Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų pristatymai

Finansų pristatymai (128 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansų sistema (2)

  PowerPoint pristatymas. Valstybės finansų valdymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Lietuvos finansų struktūra - institucinis aspektas. Į valstybės finansų struktūrą įtraukiamos šios grandys. Valstybės finansai. Ūkio subjekto sistema. Į biudžeto programas buvo transformuojami šie fondai. Valstybinis socialinio draudimo fondas Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas sudaro. Išvados.
  Finansai, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-09
 • Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai

  PowerPoint pristatymas. Finansų teisės sąvoka. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalys; finansų teisės institutai. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir požymiai. Finansų teisės normų rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, specifika ir rūšys; finansinių teisinių santykių reguliavimo metodas. Finansinių teisinių santykių klasifikavimas. Finansinių teisinių santykių subjektai ir jų klasifikacija.
  Finansai, pristatymas(37 skaidrės)
  2009-12-16
 • Finansų valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Svyruojantys valiutos kursai. Transakcinė rizika. Vertimo rizika. Mainai. Kapitalo didinimas ir investavimas. Pardavimai be pinigų. Tarptautinis finansų centras.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-13
 • Finansų valdymas. Finansų valdymo elementai

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos sumažinimo būdai. Vertybinių popierių portfelio rizika ir diversifikacija. Laiko veiksnio įtaka finansiniams skaičiavimams. Vienkartinių mokėjimų būsimoji vertė. Vienkartinių mokėjimų esamoji vertė. Periodinių mokėjimų būsimoji vertė.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-04
 • Finansų valdymo turinys. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra

  PowerPoint pristatymas. Finansų valdymo turinys. Kokius sprendimus turėtų priimti finansininkai? Kaip skirstomi sprendimai? Finansininkų valdymo sprendimų grupės. Finansų valdymo sprendimai pagal turinį. Finansinės veiklos planavimo etapų rezultatai. Finansų valdymui pagal vykdomas veiklas priskiriama. Finansų valdymo sprendimai. Finansų instrumentų rūšys. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra. Finansų valdymas. Už ką įmonėje atsakingas finansininkas? 3 finansininko atliekamos funkcijos. Finansininkas privalo tinkamai parinkti ir įvertinti. Ką turėtų atlikti finansininkas spręsdamas kapitalo valdymo klausimus? Finansininko tikslas. Už ką įmonėje atsakingas buhalteris? Iš kur gaunama informacija finansams valdyti? Įmonės finansų ir finansų rinkos sąveika. Kokius įmonės veiklos rodiklius skaičiuoja investuotojai prieš priimdami sprendimus? Investuotojų skaičiuojami rodikliai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-11-21
 • Galimybės pasirinkti ir įsigyti gyvenamąjį būstą Lietuvoje

  Gyventojų apsirūpinimas būstu. Taigi matome, kad. Gyvenamojo fondo butų skaičius. Ypač aktualu. Gyvenamųjų namų statybos. Statybos mažėjimą per minėtą laikotarpį lėmė. Gyvenamųjų patalpų rinka. Gyventojams būstą tenka pirkti vis brangiau dėl. Finansinė ir socialinė valstybės parama gyventojams. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Būsto paskolų draudimo įmokų kompensavimas. Socialinio būsto fondas. Lietuvoje brangsta socialinio būsto statybos. Nuomojamo būsto sektoriaus plėtra. Lietuvos būsto strategijoje yra numatyta. Būsto paskolų dinamika 2002-2005 metais. Naujos statybos (su daline apdaila) butų kainos Vilniuje. Senos statybos butų kainos Vilniuje. Būsto paskolų gavėjai. Paskolų išdavimo terminai. Valiuta. Paskolų grąžinimo būdai. Paskolų grąžinimo atidėjimai. Fiksuotos palūkanos. Kintamos palūkanos. Būsto paskolos dydis. Nuolaidos. Kitos būsto paskolų rūšys.
  Finansai, pristatymas(41 skaidrė)
  2007-03-07
 • Galutinė (tęstinė) bendrovės vertė. Įsigijimų analizė

  PowerPoint pristatymas. Galutinė (tęstinė) bendrovės vertė. Galutinės vertės apskaičiavimas. Įsigijimų analizė (įvadas). "Alfa" bendrovės finansiniai duomenys: pelningumas; likvidumas; augimas; vertė – akcijos kainos ir pelno santykis. Finansinės būklės apibendrinimas. Išvados.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-02-17
 • Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimo ypatumai Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Verslo draudimas. Verslo nutrūkimo draudimas. Kas gali draustis verslo nutrūkimo draudimu? Dažniausiai įmonei gresia šie finansiniai nuostoliai. Dažniausiai įmonei gresia šie finansiniai nuostoliai. Finansiniais nuostoliais nelaikoma. Draudimo kompanijos. Draudimo suma ir vertė. Draudimo sumos apskaičiavimas . Draudimo objektas. Bendrasis pelnas. Kintamos išlaidos. Kintamas darbo užmokestis. Papildomos išlaidos. Draudžiamos rizikos. Nedraudžiamos rizikos (AB "Lietuvos draudimas"). Nedraudžiamos rizikos (UAB "IF Draudimas"). Nedraudžiamos rizikos (UAB DK "PZU Draudimas"). Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimo veikimo esmė. Gamybos (verslo) nutrūkimo draudimo veikimo esmė. Draudimo laikotarpio nustatymas. Draudimo bendrovės atsakomybės riba. Draudimo bendrovė dengia nuostolius iki atstatymo darbai bus pilnai užbaigti. Draudimo bendrovė dengia nuostolius iki visiško apyvartos atkūrimo. Turto draudimas. Sudarytų verslo draudimo sutarčių skaičius 2008 m. Draudimo įmokos ir išmokėtos žalos 2006-2008 m. Praktiniai pavyzdžiai. Išvados (2).
  Finansai, pristatymas(34 skaidrės)
  2009-01-13
 • Gyvybės draudimas: sąvoka ir ekonominė esmė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas - pateikti gyvybės draudimo sampratą ir atskleisti gyvybės draudimo ekonominę esmę. Darbo uždaviniai. Gyvybės draudimo sąvoka ir funkcijos. Gyvybės draudimo privalumai ir trūkumai. Draudimo funkcijos. Gyvybės draudimas skirstomas į grupes. Grynasis gyvybės rizikos draudimas. Grynasis kapitalo kaupiamasis draudimas. Mišrusis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo rūšys (4). Kaupiamasis draudimas. Investicinis draudimas. Šeimos draudimas. Vaiko (studijų) draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (2). Draudimas nuo ligų. Gyvybės rizikos draudimas. Gyvybės draudimo sutartis (3). Draudimo rinkos apžvalga (4). Gyvybės draudimo privalumai ir trūkumai. Mokesčių lengvata. Išvados (2).
  Finansai, pristatymas(33 skaidrės)
  2009-01-13
 • Gyvybės draudimo dinamika Lietuvoje 2002 – 2008 metų I pusmetį

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Gyvybės draudimo samprata ir juo užsiimančios įmonės. Lietuvoje gyvybės draudimo paslaugas teikia. Keli nauji draudimo rinkos dalyviai. Gyvybės draudimo rinkos analizė. Pasirašytos įmokos ir išmokėtos išmokos 2002 – 2008 I pusmetyje. Gyvybės draudimo sutarčių portfelio struktūros dinamika. Sudarytos ir galiojančios gyvybės draudimo sutartys 2003–2007 metais. Gyvybės draudimo įmonių koncentracija Lietuvoje. Gyvybės draudimo įmonių koncentracija pagal apsirašytas įmokas. Gyvybės draudikų sutarčių portfeliai, 2008 m. I pusmetis. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos grėsmės ir persidraudimas. 2005 m. gyvybės draudimo įmonių laikyti pozityviais veiksniais: Perdraudimo veiklos vykdymo pasekmės. Perdraudimo saldo 2002 – 2007 m. Išvados.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-01-06
 • History Of Money

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pinigai. Pinigų istorija. Numismatics. The Emergence of Money. Commodity Money. Standardized Coinage. Representative Money. Fiat money. Credit money. Indo-European and Semitic Etymology.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-18
 • Įmonės ekonominė padėtis ir jos atspindėjimas finansinėje atskaitomybėje

  PowerPoint pristatymas. Turto sąvoka apskaitoje. Nuosavybės esmė apskaitoje. Finansinės atskaitomybės tikslai. Finansinės atskaitomybės turinys. Finansinių ataskaitų apibūdinimas. Balansas (Turtas). Ilgalaikio turto nusidėvėjimo politikos formavimas įmonėse. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimo. Tiesiogiai proporcingas metodas. Tiesiogiai proporcingas metodo pavyzdys. Produkcijos metodas. Produkcijos metodo pavyzdys. Metų skaičiaus metodas. Metų skaičiaus metodo pavyzdys. Dvigubas mažėjančios vertės metodas. Dvigubas mažėjančios vertės metodo pavyzdys. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios ir pabaigos būdai. Finansinės ataskaitos – Pelno/nuostolio ataskaita. Finansinės ataskaitos – Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų klasifikavimas. Tiesioginis pinigų srautų ataskaitos parengimo būdas. Netiesioginis pinigų srautų ataskaitos parengimo būdas. Tiesioginio ir netiesioginio metodų naudojimas atskiroms veikloms. Pinigų srautų ataskaitos parengimas. Duomenų apie pinigų srautus naudojimas ir interpretavimas. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Santykiniai rodikliai. Uždavinys.
  Finansai, pristatymas(41 skaidrė)
  2008-09-08
 • Įmonės finansų valdymas (3)

  PowerPoint pristatymas. Kaip kurti pinigų srautų kontrolės sistemą? Ūkinių operacijų kontrolė. Pinigų srautų kontrolės procedūros. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo kontrolė. Pinigų srautų prognozė. Optimalaus pinigų kiekio valdymas. Kaip apskaičiuoti grynųjų pinigų kiekį įmonėje? Baumolo modelio pritaikymas. Baumolo modelio pritaikymo pavyzdys. Milerio-Orro modelio taikymas. Millerio-Orro metodikos esmė. Verslo finansavimo būdai. Kaip galima įgyti pinigų verslui? Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-11-27
 • Įmonės finansų valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Finansų valdymo sąvoka. Finansų valdymo tikslas ir uždaviniai. Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Apyvartinio kapitalo reikšmė. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-02-20
 • Įmonės kapitalas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės kapitalo samprata. Įmonės kapitalo charakteristikos. Įmonės kapitalo klasifikavimas. Kapitalo judėjimo ciklas. Įmonės nuosavo kapitalo funkcionavimo formos. Finansinės analizės samprata, tikslai, uždaviniai. Finansinės analizės samprata. Finansinės analizės tikslas. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Investavimas. Samprata Lietuvos Respublikos (LR) investicijų įstatyme. Investicijų rūšių klasifikavimo požymiai.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-03-06
 • Įmonių finansai (2)

  PowerPoint pristatymas. Karjera finansuose. Finansų rinkos ir institucijos. Portfelinės investicijos. Korporacijų finansų valdymas. Finansų valdytojai atsako. Finansų valdymo funkcijos. Tradiciškai finansų valdymui priskiriama. Schema. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo tikslai. Privačių kompanijų organizavimo formos. Individualios įmonės. Partnerinės bendrijos (partnership) . Kooperatinė bendrovė. AB ir UAB arba korporacijos (corporation). Kitos įstaigos ir įmones. Ne pelno organizacijos įmonės. Finansų tarnyba įmonėse.
  Finansai, pristatymas(26 skaidrės)
  2010-06-08
 • Įmonių finansai (3)

  PowerPoint pristatymas. Finansai. Finansai (2). Finansų lygiai. Finansų sistema. Įmonių finansai. Įmonių finansų vieta Lietuvos finansų sistemoje. Pagal ekonominį turinį įmonių finansinių santykių visuma detalizuojama. Įmonių finansai. Finansų valdymo tikslas. Finansų valdymas padeda užtikrinti įmonės finansinį stabilumą. Finansų valdymas. Finansų valdymo funkcijos. Finansų vadovo vieta. Finansų vadovo vieta mažoje įmonės valdymo organizacinėje struktūroje. Finansų valdymo sprendimai. Taip pat finansų valdymo sprendimus galima skirstyti pagal jų reikšmę. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo sprendimai (2). Finansų valdymui priskiriama. Įmonių organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinę ūkinę bendriją. Akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Valstybės įmonė. Europos bendrovė. Europos bendrovė gali būti kuriama keturiais būdais. Interesų grupių konfliktai. Tikslas maksimizuoti akcininkų naudą (turtą), kurį lemia įmonės akcijų kaina rinkoje. Finansinė terpė. Finansų rinkos. Finansų ir kredito rinka. Finansų ir kredito rinka (6). Finansinės institucijos. Finansinės institucijos (4). Fondų birža. Pinigų vertė. Pinigų vertė: 1 išmokos būsima. Pinigų vertė: 1 išmokos būsima (4). Pinigų vertė: paprasto anuiteto būsima. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto būsima. Pinigų vertė: 1 išmokos esama. Pinigų vertė: paprasto anuiteto esama. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto esama. Pinigų vertė: nevienodų mokėjimų esama. Palūkanų normos. Palūkanų normos (7). Veiksniai, įtakojantys palūkanų normą.
  Finansai, pristatymas(78 skaidrės)
  2010-06-08
 • Įmonių finansai (5)

  PowerPoint prisistatymai. Finansai. Finansų lygiai. Finansų sistema. Įmonių finansai. Įmonių finansų vieta Lietuvos finansų sistemoje. Pagal ekonominį turinį įmonių finansinių santykių visuma detalizuojama. Įmonių finansai. Įmonių finansai. Finansų valdymas padeda užtikrinti įmonės finansinį stabilumą. Finansų valdymas. Finansų valdymo funkcijos. Finansų vadovo vieta. Finansų vadovo vieta mažoje įmonės valdymo organizacinėje struktūroje. Finansų valdymo sprendimai. Taip pat finansų valdymo sprendimus galima skirstyti pagal jų reikšmę. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymo sprendimai. Finansų valdymui priskiriama. Įmonių organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinę ūkinę bendriją. Akcinė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Žemės ūkio bendrove. Valstybės įmonė. Europos bendrovė. Europos bendrovė gali būti kuriama keturiais būdais. Interesų grupių konfliktai. Tikslas maksimizuoti akcininkų naudą (turtą), kurį lemia įmonės akcijų kaina rinkoje. Finansinė terpė. Finansų rinkos. Finansų ir kredito rinka. Finansinės institucijos. Fondų birža. Pinigų vertė. Pinigų vertė: 1 išmokos būsima. Pinigų vertė: paprasto anuiteto būsima. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto būsima. Pinigų vertė: 1 išmokos esama. Pinigų vertė: paprasto anuiteto esama. Pinigų vertė: laukiamo anuiteto esama. Pinigų vertė: nevienodų mokėjimų esama. Palūkanų normos. Palūkanų norma: Pavyzdys. Veiksniai, įtakojantys palūkanų normą.
  Finansai, pristatymas(78 skaidrės)
  2010-06-30
 • Įmonių veiklos analizės rūšys ir sudedamosios dalys

  PowerPoint pristatymas. Įmonių veiklos analizės klasifikavimo į rūšis požymiai. Pagal apimtį skiriamos šios analizės rūšys. Įmonių veiklos analizė pagal subjektus skirstoma į: Atliekant vidaus ir išorės analizę. Pagal tikslą veiklos analizė klasifikuojama. Pagal analizės pasikartojimo dažnumą (periodiškumą) skiriama. Pagrindinis analizės tikslas. Pagal analizės darymo laiką skiriamos rūšys. Pagal analitinės programos turinį veiklos analizė klasifikuojama. Pagal palyginimo pobūdį veiklos analizė skirstoma. Pagal tyrimo kryptį veiklos analizė klasifikuojama. Pagal tyrimo objektą veiklos analizė skirstoma. Priklausomai nuo analizuojamo objekto aprėpimo mąsto skiriama. Operatyvinė analizė. Operatyvinės analizės ypatybės. Retrospektyvinė analizė. Perspektyvinė analizė. Vidaus lyginamoji analizė. Tarpįmoninė lyginamoji analizė. Kompleksinė analizė. Kompleksinės analizės bruožai. Pagrindiniai kompleksinės analizės etapai. Funkcinė vertinė analizė. Kitos įmonių veiklos analizės rūšys. Įmonių veiklos analizės sudedamosios dalys – pagrindinės veiklos, finansinės ir investicinės veiklos analizė. Įmonių veiklos analizės formulės. Veiklos analizė. Išvados.
  Finansai, pristatymas(36 skaidrės)
  2009-10-05
 • Individualios įmonės finansinių rodiklių analizė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas, uždaviniai. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymas. Įmonės valdymas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Vertikali ir horizontali pelno (nuostolio) analizė. Turto mokumo rodikliai . Turto mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai . Pelningumo rodikliai. Skolos rodikliai . Skolos rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas pagal E. Altman modelį.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-11-16
Puslapyje rodyti po