Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kreditavimas (2)

  Įvadas. Trumpalaikio kreditavimo principai. Specialios kreditavimo institucijos. Paskolų grupavimas. Kreditų suteikimo tvarka įmonėms ir fiziniams asmenims. Paskolos grąžinimo užtikrinimas. Kliento kredito byla. Vartotojiškos paskolos. Palūkanos ir jas lemiantys veiksniai. Kredito rizikos vertinimo ir valdymo problemos bankuose. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-05-19
 • Kreditavimo operacijos

  Įvadas. Kreditavimo operacijų struktūra. Kredito samprata ir klasifikavimas. Kreditavimo procedūrų reglamentavimas ir išdavimo procesas. Kredito suteikimo reikalavimai. Komercinių bankų kredito produktų rinkos analizė ir kainų sudarymo principai. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų kredito portfelio struktūra privatiems klientams. Kredito produktų rinkos analizė. Kredito produktų kainodara. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-04-11
 • Kreditavimo sąlygos ir tvarka

  Įvadas. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Kreditinė linija. Overdraftas. Vekseliai. Obligacijos. Faktoringas. Forteitingas. Komercinis kreditas. Lizingas. Kredito principai. Tikslinio pobūdžio principas. Terminuotumo principas. Grąžintinumo principas. Kredito apdraudimo priemonės. Hipoteka.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2006-12-04
 • Kredito apdraudimo priemonės

  Įvadas. Kredito samprata. Kredito apdraudimo priemonės. Hipoteka. Kilnojamo turto įkeitimas. Garantija. Laidavimas. Draudimas. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-26
 • Kredito būtinumas ir esmė

  Įvadas. Kredito esmė, būtinumas ir funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Labiausiai praktikuojamas kreditas ir jo panaudojimo tikslai. Valstybinis kreditas. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Komercinis kreditas. Tarptautinis kreditas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-10-01
 • Kredito istaigų veikla

  Įvadas. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Lietuvos bankas ir jo vaidmuo kredito sistemoje Komerciniai bankai ir specialūs bankai. Parabankai ir jų veikla. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2008-10-02
 • Kredito politika Lietuvoje

  Įvadas. Kredito samprata. Kredito rūšys ir formos. Kredito suteikimas ir grąžinimas. Funkcijos ir principai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-02-15
 • Kredito rizika (2)

  Įvadas. Kredito esmė. Kredito rizika ir jos valdymas. Kredito rizikos atsiradimas. Kredito rizikos klasifikavimas. Kredito rizikos nustatymo kriterijai. Paskolų pagal riziką grupavimas. Paskolų grupės. Homogeninės paskolos. Abejotini aktyvai. Specialieji atidėjimai. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-12-01
 • Kredito rizika (3)

  Kredito samprata. Kredito funkcijos. Kredito sistema. Kredito formos ir rūšys. Kredito įstaigų sistema. Kredito unijos ir jų veikla. Įmonių kreditas. Kompleksiško prekinių kreditų valdymo privalumai. Kompleksiško prekinių kreditų valdymo esmė. Kreditų valdymo planas ir atsakomybė. Pagalba iš šalies. Lengvatiniai kreditai. AB Šiaulių bankas kreditinės linijos. AB Ūkio bankas kreditinės linijos. AB bankas "DnB NORD Lietuva" kreditinė linija. SEB Vilniaus bankas kreditinė linija. Tarptautinis kreditas ir jo ypatumai. Tarptautinio kredito ir tarptautinės kredito rinkos esmė bei privalumai. Tarptautinio kredito funkcijos ir principai. Tarptautinio kredito formos. Kredito rizika (pagal užsienio autorius). Kredito samprata (pagal užsienio autorius). Banko kredito rizika ir jos valdymas. Paskolos (skolininko) kredito rizikos valdymas. Paskolų portfelio rizikos valdymas. Paskolos (skolininko) kredito rizikos vertinimas (reitingų sistema) ir vertinimo metodai. Pavienės paskolos mišrūs metodai. Kredito rizikos mažinimo priemonių samprata ir rūšys.
  Finansai, referatas(29 puslapiai)
  2007-05-11
 • Kredito rizika (5)

  Įvadas. Kredito samprata. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos reikšmė. Kredito rizikos pasireiškimo sritys. Kredito rizikos priežastys ir grupės. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Kredito rizikos rodiklis - 2006 pavasaris. Lietuva. Kredito rizikos minimizavimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-10-09
 • Kredito sistema (2)

  Įvadas. Banko esmė atsiradimas ir funkcijos. Kredito sistemos sandara. Bankų rūšys. Kitos kredito sistemos įmonės, jų vaidmuo ir veiklos specifika. Bankininkystė Lietuvoje. Kredito unijos. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-05
 • Kredito sistema Lietuvoje (2)

  Kredito sistemos apibūdinimas, kredito esmė ir būtinumas, kredito funkcijos, kredito principai, kredito formos, kredito rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-11-10
 • Kredito sistemos sandara: Specialiosios kredito institucijos ir vystymosi perspektyvos

  Įvadas. Kredito unija. Lietuvos centrinė kredito unija. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka. Faktoringas. Forfeitingas. Lombardas. Lombardo taisyklės. Dėl lombardo pajamų.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-11-20
 • Kredito suteikimo procedūra fiziniams asmenims

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti kredito suteikimo procesą fiziniams asmenims. Kredito esmė. Būtinumas ir funkcijos. Kreditas. Kredito būtinumas. Kredito funkcijos ir principai. Kredito rūšys. Kredito rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Kitos kredito rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos. Kredito rizika. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas. Banko garantija. Kredito įstaigos. Kredito įstaigų rūšys. Bankai, veikiantys Lietuvoje. Kredito unijos. Paskolų grupavimas ir suteikimo tvarka. Jų gražinimo užtikrinimas. Paskolų grupavimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos suteikimas SEB Vilniaus banke. Paskolos suteikimas DND Nord banke. Paskolos suteikimas Swedbank banke. Kredito grąžinimo užtikrinimas.
  Finansai, referatas(29 puslapiai)
  2010-04-20
 • Kredito unijos ir plėtros tendencijos

  Lietuvos kredito unijų apžvalga, istorija, ateitis. Kredito unijų skiriamieji bruožai, Teisinės ir konkurentinės aplinkos apibūdinimas, Kredito unijų ir konkurentų produktų palyginimas, Lietuvos kredito unijų veiklos apžvalga, Lietuvos kredito unijų SWOT analizė, AKU plėtros perspektyvų tyrimas, Tyrimo tikslas, objektas, tyrimo metodika, Tyrimo imtis, Tyrimo rezultatai, Tyrimo išvados, Lietuvos kredito unijų veiklos plėtros prognozė, Kredito unijų skaičiaus augimas, Kredito unijų narių skaičiaus augimas, Išvados.
  Finansai, referatas(35 puslapiai)
  2005-02-25
 • Kredito unijų kreditavimo analizė

  Įvadas. Kredito unijų vystymosi tendencijos. Kredito sukūrimo raida. Kredito unijų vystymosi istorija. Kredito unijų charakteristika. Kredito unijų pranašumas prieš bankus. Kredito unijų kreditavimo analizė. Kredito unijų kreditingumas. Paskolos kredito unijoje išdavimo procesas. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2008-10-13
 • Kredito unijų veikla Lietuvoje

  Įvadas. Kas yra kredito unija. Kaip tapti kredito unijos nariu? Kredito unijų steigimosi dinamika iki 2003 m. Kuo kredito unija skiriasi nuo banko. Kredito unijų istorija. Lietuvos kredito unijų judėjimas po nepriklausomybės atgavimo. Spalio 21-oji tarptautinė kredito unijų diena. Asociacija Lietuvos kredito unijos. Centrinė kredito unija. Utenos kredito unija. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-13
 • Kredito unijų veikla Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti Lietuvos kredito unijų veiklos aspektus. Kredito unijų samprata. Kredito unijų teikiamos paslaugos. Indėlių priėmimas. Paskolų teikimas Mokėjimo kortelės. Mokėjimo pervedimai ir įmokos. Teisinis kredito unijų veiklos reglamentavimas. Kredito unijų ir bankų skirtumai. Kredito unijų pranašumai, lyginant su bankais. Kredito unijos. Asociacija Lietuvos kredito unijos. Lietuvos centrinė kredito unija. Kredito unijos Lietuvoje. Lietuvos kredito unijų veikla 2008 metais. Lietuvos kredito unijų SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2009-09-29
 • Kreditų sistema

  Įvadas. Kreditas, jo rūšys, kaina ir apdraudimas. Hipotekos įstatymas. Kreditavimo programos. Valstybės kredito reitingai. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2005-06-30
 • Kreditų valdymas: UAB "Audėjas" ir UAB "Magda"

  Uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas". UAB "Audėjas" finansinės ataskaitos. Balansinė ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. UAB "Audėjas" finansinės analizės rodiklių skaičiavimas. Pagrindinių apyvartinių pasyvų struktūra. Pagrindinių apyvartinių aktyvų struktūra. Pastovių aktyvų struktūra. Įsiskolinimo rodiklių analizė. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio sverto rodikliai. Analizės rezultatų aiškinimas ir vertinimas. Finansinių rodiklių įvertinimas. Uždaroji akcinė bendrovė "Magda". Vyriškų marškinių ir moteriškų palaidinių siuvimas UAB "Magda". UAB "Magda" finansinės ataskaitos. Balansinė ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. UAB "Magda" finansinės analizės rodiklių skaičiavimas. Balansinės ataskaitos vertikalioji analizė. Balansinės ataskaitos straipsnių lyginamojo svorio pokytis. Balansinės ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė ir lyginamojo svorio pokytis. Pelno (nuostolių) horizontalioji analizė.Turto ir nuosavybės struktūra. Apyvartumo rodiklių analizė. Paskolos grąžinimo grafikas (anuiteto metodu). Paskolos grąžinimo grafikas (linijiniu metodu). Analizės rezultatų aiškinimas ir vertinimas. Pardavimų ir investicijų pelningumas. Grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo koeficientai. Pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo rodikliai.
  Finansai, referatas(32 puslapiai)
  2009-03-30
Puslapyje rodyti po