Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: draudimo įmonė "ERGO"

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis teorine medžiaga ištirti "ERGO" kompanijos verslo riziką ir jos mažinimo galimybes. Apie ERGO. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Skolų ir nuosavybės – ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Augimo rodikliai. Įmonių veiklos rizikos. Kokybinė ERGO rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-06-01
 • Įmonės vidaus kontrolė

  Įvadas. Požiūris į įmonės vidaus kontrolę. Įmonės vidaus kontrolė. Vidaus kontrolės samprata. Pagrindiniai vidaus kontrolės bruožai. Vidaus kontrolės atlikimo veiksmų seka. Rekomenduojamas vidaus kontrolės modelis. Skirtingų ūkio sektorių vidaus kontrolės reglamentavimas Lietuvoje. Vidaus kontrolės reglamentavimas finansų sektoriuje. Vidaus kontrolė viešajame sektoriuje. Vidaus kontrolės reglamentavimo prielaidos akcinėse bendrovėse. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-05-17
 • Įmonių akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai

  Akcijos. Akcijų rinkos kaina. Akcijų emisija. Akcijų pelningumas. Obligacijos. Jų nominali vertė. Obligacijų pajamos. Obligacijų rinkos kaina. Obligacijų apmokėjimas. Vekseliai. Naujos vertybinių popierių rūšys. Opcionai (teisės). Varantai. Forvardiniai kontraktai ir ateities sandorių rinkos. Lizingas.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-11-01
 • Įmonių finansai

  Finansų analizės esmė. Produkcijos asortimentas. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Įmonės ūkinės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimo metodika. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Gaminių asortimento analizė. Nenuostolingo lūžio taško analizė. Išvada.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-01-19
 • Įmonių finansavimo galimybės ir problemos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Investicijų vaidmuo įmonėje. Investicijų finansavimo šaltiniai. Ilgalaikis finansavimas. Nuosavybė. Paskolos. Overdraftas. Kredito perviršio paslauga. Finansavimas panaudojant vekselius. Eurovekselių (nif) išleidimas. Lizingas. Pirkimas išsimokėtinai. Faktoringas. Sąskaitų diskontavimas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai. Naujos įmonės finansavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-09-17
 • Įmonių finansavimo galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Pagrindines verslo organizavimo formos. Įmonių rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos - kaštų santykio metodas. Projekto balansas. Ūkinės finansinės veiklos analizė. Įmonės finansinių išteklių balanso formavimas. Investicijų efektyvumo analizė. Įmonės finansinio stabilumo, likvidavimo bei atsiskaitymų būklės analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2007-01-09
 • Įmonių finansų valdymas

  Įvadas. Finansų valdymo terminas. Finansų valdymo funkcijos. Finansų valdymo sprendimai. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra. Finansų valdymo tikslai. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-05-01
 • Imoniu kreditavimas. Vilniaus, Šiaulių ir Sampo bankų lyginamoji analizė

  Kreditai. Bankinio kredito formos. Reikalingų dokumentų sąrašas paskolai gauti. Dokumentai, kurie reikalingi sprendimo dėl paskolos suteikimo priėmimui. Vilniaus bankas. Šiaulių bankas. Sampo bankas. Dokumentai, kurie pateikiami bankui priėmus sprendimą suteikti paskolą. Vilniaus bankas. Šiaulių bankas. Sampo bankas. Kredito formos. Šiaulių, Vilniaus ir Sampo bankų teikiami kreditai. Šiaulių bankas ir Sampo bankas. Paslaugų kainynas.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2008-09-24
 • Įmonių kreditavimo galimybių studijos

  Mažų ir vidutinių įmonių svarbos rinkoje įvertinimas. Verslo finansavimo šaltinių analizė. Komercinių bankų teikiamų finansavimo paslaugų apžvalga. Papildomi finansavimo šaltiniai/fondai. Kreditų unijos. Finansavimo lyginamoji analizė. Komercinių bankų teikiamų finansavimo paslaugų apžvalga. Komercinių bankų teikiamų finansavimo paslaugų apžvalga. Išvados. Priedas (2).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2005-12-22
 • Įmonių santykiai su valstybės ir savivaldybių iždu

  Įvadas. Valstybės parama. Mokesčių lengvatos. Laisvosios ekonominės zonos. Administracinių ir biurokratinių barjerų verslui mažinimas. Mokesčiai. Mokesčių sistema. Mokesčių administravimas. Svarbiausi mokesčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-11-13
 • Įmonių santykiai su valstybės ir savivaldybių iždu (2)

  Įvadas. Valstybės ir savivaldybių iždai. Valstybės iždas. Valstybės iždo paskirtis, valdymas ir funkcijos. Savivaldybių iždai. Savivaldybių biudžeto pajamos. Mokesčiai. Mokesčių rūšys. Mokesčiai Lietuvoje. Svarbiausi mokesčiai. Valstybės pagalba. Pagalbos formos ir dydis. Pagalbos rūšys. Horizontali valstybės pagalba. Sektorinė valstybės pagalba. Regioninė valstybės pagalba. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2010-02-09
 • Indėliai

  Įvadas. Terminuotieji indėliai. Terminuotieji periodiniai indėliai. Verslo terminuotieji indėliai. Likvidūs terminuotieji indėliai. Trumpalaikiai terminuotieji indėliai. Terminuoti indėliai sutartinėmis palūkanomis. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai. Vartojamieji indėliai. Kaupiamieji indėliai. Taupomieji indėliai. Terminuoti kaupiamieji indėliai. Vienos nakties indėliai. Atvirieji indėliai. Vaikų (jaunimo) indėliai. Sąlyginio deponavimo indėliai. Kredito unija. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-04-20
 • Indėliai. Paskolos

  Įvadas. Indėliai. Terminuotieji indėliai. Kitos bankų siūlomos indėlių rūšys. Paskolos. Paskolų rūšys skirtinguose bankuose. Saugus būsto kreditas "Vilniaus banke". Paskolos ir lizingas "Hansabanke". Paskolų rūšys banke "Snoras". Išvados. Priedas (2)
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-12
 • Individualaus ūkio kreditavimas

  Įvadas. Individualių įmonių ir ūkių finansavimo būdai. Bankų paskolos. Komercinis kreditas. Lizingas. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-08
 • Inovacijų finansavimas Lietuvoje

  Įvadas. Parama moksliniams tyrimams. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programa. Aukštųjų technologijų plėtros programos. Parama verslui. Savivaldybių parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės teikiamos finansinės garantijos įmonėms imančioms paskolas. Europos Sąjungos fondų parama. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir plėtros programos. Europos Sąjungos 6-oji Bendroji Programa. Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa. Programa "Eureka". Programa "Cost". Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-09-12
 • Investavimas

  Ar verta investuoti? Taupymas ar investavimas? Likvidumas. Procentai uždirba procentus. Infliacija ir realioji grąža. Realioji grąža. Pelningumas. Veiksniai, lemiantys grąžą. Kas yra investicinis fondas? Investicinių fondų rūšys. Investicijos pagal amžių. Pensijų fondai.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-07
 • Investavimo proceso struktūra ir ypatumai Lietuvoje

  Investicijų apibrėžimas ir jų ekonominė esmė. Trys pagrindiniai investavimo proceso dalyviai. Investicijų paklausa ir investicijų funkcija. Įmonės investicijos. Individualių asmenų investicijos. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-22
 • Investavimo rizika ir jos valdymas

  Įvadas. Rizikos samprata, veiksniai ir klasifikavimas. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimas. Rizikos klasifikavimas. Investavimo rizikos valdymas. Investavimo rizikos valdymo procesas. Investavimo rizikos vertinimo metodai. Investavimo rizikos mažinimo priemonės. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-03-04
 • Investicijos (3)

  Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas (proc.). Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. Keletas stambiausių investicijų į Lietuvą. Naftos pramonė. Jūros perkėlos, uostai. Investicijos į alaus gamybą. Investicijos į VVP. Žemės ūkis. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Investicijos (6)

  Įžanga. Kapitalo ir investicijų samprata. Investicijos. Investicijų vaidmuo įmonėje. Investicijų rūšys. Ilgalaikių investicijų rūšys. Investicinio projekto samprata. Investicinių sprendimų priėmimo nuoseklumas. Investicijų procesas. Investicijų projekto valdymo subjektas – projekto vadovas ir jo komanda. Investicijų projekto valdymo procesas. Investicijų projekto valdymo technika. Investicijų projekto įgyvendinimo planavimas. Investicijų projekto įgyvendinimo eigos reguliavimas. Projekto rizika ir jos valdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-25
Puslapyje rodyti po