Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys

  Rinka. Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Lietuvos centrinis bankas (CB). Lietuvos centrinio banko (CB) veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Iždo agento veikla. Kredito įstaigų priežiūra. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Vilniaus bankas. Banko teikiamos paslaugos. Pagrindiniai vartotojai. Hansa bankas. Misija ir vertybės. Strategija. Sampo bankas. Parex bankas. Kredyt bank. Medicinos bankas. Šiaulių bankas. Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-05-02
 • Bankai: kilmė ir funkcijos

  Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Atskiras komercinis bankas bankų sistemoje. Komercinio banko balansinė ataskaita. Banko aktyvas. Banko pasyvas. Rezervas.
  Finansai, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-17
 • Bankai: kilmė ir funkcijos (2)

  Bankų svarba ir vaidmuo visuomenėje. Bankų istorijos apžvalga. Bankų raidos pasaulyje apžvalga. Bankai Lietuvoje. Bankų funkcijos ir vaidmuo.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-27
 • Bankas kaip komercinė organizacija

  Įvadas. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Bankų steigimo ir valdymo bendrasis reglamentavimas. Banko procesų organizavimas. Banko procesų charakteristika. Komercinių bankų pasyvinių operacijų charakteristika. Komercinių bankų aktyvinių operacijų charakteristika. Užbalansinės ir trastinės operacijos. Vekselių naudojimo tvarka. Čekių naudojimo tvarka. Kreditavimo operacijos. Valiutinių operacijų organizavimas. Apsidraudimo nuo valiutų rizikos priemonės. Elektroninė bankininkystė. Bankų veiklos planavimas. Apskaita. Banko sprendimai. Banko tikslų sistema ir finansinė rizika. Likvidumo planavimas. Finansų valdymas komerciniame banke. Lietuvos bankų integracija į Europos sąjungos (ES) sistemą. Bankininkystės pertvarkos šiuolaikinės kryptys. Lietuvos komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-01-04
 • Bankinės krizės

  Įvadas. Bankų krizės ištakos. Nevienalytis sistemos pobūdis. Specifinė valstybinio sektoriaus raida ir vieta. Politinių motyvų dominavimas ūkiniuose sprendimuose. Makroekonominiai krizės veiksniai. Makroekonominė aplinka. Privatizavimo pobūdis. Rizikos valdymo nebuvimas. Institucinės krizės priežastys. Strateginės krypties neapibrėžtumas. Bankinės priežiūros stygius. Valdžios institucijų sąveikos nesubalansuotumas. Bankų klientūra, kaip krizės veiksnys. Krizės valdymas kaip krizės gilėjimo prielaida. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-09-08
 • Bankininkystė (3)

  Įvadas. Trumpa bankų istorijos apžvalga. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Lietuvos bankininkystės raida. Lietuvos bankas. Lietuvos banko teisinis statusas. Lietuvos banko išimtinė teisė. Lietuvos banko pagrindinis tikslas. Lietuvos banko funkcijos ir jų reikšmė ekonomikoje. Pinigų emisija. LB pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. LB kaip valstybės iždo agentas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Užsienio valiutos operacijų reguliavimas. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos komerciniai bankai 2003-2004 metais. Išvados ir apibendrinimai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2005-10-28
 • Bankininkystė (7)

  Įvadas. Bankų funkcijos. Veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje. Mokėjimo ir atsiskaitymo samprata. Mokėjimai ir atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Čekiai. Vekseliai. Atsiskaitymai mokėjimų pavedimais. Akredityvas. Inkaso. Elektroninės ir kitos mokėjimo priemonės. Mokėjimai ir atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. elektroniniai kasos aparatai. Kasos darbo organizavimas. kasos dokumentų įforminimas. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-05-11
 • Bankininkystė tai mūsų ateitis

  Įvadas. Pinigų kaita. Kokie buvo Lietuvos pinigai? Kortelė. Bankai ir jų funkcijos. Lietuvos bankų sistema. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-02
 • Bankininkystės raida Lietuvoje

  Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Bankininkystės raida nuo Pirmojo pasaulinio karo iki valstybingumo paskelbimo 1918 metais. Bankininkystės raida 1918 – 1940 metais. Bankininkystės raida nuo 1940 metų iki valstybingumo atkūrimo 1990 metais. Bankininkystės raida po Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1990 metais. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2006-09-28
 • Bankininkystės sistemos įvairiose šalyse

  Vokietija. Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. Prancūzija. Bankų veiklos reglamentavimo komitetas. Kredito institucijų komitetas. Bankų komisija. Centrinis bankas. Anglija. Anglijos bankas. Bankų priežiūra. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankų sistema. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federaliniai rezervų apygardiniai bankai. Finansinės kontrolės tarnyba. Depozitų draudimo federalinė korporacija. Priedai.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Bankrotas

  Apie įmonės bankrotą. Įvadas, Įmonės bankroto veiksniai, Įmonės bankroto veiksnių klasifikavimas, Įmonės finansinės analizės metodai, Įmonės finansinės analizės šaltiniai, Pagrindinės bankroto sąvokos, Bankroto procesas, Taikos sutartis, Bankrutavusios įmonės likvidavimas, Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka, Bankrotas Lietuvoje, Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2005-05-01
 • Bankrotas (4)

  Įvadas. Norint iškelti bankroto bylą pirma turime išsiaiškinti šiuos dalykus. Bankroto bylos kėlimo pagrindai. Bankroto procesas. Kreditorių reikalavimų tenkinimas. Bankrutuojančios įmonės darbuotojai. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Nemokios įmonės gelbėjimas. Bankrotas ir ūkis. Atsakomybės pagal individualių įmonių prievolės aspektai. Asmenys, atsakingi už įmonės prievoles. Prievolių vykdymas, vykstant bankroto procesui. Atsakomybė pagal prievoles likvidavus įmonę. Tarpvalstybinis bankrotas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-10-05
 • Bankrotas (5)

  Įvadas. Bankroto priežastys. Bankroto tikimybes nustatymas. Altmano modelis. Springate modelis. Fulmerio modelis. Ca-Score modelis. Bankroto procesas.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Banks in Lithuania

  Banks in Lithuania. Vilniaus Bank. Architects of Lithuanian Banking. Traditions. Dashing. Development. International Partnership. Deep-Rooted in the Leader Position. VB Philosophy. About VB Management. VB Organisation stucture. Settlement Banks for Commercial and Treasury Transactions. Bank Modernisation Program (BMP). VB Cards. Financial report. Branches.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-04-27
 • Bankų aktyvai ir pasyvai

  Įvadas. Bankų pasyvinės operacijos. Komercinių bankų pasyvinių operacijų charakteristika. Indėliai, jų apskaita. Indėlių rūšys. Neterminuotieji indėliai. Terminuoti indėliai. Indėlių pasauga. Indėlių draudimas. Bankų aktyvinės operacijos. Aktyvinių operacijų charakteristika. Kreditavimas - pagrindinė aktyvinė banko operacija. Kreditavimo tikslas, paskolų rūšys ir kreditavimo etapai banke. Kreditų rūšys. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-12-06
 • Bankų apsaugos techninės priemonės

  Įvadas. Signalizacijos. Apsauginės signalizacijos ruožai. Bankų apsaugos techninės priemonės. Patalpos. Lifto durų valdymas. Kortelių skaitytuvas ir kameros. Administracijos korpusas. Bankų patalpos, kur aptarnaujami klientai. Vertybių apsauga. Seifų konstrukcijos ir patikimumas. "Ūkio banko" apsaugos sistemos. Vaizdo kameros. Kamerų panaudojimas patalpoje ir lauke. Kamerų apšvietimas ir jautrumas. Kameros maitinimo įtampa. Kamerų tvirtinimo būdai. Kamerų orientacija erdvėje. Lietuvos bankų saugyklos. Seniausia saugykla. Net sugriuvus bankui, saugykla išliktų sveika. Bankų saugyklos Lietuvoje dar nėra populiarios. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-09-18
 • Bankų finansinė analizė

  Įvadas. Bankų finansinė analizė – esmė, turinys, etapai. Santykiniai rodikliai ir jų panaudojimas analizėje. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2008-04-01
 • Bankų ir parabankų sistema

  Įvadas. Bankų sistemos institucijos. Bankai ir nebankai. Bankinių sistemų charakterizacija. Parabankinė sistema. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-11
 • Bankų istorija

  Įvadas. Banko sampratos reikšmė ir bankininkystės užuomazgos. Centrinių bankų atsiradimas ir raida. Depozitinė ir korespondentinė bankininkystė. Bankininkystės internacionalizavimas ir užsieninė bankininkystė. Bankininkystės raida Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-01
 • Bankų istorija ir raida

  Įvadas. Bankų istorija ir raida. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Centrinių bankų atsiradimas ir raida. Tipiškos bankų paslaugos. Bankų tipai. Bankai Lietuvoje. Lietuvos bankas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-05-05
Puslapyje rodyti po