Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų konspektai

Finansų konspektai (142 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių finansinė analizė

  Įmonių finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės tyrimo būdai. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. Mokumo reikšmė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai ir jų vertinimas. Pelningumo analizė. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, pasiūlymų rengimas ir ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, išvadų ir pasiūlymų rengimas. Pagrindinės sąvokos. Įmonių finansinę būklę apibūdinantys koeficientai. Įžanginė analizė.
  Finansai, konspektas(54 puslapiai)
  2006-12-28
 • Indėlių priėmimas ir deponavimas

  Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas į klientų atidarytas sąskaitas. Seifų, kamerų vertybėms ir dokumentams saugoti nuoma. Paskolų ėmimas. Kreditavimas. Piniginių laidavimų, garantijų ir kitų laidavimo įsipareigojimų išdavimas. Paskolų davimas. Kreditinių piniginių priemonių leidimas ir tvarkymas.
  Finansai, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-27
 • Inovacijų samprata ir pagrindinės sąvokos

  Inovacijų samprata ir pagrindinės sąvokos. Inovacinė veikla. Inovacinė veikla. Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje (pasaulinė patirtis). Priežastys, nulemiančios nevienodą aktyvumą. Europos Sąjunga (ES) lyginant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir Japonija. Padėtis Vidurio Europoje. Padėtis Lietuvoje. Organizacijų lygis. Paramos inovacinės paslaugos. Informacija organizacijų lygyje. Įmonių lygis. Inovacijų formavimas ir įgyvendinimas. Mokslo ir gamybos ryšiai. Prioritetinės priemonės. Valstybės lygis. Organizacijų lygis. Įmonių lygis. Naujų produktų/ prekių kūrimas. Naujų produktų kūrimo priežastys. Naujų prekių kūrimo procesas. Idėjų šaltiniai.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-16
 • Investavimas ir finansų terpė

  Investicijų terpė. Investicinė rinka. Investavimo paklausa. Investavimo pasiūla. DB investicijų terpė. Finansų terpė. Ką veikia finansinės firmos? Finansinių rinkų vaidmuo ir tarpininkų vaidmuo didinant verslo augimą.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Investicijos (2)

  Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-24
 • Investicijų analizė ir planavimas

  Kapitalo rinkos rodikliai ir jų analizė. Kapitalo rinkos apibūdinimas ir reikšmė. Kapitalo rinkos rodikliai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Investicijų valdymas

  Investicijų samprata. Investicijų alternatyvos. Investiciniai projektai ir jų valdymas. Investiciniai sprendimai. Investicijų vertinimo metodų praktinis taikymas.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2006-09-19
 • Įstaigų finansai

  Įvadas į verslo ir įstaigų finansus. Įžanga. Terminai ir sąvokos. Finansų sąvokos kilmė ir dabartinis apibūdinimas. Finansų sistema. Klausimai 1 temai įsisavinti. 1 temos galimi testai klausimai.
  Finansai, konspektas(31 puslapis)
  2006-09-28
 • Išlaidos ir jų planavimas verslo įmonėje

  Samprata. Produkto ar paslaugos vienetas, iš kurio kyla išlaidos. Ar verta priimti užsakymą remiantis ribinėmis išlaidomis? Gaminti ar pirkti?
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-24
 • Išvestiniai vertybiniai popieriai (3)

  Išvestiniai vertybiniai popieriai. Varantai. Opcionai. Fjučeriai.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2008-02-25
 • Kainų nustatymas praktikoje

  Ribinis kainų nustatymo metodas. Paieškos kaštų ir nerašytos taisyklės kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas naudojantis antkainiu (MARKUP). Teorinio kainos nustatymo metodo ir kainos. nustatymo antkainio būdu sulyginimas. Priimtinų antkainio lygių diapazonas. Periodiniai patikrinimai, užtikrinant antkainio priimtinumą. Kainos nustatymas antkainio metodu ir Iso - elastinis paklausos pasikeitimas. Kainos nustatymas antkainio metodu infliacinėm sąlygom. Kainos nustatymas naudojantis antkainiu, kaip koordinuojanti priemonė. Kainos nustatymas nusistovėjusiose rinkose. Kainos pozicionavimas. Produktų serijos kainų strategija. Kaina, kaip produkto kokybės rodiklis. Kainos nustatymas produktų paketui. Rėmimo kainos nustatymas.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2008-09-12
 • Kapitalas

  Projekto įvertinimas kapitalinės statybos plane. Finansinių investicijų analizė. Esamos ir būsimos pinigų vertės analizė. Paprastų ir sudėtingų palūkanų skaičiavimas. Esamos (sąlyginės) pinigų vertės nustatymas.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Kapitalo rinka

  Kapitalo rinkos apžvalga. Vietinės, užsienio ir euroobligacijos. Valstybės skolos vertybiniai popieriai. Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Svarbios užsienio vyriausybių vertybinių popierių rinkos. Savivaldybių vertybiniai popieriai. Verslo bendrovių obligacijos. Verslo bendrovių obligacijų rūšys. Obligacijų charakteristika. Obligacijos išpirkimo terminas ir atkarpos palūkanos. Obligacijos atšaukimo galimybės. Mokesčių pobūdis. Likvidumas. Reitingų agentūros. Reitingų nustatymo kriterijai. Kaip įvertinti reitingų agentūras? Reitingai ir neįvykdytų įsipareigojimų analizė. Reitingų stabilumas. Reitingų palyginamumas su rinkos prognozėmis. Reitingų ir palūkanų skirtumų tendencijos. Krizės ištiktų šalių rinkos reitingai. Reitingų ir bazinių palūkanų sąryšis: Rusijos finansų krizės atvejis. Kredito reitingai ir finansų sektoriaus priežiūros institucijos. Obligacijų analitikų požiūris į reitingus: lenktynės su reitingų agentūromis. Obligacijų klasės.
  Finansai, konspektas(21 puslapis)
  2005-11-06
 • Kapitalo rinkos apžvalga

  Trumpalaikiai vertybiniai popieriai. Vietinės, užsienio ir euroobligacijos. Valstybės skolos vertybiniai popieriai. Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Svarbios užsienio vyriausybių vertybinių popierių rinkos. Savivaldybių vertybiniai popieriai. Verslo bendrovių obligacijos. Verslo bendrovių obligacijų rūšys. Hipotekinės obligacijos. Obligacijos su vertybinių popierių užstatu. Obligacijos su įrenginių užstatu. Neapdraustosios obligacijos. Privilegijuotosios akcijos. Obligacijų charakteristika. Reitingų agentūros. Reitingų nustatymo kriterijai. Reitingai ir neįvykdytų įsipareigojimų analizė. Reitingų stabilumas. Reitingų palyginamumas su rinkos prognozėmis. Kredito reitingai ir finansų sektoriaus priežiūros institucijos.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-12
 • Kapitalo rinkos vertė. Kapitalo struktūros ir svertų analizė

  Kapitalo rinkos vertė. Kapitalo struktūros ir svertų analizė. Svarbiausi turto finansavimo šaltinių skirtumai. Svertų reikšmė valdant finansus. Finansinis svertas. Finansinė rizika. Finansinės analizės reikšmė prognozavimui. Prognozavimo ir planavimo ryšys. Prognozinių ataskaitų parengimo tikslai ir būdai.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Komerciniai bankai ir jų rizikos valdymas

  Banko rizikos klasifikacija. Rizika. Aplinkos rizika. Teisinė aplinkos rizika. Ekonominė rizika. Konkurentinė rizika. Reputacijos rizika. Įvykdymo rizika. Šalies rizika. Operacinė rizika. Technologijų rizika. Naujų produktų ir paslaugų rizika. Strategijos rizika. Rinkos rizika. Ne prekybos rizika. Kredito rizika. Palūkanų normų rizika. Likvidumo rizika. Valiutos rizika. Kapitalo rizika. Vertybinių popierinių kainos rizika. Prekybos rizika. Rizikos įveikimo priemonės. Kokybinės analizės. Kiekybinė analizė. Problemų sprendimo būdai. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-11-30
 • Komercinių bankų operacijos

  Komercinių bankų operacijos. Finansų sistema ir jos vaidmuo ekonomikoje. Finansinės priemonės. Finansų rinkos. Finansų įstaigos bei institucijos. Finansų sistemos veikimo motyvai. Besikeičiantis komercinių bankų vaidmuo finansų rinkose. Komercinių bankų pasyvų klasifikavimas. Bankų nuosavas kapitalas ir jo funkcijos. Pirmo ir antro lygio kapitalai. Kapitalo pakankamumas ir jo rodikliai. Indėliai, jų rūšys. Sąskaitų rūšys. Hibridinės sąskaitos. Indėlių multiplikacija. Indėlių draudimo sistema. Korespondentinės sąskaitos. Skolinimasis tarpbankinėje rinkoje ir centriniame banke. Aktyvinės bankų operacijos. Jų grupavimas. Pinigai kasoje. Paskolų klasifikavimo požymiai. Kreditavimo principai, metodai ir paskolinės sąskaitos. Paskolų grąžinimo užtikrinimas: turto įkeitimas, garantijos, laidavimai ir draudimas. Kreditavimo organizavimo pagrindai. Skolininkų kreditavimo įvertinimas. Paskolų sutartys. Vekselių diskontas ir įkeitimas. Prekinės paskolos. Investicijos. Išperkamoji nuoma, faktoringas ir forfeitingas. Komiso operacijos (nebalansinės operacijos). Jų esmė ir rūšys. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais dokumentai ir formos. Komercinių bankų operacijų naujovės. Mokslo ir technikos revoliucijos poveikis bankų operacijų technikai. Naujos informacinės technologijos bankininkystėje. Bankų likvidumas, jį lemiantys veiksniai. Bankų likvidumo atsargos. Bankų likvidumo reguliavimas: tikslai ir priemonės. Bankų likvidumo pasikeitimo dabartinėmis sąlygomis priežastys. Bankų pelnas ir jo šaltiniai. Pelno paskirstymas. Universalus bankas – ateities bankas. Naujos komercinės bankininkystės užduotys, įvertinant globalizaciją bei informacinių technologijų vystymąsi. Stipriosios ir silpnosios Europos bei Amerikos komercinių bankų veiklos pusės. Šiuolaikinės komercinės bankininkystės strategijos variantai.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-01-25
 • Korupcija

  Mokėjimai, išlyginantys pasiūlą ir paklausą. Kyšiai kaip paskatinantys mokėjimai biurokratams. Kyšiai išlaidoms mažinti.
  Finansai, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-19
 • Korupcija (2)

  Korupcija. Korupcija Lietuvoje. Kyšis. Kyšių suma Lietuvoje. Dovana. Kovos su korupcija. Efektyvi kova su korupcija. Išvados.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2005-10-10
 • Kreditas ir palūkanos

  Kredito esmė. Kredito vaidmuo ir šaltiniai. Kredito formos ir rūšys. Piniginis ir prekinis kreditas. Vekselis – komercinio kredito dokumentas. Paskolos valstybiniam sektoriui. Palūkanų esmė. Jų teorijos. Palūkanų normos, jų rūšys ir veiksniai. Palūkanų politika, jos įgyvendinimo priemonės. Paskolų įkainojimas.
  Finansai, konspektas(18 puslapių)
  2006-12-28
Puslapyje rodyti po