Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrojo draudimo ypatumai

  Įvadas. Bendrojo draudimo samprata. Bendrojo draudimo sutartis. Pul'o (Pulo) sutartis. Dalyvavimas bendrajame draudime. Bendrasis draudimas Europos sąjungos valstybėse narėse. Užsienio šalių bendrasis draudimas. Pagrindinės bendrojo draudimo rūšys. Pastatų draudimas. Pastatų draudimo rizikos. Gaisras. Vėtra. Kruša. Vandens nutekėjimas ir vamzdynų trūkimas. Vandalizmas. Žemės drebėjimas. Nedraudžiamos rizikos bei nekompensuojami nuostoliai. Draudimo įmoka. Papildomas (savanoriškas) sveikatos draudimas. Ligos draudimo rūšys. Ligos gydymo išlaidų draudimas. Gydymo įstaigos dienpinigių draudimas. Ligos dienpinigių draudimas. Slaugos dienpinigių draudimas bei kitos ligos draudimo rūšys. Draudimo įmoka bei draudimo išmoka. Informacijos šaltiniai. Sprendimo dėl rizikos draudimo priėmimas. Draudimo įmoka. Draudiminis įvykis ir draudimo išmoka. Išvados.
  Finansai, referatas(32 puslapiai)
  2006-10-17
 • Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas

  Įvadas. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo klausimo iškilimo priežastys. Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų. Įstatinio kapitalo mažinimas. Įstatinio kapitalo mažinimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-02
 • Bendrovės teisė išleisti vertybinius popierius ir teisė įsigyti savo akcijas

  Įvadas. Akcija. Akcijos skirstomos į rūšis. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-21
 • Birštono savivaldybės biudžeto formavimo ir vykdymo problemos

  Įvadas. Birštono savivaldybės biudžeto rengimas ir tvirtinimas. Asignavimų valdytojai. Birštono savivaldybės biudžeto pajamos. Birštono savivaldybės biudžeto išlaidos. Švietimas. Poilsis, kultūra ir sportas. Sveikatos apsauga. Socialinė apsauga. Ekonomika ir aplinkos apsauga. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. Būstas ir komunalinis ūkis. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas. Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto skoliniai santykiai. Informacijos apie savivaldybės biudžetą viešumas. Biudžeto vykdymo kontrolė. Biudžeto įvykdymo ataskaitos rengimas ir tvirtinimas. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-16
 • Biudžetas (2)

  Įvadas. Pinigų biudžeto esmė ir prasmė. Lietuvos valstybinio biudžeto sudarymas. Biudžeto sudarymo organizavimas. Išlaidų sąmatų ir finansinių planų sudarymas. Išvados.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-20
 • Biudžetas ir jo balansavimas (2)

  Įvadas. Biudžeto samprata ir kilmė. Biudžeto raida. Lietuvos respublikos nacionalinis biudžeto sandara. Valstybės pajamų šaltiniai. Vykdomi asignavimai. Biudžeto planavimas ir balansavimo būtinumas. 2005 m. Lietuvos biudžeto prognozės. Valstybės skola ir biudžeto deficitas. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2005-10-17
 • Biudžetinių įstaigų ir verslo įmonių sąskaitų planų palyginimas

  Įvadas. Darbo tikslas – palyginti biudžetinių įstaigų dabartinį, būsimą ir verslo įmonių sąskaitų planus. Sąskaitų planas. Sąskaitų plano reikšmė apskaitoje, jį reglamentuojantys dokumentai. Naujojo biudžetinių įstaigų sąskaitų plano būtinumas. Sąskaitų planų analizė bei palyginimas. Ilgalaikis turtas. Atsargos. Trumpalaikis materialusis turtas. Sąnaudos. Pinigai. Finansinis turtas. Gautinos ir mokėtinos sumos. Išlaidos. Finansavimas. Fondai. Biudžetinių įstaigų pajamos ir kompensuoti nuompinigiai. Užbalansinės sąskaitos. Naujai atsiradę skyriai. Išvados.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2008-09-08
 • Biudžetinių įstaigų specialiosios programos ir jų finansavimas

  Įvadas. Specialiosios programos. Finansavimo šaltiniai. Specialiųjų programų vykdymo atskaitomybė. Lietuvos Respublikos (LR) Ūkio ministerijos vykdomos specialiosios programos 2006-2008 metų Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa. Specialioji Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa. Specialiųjų lėšų programa. Specialioji Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos verslui programa. Specialioji programa – eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-05-22
 • Biudžeto deficitas bei valstybės skola

  Biudžeto deficito apibrėžimas. Konvencinis fiskalinis balansas. Grynasis skolinimas/skolinimasis. Einamasis balansas. Likvidumo balansas. Virtualusis deficitas. Visiško užimtumo deficitas. Pirminis balansas. Operacinis (veiklos) balansas. Struktūrinis, arba cikliškai neutralus biudžeto balansas. Išplėstas balansas. Analitiniai būdai deficitui išmatuoti. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-05-16
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (2)

  Įvadas. Biudžetų tipai. Nepasitenkinimo biudžeto deficitu priežastys. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės. Biudžeto deficito finansavimas. Valstybės skola. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-01-16
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (3)

  Įvadas. Valstybės skola. Skolinimosi tikslai būdai ir įtaka ekonomikai. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinosi tikslai ir būdai. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolinimosi poreikio finansavimas. Valstybės įsiskolinimo poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Biudžeto deficitas. Biudžeto deficito samprata. Biudžeto deficito finansavimas. Biudžeto deficito poveikis ekonomikai. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Valstybės skola ir biudžeto deficitas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2006-03-21
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (4)

  Įvadas. Biudžeto deficito apibrėžimas. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Infliacijos įtaka skolinimosi poreikiui. Lietuvos ekonominė statistika. Tiesioginė vidaus ir užsienio skola. Netiesioginė vidaus ir užsienio skola. Nemalonioji aritmetika. Skolos našta ateinančioms kartoms. Išvados. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-05-12
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (5)

  Įvadas. Valstybės skolos apibrėžimas. Valstybės skolos formavimas. Valstybės skolos reikšmė. Skolos valdymo ypatumai. Galimos valstybės skolos. Biudžeto deficitas. Išvados. Priedas (diagramos).
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-29
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (7)

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-12-11
 • Biudžeto esmė, sudarymo principai, sandara

  Įvadas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto procesas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas: Pagėgių savivaldybė

  Įvadas. Darbo tikslas yra bendrais bruožais apžvelgti Pagėgių savivaldybės finansų sistemą. Savivaldybių finansavimas. Pagėgių savivaldybės biudžeto vykdymas. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto pajamos. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto išlaidos. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto išlaidų plano įvykdymas. 2008 metų Pagėgių savivaldybės darbo užmokesčio struktūra. 2009 metų Pagėgių savivaldybės biudžetas. Skolinimasis ir skolų limitai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2010-04-07
 • Biudžeto politika

  Vyriausybės pajamos ir išlaidos. Biudžeto politika. Valstybės išlaidos. Prekių ir paslaugų pirkimas. Transferinės išmokos. Transferiniai išmokėjimai. Valstybės pajamos. Valstybės biudžetas, jo formavimas ir naudojimas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolos sumažinimas prieš biudžeto perteklių. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Biudžeto subalansavimo – fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-12-06
 • Biudžeto reforma

  Įvadas. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinis procesas. Biudžetinio proceso principai. Biudžeto projekto sudarymo ir tvirtinimo pagrindai. Biudžeto projekto rengimas. Biudžeto projekto tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Lietuvos valstybės biudžetinė sistema. Lietuvos biudžetinės sistemos formavimas. Valstybės biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Savivaldybių biudžetas. Savivaldybių biudžetų formavimas. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžeto išlaidos. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-05-12
 • Biudžeto samprata

  Įvadas. Biudžeto sąvoka. Fiskalinės politikos ir biudžeto samprata. Biudžetinis procesas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto programos esmė. Valstybės biudžeto programų projektų vertinimo principai. Išvados. PowerPoint pristatymas.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-05-13
 • Biudžeto sistemos reforma (4)

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto struktūriniai pokyčiai. Valstybės biudžeto sandara, formavimo principai ir panaudojimas. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-01-21
Puslapyje rodyti po