Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų konspektai

Finansų konspektai (142 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kreditavimas ir bankai

  Banko Kreditavimo Politika. Paskolų komiteto nuostatai. Tarptautinės reitingų agentūros. Paskolos sandorio sudarymo eiga. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Ketvirtas etapas. Penktas etapas. Kredito rizika ir jos sumažinimo būdai. Kredito rizikos sumažinimo būdai. Kreditų limitai (reitingai). Nekilnojamojo turto užstatas (collateral) ar garantijos. Diversifikavimas. Išvestiniai instrumentai (derivatives). Paskolų įkainojimas. Skolinamų lėšų kainos apskaičiavimo būdai. Vidutinė skolinamų lėšų kaina. Pajamas teikiančių aktyvų kaina. Ribinė skolinamų lėšų kaina. Alternatyvioji skolinamų lėšų kaina. Kaina, susijusi su sprendimu padidinti skolinamas lėšas. Sąnaudų – naudos modelis. Klientų pelningumo analizė. Probleminė paskola. Galimi verslo klientams suteiktų probleminių paskolų atsiradimo požymiai. Paskolų administravimas. Kasdienis paskolų administravimas.
  Finansai, konspektas(16 puslapių)
  2008-11-12
 • Kredito rizika

  Įžanga. Abejotini aktyvai. Rizikos nustatymo kriterijai. Skolininko būklė. Paskolų grupavimas. Specialieji atidėjimai. Kartojimo klausimai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kredito sistema

  Bankų esmė, atsiradimas ir funkcijos. Kredito sistemos sandara. Bankų rūšys. Komerciniai bankai. Komercinių bankų veiklos pagrindai, steigimas ir valdymas. Kitos kredito sistemos įmonės. Jų vaidmuo ir veiklos specifika. Naujovės bankininkystės raidoje. Tarptautiniai bankai. Lietuvos kredito sistema. Jos kūrimas ir raida.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lėšos

  Finansų tvarkymas. Kapitalo įdėjimų (investicijų) sritys. Įvertinimo būdų skirstymas. Praktinis sąnaudų palyginimo būdas. Finansų matematikos būdai. Įplaukos ir išmokos. Finansavimo taisyklės. Įnašai. Akcijos. Paskolos. Obligacijos. Tiekėjų kreditai.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-24
 • Lietuvos bankai

  Nacionalinės bankininkystės pradžia ir kredito sistemos sukūrimas. Lietuvos prekybos ir pramonės bankas. Ūkio bankas. Lietuvos komercinis bankas. Centrinis žydų bankas. Tarptautinis bankas. Kredito bankas. Kooperacijos bankas. Žemės bankas. Taupomosios valstybinės kasos. Smulkios kredito ir savitarpio kredito draugijos. Tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos. Pirmasis Lietuvoje įkurtas Inovacinis bankas. Pirmieji žingsniai. Funkcijos. Lietuvos bankas 1922 –1943 metais.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2007-11-30
 • Lietuvos bankų ir pinigų istorija

  Prekyba ir pinigų sistemos susikūrimas Lietuvoje. Lietuviškų pinigų sistemos susikūrimas. Prekyba. Miestai. Pirmieji pinigai. Kapos. Čekų grašiai. Prekiniai ir piniginiai santykiai XV - XVIII amžiuje (15-18 amžiuje). Vakarų Europos ir Baltijos kraštų prekybos ypatybės. Pastangos unifikuoti Respublikos monetą sistemas. Monetą kaldinimo centralizacija. Pastangos įtvirtinti Lietuvoje: rustų žemėvaldą ir ją rusifikuoti. Vietiniai ir Rusijos KB. Vilniaus privatus komercijos bankas. Savitarpio kredito draugijos. Miesto visuomenės bankai. Lombardai. Bankininkų įstaigos. Smulkios kredito įstaigos. Taupomųjų kasų kūrimas ir valstybinės taupomosios kasos Lietuvoje. Bankininkystės Lietuvoje cariniais laikais bendrieji bruožai. Bankininkystės atsilikimo priežastys carinėje Rusijoje ir okupuotoje Lietuvoje. Karo padariniai Lietuvos ūkiui. Ekonomikos griovimas kaizerinės okupacijos metais. Vokietijos markės apyvartos įteisinimas ir paralelinė pinigų apyvarta. Rytų skolinamosios kasos įsteigimas ir uosto pinigų įvedimas. Rusijos rublių apyvartos uždraudimas. Ostmarkė. Vokietijos paskolos Lietuvai ir pinigų unija, jos vertinimas. 1919-1921 metų finansiniai sunkumai ir inf1iacija. Pinigų politika bolševikų okupuotoje Lietuvos dalyje, banką ir atsiskaitymą pinigais likvidavimas. Ūkinio gyvenimo suvaržymai ir piniginių santykių griovimas Bankininkystė Lietuvoje cariniais laikais. Pinigų apyvarta Lietuvoje iki 1922 metų. Nepriklausomos Lietuvos pinigų ir kredito sistema ir jos raidos bruožai. Savos pinigų sistemos sukūrimo būtinumas ir prielaidos. Pasiruošimas lito įvedimui. Užsienio prekybos politika ir aukso - užsienio valiutos atsargų kaupimas. Lietuvos aukso atsargą istorija, 1920-1940. LB. Įsteigimas, kapitalas, valdymas. Pagrindinės Lietuvos banko operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Komerciniai bankai. Sudėtis, jos kitimas ir veikla. Kooperacijos bankas. Centralinis ūkininkų bankas. ŽB: valdymas, veiklos barai. ŽB kredito politika. Hipotekos lakštą vaidmuo. Bankiniai namai ir kontoros. Klaipėdos krašto bankininkystės specifika. Lietuvos pinigų ir kredito sistemos likvidavimas okupacijų laikmečiu. Indėlių išmokėjimai ir prekybos suvaržymai pirmomis sovietinės okupacijos dienomis. Bankų nacionalizavimas: esmė ir eiga. Bankų seifų revizija. Vertybinių popierių apyvartos likvidavimas. Kredito pertvarkymas ir lietuviškųjų kredito įmonių likvidavimas. Klasinė kreditavimo ir paskolų išieškojimo politika. Sovietinės kreditavimo tvarkos įvedimas. Lietuvos pinigų ir kredito sistemos likvidavimas sovietų okupacijos laikmečiu. Pinigų ir kredito sistema vokiečių okupacijos laikotarpiu.
  Finansai, konspektas(23 puslapiai)
  2007-04-26
 • Lietuvos nacionalinės kredito sistemos likvidavimas ir jos integravimas į TSRS kredito sistemą

  Gyventojai į krašto okupaciją reagavo indėlių atsiėmimu ir intensyviu prekių pirkimu. Lietuvos aneksija. Įsikuria SSRS bankai.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2007-11-30
 • Lietuvos respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymas ir vykdymas

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimas. Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos. Valstybės biudžeto specialiosios programos. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas. Biudžetų vykdymas ir vykdymo atskaitomybė. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų skoliniai santykiai. Valstybės vardu gaunama negrąžintina finansinė parama (piniginės lėšos). Biudžetinių įstaigų pavedimų lėšos ir depozitai. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinio biudžeto lėšų, naudojamų projektams arba programoms bendrai finansuoti, valdymas. Asignavimų valdytojų pareigų ir teisių, numatytų Lietuvos respublikos biudžeto sandaros įstatyme, įgyvendinimas.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2008-12-29
 • Matematiniai modeliai finansuose

  Draudos matematiniai modeliai. Finansų rinkų matematiniai modeliai. Paprasčiausi Draudos modeliai (DMM). Suminė išmokų pasiskirstymo funkcija. Bankroto tikimybė. Įmokų skaičiavimo ideologija Draudoj. Nulinio naudingumo principas. Perdrauda. Perdraudos būdai. Gyvybės drauda (GD). Sudėtinių palūkanų formulė. Capital Asset Pricing Model. Black versija. Lagranžo daugiklių metodas (LDM). Sharpo – Lintnerio versija. Arbitrage Pricing Theory. Opcionai.
  Finansai, konspektas(34 puslapiai)
  2006-06-02
 • Mokėjimo instrumentai

  Atsiskaitymai čekiais ir vekseliais. Atsiskaitymas bankiniu pervedimu. Atsiskaitymas akredityvu. Atsiskaitymai inkaso. Mokėjimai grynais. Atvira sąskaita. Kreditinės linijos. Atidėtas atsiskaitymas. Išankstinis mokėjimas. Avansinis apmokėjimas. Kiti mokėjimo būdai.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2005-09-30
 • Mokėjimo srautų analizė

  Mokėjimų srautai ir finansinės rentos. Sukaupta (sukaupta) paprastos rentos suma. Dabartinė paprastos rentos vertė. Finansinių rentų parametrų nustatymas.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2006-03-29
 • Mokesčiai (18)

  Mokesčių esmė ir reikalingumas. Mokesčių funkcijos. Mokesčio loginė sistema. Apmokestinimo principai. Mokesčių sistemos vertinimas. Mokesčių istorinė raida. Mokesčių teorijos. Lietuvos mokesčių sistema. Pagrindiniai šalies mokesčiai. Muitai kaip užsienio prekybos reguliavimo priemonė. Mokesčių našta ir jos vertinimo būdai. Tarptautinė konkurencija mokesčių srityje. Nacionalinis biudžetas, jo sandara ir formavimo principai
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2010-02-08
 • Mokesčiai (2)

  Tretieji asmenys ir jų pareigos. Mokestinės prievolės, jų vykdymo užtikrinimas. Mokesčių administratoriaus pareigūno veiksmų apribojimas atliekant patikrinimas. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-13
 • Mokesčiai ir jų sistema

  Mokesčiai. Mokesčio elementai. Mokesčių įstatymuose nustatytos lengvatos. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(24 puslapiai)
  2005-09-27
 • Mokesčiai ir jų sistema (2)

  Mokesčiai. Mokesčio elementai. Mokesčio subjektas. Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvata. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčio ėmimo būdas. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(25 puslapiai)
  2005-11-29
 • Mokesčiai ir jų sistema (3)

  Mokesčiai ir jų sistema. Mokesčio ėmimo būdas. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-31
 • Monetarinė politika (11)

  Monetarinė politika ir centriniai bankai. Centrinių bankų atsiradimas ir vaidmuo. Bankų raida Lietuvoje. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos bankas 1990-1994 metais. Centrinių bankų tikslai. Centrinio banko funkcijos. Kiti centrinio banko veiklos aspektai. Pagrindiniai monetarinės politikos tikslai. Stabilios kainos. Didelis užimtumas. Ekonomikos augimas. Tinkamas valiutos kursas. Konfliktai tarp pagrindinių tikslų. Kiti pavojai ir jų vengimo tikslingumas. Monetarinės politikos tikslus įgyvendinantys uždaviniai. Monetarinės politikos funkcionavimą užtikrinantys uždaviniai. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijų kilmė. Atviros rinkos operacijos (ARO), kaip monetarinės politikos priemonė. Atpirkimo (repo) sandoriai. Atviros rinkos operacijos (ARO) įtaka šalies pinigų rinkos palūkanų normai. Atviros rinkos operacijos (ARO) plėtros kriterijai. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Privalomųjų atsargų funkcijos. Pinigų kiekio reguliavimo funkcija. Centrinio banko išteklių paklausos funkcija. Likvidumo atsargos funkcija. Trumpalaikių palūkanų stabilizavimo priemonė. Centrinio banko pajamų šaltinio funkcija. Pagrindiniai privalomųjų atsargų (PA) aspektai. Nuolatinės skolinimo(si) galimybės. Diskonto norma JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Nuolatinio skolinimo(si) priemonės ECB (Europos Centriniam Banke). Nuolatinio skolinimo(si) priemonės Lietuvos Banke (LB). Valiutų valdyba. Valiutų valdybos istorija. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos modelio charakteristikos. Valiutų valdybos ir centrinio banko skirtumai. Centrinio banko reorganizavimas į valiutų valdybą. Valiutų valdybos modelio privalumai. Valiutų valdybos trūkumai. Valiutų valdyba Lietuvoje. Valiutų valdybos modelio pasirinkimo priežastys. Valiutų valdybos įvedimo pasekmės. "UŽ" ir "PRIEŠ" valiutų valdybą. Valiutų valdybos ateitis. Valiutų valdybos vaidmuo besivystančiose šalyse. Europos centrinis bankas (ECB). Centrinis Europos bankas ir jo steigimo istorija Centrinio Europos banko struktūra. Centrinio Europos banko tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai Centrinio Europos banko veiklos principai. Europos Centrinis Bankas (ECB) Europos Sąjungos (ES) kontekste. Centrinio Europos banko vykdoma monetarinė politika. Monetarinės Centrinio Europos banko politikos parinkimo kriterijai. Monetarinės Centrinio Europos banko politikos tikslas — kainų stabilumas. Kertiniai monetarinės Centrinio Europos banko politikos akmenys. ECB (Europos Centrinio Banko) veiklos apibendrinimas.
  Finansai, konspektas(49 puslapiai)
  2009-02-20
 • Monetarinė politika (3)

  Valiutų valdybos modelis Lietuvoje. Kodėl pasirinkta valiutų valdyba? Kitos priežastys. Valiutų valdybos modelio (VVM) problemos-trūkumai. Valiutų valdybos modelio (VVM) privalumai. Problemos integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) susiduria su sunkumais. Privalumai stojant į ekonominę ir pinigų sąjunga (EPS). Lietuvos santykis su ekonomine ir pinigų sąjunga (EPS). Privalumai. Trūkumai. Europos centrinis bankas (ECB). ECB struktūra. Uždaviniai (funkcijos). Europos centrinio banko (ECB) veiklos principai. Europos centrinio banko (ECB) monetarinė politika. Institucinis Europos centrinio banko (ECB) neatitikimas. Federalinių rezervų fondai (FRS) struktūra. Federalinių rezervų (FR) bankai. Federalinių rezervų (FR) banko pagrindiniai šaltiniai. Federalinių rezervų (FR) bankų pagrindinės funkcijos. Valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas. Išorinis poveikis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) monetarinė politika.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Muitų administravimas

  Muitinės, jų struktūra, uždaviniai ir funkcijos. Prekių įvežimas į muitų teritoriją. Prekių deklaravimas, būdai tvarka, naudojamos formos. Asmenys, turintys teisę pateikti prekes muitinės įstaigai. Muitinės administruojami mokesčiai. Mokesčių mokėjimo muitinėje tvarka. Prekių klasifikavimo pagrindai. Europos bendrijos bendrasis muitų tarifas ir jo struktūra. Muitinės procedūra – prekių išleidimas į laisvą apyvartą. Muitinės procedūra – negrąžinamas eksportas. Europos sąjungos tranzito sistema. Garantija, užtikrinanti skolos muitinei sumokėjimą. Muitinės sandėliai. Muitinės procedūra – laikinasis įvežimas. Muitinės procedūra – laikinas įvežimas perdirbti. Muitinės procedūra – laikinasis išvežimas perdirbti.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Nacionalinės sąskaitos

  Nacionalinės sąskaitos. Sudaromos šios sąskaitos. NS naudojami rodikliai. Aktyvai arba turtas. Nacionalinės sąskaitos sudaromos. Instituciniai vienetai. Ūkiniai vienetai. Sąskaitos. Bendrojo vidaus produkto - pridėtinės vertės vertinimas.
  Finansai, konspektas(15 puslapių)
  2007-01-31
Puslapyje rodyti po