apibūdinkite komercinius popierius. Apibūdinti kreditinę liniją. Apibūdinti rezervinę kreditinę liniją. Apibūdinti bankinį akceptą. Pateikti akredityvo apibrėžimą. Pateikite akredityvo veikimo schemą. Apibūdinkite faktoringą. Pateikite faktoringo veikimo schemą. Apibūdinkite inkaso. Pateikti inkaso veikimo schemą. Apibūdinti federalinių rezervų fondus. Atpirkimo sandoriai. Kas yra kapitalo rinka. Kapitalo rinkos funkcijos. Išvardinkite pagrindinius kapitalo rinkos dalyvius. Išvardinkite pagrindinius kapitalo rinkos instrumentus. Išvardinkite korporacijų obligacijų emitentų tipus. Apibūdinkite šiukšlines obligacijas. Apibūdinkite vietinių valdžios organų obligacijas. Apibūdinkite euroobligacijas. Apibūdinkite konvertuojamas obligacijas. Išvardinkite konvertuojamų obligacijų parametrus. Apibūdinkite finansines garantijas.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2009-01-21
 • Finansų sistema (5)

  Finansų institucijų valdymo sprendimų sritys. Bankininkystė. Jėgų modelis TRICK. Komercinio banko konkurencinių jėgų charakteristika. Finansų tarpininkai. Banko veiklos efektyvumo analizė. Banko nemokumo prognozavimas. Bankinės rizikos charakteristikos. Priklausomybė tarp bankinės rizikos ir pelningumo. Likvidumo analizė. Kredito rizikos analizė. Kredito kokybės analizė. Uždarbio iš palūkanų analizė. Kapitalo rizikos analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Palūkanų normos pokyčių įtakos analizė. Balanso valdymas. Išplėstine banko pelningumo analizė. Išplėstine pelningumo analizė.
  Finansai, konspektas(14 puslapių)
  2008-09-08
 • Finansų sistema (6)

  Finansai. Finansų sistema. Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetai. Nebiudžetiniai fondai. Valstybės kreditas. Valstybinių įmonių finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų sistemos funkcionavimas. Finansinės sistemos reikšmė.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2009-04-15
 • Finansų teorija

  Finansų pagrindai. Įmonės finansinės būklės analizės metodai. Finansinis veiklos planavimas ir finansinių ataskaitų prognozavimas. Lūžio taško (momento) analizė. Gamybos svertas. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Gamybos svertas (gamybos sverto lygis). Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos matai. Rizika ir pelno norma.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2009-10-14
 • Ilgalaikio turto apyvartumas

  Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Rodikliai ilgalaikio turto apyvartumo veiksniams apskaičiuoti. Veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimo formulės. Veiklos efektyvumo rodiklių charakteristikos. Veiklos efektyvumo rodiklių analizės apibendrinimas. Kapitalo koncentravimas ir darbo našumas. Planavimas pagal pelningumo lūžio tašką.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Įmonės finansai

  Įmonės finansiniai sprendimai. Įmonės finansų valdymo pagrindinės sritys. Kapitalo struktūra. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslai. Finansų valdymo funkcijos. Finansų analizės esmė. Finansų analizės uždaviniai. Finansų analizės informacijos vartotojai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės finansų analizės būdai: Loginiai; Ekonometriniai; Euristiniai (psichologiniai); Grafiniai; Specifiniai.
  Finansai, konspektas(24 puslapiai)
  2005-10-20
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Gubernija" (2)

  Pratarmė. Finansinės analizės metodika. Ūkio subjekto verslo finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės esmė, jos reikšmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ekonominės informacijos svarba ūkio subjekto veikloje ir kontroliuojant jo veiklą. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ūkio subjekto veiklos rezultatų analizė. Ūkio subjekto veiklos rezultatų dinamikos ir struktūros analizė. Svarbiausių veiksnių, sąlygojančių finansinius rezultatus analizė. Veiklos rezultatų analizė naudojant santykinius rodiklius. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Ūkio subjekto finansinės būklės analizė. Mokumo ir likvidumo sąvokos. Trumpalaikio mokumo analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė naudojant santykinius rodiklius. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Kapitalo formavimo šaltinių analizė. Ūkio subjekto įsipareigojimų laipsnio analizė. Ūkio subjekto veiklos efektyvumo analizė. Veiklos efektyvumo analizės kryptys. Sąnaudų lygio analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Viso turto apyvartumo analizė. Atsargų apyvartumo analizė. Gautinių sumų apyvartumo analizė. Mokėtinų sumų apyvartumo analizė. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, pasiūlymų rengimas ir ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas. Išvadų ir pasiūlymų pateikimas. Finansinės analizės rezultatai. AB "Gubernija" 2000-2002 metų finansinių ataskaitų analizė, išvados ir pasiūlymai. Finansinės analizės rezultatai. Analizės rezultatų aiškinimas, vertinimas ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Finansai, konspektas(75 puslapiai)
  2008-01-16
 • Įmonės išlaidų valdymas

  Išlaidų skaičiavimo reikšmė. Išlaidų klasifikavimas, produkto gamybinių išlaidų valdymas. Tiesioginių gamybinių išlaidų valdymas. Netiesioginių išlaidų vertinimas ir metodika. Veikla pagrįstas išlaidų skaičiavimas (ABC - Activity Based Costing). Išlaidų nustatymo /skaičiavimo/ metodai. Išlaidų planavimas, kontrolė ir išlaidų elgesys. Sąmatų sudarymo tikslai, objektai ir sąmatų sistema. Lanksčios sąmatos.
  Finansai, konspektas(29 puslapiai)
  2008-08-26
Puslapyje rodyti po