Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pinigai ir jų cirkuliacija

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Šiuolaikinės pinigų formos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Banko pinigų sukūrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Sandėrio sąskaitų raida Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Anglijoje. Bendros čekinių sąskaitų savybės. NOW ir ATS sąskaitos. Pinigų rinkos depozitinės sąskaitos (MMDA) ir bendrieji pinigų rinkos fondai (MMMF). Biudžeto sąskaitos. Depozitinės sąskaitos. Aukštas palūkanas uždirbančios čekinės sąskaitos. Terminuoti taupomieji indėliai. Čekinės knygutės taupomosios sąskaitos. Taupomųjų indėlių sertifikatai. Perduodami depozitų sertifikatai. Atviros terminuotos sąskaitos. IRA (Individual Retirement Accounts) - privačių asmenų pensijų sąskaitos. Kreditinės ir debetinės kortelės. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-12-08
 • Pinigai ir jų funkcijos ekonomikoje

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Reikalavimai pinigams. Pinigų funkcijos. Pinigų vertės kitimas. Infliacija ir jos sąryšis su pinigais. Kreditinės ir debetinės kortelės.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-03-16
 • Pinigai ir šiuolaikinės jų formos

  Pinigai (sąvokos apžvalga). Bendros žinios apie pinigus (kas yra pinigai, kam jie skirti?). Pinigų standarto evoliucija ir jos ypatumai. Pinigų funkcijos ir savybės. Šiuolaikinės pinigų formos. Bendros žinios apie šiuolaikines atsiskaitymo formas (pinigus). Grynieji pinigai, jų panaudojimas (nacionalinės ir tarptautinės valiutos. Naujas žingsnis Europos Sąjungos šalių pinigų raidoje – Eurovaliuta. Banko mokėjimo kortelė. Vertybiniai popieriai Lietuvoje ir ne tik Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-12-22
 • Pinigai ir šiuolaikinės jų formos (2)

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas ir istorinė raida. Pinigų sąvoka. Pinigų raida. Pagrindinės pinigų funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai. Banko pinigai. Kreditinės kortelės. Čekiai. Vekseliai. Nauja valiuta Europos sąjungoje (ES). Naujienos. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2006-05-15
 • Pinigai, bankai, monetarinė sistema

  Įvadas. Pinigų istorinė raida: Pinigai – tai prekės; Metalinių pinigų atsiradimas; Popieriniai pinigai; Banko pinigai; Netikri pinigai. Lietuvos pinigų istorija. Kaip atsirado euras. Euro banknotai. Bankų istorijos raida Pagrindiniai Lietuvos bankų uždaviniai, funkcijos bei teisės. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-06-20
 • Pinigai, jų esmė

  Pinigai. Kas yra pinigai? Pinigų istorinė raida. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų pinigai. Uždirbamoji pinigų galia. Pinigų vertės kitimas laikui bėgant. Išvados. Naudota literatūra (5).
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-27
 • Pinigai, jų kilmė ir funkcijos

  Įvadas. Pinigai. Istorinė pinigų raida. Pinigų funkcijos. Kokie turi būti pinigai? Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekiai. Pinigų vertė. Infliacija ir defliacija. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų kiekis rinkoje. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos pagal funkcijas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-05-28
 • Pinigai, palūkanų norma ir valiutos kursas

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas. Pinigų kilmė. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Konkretūs daiktai, atliekantys pinigų funkcijas. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų vertė. Ryšys tarp pinigų ir palūkanų. Palūkanos ir palūkanų norma. Palūkanų normos panaudojimas ekonomikai valdyti. Paprastosios ir sudėtinės palūkanos. Metinė procentinė norma. Ekvivalentinė palūkanų norma. Valiutos kursus įtakojantys veiksniai ir jų rūšys. Lankstusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas jo įtaka šalies ekonomikai. Reguliuojamai plaukiojantieji valiutos kursai. Valiutos kurso pasirinkimas. Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Išvados.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2008-04-10
 • Pinigai, pinigų rūšys ir funkcijos

  Pinigai, jų rūšys ir funkcijos. Įvadas. Kas yra pinigai? Pinigų rūšys. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Pinigų funkcijos. M1, M2, M3.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Piniginiai atsiskaitymai

  Piniginių atsiskaitymų formos. Piniginio turto rūšys. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Mokėjimo nurodymas. Tarptautinis mokėjimo nurodymas. Debeto mokėjimo nurodymas. Čekiai. Vekseliai. Akreditavimai. Banko kortelės.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-25
 • Pinigų esmė ir jų funkcijos

  Pinigų apibrėžimas. Pinigų medžiaga. Pinigų istorija. Tautos ūkio gėrybės. Ekonominis susisiekimas. Pinigų funkcija. Pinigų teorijos. Žiriniai pinigai. Pinigų atmainos. Čekiai ir vekseliai. Išvestinių pinigų funkcijos. Pinigai kaip mainų įrankis. Juridinis kreditas. Pinigai kaip vertės matas. Taupymas. Neutralūs pinigai. Pinigų svarba.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-17
 • Pinigų esmė, masė, apyvarta ir jos greitis

  Įvadas. Pinigų kilmė. Pinigų esmė. Pagrindinės pinigų charakteristikos. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų formos. Pinigai ir "beveik pinigai". Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų pinigai. Valiutų kursas. Pinigų masė. Pinigų masės įvertinimo būdai. Pinigų masė ir pinigų paklausa. Pinigų apyvarta ir jos greitis.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-12-07
 • Pinigų evoliucija ir šiuolaikiniai pinigai

  Įvadas. Pinigai ir jų raida. Keli pinigų apibrėžimai. Atsiskaitymo už prekes ar paslaugas priemonių raida. Šiuolaikinės pinigų formos. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Taupomosios ir terminuotos sąskaitos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Lietuvos pinigai. Pinigų paskirtis. Europos Sąjungos valiuta – Euras. Priedai (2). Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-12-04
 • Pinigų funkcijos

  Įvadas. Pinigų funkcijos ir jų vaidmuo. Pinigų reikšmė. Pinigų funkcijų sąveika. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-05-29
 • Pinigų funkcijos (2)

  Įvadas. Pinigų funkcijos. Mainų priemonės funkcija. Mokėjimo priemonės funkcija. Kapitalo judėjimo tarpininko funkcija. Vertės mato ir apskaitos funkcija. Taupymo (kaupimo) priemonės funkcija.Pinigų reikšmė. Pinigų funkcijų sąveika. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-11-19
 • Pinigų galia ir infliacija

  Įvadas. Pinigų sąvokos, jų funkcijos ir raida. Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Reikalavimai pinigams. Pinigų funkcijos. Bankų pinigai. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų vertės kitimas. Infliacija ir jos sąryšis su pinigais. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Infliacijos matavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(28 puslapiai)
  2005-10-24
 • Pinigų ir kapitalo rinkų vertybinių popierių pagrindiniai rodikliai

  Kapitalo rinkos vertybinių popierių rodikliai. Akcijų rodikliai. Obligacijų ir pinigų rinkos pelningumo išraiškos.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-07-19
 • Pinigų laiko vertė

  Būsima vertė (Future value). Dabartinė vertė (Present value). Periodinių pinigų srautų vertės skaičiavimas (Annuity). Begaliniai pinigų srautai (Perpetuity). Faktiškas palūkanų tarifas (Effectie annual rate). Praktiški pinigų laiko vertės skaičiavimai. "72" taisyklė. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-10-06
 • Pinigų laiko vertė (2)

  Pinigai kaip turtas. Jų srautai ir dalyvavimas lėšų apytakoje, pinigų vertės padidėjimas. Paprastieji ir sudėtiniai procentai, busimoji pinigų vertė, kai palūkanos skaičiuojamos dalimis. Pinigų esamoji (dabartinė) vertė, diskontas, diskontavimas. Anuitetas. Parametrai, klasifikavimas, perpetuitetas. Infliacijos ir kitų veiksnių įtaka pinigų vertei.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-06
 • Pinigų M1, M2, M3 ir L esmė. Naudingiausia pinigų laikymo forma fiziniams ir juridiniams asmenims

  Įvadas. M1 pinigų esmė. M2 pinigų esmė. Taupomasis indėlis. Terminuotas indėlis. M3 pinigų esmė. L pinigų esmė. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Obligacijos. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-18
Puslapyje rodyti po