Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų pristatymai

Finansų pristatymai (128 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pinigai. Jų funkcijos ir agregatai

  PowerPoint pristatymas. Pinigai. Pinigų funkcijos. Pinigų agregatai (elementai). Pinigų kaip aktyvų paklausa. Bendroji (visuminė) pinigų paklausa. Pinigų rinkos pusiausvyra. Pinigų rinkos pusiausvyros poslinkiai. Monetarinė politika. Monetarinė politika: ilgojo ir trumpojo laikotarpių pinigų rinkos reguliavimas. Makroekonominės problemos ir jų sprendimai. Skatinanti monetarinė politika. Stabdanti monetarinė politika. Firmos vertybinių popierių pardavimas Centriniame Banke (CB). Užduotis.
  Finansai, pristatymas(40 skaidrių)
  2007-07-03
 • Pinigai. Kas yra pinigai?

  PowerPoint pristatymas. Pinigai. Pinigų istorinė raida. Banknotai. Moneta. Dekretiniai pinigai. Paritetas. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų pinigai. Uždirbamoji pinigų galia. Pinigų vertės kitimas laikui bėgant. Išvados.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-02-13
 • Pinigų kilmė, istorija, tauriųjų metalų pinigai

  PowerPoint pristatymas. Pinigų kilmės teorijos. Pinigų istorija. Pirmykščiai lietuvių pinigai. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai. Pirmosios Lietuvos monetos. Laisvosios Lietuvos pinigai. Pavergtos Lietuvos pinigai. Nepriklausomos Lietuvos pinigai.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-15
 • Portfelio pinigų paklausos teorija

  PowerPoint pristatymas. James Tobin – teorijos pradininkas. Sąvokos. Kitaip tariant... Grąžos-rizikos santykis. Pinigai kaip investicija. Vienas iš faktorių – investuotojo asmenybė. Faktoriai, kurie įtakoja portfelio pinigų paklausą. Rizikos vengiančių investuotojų elgesys. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-02-25
 • Prekybos ir investavimo politikos

  PowerPoint pristatymas. Tarptautiniai tikslai skurdui mažinti. Prekybos ir investavimo politikos tikslai. Pasaulinės prekybos reguliavimas. Pasikeitimai pasaulinės politikos aplinkoje. Prekybos barjerai. Poveikis prekybos tekėjimams. Importo apribojimo pasekmės. Eksportų apribojimo priežastys. Galimos pasekmės. Eksporto rėmimas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikiai šalims – šeimininkėms. Šalies - šeimininkės perspektyva. Investicijų apribojimai. Investavimo skatinimas. Tarptautinė perspektyva.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-04-06
 • Pridėtinės vertės rodikliai ir pardavimų struktūra

  PowerPoint pristatymas. Svertinė pridėtinės vertės dalis. Pardavimų struktūra. Pridėtinės vertės dalis - žingsnis tolyn. Pridėtinė vertė pajėgumų vienetui. Išvados.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-04-22
 • Proginės monetos

  PowerPoint pristatymas. 1993–2005 m. Lietuvoje išleistos proginės monetos. Pavyzdžiai.
  Finansai, pristatymas(43 skaidrės)
  2005-11-07
 • Prognozavimo metodai ir jų praktinio taikymo įmonėje (organizacijoje) modelis

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Prognozavimo procesas. Finansų prognozavimas. Metinė pardavimų prognozė. Detalus pardavimų prognozavimas. Atsargų nustatymas. Mėnesių pardavimų prognozės. Gamybos poreikis. Galutinės atsargos. Parduotų prekių savikaina. Atsargų judėjimas. Parduotų prekių savikaina. Pinigų biudžetas. Kompanijos "J. K." perspektyvinė pelno ataskaita. Pinigų įplaukos. Paprastosios pinigų išlaidos. Iš viso išlaidų. Pinigų srautai ir skolos likutis. Prognozuojamas balansas. UAB "J. K" 2007 metų balansas. Balanso prognozavimas. Dviejų prognozuojamų finansinių ataskaitų suderinimas. UAB "J. K." suderintas balansas. Prognozuojamų ataskaitų panaudojimas. Finansinių ataskaitų vartotojai. Finansinių ataskaitų trūkumai. Pagrindinės finansinės ataskaitos. Balansas. Subalansavimas. Pateikimo tvarka. Elementų įvertinimas. Pajamų ataskaita arba pelno (nuostolio) atskaita. Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita (lėšų šaltinių ir jų panaudojimo ataskaita). Rodiklių analizė. Dupoint analizė. Finansinis svertas. Augimo prognozė. Prognozavimo modeliavimas. Tiesinė regresinė analizė. Regresijos apskaičiavimas. Prognozavimas naudojant regresinį modelį. Koreliacijos koeficientas. Akcinės bendrovės "P. B." pajamų rodikliai. Regresijos rezultatai. 2004 metų prognozė. Prognozės rezultatai. Akcinės bendrovės 2004 metų Pro forma balansas. Maksimaliai leistinas augimas, apskaičiuotas naudojant regresiją. Sudėtinė regresija. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, pristatymas(58 skaidrės)
  2008-11-11
 • Raising finance

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. What types of financing are available? Type of finance required. Time period of required funding. Short-Term Finance. Medium-Term Finance. Long-Term Finance. 5 steps to raising finance.
  Finansai, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-14
 • Rizika ir pelnas: visada šalia

  PowerPoint pristatymas. Kiekviena investicija turi dvi puses. Pelnas. Rizika. Pelningumas. Rizika. Portfeliai. Reikalaujamas pelningumas. Bendra rizika. Naujai perkamo VP rizika. Rizikos skirstymas (1). Rizikos skirstymas (2). Investavimo rizikos. Rizikos ir pelno priklausomumas. Daugiausiai investuojama. Išvestinės finansinės priemonės. Akcijos. Praktinis pavyzdys. Investiciniai fondai. Obligacijos. Praktinis pavyzdys. Indeliai. Išvados. Pavyzdys. Standartinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. VPP pelningumas.
  Finansai, pristatymas(34 skaidrės)
  2010-04-15
 • Rizikos valdymas bankuose

  PowerPoint pristatymas. Rizikos valdymas. Bankų rizikos rūšys. Rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Skolinimo rizikos valdymas. Likvidumo rizikos valdymas. Valiutos kurso kitimo rizikos valdymas. Palūkanų normų rizikos valdymas. Vertės pokyčio rizikos metodologija. Užsienio atsargų rizikos valdymas. Operacijos rizikos valdymas. Elgsenos strategijos rizikos atžvilgiu. Rizikos mažinimo būdai. Juridinių ir fizinių asmenų rizikos mažinimas. Juridinių ir fizinių asmenų rizikos mažinimas.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-11-01
 • Sąmatų sudarymo tikslai, objektai ir sąmatų sistema. Lanksčios sąmatos

  PowerPoint pristatymas. 8 tema. Biudžetas. Įmonės biudžetas. Sąmata. Biudžetų/sąmatų parengimo tikslai. Biudžetų/sąmatų parengimui būtinos šios sąlygos. Biudžetų savybės. Biudžetinio/sąmatos rengimo/proceso infrastruktūrą sudaro šios dalys. Biudžeto/sąmatos sudarymo etapai. Biudžetai skirstomi (5). Biudžetinio periodo pasirinkimas. Įmonės pagrindinis biudžetas/sąmata. Veiklos ir finansinio biudžeto ryšys. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų sunaudojimo biudžetas (Papildomas biudžetas). Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Prognozinė pajamų ataskaita. Finansinio biudžeto sandara. Pinigų biudžeto parengimui reikalinga informacija. Informacija pinigų gavimų/įplaukų/ biudžeto parengimui. Pinigų gavimų/įplaukų/biudžetas. Pinigų įplaukų biudžetas. Pinigų biudžetas. Norint parengti ABC biudžetą reikia. Fiksuoti/pastovūs ir lankstūs biudžetai. Lanksčių biudžetų rūšys. Optimalaus užsakymo kiekio apskaičiavimas lentelės būdu. Optimalaus užsakymo kiekio apskaičiavimas formulės būdu. Atsakomybės centrų skirstymas. Pirmo ketvirčio nukrypimų ataskaita. Nukrypimų tipai. Tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidų nukrypimai. Tiesioginio darbo išlaidų nukrypimai. Pardavimų nukrypimai.
  Finansai, pristatymas(48 skaidrės)
  2008-08-18
 • Santaupos

  PowerPoint pristatymas. Vartojimo ir taupymo funkcijų ryšys. Santaupas veikia. Vartotojo gerovė. Lūkesčiai. Vartotojiškas kreditas. Mokesčiai.
  Finansai, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-06-01
 • Studijų draudimas

  PowerPoint pristatymas. Draudimas. Studijų draudimas. Kas tai? Pagrindinės sąvokos. Studijų draudimas. Ką reikėtų žinoti. Kodėl verta draustis studijų draudimu? Studijų draudimo privalumai. Draudimo objektai. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Draudimo įmoka nustatoma atsižvelgiant. Studijų draudimo sąlygų palyginimas: Hansa Gyvybės draudimas, Aviva, Ergo Lietuva. UAB Hansa gyvybės draudimas. Aviva Lietuva. Ergo Lietuva gyvybės draudimas. Draudimo sąlygų palyginimas. Draudimo įmokų palyginimas. Aviva Lietuva.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-09-30
 • Šiuolaikinės finansinės paslaugos. Kreditai (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Darbo uždaviniai. Kredito santykiuose dalyvauja. Kreditas leidžia. Kredito kaina. Pagrindinės kredito funkcijos. Pagrindiniai kredito principai. Kredito įstaigų sistema. Lietuvos kredito sistema. Valstybės kredito reitingai. Kodėl valstybei reikalingas kredito reitingas? Išvados.
  Finansai, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-05-10
 • Tarptautinė valiutos sistema

  PowerPoint pristatymas. Aukso standartas. Bretton Woods. Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Daugiašalės plėtros bankai. Pasaulio bankai. Kiti daugiašalės plėtros bankai. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso struktūra. Aukso keitimo standarto pabaiga. Gyvatėlė. Plaukiojantys valiutų kursai. "Big Mac" mėsainio indeksas. Pinigų ir valiutų rinkos. Specialiosios skolinimosi teisės. Europos pinigų sistema. Išvados.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-04-05
 • Tarptautinės bankininkystės plėtra, jos bruožai

  PowerPoint pristatymas. KB institucijų organizavimo formos. Ir/arba gali pasinaudoti. Tarptautinis departamentas. Banko atstovybė užsienyje. Filialas. Ofšorinis bankinis vienetas. Užsienio dukterinis bankas. Jungtinis bankas. Korespondentiniai santykiai. SWIFT sistema.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-02-07
 • Terminuotų sandorių valiutos rinka

  PowerPoint pristatymas. Išankstiniai (forward) sandoriai. Premija ir nuolaida. Lemiantys veiksniai-palūkanų norma. Apsikeitimo norma (swap). Draudimo kaštai (palūkanų normų skirtumas). Jei klientas neturi/nebenori pirkti/parduoti valiutos. Pasirinkimo sandoris (option). Valiutos pasirinkimo (option) sandorių rūšys. Premiją lemia. Reikšmė. Ateities (future) sandoriai. Pranašumai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-01-08
 • Tiesioginiai mokesčiai Lietuvoje ir Estijoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo objektas. Tikslas. Sąvokų ir terminų aprašymas. Juridinių asmenų pelno mokestis. Turto mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Žemės mokestis. Tiesioginiai mokesčiai Estijoje. Tiesioginių mokesčių palyginimas Estijoje ir Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-11-27
 • Valiuta

  PowerPoint pristatymas. Australijos doleriai (AUD). Baltarusijos rubliai (BYR). Danijos kronos (DKK). Didžiosios Britanijos svarai sterlingų (GBP). Estijos kronos (EEK). Eurai (EUR). Islandijos Kronos (ISK). JAV Doleriai (USD). Japonijos jenos (JPY). Kanados doleriai (CAD). Kazachijos tengės (KZT). Latvijos latai (LVL). Lenkijos zlotai (PLN). Norvegijos kronos (NOK). Rusijos rubliai (RUB). Slovakijos kronos (SKK). Ukrainos grivinos (UAH). Vengrijos forintai (HUF). Švedijos kronos (SEK). Šveicarijos frankai (CHF).
  Finansai, pristatymas(22 skaidrės)
  2005-10-20
Puslapyje rodyti po