Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų pristatymai

Finansų pristatymai (128 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investavimas į privilegijuotąsias akcijas

  PowerPoint pristatymas. Uždavinys. Pagrindinės sąvokos. Privilegijuotųjų akcijų savininkų teisės. Kaupiamieji dividendai. Privilegijuotosios dalyvavimo akcijos. Privilegijuotųjų akcijų išankstinio išpirkimo sąlyga. Išpirkimo fondo formavimo sąlyga. Investuotojams patrauklios privilegijuotųjų akcijų savybės. Pagrindiniai privilegijuotųjų akcijų trūkumai susiję su. Privilegijuotųjų akcijų vertė. P=Dp/r. Investavimo į privilegijuotąsias akcijas strategijos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-06-13
 • Investicijų valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Investicijų samprata. Investicijų alternatyvos. Investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacija. Obligacijos rizika. Investavimo į akcijas ir obligacijas skirtumai. Išvada. Euroobligacijos. Žemo likvidavimo investicijos. Opcionas. Ateities sandoriai. Investiciniai fondai. Investavimo į nekilnojamą turtą formos.
  Finansai, pristatymas(36 skaidrės)
  2007-04-05
 • Investiciniai fondai (3)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra investicinis fondas? Privalumai. Trūkumai. Kodėl žmonės investuoja į investicinius fondus? Investicinių fondų rūšys . Pinigų rinkos priemonių fondai. Obligacijų fondai. Akcijų fondai . Akcijų fondų gali būti įvairių. Fondų fondai. Visi kiti fondai. Fondai taip pat skirstomi į atviro ir uždaro tipo investicinius fondus. Pasirinkimo kriterijai: rizikos apetitas. Investiciniai fondai ir Lietuva. Apibendrinimas.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-05-12
 • Investicinių bendrovių veiklos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Investicinių bendrovių samprata. Investicinių bendrovių rūšys. Investicinių fondų struktūros. Fondo išlaidos ir mokesčiai. Investicinių fondų tipai. Investicinių bendrovių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Investicinių fondų reikšmė šalies ekonomikai. Investicinių fondų veiklą bei rezultatus įtakojančių veiksnių apžvalga.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-10-11
 • Investment

  The difference between savings and investment. Investment pyramid. Risk vs. return and holding period. Cash investments. Why cash? Types of cash investments. Bonds. Why bonds? Types of bonds. Treasuries. Types of municipal bonds. Types of corporate bonds. Interest rates and bonds. Major risk. Primary market. Secondary market. Market structures. Perfect market.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-10-09
 • Išlaidų standartai (normatyvai) ir nukrypimų analizė

  PowerPoint pristatymas. 9 tema. Normatyvinės išlaidos. UAB "Vasa" pardavimų pajamų ataskaita. UAB "Vasa" ribinio pelno prognozė/ataskaita. UAB "Vasa" prognozuojamas ribinis pelnas/ataskaita. Kritinio pelningumo taško analizės prielaidos. Kritinio pelningumo taško analizė. Algebrinis kritinio pelningumo taško apskaičiavimo metodas. Kritinio pelningumo taško grafikas. Pagrindiniai išlaidų-apimties-pelno (IAP) analizės atvejai. Išlaidų-apimties-pelno (IAP) analizės proceso etapai. Priklausomos (relevantinės) išlaidos. Gamybinio padalinio pridėtinės išlaidos (gamybos netiesioginės išlaidos).
  Finansai, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-08-18
 • Išlaidų valdymas

  PowerPoint pristatymas. Projekto išlaidų valdymas. Resursų planavimas. Išteklių planavimas. Pradiniai duomenys. Priemonės ir metodai. Rezultatas. Išteklių apribojimų tipai. Išlaidų įvertinimas. Pradiniai duomenys. Priemonės ir metodai. Rezultatai. Išlaidų finansavimas. Išteklių paskirstymas. Rezultatai. Išlaidų finansavimas. Išteklių paskirstymas. Vėliausia pradžia ir pabaiga. Išteklių paskirstymas. Išlaidų kontrolė. Pradiniai duomenys. Priemonės ir metodai. Rezultatas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais (10).
  Finansai, pristatymas(24 skaidrės)
  2008-04-15
 • Įvadas į įmonės finansus

  PowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Išsivysčiusiųjų užsienio šalių pagrindinės finansinės sistemos grandys. Valstybės funkcijos finansų valdyme. Valstybės finansų svarbiausia sritis -valstybės biudžetas. Vietiniai finansai. Specialūs vyriausybiniai fondai. Susiformavusių finansinių sistemų svarbiausi bruožai. Lietuvos Respublikos finansinė sistema. Fondų rinkoje veikia. E. Bodie ir P. K. Merton finansinę sistemą (financial system) apibūdina. Finansų grandžių apibendrinimas (1). Finansų grandžių apibendrinimas (3). Finansininko vieta įmonėje. Įmonės finansinę veiklą. Finansinio kredito planavimo grupė. Operatyvinės finansinės veiklos bei kontrolės grupė. Atsiskaitymų ir pretenzijų bei analitikų grupė. Verslo sferoje svarbiausi finansiniai sprendimai daromi šiose veiklos srityse. Vakarų Europos (VE), pasaulio įmonių ir Lietuvos gamintojų veiklos rezultatų rodikliai.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2010-11-09
 • Kapitalo kaštai

  PowerPoint pristatymas. Kapitalo kaštų samprata. Kapitalo kaštų sudėtis. Pagrindinės kapitalo struktūros. Kapitalo kaštų skaičiavimas. Kapitalo struktūra, svertai. Skolintas kapitalas. Įmonės pavyzdys. Pavyzdys. Finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimas. Turto "apsaugos" metodas. Finansavimo rizika. Finansavimas ir rizika (2). Problema - palūkanų kaštai. Kapitalo ypatumai kitose šalyse. Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis. Išvados.
  Finansai, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-03-03
 • Kapitalo kaštų koeficientas

  PowerPoint pristatymas. Kapitalo kaštų koeficientas (svertas). Tradicinis požiūris. Modigliani ir Miller požiūris. Kapitalo sverto efektas.
  Finansai, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-01-20
 • Komercinių bankų sistema

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Komercinių bankų kūrimasis ir raida Lietuvoje. Komercinių bankų raida tarpukariu. Didžiausi tarpukario Lietuvos bankai. Komercinių bankų raida nepriklausomybės išvakarėse ir po jos paskelbimo. Lietuvos komercinių bankų griūtis 1994-1996 m. Šiuo metu veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje. Bankų veiklos esmė ir turinys. Komercinių bankų pasyvai ir aktyvai. Komercinių bankų aktyvinių operacijų charakteristika. Komercinių bankų pasyvinių operacijų charakteristika. Pinigų multiplikatorius. Centrinio ir komercinių bankų bendradarbiavimo teoriniai pagrindai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(33 skaidrės)
  2007-07-03
 • Komercinių bankų suteiktos paskolos pagal ekonominę veiklą ir paskolos pagal likutinę trukmę 2004, 2005, 2006 pabaigoje

  PowerPoint pristatymas. Paskolos pagal ekonominę veiklą 2006 metais. Paskolos pagal likutinę trukmę 2004 metais, 2005 metais ir 2006 metų pabaigoje. Paskolos pagal ekonominę veiklą 2006 metų pabaigoje.
  Finansai, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-07
 • Kreditas (3)

  PowerPoint prezentacijos. Tikslai, uždaviniai. Kreditas. Kreditinis susitarimas. Firmos kredito politika. Kredito sutarties elementai. Asmeninis ir realinis kreditai. Lombardo ir hipotekos kreditai. Kredito draudimas. Kreditingumo įvertinimas. Firmos kredito politika. Potencialių kredito vartotojų tyrimas. Kredito asociacija. Valdymo pagal nukrypimus metodas. Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-27
 • Kreditas, kredito rūšys, nauda ir trūkumai

  PowerPoint pristatymas. Kreditas. Kreditinis susitarimas. Kredito sutarties objektas. Kredito laikas. Pagrindinės kredito funkcijos. Kreditas skirstomas į valstybinį, bankinį, vartotojišką, komercinį ir tarptautinį. Praktikoje paplitusios šios kredito dengimo formos. Kredito rūšys. Kredito privalumai. Kredito trūkumai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-13
 • Kredito reitingai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Trumpalaikio skolinimosi reitingai. Kredito reitingų atsiradimas. Kaip dirbo ir kaip šiuo metu dirba reitingų agentūros. Reitingus gaunančių emitentų struktūros pasikeitimas. Geografinė naujus reitingus gaunančių bendrovių struktūra. Lietuvos ilgalaikio skolinimosi kredito reitingų raida (3). Lietuvos trumpalaikio skolinimosi kredito reitingų raida (3). Kaimyninių šalių ilgalaikio skolinimosi kredito reitingai. Lietuvos bankų kredito reitingai (3). Išvados
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-05-18
 • Kredito rizika (4)

  PowerPoint pristatymas. Kredito rizika. Rizikos valdymas. Kredito rizikos minimizavimas. Skolininko įvertinimas. Projekto įvertinimas. Kredito rizikos valdymo problemos. Kredito rizikos valdymą banke sudaro 3 ašys. Kredito rizikos valdymo tikslas yra. Kredito nuostoliai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-05-25
 • Kredito rizika (6)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Uždaviniai. Kredito esmė. Kredito veikimas. Kredito funkcijos. Kredito sistema. Kredito objektas. Finansinės rizikos rūšys. Kredito rizika ir jos klasifikavimas. Kredito riziką sudaro atsiskaitymo rizika ir sandorio pakartojimo rizika. Kredito rizikos grupavimas pagal priežastis. Dabar Lietuvos bankų paskolos pagal joms tenkančią riziką kol kas grupuojamos į penkias grupes. Kredito rizikos valdymas. Tarptautinės finansų rinkos pasiūlė tokias rizikos valdymo priemones. Kredito rizikai valdyti taikomos šios priemonės. Savo ruožtu kredito rizikos valdymo priemones sudaro. Teisinės kredito mažinimo priemonės. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, numatyti Lietuvos Respublikos (LR) civiliniame kodekse. Kredito rizikos mažinimo priemonės, pagrįsti daiktine teise. Kredito rizikos mažinimo priemonės, susijusios su atsiskaitymo tvarka. Kredito rizikos mažinimo priemonės, susijusios su draudimu. Kredito riziką mažinti galima ir taip. Veiksminga banko kredito rizikos valdymo sistema apima. Atlikto tyrimo rezultatai, rodantys, kaip kredito rizikos valdymas organizuojamas Lietuvos bankuose. Normatyvai. Pasiūlymai bankams.
  Finansai, pristatymas(38 skaidrės)
  2008-02-25
 • Kredito unijos Lietuvoje

  Kredito unijos. Istorija. Kredito unijų tikslai. Asociacija "Lietuvos kredito unijos". Lietuvos Centrinė kredito unija. Steigiant kredito uniją. Kredito unijų paslaugos. Kredito unijų stabilumo ir likvidumo palaikymas. Kredito unijos ir bankai. Kredito unijų veiklos rezultatai.
  Finansai, pristatymas(12 skaidrių)
  2005-12-07
 • Kredito Unijos teikiamos paslaugos

  PowerPoint pristatymas. Centrinė kredito unija. Kredito unijos. Ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų teikimas. Terminuotų ir neterminuotų indėlių priėmimas. Pinigų skolinimas kitoms kredito unijoms. Laisvų lėšų investavimas. Vekselių diskontavimas ir inkasavimas. Vekselių įkainiai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-10-11
 • Lehman Brothers case study

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Lehman Brothers analizė. Lehman Brothers case. Why Uncle Sam didn't help us? Basic data of Lehman Brothers. Some statistics. Subprime mortgage and mortgage backed securities market situation. Interest rate change (2002 – present). US (United States) House price change (1988 – 2008). Refinancing. Other important issues. Lehman Brother situation. Government actions. Bailouts. Why no Bailout for Lehman Brothers (LB)? Looking for investors. Bankruptcy. The aftermath. Conclusions. Recommendations.
  Finansai, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-03-24
Puslapyje rodyti po