Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investicijos (7)

  Įvadas. Investicijos į transporto pramonę. Investicijos į energetikos sektorių. Investicijos į žemės ūkį. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Investicijos į Baltijos šalių nekilnojamąjį turtą

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kodėl verta investuoti į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto objektų klasifikacija užsienio rinkose. Veiksniai, lemiantys užsienio nekilnojamojo turto rinko patrauklumą. Užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai, įtakojantys investicijas į nekilnojamąjį turtą Lietuvoje. Užsienio investicijos į nekilnojamąjį turtą Latvijoje. Užsienio šalių investicijos Estijoje. Užsienio šalių investicijos į nekilnojamąjį turtą Estijoje. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-09-21
 • Investicijos į Lietuvos žemės ūkį

  Įvadas. Lietuvos SSGG analizė. Valstybės misija. Strateginiai tikslai dėl žemės ūkio. Kaimo ir žemės ūkio plėtros politika. Lietuvos regioninės plėtros fondas. Ūkių veiklos modeliavimas, ieškant pelningiausių sprendimų. Efektyvus lėšų paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-03-01
 • Investicijos į nekilnojamą turtą

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Fizinės nekilnojamojo turto charakteristikos. Institucinės – teisinės nekilnojamojo turto charakteristikos. Ekonominės nekilnojamojo turto charakteristikos. Nekilnojamojo turto kaip investicijos objekto Lietuvoje, apžvalga. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-04-29
 • Investicijos ir jų valdymas

  Investicijų samprata. Investicijų alternatyvos. Investiciniai projektai ir jų valdymas. Investiciniai sprendimai. Investicijų vertinimo metodų praktinis taikymas.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-11-18
 • Investicijos. Taupymas ir investicijos

  Įvadas. Finansiniai sprendimai. Verslo finansavimo galimybės. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-05-16
 • Investicijų finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Investicijų samprata. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos. Apie fondus. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Forfeitingas. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka 2004 m. Overdraftas. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Investicijų į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą vertinimas

  Įžanga. Klaipėdos uostas – Lietuvos transporto sistemos dalis. Rytinės Baltijos pakrantės uostų konkurencinės galimybės. Audito problema. Investicijų į Klaipėdos uostą vertinimas. Nepakankamas ilgalaikis investicijų planavimas. Investicijos iš Direkcijos lėšų gali sumažėti. Optimistinės krovos didėjimo prognozės, kuriomis remiantis rengiami investiciniai projektai, nepadeda subalansuotam uosto vystymui. Uosto žemės nuomos mokesčio ryšys su investicijomis į infrastruktūrą. Direkcija prisiima beveik visą investicijų į uosto infrastruktūrą riziką. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2007-09-25
 • Investicijų politika

  Įvadas. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Investicinės rinkos dalyviai. Investuotojų tipai. Pavedimų tipai. Pagrindinės investavimo galimybės. Akcijos. Obligacijos. Akcijų ir obligacijų palyginimas. Investicijų fondai. Investicinių sprendimų priėmimo nuoseklumas. Investicinės rizikos rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-04-19
 • Investicijų politika Lietuvoje

  Įvadas. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Investicinės rinkos dalyviai. Investuotojų tipai. Pavedimų tipai. Kur investuoti? Akcijos. Obligacijos. Akcijos obligacijos už ar prieš? Investicijų fondai. Investicinių sprendimų priėmimo nuoseklumas. Rinkos/ekonomikos analizė. Rizikos rūšys. Meškos rinka. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-03-02
 • Investicijų rizika

  Įvadas. Rizikos kaip sistemos interpretacija. Paveiktinumo ir rizikos vertinimo pagrindai. Pagrindinės sąvokos. Sprendimų priėmimas ir rizika. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Darbo apmokėjimas. Kainodara. Kreditavimas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Tinklo analizė. Grafų teorija. Sprendimų medis. Tikimybių teorija. Matematinis programavimas. Blokinis programavimas. Jautrumo analizė. Regresinė ir koreliacinė analizė. Lošimų teorija. Imitacinis modeliavimas. Scenarijų analizė. Euristiniai metodai. Ekspertiniai vertinimai. Masinio aptarnavimo teorija. Valdymo sprendimų rizikos sumažinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2008-01-01
 • Investicijų rizika ir grąža

  Įvadas. Darbo tikslas: teoriniu aspektu išnagrinėti ir aptarti investicijų riziką ir grąžą, susipažinti su investicijomis, investicinės rizikos ir grąžos esme ir reikšme, rūšimis, įvertinimo būdais. Investicijų esmė ir rūšys. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Finansinių investicijų rizika. Finansinių investicijų rizikos samprata. Rizikos valdymas. Finansinių investicijų rizikos rūšys. Vertybinių popierių rūšys ir rizika. Investicijos esant neapibrėžtumui. Investavimo rizika ir rizikos premija. Rizikos vengimas. Grąžos ir rizikos kriterijus. Portfelio teorija. Portfelis iš vieno rizikingojo ir vieno nerizikingojo aktyvo. Tolerancija rizikai ir portfelio pasirinkimas. Grąžos priklausomybė nuo rizikos. Projekto rizika ir jos valdymas. Rizikos ir neapibrėžtumo sąvokų analizė. Atsakomieji veiksmai rizikos veiksniams. Investicijų rizikos mažinimo priemonės. Investicijų rizikos ir grąžos santykis. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-01-18
 • Investicinė rizika ir jos vertinimas

  Įvadas. Finansinė rizika ir jos vertinimas. Rizikos rūšys. Finansinės rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Finansinės rizikos vertinimo būdai. Tikėtinas pelnas. Jautrumo analizė. Rizikos įvertinimas naudojant diskonto normą. Scenarijaus metodas (rizikos įvertinimas imitaciniu modeliavimu). Sprendimų medžio metodas. Monte – Karlo imitacinis modelis. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-02-20
 • Investicinės teisės reglamentavimo pagrindiniai aspektai

  Įvadas. Investicijos. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Investicijų reglamentavimas Lietuvoje. Investicijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Investicijų teisinis statusas. Investicijų rūšys. Investavimo būdai. Investuotojų teisės ir investicijų apsauga. Investuotojų teisės. Investuotojų teisių garantijos. Investicijų apsauga atlygintino paėmimo atveju. Investavimo ypatumai. Investavimo sritys. Investavimas laisvosiose ekonominėse zonose. Investavimas įsigyjant nekilnojamąjį turtą. Investavimas gamtos ištekliams eksploatuoti. Valstybinė investavimo politika. Valstybinė investicijų politika. Investavimo skatinimas. Valstybės investicijų reguliavimas. Tarptautinės sutartys. Lietuvos respublikos investicijų įstatymo tikslingumo. Pateikiame argumentus dėl investicijų įstatymo tikslingumo. Investavimo užsienyje (Italijoje). Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstovo biuras ir skyriai. Verslo papročiai. Verslo rizikos sėkmė. Verslo planas. Verslo sumanymas. Įmonės tikslai. Sunkumai ir uždaviniai. Verslo įmonių kūrimas. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Naujos įmonės valdymas. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Draudimas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys. Lizingas, faktoringas. Verslo mokesčiai. Įdarbinimas. Ar aš sugebėsiu pasamdyti tinkamus darbuotojus? Darbo valandos. Atstovai rinkoje. Kokie jie turėtų būti? Išvados.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2007-06-12
 • Investiciniai fondai

  Kas yra investicinis fondas. Kodėl žmonės investuoja į investicinius fondus. Investicinių fondų atsiradimas ir jų įtaka. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Iš kur kilo poreikis steigtis investicinėms bendrovėms Lietuvoje. Investicinių fondų rūšys. Investiciniai fondai Lietuvoje. Išlaidos ir mokesčiai. Klasifikavimas pagal investavimo objektus. Investicinių fondų sąrašas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-06-03
 • Investiciniai fondai Lietuvoje

  Įvadas. Investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų rūšys. Investicinių bendrovių struktūra. Uždaro tipo investicinės bendrovės. Atviro tipo investicinės bendrovės. Savitarpio fondų analizė. Kai kurios kitos fondų rūšys. Išlaidos ir mokesčiai. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Poreikis steigtis investicinėms bendrovėms. Investicinių fondų klasifikavimas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2007-05-21
 • Investiciniai fondai Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas yra apžvelgti investicinius fondus Lietuvoje. Investicinio fondo samprata. Investicinių fondų veikla. Investicinių fondų klasifikavimas. Pagal struktūrą. Pagal portfelio sudėtį. Pagal valdymą. Pagal apmokestinimą. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-30
 • Investiciniai projektai

  Įvadas. Investicijų samprata. Investicijų vaidmuo įmonėje. Investicinių projektų samprata. Investicinių projektų tipai. Investicinio projekto valdymas. Projektų valdymo samprata. Projekto valdymo sistema. Projekto organizavimas. Investicinio projekto gyvavimo ciklas. Investicinių projektų ekspertizė. Investicinių projektų efektyvumas. Investicijų atsipirkimo laikas. Investuoto kapitalo grąža. Modifikuotas investicijų atsipirkimo laikas. Grynoji esamoji vertė (NPV). Investicijų pelningumo indeksas. Vidinė grąžos norma (IRR). Modifikuota vidinė grąžos norma (MIRR).
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-11-29
 • Investiciniai projektai. Rizikos identifikavimas ir analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti investicinius projektus bei rizikos identifikavimą ir analizę. Investiciniai projektai. Investicinių projektų paruošimas. Investicinių projektų vertinimo analizė. Investicinių projektų įvertinimo metodai. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Vidinės pelno normos (IRR) metodas. Vidutinio pelningumo metodas. Investicinė rizika. Rizikos klasifikavimas. Rizikos valdymo procesas. Rizikos identifikavimas. Projektų rizikos įvertinimas. Atsakomųjų veiksmų parinkimas ir kontrolė. Investicinio projekto pasirinkimas. Alternatyvaus investicinio projekto pasirinkimas. Projektas "apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate". Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2008-10-24
 • Investicinio fondo ir individualaus vertybinių popierių portfelio kaip investavimo alternatyvų palyginimas

  Įvadas. Vertybinių popierių individualaus portfelio formavimas. Akcijos. Obligacijos. Apibendrinimas. Investiciniai fondai. Investicinių fondų rūšys. Gero investavimo kriterijai. Kodėl verta investuoti į investicinius fondus? Kaip investuoti?. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-06-18
Puslapyje rodyti po