Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto pajamos. Biudžetų pajamos ir išlaidos. Pagrindiniai mokesčiai į nacionalinį biudžetą. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas. Nacionalinio biudžeto išlaidos švietimui. Nacionalinio biudžeto išlaidos sveikatos apsaugai. Nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų palyginimas. Nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos, palygintos su bendruoju vidaus produktu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-05-03
 • Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas (2)

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto esmė ir sudarymo principai. Nacionalinis biudžetas, jo funkcijos. Nacionalinio biudžeto sudarymo principai. Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-11-06
 • Lietuvos respublikos pinigai

  Įvadas. Lito įvedimo istorija. Lito atkūrimo istorija.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-27
 • Lietuvos respublikos skola, jos raida ir valdymo problemos

  Įvadas. Skolos valdymo uždaviniai. Institucijos dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Skolos dokumentų ir mokėjimo grafikų tvarkymas. Skolos dokumentai ir ataskaitos. Valstybės skolos valdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2007-03-01
 • Lietuvos respublikos valstybės biudžeto analizė 1999 - 2001 metais

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999-2001 metais ir jų analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999–2001 metais ir jų vertikali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999–2001 metais ir jų horizontali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų vertikali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų horizontali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto deficitas 1999-2001 metais. Fiskalinės prognozės 2005 – 2007 metams. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija

  Įvadas. Valstybės biudžeto pajamos. Pajamos iš mokesčių. Socialinės įmokos. Dotacijos. Kitos pajamos. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-09-23
 • Lietuvos Respublikos valstybės išlaidų ekonomika

  Įvadas. Valdžios sektoriaus biudžeto išlaidų politika. Išlaidų politikos tikslai. Išlaidų politikos priemonės. Valstybės išlaidų tipai. Valstybės išlaidos struktūros požiūriu. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-05-18
 • Lietuvos Respublikos valstybės skola

  Įvadas. Valstybės skolos samprata ir tikslai. Lietuvos valstybės skola ir jos struktūra. Valstybės skolos priežastys. Lietuvos valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Valstybės skolinimas iš tarptautinių finansinių institucijų. Valstybės garantijų teikimas. 2002m. Valstybės skolinimosi politika. Valstybės skolos pasekmės. Valstybės skolos prognozės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2006-11-01
 • Lietuvos Respublikos valstybės turto valdymo problemos ir tendencijos

  Įvadas. Valstybės turto fondas. Sąvokos, turto sandara. Privatizavimas. Privatizavimo esmė. Privatizavimo būdai. Privatizavimo būdų trūkumai. Išvados ir pasiūlymai. Privatizavimo problemos Lietuvoje. Valstybės turto valdymo kontrolė. Valstybės auditas. Valstybinių žemių valdymas ir naudojimas. Kitas valstybės materialus turtas. Valstybės piniginės lėšos. Valstybės finansinis turtas. Išvados.
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2006-11-17
 • Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas ir jo sudarymas

  Valstybinio socialinio draudimo sistemos formavimasis Lietuvoje. Dabartinė valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondo sandaros įstatymas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2005 metų rodikliai.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-10-23
 • Lietuvos socialinės politikos sistema

  Įvadas. Teoriniai Lietuvos socialinės politikos aspektai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Socialinės apsaugos samprata ir struktūra. Visiško užimtumo ir teisingų darbo santykių užtikrinimas, tinkamų darbo sąlygų sudarymas. Socialinio draudimo sistemos plėtra. Skurdo bei socialinės atskirties įveikimas ir socialinės paramos plėtra. Socialinės apsaugos administravimas ir finansavimas. Lietuvos socialinės politikos būklės tyrimas. Darbo rinka Lietuvoje. Gyventojų skaičius. Darbo jėgos aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygis procentais. Darbo jėga pagal amžiaus grupes ir lytį. Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis. Laisvos darbo vietos pagal pagrindines profesijų grupes. Laisvos darbo vietos ekonominėse veiklose. Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių išsilavinimas. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (VMDU). Socialinis draudimas. Pagrindinės socialinio draudimo išmokos. Socialinė parama Lietuvoje. Skurdo rizika Lietuvoje. Namų ūkių biudžetų suvestinė. Lietuvoje vykdomos socialinės politikos tyrimo rezultatų įvertinimas. Darbo rinkos Lietuvoje įvertinimas. Socialinio draudimo Lietuvoje įvertinimas. Socialinės paramos Lietuvoje įvertinimas. Skurdo rizikos Lietuvoje įvertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(49 puslapiai)
  2007-12-11
 • Lietuvos valiutos istorija

  Įvadas. Pirmykščiai lietuvių pinigai. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai. Pirmosios Lietuvoje kaldintos monetos. Laisvos Lietuvos pinigai. Pavergtos Lietuvos pinigai. Nepriklausomos Lietuvos pinigai. Sovietinė valiuta Lietuvoje. Nepriklausomybės atkūrimo valiuta. Euras Lietuvoje. Valiutos valdybos modelis Lietuvoje. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2008-03-10
 • Lietuvos valstybės biudžetas

  Lietuvos biudžeto struktūra. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos bei jų klasifikacija. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. 2007 metų biudžeto projektas. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-10-26
 • Lietuvos valstybės skola ir jos kaita

  Įvadas. Bendrieji Lietuvos ekonomikos rezultatai 2008 IV ketvirtis – 2009 II ketvirtis Valstybės skola. Skolos samprata, skolinimosi tikslai bei priežastys. Valstybės skolos klasifikacija. Valstybės skolos struktūra bei kaita. Šalies skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolos valdymo rizikos rūšys. Skolos valdymo išlaidos. Valstybės skolos pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-12-08
 • Lietuvos valstybės skolos

  Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) skolos raida. Lietuvos Respublikos (LR) skolos reglamentavimas. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimas. Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Valstybės skolos tendencijos, skolos valdymo vertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-03-13
 • Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra

  Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Kredito principai. Lietuvos valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikai.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-19
 • Lietuvos valstybinio turto privatizavimas

  Įvadas. Privatizavimo tikslai. Valstybinio turto privatizavimo politikos principai. Privatizavimo objektai ir subjektai. Privatizavimo būdai. Pirmas privatizavimo etapas. Antras privatizavimo etapas. Lėšų iš privatizavimo panaudojimas. Privatizavimo vykdymo problemos. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-06-03
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos ypatumai

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta bendroje rinkos ekonomikos sistemoje. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Nacionalinės VP biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Išvados. Priedai.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos kūrimosi ir plėtros istorija

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Lietuvos vertybinių popierių rinkos raida. Vertybinių popierių rinkos plėtros problemos. Vertybinių popierių rinkos plėtros perspektyvos. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-01-31
 • Lietuvos, Latvijos, Estijos vertybinių popierių rinkų įvertinimas

  Lietuvos, Latvijos, Estijos vertybinių popierių rinkų įvertinimas. Trijų efektyvių dviejų aktyvų investicinių portfelių formulavimas. Įvadas. Tyrimo objektas – Lietuvos, Latvijos, Estijos vertybinių popierių rinkos. Tyrimo metodas – lyginamoji analizė. Tikslai. Uždaviniai. NASDAQ OMX Group, Inc. Baltijos šalių vertybinių popierių rinkų istorinė raida. Vilniaus vertybinių popierių rinkos istorija. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB). VVPB akcininkų struktūra. Rygos vertybinių popierių rinkos istorija Latvijos centrinis depozitoriumas (LCD). Rygos vertybinių popierių birža (RVPB). Akcininkų struktūra. Talino vertybinių popierių rinkos istorija. Estijos vertybinių popierių rinka. Talino Vertybinių Popierių Birža (TVPB). Estijos centrinis depozitoriumas (CSD). Baltijos šalių vertybinių popierių rinkų dabartinės situacijos apžvalga. Vilniaus Vertybinių popierių rinkos dabartinė situacija. Rygos vertybinių popierių rinkos dabartinė situacija. Talino vertybinių popierių rinkos dabartinė situacija. Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkų įvertinimas. Efektyvių dviejų aktyvų investicinių portfelių formulavimas. NASDAQ OMX Vilnius pasirinktų akcijų efektyvaus dviejų aktyvų investicinio portfelio formulavimas. NASDAQ OMX Riga pasirinktų akcijų efektyvaus dviejų aktyvų investicinio portfelio formulavimas. NASDAQ OMX Tallinn pasirinktų akcijų efektyvaus dviejų aktyvų investicinio portfelio formulavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-06-17
Puslapyje rodyti po