Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vertybinių popierių rinka Lietuvoje

  Įvadas. Vertybinių popierių ir vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Opcionai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Lietuvos vertybinių popierių rinkos dalyviai ir jos organizavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2007-01-11
 • Vertybinių popierių rinka Lietuvoje (2)

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos vieta finansų sistemoje. Vertybinių popierių rinkos tipai. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinka. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos raida ir struktūra. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos instrumentai ir jų apyvarta. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-03-19
 • Vertybinių popierių rinkos produktai

  Vertybinių popierių rinkos produktai. Akcijos. Akcinių bendrovių akcijos. Investicinių bendrovių akcijos. Komercinių bankų akcijos. Skolos vertybiniai popieriai (obligacijos). Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių savininkų teisės. Turtinės akcininkų teisės. Neturtinės akcininkų teisės.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-01-25
 • Vertybinių popierių rūšys

  Vertybinių popierių rūšys. Vertybiniai popieriai. Akcininkai. Turtinės akcininkų teisės. Akcininkams suteikiamos neturtinės teisės. Akcijos. Akcijų formos, rūšys, klasės. Nematerialios akcijos. Paprastosios akcijos. Nevisiškai apmokėtos akcijos. Akcijos nominali vertė. Akcijos rinkos kaina. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apskaita akcinėje bendrovėje. Vertybinių popierių apskaitos lygiai, pagrindinės apskaitos taisyklės. Akcijų perleidimo tvarka, nuosavybės teisės į akcijas dokumentų įforminimas.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-12-12
 • Vertybinių popierių vertinimo metodai

  Įvadas. Akcijų vertinimas. Vertinimui reikalinga medžiaga. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Santykinių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Bendrasis pelningumas. Vidutinio turto grąža (Return on average assets, ROAA). Vidutinės savininkų nuosavybės grąža (Return on average equity, ROAE). Mokumo arba likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio). Skubaus padengimo koeficientas (Acid test (Quick) ratio). Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis (Cash ratio). Grynasis apyvartinis kapitalas (Net working capital). Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu (Net working capital to total assets, WCTA). Finansų struktūros rodikliai. Skolos koeficientas (Total debt ratio). Skolos - nuosavybės koeficientas (Debt - equity ratio). Ilgalaikių skolų koeficientas (Long - term debt ratio). Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Atsargų apyvartumas (Inventory turnover). Gautinų sumų apyvartumas (Accounts receivables turnover). Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas (Net working capital turnover). Ilgalaikio turto apyvartumas (Long term asset turnover). Turto apyvartumas (Total asset turnover). Rinkos vertės rodikliai. Kapitalizacija (Capitalisation). Pelnas akcijai (Earnings per share). Kainos ir buhalterinės vertės santykis (Price-book value ratio, P/BV). Kainos ir pardavimų akcijai santykis (Price to sales ratio, P/S). Įmonės vertės ir EBITDA santykis ( EV(enterprise value)/EBITDA). Dividendai akcijai (Dividends per share). Dividendinis pajamingumas (Dividend yield). Dividendų mokėjimo koeficientas (Dividend payout ratio). Diskontuotų pinigų srautų analizė (DCF metodas).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-07-02
 • Vidaus audito ir vidaus kontrolės samprata, tikslai ir uždaviniai

  Vidaus audito ir kontrolės sąvoka. Vidaus audito ir vidaus kontrolės tikslai bei uždaviniai. Vidaus kontrolės formos. Bendrieji kontrolės reikalavimai. Finansų kontrolė, kaip vidaus kontrolės sistemos dalis. Vidaus audito rūšys. Vidaus audito tarnyba, jos steigimas ir funkcijos.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-08-25
 • Vidaus audito organizavimas Lietuvos savivaldybėse

  Įvadas. Vidaus audito organizavimas. Vidaus auditas. Vidaus audito savivaldybėse tikslas ir pagrindiniai uždaviniai. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas. Vidaus auditorių kompetencija, etika. Vidaus audito atlikimas. Vidaus audito planavimas. Vidaus audito vykdymas, vidaus. Audito ataskaitos. Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos vertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2008-01-09
 • Vidaus audito veiklos organizavimas

  Įvadas. Vidaus audito apibrėžimas, tikslai ir rūšys. Apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų priežiūra. Finansinės ir kitokios informacijos tikrinimas valdymo tikslams. Ūkinių finansinių operacijų ekonominės prasmės, reikšmingumo ir efektyvumo tyrimas. Vidaus auditas ir vidinė kontrolė. Svarbūs vidaus audito reikalavimai. Vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Audito planavimas ir strategija. Informacijos rinkimas ir apdorojimas. Informacijos vertinimas. Audito ataskaitos rengimas ir pateikimas. Poauditinė veikla. Vidaus audito problemos. Vidaus auditorių santykiai su darbuotojais. Informacinės technologijos ir informacinės sistemos. Vidaus ir nepriklausomo audito panašumai ir skirtumai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-01-02
 • Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybes biudžeto sudarymą ir vykdymą. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybės biudžeto sąvoka, bendra struktūra. Biudžetų rengimo principai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamos. Horizontali pajamų analizė. Vertikali pajamų analizė. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto išlaidos (asignavimai). Asignavimai pagal valdytojus. Asignavimai pagal funkcijas. Vilniaus miesto 2006- 2008 m. Savivaldybės biudžeto. Vykdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-01-11
 • Vilniaus vertybinių popierių birža

  Įvadas. Apžvalga. Lietuvos VP rinką. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Finansų maklerio įmonės. Listingo tvarka. Centrinis depozitoriumas. Lietuvos Respublikos Vertybinių Popierių Komisija. Istorija.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-12
 • Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sistema

  Įvadas. Vilniaus vertybinių popierių birža. VVPB prekybos sistema. Vertybinių popierių įtraukimas į prekybos sąrašus. Prekybos sąrašų rūšys. Paraiškos pateikimas. Paraiškos svarstymas. Naudojimasis prekybos sistema. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (LCVPD). Išvados. Priedai.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-03-20
 • Vilniaus vertybinių popierių rinka

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti Vilniaus vertybinių popierių biržos veiklą ir plačiau ją aptarti remiantis teoriniais ir praktiniais literatūros šaltiniais, bei Vilniaus vertybinių popierių biržos praktine patirtimi, pateikti pasiūlymus tobulinimui. Literatūros apžvalga. Vilniaus vertybinių popierių birža. Vilniaus vertybinių popierių biržos nariai. Vilniaus vertybinių popierių biržos veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2010-10-12
 • Vyriausybės vertybinių popierių ekonominė reikšmė

  Įvadas. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Nacionalinės VP Biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Pagrindinės Lietuvos VP rinkos problemos ir jų sprendimo būdai. VVP vieta ir vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-12-13
 • Vladas Jurgutis

  Įžanga. Pirmieji Vlado Jurgučio žingsniai. Lietuvos Banko bei lito raida. V. Jurgučio pedagoginė veikla. V. Jurgučio veikalai. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-08
 • Vokietijos finansų sistema

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis įvairiais literatūros šaltiniais supažindinti su finansų sistema Vokietijoje. Vokietijos finansų sistema. Vokietijos finansinės institucijos. Vokietijos federalinis bankas. Vokietijos finansinių institucijų veiklos priemonės. Vokietijos finansų rinka. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-06-03
 • Žemės apmokestinimas

  Įvadas. Žemės mokesčiai Lietuvoje. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas, lengvatos ir mokestinis laikotarpis. Žemės sklypo mokestinė vertė. Mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas. Žemės mokesčio mokėjimas ir deklaravimas. Mokesčio reikšmė valstybės biudžetui. Mokesčio taikymo ypatumas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2010-01-25
 • Žemės mokesčiai Lietuvoje

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Žemės mokesčiai Lietuvoje. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas, lengvatos ir mokestinis laikotarpis. Žemės sklypo mokestinė vertė. Mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-10-28
 • Žymiausi Lietuvos bankininkai

  Įvadas. Žemės banko valdytojai. Kazys Radušis. Petras Karvelis. Vytautas Račkauskas. Bronius Bieliukas. Žemės banko direktoriai. Petras Aravičius. Dominykas Blynas. Petras Kregždė. Vincas Matulaitis. Kiti žemės banko darbuotojai. Lietuvos banko valdytojai. Juozas Tūbelis. Juozas Paknys. Okupacijos laikų (1940 – 1943 m) Lietuvos banko vadovai. Aleksandras Drobnys. Povilas Kopustinskas. Juozas Bergas. Išvados.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2007-01-03
Puslapyje rodyti po