Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų namų darbai

Finansų namų darbai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai (69)

  2 variantas. 3 užduotys. 1. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 30 350 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 7 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-05-27
 • Finansai (71)

  1 užduotis. Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuose duomenis. 2 užduotis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. 3 užduotis. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. 4 užduotis. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. 5 užduotis. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. 6 užduotis. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. 7 užduotis. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. 8 užduotis. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. 9 užduotis. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą. 10 užduotis. Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. 11 užduotis. Apskaičiuokite skolos koeficientą. 12 užduotis. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. 13 užduotis. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. 14 užduotis. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. 15 užduotis. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. 16 užduotis. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. 17 užduotis. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. 18 užduotis. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. 19 užduotis. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. 20 užduotis. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. 21 užduotis. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. 23 užduotis. Apskaičiuokite kapitalizmą. 24 užduotis. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. 25 užduotis. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį. 26 užduotis. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę. 27 užduotis. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. 28 užduotis. Apskaičiuokite dividendus akcijai. 29 užduotis. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. 30 užduotis. Apskaičiuokite disidentinį pajamingumą. 31 užduotis. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. 32 užduotis. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. 36 užduotis. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę. 37 užduotis. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę. 38 užduotis. Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai inventorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 3 ct ir po 10 metų tikisi parduoti už 1 Lt? 39 užduotis.Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. 40 užduotis. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę. 41 užduotis. Duomenys: Maksimalus gamybiniai pajėgumai.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-11-24
 • Finansai (74)

  1. Užduotis. Apskaičiuokite investicinio portfelio investicijų grąžą. 2. Užduotis. Apskaičiuokite 200 Lt, kuriuos investavote į kaupiamąją sąskaitą busimąją vertę, kai palūkanų norma 5 proc., terminas – 3 metai. Paskaičiuokite pagal paprastas ir pagal sudėtines palūkanas. Užduotis. Ar verta investuoti 25 000 Lt, jei po trijų metų gausite 30000 Lt? 4. Užduotis. Penkių metų laikotarpyje, kiekvienų metų pradžioje iš sąskaitos, uždirbančios 7 proc. sudėtinių metinių palūkanų, išimame po 200 Lt. Kiek reikia įdėti į sąskaitą, kad penktų metų pabaigoje ji liktų tuščia? Užduotis. Apskaičiuokite 100 000 Lt, kuriuos gausite po dviejų metų esamąją vertę, kai palūkanų kuponas 4 proc., mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. 6. Užduotis. Turizmo įmonė pasiskolino 2000 Lt, kredito terminas - 6 mėnesiai, palūkanų norma - 7 proc. metinių palūkanų. Kokia bus mėnesio įmoka, jeigu kreditas bus gražinamas pastovių anuitetų grąžinimo būdu? 7. Užduotis. Apskaičiuokite įmonės kapitalizaciją, Lt. 8. Užduotis. Bendrovė yra išleidusi 70000 paprastųjų akcijų, grynasis pelnas po mokesčių yra 220000 Lt, nepaskirstytasis pelnas – 1 mln. Lt ir visa nuosavybė sudaro 2,4 mln. Lt. Koks yra pelnas tenkantis akcijai? 9. Užduotis. Kiek mokėtumėte už bendrovės akciją šiandien, jei yra planuojama mokėti 0,4 Lt dividendų ir kurios vertė po metų bus 22 Lt. Jūsų reikalaujama investicinė grąža sudaro 7 proc. (Vienų metų paprastosios akcijos vertė) 10. Užduotis. Akcinė bendrovė sekančiais metais mokės 0,8 Lt dividendų akcijai. Investuotojų reikalaujama grąža sudaro 16 proc. Prekybos įmonės dividendai didėja 6 proc. kiekvienais metais. Kokia yra "Aprangos" akcijos vertė šiandien? Kokia akcijos vertė po keturių metų? (Gordono pastovaus prieaugio). 11. Užduotis. Apskaičiuokite akcijos vertę, kai per ateinančius penkis metus dividendų augimas bus kintamas, o paskutiniais metais bus pastovus ir sudarys 6 proc. Investuotojų pageidaujama pelno norma – 10 proc. (Gordono kintamo prieaugio). 12. Užduotis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. 13. Užduotis. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. 14. Užduotis. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. 15. Užduotis. Apskaičiuokite vidutinę turto grąžą (Return on average assets, ROA). 16. Užduotis. Apskaičiuokite skolos koeficientą. 17. Užduotis. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą dienomis. 18. Užduotis. Pagal lentelėje pateiktus duomenis užpildykite lentelėje gaunamus pinigų srautus. Apskaičiuokite abiejų projektų atsipirkimo laiką. Apskaičiuokite investicinio projekto ekonominį tikslingumą grynosios dabartinės vertės (NPV) metodu. Nurodykite, kurį projektą pasirinktumėte. 19. Užduotis. Apskaičiuokite: gaminio vieneto dalinį pelną, bendrus kaštus, pardavimo pajamas, lūžio tašką vienetais ir vertine išraiška, maksimalų pelną, gamybos apimtis, norint gauti 1200 Lt pelną.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-03-25
 • Finansai (75)

  4 variantas. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. 1 uždavinys. 2 uždavinys. 3 uždavinys.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-12-12
 • Finansinė analizė (9)

  Trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas. Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Bendrasis skolos koeficientas. Finansinis svertas. Pardavimo pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimo pelningumas. Grynasis pardavimo pelningumas. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Akcinio kapitalo pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Sąnaudų lygio rodikliai. Pardavimo savikainos lygis. Veiklos sąnaudų lygis. Turto apyvartumo rodikliai. Viso turto apyvartumas (kartais). Atsargų apyvartumas (kartais). Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas, dienomis. Kapitalo rinkos rodikliai. Vienos paprastosios akcijos pelnas. Akcijos kainos-pelno koeficientas. Dividendų išmokėjimo koeficientas. Bankroto prognozavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2007-09-19
 • Finansinė analizė: AB "Anykščių vynas"

  Duomenys imami ir atliekami skaičiavimai iš AB "Anykščių vynas" metinio prospekto-ataskaitos 2003 m. Horizontali balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai. Skolos-nuosavybės, įsiskolinimo koeficientai ir kapitalo apyvartumo rodiklis. Nuosavo ir skolinto kapitalo santykis. Ilgalaikių skolų koeficientas. Kapitalo pelningumas ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai. Akcijos balansinė vertė. Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-11-13
 • Finansinė analizė: AB "Stumbras"

  Įvadas. Darbo tikslas – AB "Stumbras" 2007-2008 metų ataskaita jos analizė veiklos ir rezultatų apibendrinimas. Įmonės AB "Stumbras" aprašymas. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykiniai rodikliai. pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumas. Bankrotas. Išlaidų valdymo ir įmonės valdymo problemų sprendimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-13
 • Finansinė analizė: alaus darykla AB "Gubernija"

  Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti AB "Gubernija" finansinę analizę. AB "Gubernija" charakteristika. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Vertikalioji AB "Gubernija" analizė. Horizontalioji AB "Gubernija" analizė. Santykinių rodiklių analizė. Nenuostolingo lūžio taškas. AB "Gubernija" gamybos sverto skaičiavimas. AB "Gubernija" išplėstinių pelningumo rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2010-03-03
 • Finansinė analizė: automobilių reikmenų prekyba UAB "Šiaulių Dagris"

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti UAB "Šiaulių Dagris" finansinę veiklą 2005 - 2006 metais. UAB "Šiaulių Dagris" veiklos charakteristika. UAB "Šiaulių Dagris" finansinė analizė. UAB "Šiaulių Dagris" horizontali ir vertikali balanso ataskaita. UAB "Šiaulių Dagris" horizontali ir vertikali pelno (nuostolių) ataskaita. UAB "Šiaulių Dagris" santykinių rodiklių analizė. UAB "Šiaulių Dagris" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Šiaulių Dagris" Du Ponto turto pelningumo piramidinė analizė. UAB "Šiaulių Dagris" Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. UAB "Šiaulių Dagris" trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. UAB "Šiaulių Dagris" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Šiaulių Dagris" bankroto tikimybės nustatymas. UAB "Šiaulių Dagris" bankroto tikimybės nustatymas 2 ir 5 rodiklių modeliu. UAB "Šiaulių Dagris" bankroto tikimybės vertinimas tiriant atskirus straipsnius. Išvados. Priedai (17 psl.). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, namų darbas(49 puslapiai)
  2009-05-08
 • Finansinė analizė: Lietuvos jūrų muziejus

  Lietuvos jūrų muziejaus balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Santykis tarp įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto. Horizontali balanso analizė. Pajamų ir išlaidų analizė. Finansinių rodiklių skaičiavimas ir analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Finansų struktūros rodiklių analizė. Turto panaudojimo efektyvumo rodiklių analizė.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2005-06-13
 • Finansinė analizė: mažmeninė prekyba automobiliais

  Užduotis: Ar suteiktumėte finansavimą esamomis sąlygomis? Sprendimas. Pinigų srautų analizė. Rodiklių analizė. Taigi išanalizavus "X" įmonės situaciją, galime padaryti tokias išvadas. Siūlomas mokėjimo grafikas 2008-2013 metais.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-12
 • Finansinė analizė: statybos paslaugos AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti AB "Panevėžio statybos trestas" 2005-2006 metų finansinės būklės įvertinimą. AB "Panevėžio statybos trestas" veiklos charakteristika. AB "Panevėžio statybos trestas" balanso horizontali ir vertikali analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" turto horizontali ir vertikali analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" nuosavybės horizontali ir vertikali analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" pelno (nuostolio) horizontali ir vertikali analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" santykinių rodiklių analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" pelningumo rodiklių analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo koeficientai. AB "Panevėžio statybos trestas" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" kapitalo rinkos rodiklių analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" bankroto diagnostinė analizė. AB "Panevėžio statybos trestas" bankroto diagnostinė analizė taikant Altman finansinių rodiklių modelį. AB "Panevėžio statybos trestas" bankroto diagnostinė analizė tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius. Išvados. Priedai (11 psl.)
  Finansai, namų darbas(44 puslapiai)
  2009-03-16
 • Finansinė analizė: šarvuotų durų ir plastikinių langų prekyba ir gamyba UAB "Iipostata"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Balanso analizė. Balanso horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ataskaita. Pelno (nuostolio) vertikalioji ataskaita. Pelningumo rodikliai. Turto pelningumas. Kapitalo pelningumas. Mokumo rodikliai. Trumpalaikis mokumas. Apyvartinis kapitalas. Ilgalaikis mokumas. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2009-12-28
 • Finansinė analizė: UAB "ANNA"

  Excel byla. Įvadas. Darbo tikslas: suprasti įmonėje vykstančių ekonominių procesų poveikį finansinei būklei ir veiklos rezultatams, gebėti skaičiuoti ir įvertinti santykinius finansinius rodiklius, mokėti nustatyti rodiklių tarpusavio ryšius. 1 užduotis. Buhalterinės apskaitos teorinių žinių pakartojimas. 2 užduotis. Balanso sudarymas ir ūkinių operacijų poveikis balansui. 3 užduotis. Ūkinių operacijų parinkimas. 4 užduotis. Ūkinių operacijų registravimas Bendrajame žurnale ir Didžiosios knygos sąskaitose. Didžioji knyga. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. 5 užduotis. Įmonės veiklos rezultato nustatymas. 6 užduotis. Balanso vertikali ir horizontali analizė Balanso horizontali analizė. 7 užduotis. Santykiniai finansiniai rodikliai. 8 užduotis. Įmonės būklės įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2010-04-13
 • Finansinė atskaitomybė (4)

  Pelno/nuostolio ataskaita (per visą laikotarpį). Išvados. Balansas (per visą laikotarpį). Išvada. Pinigų srautų ataskaita. Išvada. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Išvada. Likvidumas (bendrasis). Išvada. Efektyvumas. Išvada. Stabilumas. Išvada. Darnumo rodikliai. Darnumas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-05-16
 • Finansinė atskaitomybė: mėsos perdirbimo įmonė UAB "Agrovet"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Agrovet" įmonės 2007 m. spalio mėn. finansinę atskaitomybę. Apie įmonę. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Bandomasis balansas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2010-02-23
 • Finansinės būklės įvertinimas: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ir išanalizuoti AB "Panevėžio statybos trestas" 2009 metų 1-6 mėnesių ir 2008 metų 1-6 mėnesių finansinės būklės įvertinimą. Įmonės "Panevėžio statybos trestas" charakteristika. Įmonės susikūrimo ir veiklos istorija. Veiklos sritys, pagrindinės prekių ir tiekėjų rinkos. Paslaugų asortimentas ir gaminamų prekių asortimentas. Įmonės finansinė analizė. Įmonės "Panevėžio statybos trestas" balansas. Įmonės "Panevėžio statybos trestas". Pelno (nuostolių) ataskaita. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (valdymo) rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2010-01-11
 • Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai (3)

  Įvadas. Pelno ir rizikos vertinimas. Paprastosios akcijos obligacijos. Privilegijuotosios akcijos. Konvertuojami vertybiniai popieriai. Pasirinkimo sandoriai. Išankstiniai ir ateities sandoriai. Finansinių investicijų valdymo procesas. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2011-11-09
 • Finansinės rinkos ir institucijos: draudimas UADB "ERGO Lietuva"

  Įvadas. Pasirinktos šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos dalyviai. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. UADB "ERGO Lietuva" įmonės analizė. Rizikos valdymas. Finansinių rodiklių analizė. Konkurentų analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-11-26
 • Finansinės rizikos anlizė: AB "Gubernija"

  AB "Gubernija" kapitalo formavimo šaltinių, įsipareigojimo laipsnio ir finansinės rizikos analizė. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Gubernija" kapitalo formavimo šaltinų, įsipareigojimo laipsnio ir finansinės rizikos analizę. AB "Gubernija" veikla. Ilgalaikio mokumo analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. AB "Gubernija" lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. AB "Gubernija" įsiskolinimo laipsnio analizė. Išvados. Preidai (2 psl.)
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-24
Puslapyje rodyti po