Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų namų darbai

Finansų namų darbai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Finansų savarankiškas darbas. Įvadas. AB "Lietuvos dujos" veiklos apžvalga. AB "Lietuvos dujos" finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. AB "Lietuvos dujos" SSGG analizė. AB "Lietuvos dujos" finansinių ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" balanso struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" finansinių santykinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" mokumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" bankroto tikimybės analizė. AB "Lietuvos dujos" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2011-05-17
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Utenos trikotažas"

  AB "Utenos trikotažas" pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. AB "Utenos trikotažas" balanso horizontali analizė. AB "Utenos trikotažas" pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. AB "Utenos trikotažas" balanso vertikali analizė. Pelningumo koeficientai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Padengimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (4)

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti AB "Vilkyškių pieninė" finansinę būklę, panaudojant metinių ataskaitų duomenis. AB "Vilkyškių pieninė" charakteristika. Balanso horizontali ir vertikali analizė. Pelno nuostolio ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Turto pelningumo piramidinė analizė pagal L. Bernstein. Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Bankroto diagnostinė analizė. Altmano dviejų rodiklių modelis ir dar vieno iš jo modelių modifikacijų. Finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių tyrimas nustatant bankroto tikimybę. Išvados. Priedas (7).
  Finansai, namų darbas(35 puslapiai)
  2010-11-09
 • Finansinės veiklos analizė: pieno perdirbimas AB "Žemaitijos pienas"

  Įvadas. AB "Žemaitijos pienas" pristatymas. Įmonės istorija. Įmonių grupė. Kokybės politika. AB "Žemaitijos pienas" turto analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Edvardo Altmano modelį. Turto pelningumo piramidinė analizė (Pagal L. Bernstein). AB "Žemaitijos pienas" SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2009-04-07
 • Finansinės veiklos analizė: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti AB "Grigiškės" finansinę veiklą 2002-2003 metais. AB "Grigiškės" veiklos apžvalga. AB "Grigiškės"įmonės finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. AB "Grigiškės" įmonės SSGG analizė. AB "Grigiškės" įmonės balanso struktūros ir dinamikos analizė. AB "Grigiškės" įmonės pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Grigiškės" įmonės mokumo rodiklių analizė (2002-2003 metai). AB "Grigiškės" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. AB "Grigiškės"veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB "Grigiškės" įmonės bankroto tikimybės analizė. AB "Grigiškės" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2010-04-09
 • Finansinės veiklos analizė: vyno gamykla AB "Alita"

  Finansų pagrindų savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti AB "Alita" finansinę būklę 2004-2005 metų laikotarpiu ir įvertinti įmonės galimybes tęsti veiklą. AB "Alita" veiklos aprašymas. AB "Alita" PEST analizė. SWOT analizė (SSGG matrica). Finansinių analizių apibendrinimas. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalios ir vertikalios pelno (nuostolio) ataskaitų rezultatai. Santykinių rodiklių analizė. Bendrovės pardavimų pajamos. Įmonės įsiskolinimas. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai. Akcijų pelningumas ir kurso stebėjimas. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2010-11-25
 • Finansinės veiklos rodiklių analizė: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti AB "Panevėžio statybos trestas" absoliučiuosius ir santykinius finansinius rodiklius, bei paskaičiuoti įmonės bankroto tikimybę. Absoliutieji finansiniai rodikliai. Trumpas bendrovės aprašymas. Santykiniai finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. PST bankroto tikimybė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-05
 • Finansiniai rodikliai: "Gubernijos" alaus darykla

  "Gubernijos" alaus darykla. Santykiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Įmonės bankroto prognozavimas. Z modelis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Finansiniai sprendimai

  163 užduotis: skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. 164 užduotis: padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. 165 užduotis: sudaryti du obligacijų portfelius (3-4 obligacijų) ir juos palyginti, nustatant jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis lygus portfelio dydžiui, lygus 126000 Lt.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Finansiniai sprendimai (2)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 – 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-12
 • Finansiniai sprendimai (4)

  3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudaryti du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Obligacijų portfelio dydis = 26000 litų.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-25
 • Finansiniai sprendimai (6)

  3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 24 000 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 10 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-18
 • Finansiniai sprendimai (7)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotos Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 – 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-16
 • Finansiniai sprendimai (8)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 46050 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n=6 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p=2. Sprendimai. Išvada.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-12
 • Finansinių ataskaitų analizė: APB "Apranga"

  Įvadas. Darbo tikslas – tinkamai atlikus finansinių ataskaitų finansinę analizę gebėti suformuluoti atitinkamas išvadas, interpretuoti. APB "Apranga" finansinės veiklos analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo koeficientų analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados bei pasiūlymai verslui efektyvinti. Priedai (Lentelės: Įsiskolinimo laipsnio analizė, Veiksnių įtakos analizė, Veiksnių įtakos nuosavo kapitalo grąžai analizė, Trumpalaikio mokumo analizė, Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė, Lėšų formavimo šaltinių analizė, Įsiskolinimo laipsnio analizė).
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-25
 • Finansinių rezultatų analizė: UAB "Kietas riešutas"

  Pelno (nuostolio)ataskaita; Balansas; Įsiskolinimo koeficientas; Turto struktūros koeficientas; Einamojo likvidumo koeficientas; Bendro likvidumo koeficientas; Manevringumo koeficientas; Grynasis apyvartinis kapitalas; Kritinio likvidumo koeficientas; Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-12
 • Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Trumpai apie bendrovę. Pagrindiniai rodikliai. Bendrovės valdymas. Valdyba. Administracija. Finansinių rodiklių analizė. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavybės struktūros. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-09
 • Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos telekomas"

  Trumpai apie įmonę. Akcinė bendrovė "Lietuvos telekomas" – viena seniausiai ir sėkmingiausiai dirbančių Lietuvos įmonių, žinoma beveik kiekvienam Lietuvos gyventojui. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-02
 • Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos telekomas" (2)

  Trumpai apie bendrovę. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Įmonės mokumas.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Finansinių rodiklių analizė: AB "Stumbras"

  Apie AB "Stumbras". Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įmonės bankroto prognozavimas. Z modelis. Lentelė-suvestinė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po