Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Materialūs ir nematerialūs vertybiniai popieriai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su Lietuvos vertybinių popierių sistema. Uždavinys – išsiaiškinti vertybinių popierių požymius ir funkcijas. Akcijos. Darbuotojų akcijos. Obligacijos. Čekiai. Vekseliai. Indėlių liudijimai. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Valstybės išleidžiamos obligacijos. Iždo vekseliai. Vyriausybės obligacijų ir iždo vekselių skirtumai ir panašumai. Taupymo lakštai. Pirminė viešoji vertybinių popierių apyvarta. Antrinė vertybinių popierių viešoji apyvarta. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2010-04-09
 • Miestų plėtros finansavimo sąlygos ir galimybės

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaką regionų plėtrai. Lietuvos regioninės politikos ypatumai. Lietuvos regionų plėtros problemos. Efektyvią šalies regionų plėtrą stabdo šios ekonominės socialinės problemos. Kauno regiono plėtros tendencijos ir perspektyvos. Kauno regiono ekonominės ir socialinės situacijos apžvalga. Kauno regiono plėtros vizijos ir prioritetų nustatymas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka Kauno regiono plėtrai. Kauno miesto aerouosto terminalo statyba. Kauno aerouosto plėtros įtaka Kauno regiono plėtrai. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2011-02-08
 • Mikrokreditai. Mikrokreditų vaidmuo nuosmukio laikotarpiu

  Įvadas. Darbo tikslas-mikrokreditų ir jų vaidmens nuosmukio laikotarpiu analizė bei vertinimas. Mikrokreditavimo sąvokos reikšmė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Mikrokreditavimo nuostatų ruošimas. Mikrokreditavimo įgyvendinimas. UAB "Investicijų ir verslo garantijos" vaidmuo mikrokreditavimo sistemoje. Mikrokreditų teikimo administravimas. Lėšų mikrokreditavimui suteikimas. Mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklės. Pagrindinės sąlygos mikrokreditavimui vykdyti. Palūkanų ir kitų finansinių įsipareigojimų skaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Sugrįžusių mikrokreditavimui skirtų lėšų naudojimas. Lėšų panaudojimas mikrokreditams teikti. Mikrokreditų teikimo sąlygos bankuose. Mikrokreditų teikimo sąlygos Šiaulių banke. Mikrokreditų teikimo sąlygos Medicinos banke. Mikrokreditų vaidmuo nuosmukio laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-05-06
 • Mokėjimo kortelės: AB bankas "Snoras"

  Įvadas. Mokėjimo kortelių rinkos pagrindai ir jų apžvalga. Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas. Paslaugų apžvalga. Skirtumai tarp magnetinių ir mikroprocesorinių kortelių. Lustinių kortelių privalumai. Mokėjimo kortelių grupės, jų klasifikacija. Banko kredito ir debeto kortelės. Naudojimosi bankų mokėjimo kortelėmis privalumai. Priežasčių, lemiančių banko "Snoras" mokėjimo kortelių pasirinkimą, tyrimas. Vietinės mokėjimo kortelės. Banko "Snoras" debeto ir kredito kortelių apžvalga. Kainų fiksavimas ir analizė. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Rinkos analizė. Rinkos paklausos įvertinimas. Pardavimų prognozė. "Snoro" išleistų mokėjimo kortelių pasiskirstymas 2001-2004 metais. Konkurentų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-03-26
 • Mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimas: AB "Hansabankas"

  Įvadas. Tyrimo tikslas – mokėjimo kortelių pardavimų rodiklių kitimo analizė. Statistinis tyrimas. Mokėjimo kortelių rinka. Pagal Trendo funkciją apskaičiuojama prognozė 2008 - 2009 metams. MAESTRO mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimo analizė. VISA Electron mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimo analizė. VISA mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimo analizė. Mastercard mokėjimo kortelių pardavimų apimties kitimo analizė. Faktorinės analizės atlikimas. Tarpusavio ryšio analizė. Sezoniškumo indekso skaičiavimas. Prognozė kiekvienam ateinančių metų ketvirčiui. Išvados.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2009-10-30
 • Mokesčiai - svarbiausias valstybės biudžeto pajamų šaltinis

  Įvadas. Valstybės biudžeto samprata. Lietuvos Respublikos biudžeto analizė. Mokesčiai. Mokesčių rūšys. PVM. Akcizų įstatymas. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Biudžeto pajamų pagal mokesčių rūšis analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-02-08
 • Mokesčiai – svarbiausias valstybės biudžeto pajamų šaltinis (2)

  Įvadas. Mokesčiai. Istorinė mokesčių apžvalga. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Mokesčių turinys. Mokesčių kultūra. Mokesčių sistemos. Mokesčių įvairovė. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Fizinių asmenų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestiniai iš pelno. Žemės mokestis. Socialinio draudimo mokestis. Muito mokestis - protekcionizmas be sienų. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-05-09
 • Mokesčiai (10)

  Įvadas. Pelno mokestis(plačiau). Pridėtinės vertės mokestis(plačiau). Gyventojų pajamų mokestis(plačiau). Žemės mokestis. Akcizas(plačiau). Mokestis už aplinkos teršimą. Žyminis mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos(plačiau). Paveldimo turto mokestis. Įmokos į Garantinį fondą. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Konsulinis mokestis. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Valstybės rinkliava. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Kvotinio cukraus gamybos mokestis. Papildomas cukraus gamybos mokestis. Socialinis mokestis. Muitai. Už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Cukraus pramonės restruktūrizavimo laikinasis mokestis. Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2006-12-04
 • Mokesčiai (5)

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Mokesčiai. Valstybinė mokesčių inspekcija. Mokesčio administratoriaus teisės ir pareigos. Mokesčio mokėtojo ir mokestį išskaičiuojančio asmens teisės ir pareigos. Mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas, išieškojimas ir grąžinimas. Mokesčio mokėtojų apskaita. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Mokestiniai ginčai ir bylinėjimasis. Datų ir dokumentų pripažinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-04-18
 • Mokesčiai (8)

  Įvadas. Verslo samprata. Mokesčių esmė. Mokesčio loginė sistema. Mokesčiai Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Muitai. Akcizai. Prekyviečių mokestis. Socialinio draudimo mokestis. Įmokos į Garantinį fondą. Įmokos už naudojimąsi keliais ir jų infrastruktūra. Mokestis už aplinkos teršimą. Žemės mokestis. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Žyminis mokestis. Konsulinis mokestis. Trumpai apie mokesčių reformą Lietuvoje. Kaip keisis mokesčių sistema dėl narystės Europos sąjungoje? Atsakomybė už mokesčių vengimą.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-11-01
 • Mokesčiai bei elektroninio deklaravimo sistema

  Įvadas. Valstybinė mokesčių inspekcija. Mokesčiai. Deklaravimas. Kam nustatyta prievolė pateikti deklaraciją. Kokie dokumentai reikalingi, kad teisingai užpildyti deklaraciją. Elektroninio deklaravimo sistema. Deklaravimas elektroniniu būdu. Tam, kad galėtumėte naudotis elektronine deklaravimo sistema, jūs turite. Ką reikia daryti? Naudojimosi EDS privalumai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-03-07
 • Mokesčiai ir jų administravimas

  Įvadas. Mokesčiai ir jų administravimas. Pridėtinės vertės mokestis. Muitai ir akcizai. Pelno mokestis. Socialinio draudimo mokestis.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-11
 • Mokesčiai Lietuvoje ir Austrijoje

  Įvadas. Istorinė mokesčių apžvalga. Apmokestinimo teoriniai pagrindai. Mokesčių klasifikavimas Lietuvoje. Austrijos mokesčių sistema. Pajamų mokestis. Pajamų tarifai ir koreguojamos sumos. Mokestiniai kreditai. Korporacinis mokestis. Išeitinių pašalpų maksimalus rezervas. Verslo mokesti. Turto bei nuosavybės mokestis. PVM. Kiti mokesčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-04-10
 • Mokesčiai, jų esmė, funkcijos, klasifikavimas

  Istorinė mokesčių raida. Mokesčiai, jų esmė, ekonominė ir socialinė reikšmė. Mokesčių sistema. Mokesčių elementai. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių funkcijos. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-01-20
 • Mokesčiai, kuriuos moka verslininkai

  Įvadas. Akcizas. Nekilnojamojo turto mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2007-01-23
 • Mokesčius administruojančios įstaigos

  Įvadas. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčius administruojančios institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinės mokesčių inspekcijos teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos muitinė. Lietuvos respublikos muitinės teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija. Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos teisės ir pareigos. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-03-10
 • Mokestinės nepriemokos samprata

  Įvadas. Mokestinės nepriemokos samprata. Mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų perėmimo taisyklės. Mokestinės nepriemokos perėmimas. Mokestinės nepriemokos sumokėjimas už skolininką. Mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-19
 • Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas

  Įvadas. Mokestinių ginčų sąvoka, esmė ir reikšmė. Mokestinių ginčų nagrinėjimo samprata ir esminės įstatymo nuostatos. Mokestinių ginčų nagrinėjimo etapai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-01-02
 • Mokslo tiriamųjų darbų finansavimas Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje: tendencijų analizė pagal stadijas, finansavimo šaltinius (fondus), jų paskirtį

  Lėšų skirstymas Lietuvos mokslui. Valstybinio MTEP finansavimo būdai Lietuvoje. Valstybės finansuojamų mokslinių tyrimų programų inicijavimo ir kiti mechanizmai. Strategijos. Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Tarptautinės finansavimo programos. Eureka. Cost. Eurostars. Bonus. Trišalio Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa "Žilibertas". Lietuvos Respublikos (LR) ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa. 6-oji Bendroji programa (6BP). 7-oji Bendroji programa (7BP). Lietuvos galimybės dalyvauti žinių ir inovacijų bendrijoje. Europos Sąjungos (ES) parama (ištrauka iš "Inovacijos"). Investicijos į MTTP EU-27 valstybėse. Penkios šalys sudaro 80% viso Europos GBOARD. Bendrosios vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir plėtrai (GERD) pagal lėšų šaltinį - procentą GERD finansuoja pramonė. Mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos, pagal sektorių veiklą -% BVP. Bendros pasaulinio mokslo tyrimų ir plėtros išlaidos. Viso pasaulio išlaidų MTP dalis. Pasauliniai MTP fondų ištekliai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2009-05-26
 • Monetarinė politika

  Įvadas. Monetarinės politikos tikslai. Pavojai. Kelio užkirtimas finansinei panikai. Stabilios palūkanų normos. Ribojamosios politikos naštos padalijimas. Užsienio investitorių pasitikėjimo išlaikymas. Konfliktai tarp tikslų. Ką FRS turėtų daryti? Ką FRS daro? Pinigų ir iždo politikos koordinavimas. Valstybės biudžeto ribotumas. Monetarinės politikos priemonės. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-05-15
Puslapyje rodyti po