Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinė rizika. Finansinės rizikos mažinimo būdai

  Įvadas. Finansinė rizika. Finansinės rizikos samprata. Rizikos valdymas. Išorinių ir vidinių rizikos veiksnių analizė. Rizikos rūšys. Finansinių investicijų rizika. Vertybinių popierių portfelio rizika. Valiutos keitimo rizika. Palūkanų normos rizika. Likvidumo rizika. Kredito rizika. Rinkos rizika. Rizikos kapitalo fondai. Finansinės rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2009-10-07
 • Finansinės analizės būdai ir jų praktinis taikymas kontroliuojant bei vertinant įmonės veiklą

  Įvadas. Finansų analizė, jos rūšys, reikšmė ir uždaviniai. Analizės būdai. AB "Rokiškio sūris" konsoliduotos finansinės atskaitomybės 2006-2007 metų analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-03-18
 • Finansinės analizės pagrindai

  Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinių rodiklių grupavimas. Pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Finansinių rodiklių skaičiavimo pavyzdys. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-11-19
 • Finansinės analizės rūšys

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su finansinės analizės rūšimis. Įmonių veiklos analizės klasifikavimo į rūšis požymiai. Operatyvinė analizė. Retrospektyvinė analizė. Perspektyvinė analizė. Vidaus lyginamoji analizė. Tarpįmoninė lyginamoji analizė. Kompleksinė analizė. Funkcinė vertinė analizė. Kitos įmonių veikos analizės rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2008-11-27
 • Finansinės atskaitomybės esmė, atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Finansinės atskaitomybės esmė. Atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Aplinkybės, ribojančios finansinės atskaitomybės parengimo principų įgyvendinimas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-16
 • Finansinės institucijos

  Įvadas. Finansinės institucijos kaip mokslinių tyrimų objektas. Finansinių institucijų apibrėžimas ir veiklos principai. Finansinių institucijų klasifikacija. Bankinės finansinės institucijos. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Kiti bankai. Nebankinės finansinės institucijos. Draudimo kompanijos. Pensijų fondai. Kredito unijos. Kitos nebankinės finansinės institucijos. Finansinių institucijų Lietuvoje apžvalga. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-10-23
 • Finansinės veiklos analizė: lengvų automobilių platintoja UAB "Autotoja"

  Įvadas. Darbo tikslas – UAB "Autotoja" įmonės alternatyvių strategijų formavimas bei finansinis įvertinimas penkerių metų laikotarpyje. Įmonės UAB "Autotoja" analizė. Uab "autotoja" charakteristika. UAB "Autotoja" finansinių atskaitomybių analizė. Įmonės balanso horizontali ir vertikali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansinių rodiklių (santykinė) analizė UAB "Autotoja" SWOT analizė. UAB "Autotoja" analizės apibendrinimas ir išvados. UAB "Autotoja" strateginių tikslų formulavimas. UAB "Autotoja" alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. UAB "Autotoja" strategijų rizikos įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados ir komentarai.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2010-06-23
 • Finansinės veiklos analizė: prekyba kilimais, grindų ir sienų dangomis, namų tekstile UAB "Dubingiai"

  Įvadas. UAB "Dubingiai" teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinė struktūra. Ekonominė veikla ir jos efektyvumas. Finansiniai rodikliai. Balanso analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. UAB "Dubingiai" pardavimo savikainos, bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų dalis pardavimo pajamose 2005-2007 metais. Priedai (3).
  Finansai, referatas(31 puslapis)
  2009-06-17
 • Finansinės veiklos analizė: UAB "Tekos baldai"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Tekos baldai" finansinę veiklą. UAB "Tekos baldai" veiklos apžvalga. UAB "Tekos baldai" Finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. UAB "Tekos baldai" SSGG analizė. UAB "Tekos baldai" balanso struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Tekos baldai" pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Tekos baldai" finansinių santykinių rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" mokumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" bankroto tikimybės analizė. UAB "Tekos baldai" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2009-05-29
 • Finansinės veiklos analizė: UAB Bona Parkett Deutschland GmbH

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti įmonės finansinės apskaitos principus pagal tarptautinius apskaitos standartus. UAB Bona Parkett Deutschland GmbH veiklos apibūdinimas. Įmonės misija, tikslai ir vertybės. Įmonės prekių asortimentas. UAB Bona Parkett Deutschland GmbH finansinės veiklos analizė. Įmonės finansiniai ekonominiai rodikliai. Finansinių rodiklių analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-18
 • Finansinės veiklos įvertinimas: AB "Rokiškio sūris"

  Apie įmonę: AB "Rokiškio sūris". AB "Rokiškio sūris" finansinės veiklos (koeficientų) įvertinimas. Pelningumo koeficientai. Bendrasis pardavimo pelningumo koeficientas. Grynasis pardavimo pelningumo koeficientas. Akcinio kapitalo pelningumo koeficientas. Mokumo (likvidumo) koeficientai. Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas (likvidumo koeficientas). Greitojo trumpalaikio mokumo (kritinio padengimo) koeficientas. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas. Finansų struktūros koeficientai. Bendrasis skolos koeficientas. Ilgalaikių skolų koeficientas. Auksinės balanso taisyklės koeficientas. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas. Turto apyvartumo koeficientas. Atsargų apyvartumo koeficientas.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-11-19
 • Finansiniai atsiskaitymai, jų reikšmė ir pagrindinės formos

  Įvadas. Finansinių atsiskaitymų reikšmė bei įvairovė. Atsiskaitymų formos. Atsiskaitymai (mokėjimai) grynais pinigais. Atsiskaitymai negrynais. Atsiskaitymai mokėjimo reikalavimais (akceptinė atsiskaitymų forma). Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Akredityvinė atsiskaitymo forma. Atsiskaitomieji čekiai. Jų rūšys. Vekseliai. Tarpusavio užskaitymai. Išvados. Literatūros sąrašas (4).
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-02-22
 • Finansiniai ištekliai

  Įžanga. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansinių išteklių struktūros ir poreikio nustatymas. Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Finansinių išteklių šaltiniai.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-11-08
 • Finansiniai rodikliai

  Įvadas. Apie kompanijas. Mokumo rodikliai/pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-02-23
 • Finansiniai sprendimai, jų formavimas ir priėmimas

  Santrauka. Įvadas. Finansiniai sprendimai. Investavimo sprendimai. Finansavimo sprendimai. Finansinių sprendimų formavimas ir priėmimas. Investavimo sprendimų formavimas ir priėmimas. Finansavimo sprendimų formavimas ir priėmimas. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2008-02-25
 • Finansiniai šaltiniai

  Įvadas. Finansavimo šaltiniai. Verslo įmonės finansavimo politika. Išorinis finansavimas. Vidinis finansavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansinė atskaitomybė. Finansiniai rodikliai. Investicinių galimybių įvertinimas ir įmonės finansinės veiklos kontrolė. Audito būtinumas ir reikšmė. Finansinis planas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-11-27
 • Finansinio planavimo samprata ir reikšmė įmonės veiklai

  Įvadas. Finansinio planavimo samprata. Finansinio planavimo vieta įmonės veikloje. Finansinės prognozės ir planai: tapatumai ir skirtumai. Finansinis planas – įmonės strateginio plano dalis. Finansinis planavimas – svarbiausia verslo plano dalis. Verslo plano ir finansinio plano sąryšis. Finansinio plano dalys. Projekto kaina, finansavimo šaltiniai. Prognozuojamo pelno (nuostolių) ataskaita. Sąskaitų balansų lentelė. Grynųjų pinigų srautų prognozė. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-01-02
 • Finansinis verslo vertinimas

  Vertinimo tikslai. Vertinimo principai. Finansinių koeficientų reikšmė. Finansinės analizės rūšys. Pelno analizė ir vertinimas. Išlaidų ir lūžio (nenuostolingumo) taškas. Kapitalo planavimo pagrindai. Verslo jautrumo analizė– pesimistinių, labiausiai tikėtinų ir optimistinių prognozių sudarymas. Išvados.
  Finansai, referatas(39 puslapiai)
  2005-06-14
 • Finansinių institucijų įtaka finansų rinkai

  Įvadas. Finansinės institucijos. Finansinės institucijos sąvoka. Finansų institucijų klasifikacija. Finansinių institucijų įtaka finansų rinkai. Finansų institucijų vaidmuo Lietuvos finansų rinkoje. Centrinio banko įtaka finansų rinkoms. Neramumai Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) finansų sektoriuje. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-02-09
 • Finansinių rodiklių analizė: UAB "Lietuvos energija"

  Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti akcinės bendrovės "Lietuvos energija" finansinę - ūkinę veiklą. Uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos energija" pristatymas. Horizantalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės balanso analizė. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizės. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Finansinių rodiklių prognozavimas ir analizė. AB "Lietuvos energija" pardavimų apimties prognozavimas. Išvados. Preidas (1 psl.)
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2010-04-08
Puslapyje rodyti po