Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų kreditų gavimo sąlygos Lietuvoje (verslo įmonėms)

  Įvadas. Bendra paskolų suteikimo tvarka. "Medicinos Banko" teikiami kreditai verslo klientams. Trumpalaikiai kreditai ir kredito linijos. Mikrokreditai. Ilgalaikiai kreditai. "Šiaulių banko" paslaugos. Trumpalaikiai kreditai. Kredito linijos. Overdraftai. Mikrokreditai. Faktoringas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-07-04
 • Bankų nuosavo kapitalo valdymas

  Bankų veiklos esmė ir turinys. Nuosavybė. Kapitalas. Banko kapitalo funkcijos ir šaltiniai. Funkcijos. Kapitalo šaltiniai. Banko dydžio ir jo kapitalo santykis. Komercinių bankų nuosavo kapitalo statistinių duomenų analizė. Nuosavo kapitalo pakankamumo problema. Kapitalo didinimo valdymas. Banko valdybos sprendimai dėl nuosavo kapitalo didinimo. Kapitalo srautai. Nuosavo kapitalo normos ir jo augimo galimybės. Išorinio kapitalo pritraukimas. Lietuvos komercinių bankų veiklos analizė. Komercinio banko nuosavo kapitalo normos. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-12-07
 • Bankų paslaugos fiziniams asmenims

  Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bankininkystė Lietuvoje. Komercinių bankų tikslai ir funkcijos. Pasirinktų įstaigų trumpas aprašymas. Bankų paslaugos privatiems asmenims. Būsto kreditai. Vartojimo kreditai. Indėliai. Bankų perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-31
 • Bankų raidos istorinė apžvalga

  Bankų raidos istorinė apžvalga. Bankų atsiradimas. Bankai istorijos plotmėje. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankai ir bankininkystės sistema įvairiose pasaulio šalyse. Bankai Lietuvoje. Valdyba. Vokietija. Prancūzija. Anglija. Jungtinės Amerikos Valstijos. Vengrija. Čekija. Pasaulio šalių centrinių bankų bendradarbiavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2006-01-12
 • Bankų reitingavimo sistemos ir jų unifikavimo reikšmė

  Įvadas. Kas yra reitingas? CAMELS reitingavimas. CAMEL reitingavimas bankų monitoringo kontrolės atžvilgiu. CAMELS reitingavimas, publikuojant bankų stebėjimo rezultatus. VERIBANK reitingavimo sistema. Veribank spalvų klasifikacijos sistema. Veribank žvaigždžių klasifikacijos sistema. Mėlynojo kaspino apdovanojimas. Veribank reitingų statistika. LACE finansinė korporacija. Reitingų apibrėžimai. LACE Jungtinių valstijų kredito reitingai. LACE tarptautiniai kredito reitingai. Ilgalaikiai emisijų reitingai įsiskolinimui ir saugumui. Lace reitingavimo sistema. Fitch reitingai. Bankai pagal Fitch. Fitch IBCA reitingų apibrėžimai. Bankscope paslauga. Fitch reitingai ir reitingų ataskaitos. IBCA, Standard & Poor‘s, Moody‘s agentūrų bankų reitingų palyginimas. Bankų sistemų unifikavimas. Išvados. Priedai (9).
  Finansai, referatas(64 puslapiai)
  2006-10-05
 • Bankų sistema Lietuvoje

  Įvadas. Dėstymas. Bankininkystės užuomazgos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Nacionalinės bankininkystės pradžia. Bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų bankrotų banga. Bankai verčiami lygiuotis į Europos Sąjungą (ES). Kredito įstaigų priežiūros sistemos elementai. Bankų steigimas ir licencijavimas. Lietuvos banko nuolatinės bankų priežiūros metodai. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-03-25
 • Bankų sistema Lietuvoje (2)

  Įvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Bankų veikla. Bankų veiklos raida. Pasaulinė bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Bankai ir nebankai. Bankinių institucijų charakteristika. Nebankinės institucijos - parabankinė sistema. Bankų veiklos pokyčiai ir Europos Sąjunga (ES). Bankų veiklos konkurencinė aplinka.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-19
 • Bankų sistema Lietuvoje (3)

  Įvadas. Bankų sistema ir jos struktūra. Centrinis bankas (CB) ir jo raida Lietuvoje. Centrinio banko veiklos tikslas. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Pinigų politika ir jos kitimas Lietuvoje. Finansų rinka. Komerciniai bankai (KB) ir jų veikla. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Privalumai. Išvados.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2005-10-23
 • Bankų sistema Lietuvoje (4)

  Lietuvos bankininkystės sistema kūrėsi sunkiai. Sunkus Lietuvos banko modelio kūrimas. Dvi skirtingos koncepcijos. Pradinis Lietuvos banko veiklos etapas. Komercinių bankų kūrimas – neišvengiamas procesas. Lėti paskolų augimo tempai. Paskolos užsienio valiuta išaugo. Paskolų portfelio kokybei iškyla grėsmė. Paskolų augimo rodikliai vis gerėja. Sparčiausiai augantis lėšų šaltinis - indėliai. Registruojamas kapitalo didėjimas. Siekiami pelningumo rekordai. Modernizuojama atsiskaitymo tarp bankų sistema.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-10-12
 • Bankų sistema Lietuvoje (5)

  Įvadas. Bankų sistemos Lietuvoje užuomazgos. Bankininkystė po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Bankininkystė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos bankų sistemos analizė po įstojimo į Europos Sąjungą. Lietuvos Centrinio Banko tikslai ir funkcijos. Lietuvos Centrinio banko valdymas ir struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • Bankų sistemos

  Bankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Užsienio bankų sistemos. Vokietijos bankai. Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. Prancūzijos bankai. Bankų veiklos reglamentavimo komitetas. Kredito institucijų komitetas. Bankų komisija. Centrinis bankas. Anglijos bankai. Anglijos bankas. Bankų priežiūra. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankų sistema. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federaliniai rezervų apygardiniai bankai. Finansinės kontrolės tarnyba. Depozitų draudimo federalinė korporacija. Lietuvos bankai. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Savarankiški skyriai. Bankų apsauga. Spynos. Vaizdo kameros. Priedai (4). Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2007-02-27
 • Bankų sistemos struktūra

  Bankų sistema. Vienapakopė bankų sistema. Dvipakopė bankų sistema. Bankų tipai ir jų funkcijos. Komerciniai bankai. Specializuoti bankai.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-22
 • Bankų statistika

  Įvadas. Lietuvos finansinės įstaigos. Bankų grupavimas. Bankų funkcijos. Bankų principai ir veiklos aplinka. Bankų veiklos aplinka. Bankų vaidmuo visuomenėje. Pinigai ir infliacijos mastai, valiutų kursai. Valiutos kurso politika. Bankų statistika. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-02-06
 • Bankų steigimo pradžia

  Įvadas. Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko valdymo struktūra. Lietuvos banko pirmasis valdytojas profesorius Vladas Jurgutis. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-21
 • Bankų teikiamos paskolos gyventojams

  Įvadas. Paskolos klasifikavimo požymiai. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Paskolos sąlygos: Kaip pradėti. Dokumentų pateikimas. Papildomos išlaidos. Paskolos išdavimas. Paskolos grąžinimas. Norint gauti paskolą reikia: Paskolos suteikimas studentams. Kaip grąžinti? Kas gali negrąžinti paskolos ar grąžinti vėliau? Ilgalaikės paskolos. Paskolos gavėjas. Paskolos paskirtis. Paskolos sugrąžinimo šaltinis. Paskolos terminas. Paskolos dydis (suma). Pradinio įnašo finansavimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-20
 • Bankų veikla Lietuvoje (2)

  Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Bankų veikla nuo 1918 m. Atkurtos nepriklausomos Lietuvos bankai nuo 1990 m. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-10-01
 • Bankų veikla Lietuvoje (4)

  Įvadas. Banko samprata. Bankų rūšys ir funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Lietuvos bankai. Lietuvos bankų veiklos rezultatai 2008-2010 metais. Bankų paskolų portfelis. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2011-04-27
 • Bankų veiklos reglamentavimo naujovės

  Įvadas. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankų veiklos aplinka. Bankų veiklos principai. Bankų steigimo ir valdymo reglamentavimas. Lietuvos bankų integracija į Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą. Šiuolaikinės bankininkystės kryptys. Lietuvos komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-02-09
 • Bankų vertės nustatymas

  Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Tyrimo objektas. Bankų vertės nustatymo metodai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Vertės nustatymo prasmė ir specifika. Vertės nustatymo procesas ir tikslai. Bankų vertės nustatymo specifika. Banko vertės skaičiavimo metodikos. Palyginimo metodai. Balansinės vertės metodai. Diskontuotų pinigų srautų metodai. Diskontuotų pinigų srautų akcininkų nuosavybei metodas. Dividendų kapitalizacijos metodas. Vertės kūrimo metodai. Banko ekonominės pridėtinės vertės metodas. Banko ekonominės pridėtinės vertės akcininkų nuosavybei metodas. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2009-04-24
 • Bendrieji ir vidutiniai kaštai

  Įvadas. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji ir vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų.
  Finansai, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-23
Puslapyje rodyti po