Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų pristatymai

Finansų pristatymai (128 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninė bankininkystė (4)

  PowerPoint pristatymas. Elektroninė bankininkystė. Lietuvos bankai. Elektroninės bankininkystės privalumai, lyginant su tradicine bankininkyste. Elektroninės bankininkystės trūkumai, naudojimo problemos. Elektronines banko paslaugas šiuo metu teikia nemažai Lietuvos bankų. Elektroninės bankininkystės teikiamų paslaugų vartotojai. Apibendrinimas.
  Finansai, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-06-01
 • Equity markets

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Akcijų rinkos. Introduction. Equity markets' indices. Main instruments. Participants. Valuation of equity. Factors influencing price of equity. The latest developments. Conclusion. Definition of terms.
  Finansai, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-12-21
 • Euras ir infliacija

  PowerPoint pristatymas. Infliacijos matavimai Europos Sąjungoje (ES). Mastrichto konvergencijos kriterijai. Šalių planai įsivesti eurą. Lietuvoje prekių ir paslaugų kainų pokyčiai (SVKI). Kuo įstojimas į euro zoną Lietuvai naudingas. Kuo įstojimas į euro zoną Lietuvai nenaudingas. Euro įvedimo įtaka infliacijai. Kainų kilimą galėjo sąlygoti. Skirtingas kainų padidėjimas. Infliacijos tempai (1997-2005). Po euro įvedimo kainų pakilimas. Išvados.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-04-02
 • Europos Sąjungos (ES) draudimo rinkos analizė, problemos ir perspektyvos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti ES šalių draudimo rinka, jos išsivystymo lygį, ypatumus ir problemas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos ypatumai. Draudimo veiklos reikšmė Europos Sąjungos (ES) šalių ekonomikai. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos struktūros rodikliai. Draudimo prasiskverbimo rodiklis. Draudimo tankis ir išsiplėtimas. Koncentracija ir draudikų skaičius Europos draudimo rinkoje. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos analizė. Europos Sąjungos (ES) šalių gyvybės draudimo rinka. Europos Sąjungos (ES) šalių ne gyvybės draudimo rinka. Motorinių transporto priemonių draudimas. Sveikatos draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Turto draudimas. Bendrosios civilinės atskaitomybės draudimas. Teisinių išlaidų draudimas. Kitos draudimo rūšys. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos ateities perspektyvos. Išvados. Darbas iliustruota paveikslėliais ir diagramomis.
  Finansai, pristatymas(35 skaidrės)
  2009-01-06
 • Europos Sąjungos (ES) finansinė sistema

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) finansinės institucijos. Europos centrinis bankas (ECB) ir centrinių bankų sistema (ECBS). Europos centrinio banko (ECB) funkcijos. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniai. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) teisės. Europos investicijų bankas. Europos investicijų fondas. Audito rūmai. Europos Sąjungos kreditų rinka. Eurorinka. Europinigų rinka. Kreditų rinka. Euroobligacijos. Euroobligacijų privalumai. Europos sąjungos mokėjimo sistemos. TARGET. Mokėjimo sistema EURO1.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-10-11
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai - Lietuva

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų dalis bendrijos biudžete. Struktūrinių fondų tikslai. Struktūrinių fondų principai. Europos sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Skirtumai tarp struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo. Kodėl Europos Sąjunga (ES) skiria pagalbą Lietuvai. Europos sąjungos (ES) finansinė parama šalims-kandidatėms pasirengime stoti į Europos sąjungos (ES). PHARE programa. ISPA programa. SAPARD programa. Europos sąjungos (ES) Struktūrinė parama Lietuvai 2004–2006 metais. Europos sąjungos (ES) struktūrinė parama Lietuvai 2007–2008 metais. Europos sąjungos (ES) Struktūrinių fondų Lietuvoje administravimo sistema. Konkretūs Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimo pavyzdžiai Lietuvoje. Išvada.
  Finansai, pristatymas(26 skaidrės)
  2008-06-19
 • Europos valiutų rinka. Ofšorinės kompanijos ir bankai

  PowerPoint pristatymas. Europos valiutų rinka. Istoriniai faktai (2). Eurozona (2). Mastrichto kriterijai. Euro vaidmuo Europoje. Euro vaidmuo pasaulyje. Paplitimas (2). Šalys, nusistačiusios prieš euro įvedimą. Danija. Švedija. Jungtinė Karalystė (JK). Penki ekonominiai uždaviniai. Ofšorinė kompanija. Kaip galima įsigyti ofšorinę kompaniją. Pagrindiniai bruožai. Ofšoro privalumai (2). Kas naudoja ofšorą. Ofšorinių kompanijų panaudojimo pavyzdys (3). Ofšoriniai bankai. Ofšorinių bankų tipai. Kodėl verta atsidaryti ofšorinę banko sąskaitą. Pinigų plovimas. Legalumas: turto perkėlimas į ofšorą, ofšorinės banko sąskaitos. Ofšorai taikinyje.
  Finansai, pristatymas(30 skaidrių)
  2010-05-03
 • Finansinė analizė (11)

  PowerPoint pristatymas. Analizė ir sintezė. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai tikslams pasiekti. Finansinės analizės turinys–išsamus ir kompleksinis įmonės finansinės veiklos tyrimas, siekiant pagerinti įmonės finansinę būklę. Finansinės analizės tyrimo objektas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės informacijos vartotojai (pagal B. Rees). Analizės būdai. Analitinio darbo organizavimas: etapai bei procedūros (6). Analizės funkcionavimo schema. Finansų analitiko profesinis-kvalifikacinis modelis. Horizontali analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikali analizė. Vertikalioji turto analizė (2004-2005 m.). Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų vaizdavimas. Apyvartinio kapitalo analizė,atstatant ūkines operacijas. Pelningumo rodikliai. Turto pelningumo analizė pagal De Pont piramidę. De Pont nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pagrindiniai ilgalaikio mokumo rodikliai . Veiklos efektyvumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai bei jų reikšmė. Kapitalizacija. Akcijos pelnas. Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E). Akcijos nominali apskaitinė (buhalterinė) vertė. Akcijos tikrosios vertės koeficientas. Privilegijuotųjų akcijų aprūpinimo koeficientas. Paprastųjų akcijų aprūpinimo koeficientas. Dividendų išmokėjimo koeficientas. Vienos paprastos akcijos dividendai. Dividendinis pajamingumas. Obligacijos apdraustumo turtu koeficientas. Orientacinis įmonės finansinės būklės rodiklių įvertinimo lygis. Vertinimas pajamų apsaugos rodiklių požiūriu. Vertinimas finansinio sverto rodiklių požiūriu. Vertinimas pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo požiūriu. Vertinimas veiklos perspektyvos požiūriu. Vertinimas sugebėjimo valdyti ir reputacijos požiūriu. Įmonių bankrotų tikimybės analizė. Bankroto byla gali būti iškelta, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų. Požymiai,rodantys bankroto tikimybę. J.Argenti A modelis. Trūkumai, klaidos, požymiai. J. Sokolov ir M. Piatov. Požymiai. VAS požymiai, rodantys įmonės veiklos sutrikimus ir riziką. Blogėjančią įmonės finansinę būklė taip pat rodo tokie faktai. Finansinių santykinių rodiklių sistemos (modelių) naudojimas bankrotui prognozuoti. Z modelis skirtas įmonių, registruotų VP biržose, bankroto tikimybei nustatyti. Apibendrinanti išvada. kitų autorių modeliai. Bankroto veiksnių analizė ir priemonės jam išvengti. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai.
  Finansai, pristatymas(84 skaidrės)
  2010-06-08
 • Finansinė analizė (3)

  PowerPoint pristatymas. Finansų valdymas. Finansinė analizė. Analizė. Ekonominė analizė. Termino "ekonominė analizė" sinonimai. Finansinė analizė. Finansinės analizės duomenys. Finansinės analizės tikslas. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Analizės organizavimas. Analizės rūšys. Etapai. Pavyzdys. Atlikimo planas. Analitikas. Analizės atlikimo būdai. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių ataskaitos) horizontali analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų lentelė. Santykinė analizė. Santykinių rodiklių grupės. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo (aktyvumo arba apyvartinio kapitalo valdymo) rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai.
  Finansai, pristatymas(44 skaidrės)
  2006-01-30
 • Finansinė atskaitomybė (3)

  PowerPoint pristatymas. Finansinės atskaitomybės rūšys. Balanso ataskaitos struktūra. Pagrindinių balanso rodiklių apibūdinimas. Įmonės veiklos grupavimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai. Pinigų srautų grupės. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tiesioginis būdas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo netiesioginis būdas. Aiškinamojo rašto struktūra.
  Finansai, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-06-11
 • Finansinės jėgos

  PowerPoint pristatymas. Finansinės jėgos. Valiutos kursai. Plaukiojantis arba fiksuotas valiutos kursas. Užsienio valiutų keitimo kursai. Finansinės rizikos rūšys. Mokėjimų balansas. Kitos finansinės jėgos veikiančios tarptautinį verslą. Tarifai ir muitai, mokesčiai. Apmokestinimas. Skirtingi mokesčiai skirtingose valstybėse. Infliacija. Infliacijos poveikis palūkanų normai. Monetarinės ir fiskalinės politikos poveikis infliacijai. Infliacijos svarba tarptautiniam verslui. Infliacija ir tarptautinis verslas. Infliacija Lietuvoje. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams. Besiformuojantis infliacijos konvergencijos Mastrichto kainų stabilumo kriterijus. Lietuvos atitikimas Mastrichto kriterijams: infliacijos stebėjimas. Apskaitos pritaikymas. Tarptautinė bankininkystė. Namų ūkio taupymas. Didėjančio įsiskolinimo besivystančiose šalyse priežastys. Įsiskolinimo problemos sprendimas. Trumpalaikiai sprendimai. Ilgalaikiai sprendimai. Besivystančių šalių skolos rinkos augimas. Ilgesnio laikotarpio sprendimai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(34 skaidrės)
  2007-04-07
 • Finansinės krizės ir pinigų srautai

  PowerPoint pristatymas. Krizių tipai. Didžiosios finansų krizės. Valiutos krizė. Argentina 2001-2002. Krizės priežastys. Krizės pasekmės. Išėjimas iš krizės. Meksika 1994-95m. ("Gruodžio klaida", "Tequila krizė"). Išėjimas iš krizės.
  Finansai, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-05-17
 • Finansinės priemonės ir finansiniai sandoriai

  PowerPoint pristatymas. Klausimai. Finansinės priemonės apibūdinamos kaip. Platesnis finansinių priemonių apibūdinimas apima. Trys klausimai, paaiškinantys finansinių priemonių prigimtį. Trys finansinių priemonių grupės. Finansiniai aktyvai ir sandoriai. Finansinis aktyvas atspindi. Tariamieji finansiniai aktyvai. Finansiniai sandoriai. Finansiniai sandoriai skirstomi. Finansiniams sandoriams nepriklauso veiksmai dėl kurių nustoja egzistuoti arba kitaip pakinta finansinių priemonių vertė. Finansinių priemonių klasifikacija. Auksas ir SST. Monetarinis auksas. Specialiosios skolinimosi teisės (SST). Special drawing rights (SDR). SST krepšelis. Pinigai ir indėliai. Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas. Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas. Pagrindinės rūšys. Paskolos. Pagrindinės paskolų rūšys. Paskolų skirstymas pagal trukmę. Akcijos ir kitas kapitalas. Akcijų ir kito kapitalo priemonių formos. Techninės draudimo atsargos. Komercinis kreditas. Kiti debitoriniai/kreditoriniai įsiskolinimai.
  Finansai, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-12-03
 • Finansinės rinkos

  PowerPoint pristatymas. Valiutų rinkos. Skirtingi kursai. Trišalis arbitražas. Valiutos kursų paskirtis. Vienos kainos teisė. Dvidešimtojo amžiaus monetarinės sistemos. Aukso standartas. Europos monetarinė sistema ir euras. Europos monetarinės sistema. Euras. Euro simbolis. Euro banknotų ir monetų dizainas. Makroekonominė euro įvedimo nauda. Mikroekonominė euro įvedimo nauda. Tarptautinės pinigų rinkos. Eurovaliutos rinkos.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-04-04
 • Finansų esmė ir vaidmuo. Finansų mokslo raida

  PowerPoint pristatymas. Finansų esmė ir kilmė. Finansų funkcijos. Finansų mokslo raida. Finansų sudėtis. Finansų vaidmuo. Profesorius Vladas Jurgutis apie finansus ir mokesčius.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-21
 • Finansų institucijos ir finansų rinkos

  Fondų srautai finansų sistemoje. Investavimo būdai ekonominėje sistemoje. Finansų institucijos. Finansinių institucijų klasifikavimas. Pagal lėšų sukaupimo būdą. Pagal atliekamų tarpininkavimo funkcijų ypatybes. Depozitinės finansinės institucijos. Nedepozitinės finansinės institucijos. Draudimo kompanijos. Pensijų fondai. Investiciniai fondai. Investicinių fondų klasifikacija. Rizikos kapitalo fondai. Lietuvos finansinio tarpininkavimo sistema . Bankų sistema. Specializuotų bankų klasifikacija. Lietuvos Centrinis bankas ir jo funkcijos. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvoje komercinis bankas turi teisę atlikti šias operacijas. Finansų rinkos. Finansų rinkų klasifikavimas. Pinigų rinka. Kapitalo (nuosavybės) rinka. Pirminė vertybinių popierių rinka. Antrinė vertybinių popierių rinka. Finansų rinkos klasifikavimas. Vertybiniai popieriai. Jų rūšys. Skolos vertybiniai popieriai (obligacijos). Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos). Vilniaus vertybinių popierių birža. Lietuvos vertybinių popierių rinkos institucijos. Lietuvos vertybinių popierių rinkos institucijos. Finansų sistemos infrastruktūra bei priežiūra. Valstybės finansų sistema.
  Finansai, pristatymas(45 skaidrės)
  2008-09-09
 • Finansų pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Finansų ir finansų sistemos esmė. Namų ūkio finansai. Namų ūkio finansiniai sprendimai. Namų ūkio pajamos. Įmonių finansai. Verslo organizavimo formos. Svarbiausi akcinių bendrovių panašumai. Svarbiausi akcinių bendrovių trūkumai. Valdymo ir nuosavybės atskyrimas. Įmonių finansiniai santykiai. Finansų skyriaus vieta bendroje įmonės struktūroje. Finansų vadovo funkcijos.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-09-08
 • Finansų rinkos (2)

  PowerPoint pristatymas. Finansų rinkos sąvoka. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Lėšų perskirstymas. Investicijų likvidumo užtikrinimas. Informacija finansų vadybai. Finansų rinkų tipai. Pinigų ir kapitalo rinkos. Kapitalo rinka. Pirminės ir antrinės rinkos. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinkos. Atviros ir sutartinės rinkos. Turimų prekių, būsimų sandorių ir pasirinkimo sandorių rinkos. Išvada.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-02-12
 • Finansų samprata

  PowerPoint pristatymas. Finansų kilmė. Finansai. Finansų funkcijos. Finansų funkcijos. Paskirstomos dviejų rūšių pajamos. Finansų kontrolė. Finansų funkcijos. Teisiniu požiūriu finansai skiriami. Privatiniai finansai. Privatiniai finansai. Viešieji finansai. Viešas yra visiems skirtas, visuomenės naudojamas. Viešųjų finansų ypatumai. Viešųjų finansų ypatumai. Finansų politika. Finansų politiką sudaro. Finansų politika. Finansų politikos tikslas. Finansų politikos turinys. Finansų strategija. Finansų taktika. Valstybės finansinė veikla. Valstybės finansinė veiklos. Valstybės finansinė veiklos metodai. Pajamų metodas. Išlaidų metodas. Finansavimas. Kreditavimas. Finansavimas. Finansinės veiklos formos. Finansų sistema. Finansiniai santykiai tarp. Lietuvos Respublikos finansų sistemą sudaro. Finansų rinka. Finansų rinkos dalyviai.
  Finansai, pristatymas(37 skaidrės)
  2009-10-27
 • Finansų samprata (2)

  PowerPoint pristatymas. Finansų samprata ir funkcijos. Finansai. Teisiniu požiūriu finansai skiriami. Viešųjų finansų ypatumai. Viešųjų finansų funkcijos. Kiti išskiria dvi funkcijas. Finansų politikos samprata . Finansų politika. Finansų strategija. Finansų taktika. Valstybės finansinė veikla. Jos ypatumai. Kreditavimas. Finansavimasis. Finansinės veiklos formos. Tam tikrose finansų sistemos grandyse finansiniai santykiai. Valstybės finansų sistema. Lietuvos Respublikos finansų sistemą sudaro. Finansų teisės samprata. Finansų teisė.
  Finansai, pristatymas(44 skaidrės)
  2010-02-12
Puslapyje rodyti po