Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Faktoringas (7)

  Faktoringo samprata ir esmė. Atviras faktoringas. Uždaras faktoringas. Vidaus faktoringas. Tarptautinis faktoringas. Faktoringo sutarties sąlygos ir mokesčiai. Faktoringo privalumai. Faktoringo trūkumai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Faktoringas (8)

  Įvadas. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Faktoringo privalumai ir trūkumai. Faktoringo paslaugos Lietuvoje. Įmonės, teikiančios faktoringo paslaugas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-04-24
 • Faktoringas (9)

  Įvadas. Teorinė dalis. Faktoringo samprata, esmė ir funkcijos. Faktoringo operacijų klasifikavimas. Faktoringo sandorio dalyviai. Faktoringo operacijų veikimo schema. Praktinė dalis. Lietuvos faktoringo rinkos apžvalga. Pagrindinės faktoringo paslaugos sąlygos ir įkainiai. Faktoringo pranašumai it trūkumai komercinėje praktikoje. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-03-30
 • Faktoringas ir forfeitingas

  Faktoringo samprata prekybos finansavime. Faktoringo istorija. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Faktoringo nauda. Faktoringo sąlygos ir terminai. Faktoringas Lietuvoje ir pasaulyje. Lietuvos faktoringo rinkos apžvalga. Faktoringo tendencijos pasaulyje. Tarptautinės prekybos finansavimas forfeitingo pavyzdžiu. Forfeitingo samprata ir funkcijos. Forfeitingo procedūra. Forfetuojamų eksporto mokestinių reikalavimų rūšys ir garantijos. Forfeitingo kaštai. Forfeitingo privalumai. Forfeitingas pasaulyje. Faktoringo ir forfeitingo skirtumai ir alternatyvos. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2005-12-16
 • Faktoringas: istorija, apibrėžimas, operacijos ir eksportas, paskirtis

  kas yra Faktoringas ir Forfeitingas, faktoringo paslaugų rūšys, Forfeitingo operacijos, faktoringo paslaugos, forfeitingo paslaugos, įsiskolinimų trukmė, Mokestis už faktoringo paslaugas, operacijos ir eksportas.
  Finansai, referatas(4 puslapiai)
  2004-11-25
 • Faktoringo paslaugos Lietuvoje

  Faktoringo samprata ir esmė. Faktoringo nauda. Faktoringo skirstymas. Faktoringo skirstymas pagal geografinę padėtį. Vietinio faktoringo taikymas. Tarptautinio faktoringo taikymas. Faktoringo operacijų skirstymas pagal pirkėjo informavimą. Faktoringo operacijų skirstymas pagal prisiimamą atsakomybę. Faktoringo paslaugas Lietuvoje taikantys bankai. Hanza bankas. SEB Vilniaus bankas. Ūkio bankas. Sampo bankas. Nord/LB bankas. Snoro bankas. Faktoringo paslaugų apimtys 2004 – 2005 metais. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-04-26
 • Faktoringo paslaugų taikymas

  Įvadas. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Uždaras ir atviras faktoringas. Faktoringo privalumai. Faktoringo veikimo principas. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-01-03
 • Faktoriniai ir daugiafaktoriniai vertybinių popierių portfelio modeliai

  Įvadas. Faktoriniai modeliai ir vertybinių popierių pajamingumas; Faktoriniai modeliai; Vienafaktoriniai modeliai; Daugiafaktoriniai modeliai. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-09-14
 • Fiksuoto keitimo kurso sistemos

  Įvadas. Fiksuoti valiutų kursai. Fiksuotas valiutos kursas. Aukso standartas. Dolerio standartas. Lito kurso režimo pasirinkimas. Šiuolaikinių valiutų kursų rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-24
 • Financial statement analysis: AB "Rokiškio sūris"

  Darbas anglų kalba. Finansinė ataskaitos analizė: AB "Rokiškio sūris". Introduction. The target goal of the assignment – to make the analysis of company’s financial statement, to count main profitability, liquidity and stability ratios and compare with the level of industry average. The introduction of "Rokiškio sūris" AB. The analysis of profitability, liquidity and stability ratios. The comparison of calculated ratios with the level of industry average. Conclusions. Appendixes (7 p.).
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-04-16
 • Financial statements

  Darbas anglų kalba. Finansinės ataskaitos. Introduction. Basic financial statements. The balance sheet.The income statement. The statement of retained earnings. The statement of cash flows. Conclusion. Vocabulary.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Finansinė analizė: AB "Grigiškės"

  Įvadas. Akcinės Bendrovės "Grigiškės" charakteristika. Horizantalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas ir gamybos svertas. AB "Grigiškės" nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas. AB "Grigiškės" gamybos sverto skaičiavimas. AB "Grigiškės" finansinio bei bendrojo sverto skaičiavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2010-03-01
 • Finansinė analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti įmonės finansinę analizę. Bendroji įmonės charakteristika. Įmonės finansinė analizė suvokimas. Vertikalioji ir horizontalioji finansinė analizė. Santykinė finansinė analizė. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Lūžio taško analizė. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-05-17
 • Finansinė analizė: pieno perdirbimas UAB "Rokiškio sūris"

  UAB "Rokiškio sūris" veiklos apžvalga. UAB "Rokiškio sūris" įmonės finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. UAB "Rokiškio sūris" SSGG analizė. UAB "Rokiškio sūris" finansinių ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Rokiškio sūris" balanso struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Rokiškio sūris" pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Rokiškio sūris" finansinių santykinių rodiklių analizė. UAB "Rokiškio sūris" mokumo rodiklių analizė. UAB "Rokiškio sūris" įmonės pelno ir pelningumo rodiklių analizė. UAB "Rokiškio sūris" įmonės veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Rokiškio sūris" bankroto tikimybės analizė. UAB "Rokiškio sūris" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis ir lentelėmis.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-05-26
 • Finansinė analizė: pieno perdirbimas UAB "Rokiškio sūris" 2007-2008 metais

  Įvadas. Tikslas – pelno absoliučių pokyčių nustatymas, pelno dinamikos tendencijų nustatymas, pelningumo santykinių rodiklių nustatymas ir įvertinimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2007-2008 m.). AB "Rokiškio sūris" vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2007-2008 m.). AB "Rokiškio sūris" pelningumo rodiklių analizė. Pajamų pelningumas. Kapitalo pelningumas. Turto pelningumas. AB "Rokiškio sūris" pelningumo rodiklių palyginimas su analogiškos ekonominės veiklos įmonės AB "Pieno žvaigždės" pelningumo rodikliais ir su vidutiniais visų įmonių veiklos rodikliais. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2 psl.)
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2010-05-21
 • Finansinė analizė: UAB "Long Way's"

  Finansinės būklės tyrimo metodai. Horizontali analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaita. Vertikali analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Likvidumo ir įsiskolinimo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-04-14
 • Finansinė analizė: UAB "Preventa"

  Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Įmonės veiklos pelningumo rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos pelningumo rodiklių apibendrinimas. Kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros rodiklių apskaičiavimas. Kapitalo struktūros rodiklių apibendrinimas. Įmonės mokumo, likvidumo rodikliai. Įmonės mokumo, likvidumo rodiklių apskaičiavimas. Įmonės mokumo, likvidumo rodiklių apibendrinimas. Atsargų, pirkėjų įsiskolinimų ir kreditorinių skolų apyvartumas bei periodo trukmės apskaičiavimas. Veiklos ciklo apskaičiavimas. Finansinio ciklo apskaičiavimas. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. Iliustruota lentelėmis (6).
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-05
 • Finansinė ataskaita (3)

  Įvadas. Tikslas – ištirti finansinių ataskaitų teikiamos informacijos reikšmingumą įmonėms. Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės veiklos analizės šaltinis. Finansinių ataskaitų sudėtis ir jų teikiama informacija. Finansinių ataskaitų elementai ir jų vertinimo būdai. Finansinių ataskaitų tobulinimo galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2010-04-19
 • Finansinė atskaitomybė

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės tikslas ir rūšys. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-06-05
 • Finansinė rizika

  Rizikos samprata. Finansinė rizika. Finansinės rizikos rūšys. Rizika ir pelno norma. Rizikos mažinimo būdai.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po