Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai (61)

  Ketverių metų trukmės 100 lt nominaliosios vertės vyriausybės obligacijos kasmet suteikia teisę į 4% nominalios vertės atkarpas (išmokas), o rinkoje tokių obligacijų kaina yra 96,5 lito. Apskaičiuokite obligacijos pajamingumą. Pasitelkdami diskontuotų dividendų modelį, nustatykite teorinę bendrovės vertę, jei bendrovės pelnas einamuoju laikotarpiu yra 1000 lt, prognozuojamas pastovus jo augimo tempas yra 4% per metus, palūkanos yra 6%, 40% pelno kasmet skiriama tolesnei plėtrai, o likusi dalis išmokama dividendais. Vartotojo preferencijas apelsinams ir obuoliams rodo naudingumo funkcija. Pirmame krepšelyje yra 3 apelsinai ir 2 obuoliai, antrame – 2 apelsinai ir 3 obuoliai. Kurį krepšelį pasirinks vartojimo naudingumą maksimizuojantis vartotojas? Tarkime, individo vartojimo naudingumo funkcija yra Biudžeto apribojimas standartinis, tik pradinis finansinis turtas yra lygus nuliui. Individo nefinansinės veiklos pajamos bei palūkanų norma r yra žinomi dydžiai. Rasti optimalų pirmo ir antro periodo vartojimą. Kurio periodo vartojimo išlaidos bus didesnės ir kodėl? Kokios bus vartojimo išlaidos, jei palūkanų norma lygi nuliui? Firmos vadovybė ir akcininkai nusprendžia pirmąjį periodą dividendais išmokėti visus turimus resursus, tačiau firmos veiklą vykdys vadovaudamiesi rinkos vertės kriterijumi. Kokios atkarpos žymės firmos išorinį finansavimą, išorės investuotojų bei akcininkų pajamas antrąjį periodą. Kurį iš variantų pasirinks individas, kurio naudingumo funkcija yra kur x yra išlošis: (a) 5 tūkst. garantuotą išlošį ar (b) ruletės lošimą, kuris suteikia galimybę su vienoda tikimybe laimėti 15 tūkst. arba 0. Kodėl negali kirstis indiferentiškumo kreivės? Kurią vartotojo pasirinkimo teorijos aksiomą tai pažeidžia?
  Finansai, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-09-16
 • Finansai (62)

  Savarankiško darbo užduotys: Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuose duomenis: a) nustatytą metinį dividendą (DDS) 5 ct. pageidaujama pelno norma (K) 10%. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą. Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos - nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimą rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 5ct ir po 10 metų tikisi parduoti už 0.5Lt? Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę.
  Finansai, namų darbas(21 puslapis)
  2008-10-21
 • Finansai (63)

  Individualaus darbo užduotys (4 variantas). Pelno mokesčio apskaičiavimas. Pagal žemiau pateiktus N UAB ataskaitinių finansinių metų pajamų ir sąnaudų duomenis: užpildykite pelno (nuostolių) ataskaitą. Apskaičiuokite pelno mokestį, remdamiesi mokesčio apskaičiavimo tvarka ir Lietuvos respublikos (LR) pelno mokesčio įstatymu. Uždarosios akcinės bendrovės pelno paskirstymas. Remiantis turimais duomenimis: užpildykite pelno paskirstymo ataskaitą finansiniais metais, apskaičiuokite įmonės kapitalo ir rezervų sumą finansiniais metais. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas. Remiantis pateiktais duomenimis, gyventojų apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka ir Lietuvos respublikos (LR) gyventojų pajamų mokesčio įstatymu apskaičiuokite J. Jonaičio pajamų mokestį ir sumokėto pajamų mokesčio sumą, kurią jis gali susigrąžinti. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas. Remiantis N UAB pateiktais 2008 m. sausio mėnesio duomenimis, PVM apskaičiavimo tvarka ir atitinkamais Lietuvos respublikos (LR) pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos respublikos(LR) pelno mokesčio įstatymų straipsniais apskaičiuokite: pardavimo, pirkimo ir importo apmokestinamąją vertę, pardavimo PVM, pirkimo PVM, PVM atskaitą, PVM mokėtiną arba gautiną iš biudžeto. VSD senatvės pensijos apskaičiavimas. Apskaičiuokite pagrindinę ir papildomą J. Simaičio pensiją pagal žemiau pateiktus duomenis. Ligos pašalpos apskaičiavimas. N UAB darbininkė G. G., dirbanti pagal darbo sutartį, susirgo 2007 m. lapkričio 19 d. ir sirgo iki 2008 m. sausio 22 d. Apskaičiuokite ligos socialinio draudimo pašalpą, nes minėtas asmuo turi teisę ją gauti. Turimi duomenys pateikti lentelėje. Grąžinamo kredito ir mokamų palūkanų apskaičiavimas. Gyventojas į banką padėjo 15000+ n*10 Lt trumpalaikį indėlį už 4 proc. metinių palūkanų 10 mėnesių. Apskaičiuokite paprastąsias palūkanas. Kokio dydžio bus sudėtinės palūkanos, jeigu palūkanos mokamos kas ketvirtį? Mėnesio dienų skaičius – 30, metų dienų skaičius – 360. N UAB gauna 820000+ n*10 Lt paskolą iš banko investicijų projektui finansuoti. Paskola suteikiama 5 metams už 7 proc. metinių palūkanų. Paskolą grąžinti ir palūkanas mokėti reikia kas metus. Apskaičiuokite mokėtinų palūkanų, grąžinamo kredito ir mokėjimų bankui sumas, pritaikydami visus Jums žinomus kredito grąžinimo būdus.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2008-12-01
 • Finansai (64)

  1. Apskaičiuokite įmonės "Klasta" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. Sprendimas. 2. Apskaičiuokite įmonės "Nova" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. 3. Apskaičiuokite įmonės "Saulė" laukiamo pelningumo dydį, pagal lentelėje pateiktus duomenis. 4. Apskaičiuokite įmonės "Jovas" laukiamo pelningumo dydį pagal pateiktus duomenis lentelėje. 5. Apskaičiuokite įmonės "X" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 22%, faktinis pelningumas 40%, įvykio tikimybė lygi 15%(0,15). 6. Apskaičiuokite įmonės "Simas" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 15%, faktinis pelningumas 30%, įvykio tikimybė lygi 25%(0,25). 7. Apskaičiuokite įmonės "Žvaigždė" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 5%, faktinis pelningumas 20%, įvykio tikimybė lygi 20%(0,2). 8. Apskaičiuokite įmonės "XX" vidutinį kvadratinį pelningumo nukrypimą, kai laukiamas pelningumas 20%, faktinis pelningumas 100%, įvykio tikimybė lygi 5%(0,05). 9. Apskaičiuokite įmones "Jovas" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 11,5%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 23,5%. 10. Apskaičiuokite įmones "BLIS" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 15,8%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 55,5%. 11. Apskaičiuokite AB "Dangus" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 10%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 33,5%. 12. Apskaičiuokite UAB "Jot" variacijos koeficientą, jei laukiamas pelningumas yra 20%, o rizika, kad bus toks pelningumas yra 43%. 13. Jonas turi 8500lt, kuriuos ruošiasi investuoti į akciją A – 4000 Lt, o likusią sumą 4500 Lt pasidėti į banką. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 15%, o bankas moka 7,5% palūkanų kasmet. 14. Turiu 50000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 10000 Lt., į akciją B – 15000 Lt., į akciją C – 25000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 12%, iš akcijos B – 15%, o iš akcijos C – 18%. 15. Turiu 5000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 1500 Lt., į akciją B – 500 Lt., į akciją C – 3000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 20%, iš akcijos B – 10%, o iš akcijos C – 20%. 16. Tomas turi 15000 Lt., kuriuos ruošiuosi investuoti į akciją A – 5000 Lt., į akciją B – 10000 Lt. Apskaičiuokite vertybinių popierių portfelio pelningumą, jei iš akcijos A laukiamas pelningumas yra 27%, iš akcijos B – 16%. 17. Turime 2000 Lt., kuriuos pasidedame į banką ir tikimasi gauti 6,5% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turėsime sąskaitoje po 2 metų. 18. Petras turi 9000 Lt., kuriuos pasideda į banką ir tikisi gauti 5% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turės Petras sąskaitoje po 7 metų. 19. Turiu 20000 Lt., kuriuos pasidedu į banką ir tikiuosi gauti 9% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turėsiu sąskaitoje po 20 metų. 20. Rokas turi 7000 Lt., kuriuos pasideda į banką ir tikisi gauti 7,7% palūkanų. Nustatyti, kokią pinigų sumą turės Rokas sąskaitoje po 6 metų. 21. Ko šiandien yra verti Tomo 5000 Lt., kuriuos jis gaus po 5 metų, jei jų diskonto norma yra 7%? 22. Renata televizijos žaidime laimėjo 10000 Lt. ir jai pasiūlė arba pasiimti 10000 Lt. dabar arba po 8 metų 20000 litų. Abiem atvejais diskonto norma lygi 13%. Apskaičiuokite, kuris variantais jai yra tinkamiausias. 23. Ko šiandien yra verti 15000 Lt., kuriuos gausiu po 10 metų, jei diskonto norma lygi 9,9%? 24. Paulius laimėjo loterijoje 2000 Lt. ir jam pasiūlė 2 variantus, kaip atsiimti laimėjimą : Pasiimti 2000 Lt. iš karto; Gauti 3950 Lt. po 2 metų. Abiem atvejais diskonto norma yra 5,8%. Kurį variantą pasirinkti Pauliui? 25. Tėvai 1999 m. pradėjo rinkti vaiko fondą studijoms. Kasmet pervesdami po 500 Lt. (įskaitant ir pačius 1999 m., bet neįskaitant 2010m.). Bankas moka 11% palūkanų. Apskaičiuokite kokia suma bus sąskaitoje 2010 metais. 26. Tomas banke pradėjo taupyti pinigus. Kasmet metų pabaigoje jis perveda po 200 Lt. Bankas moka 7% palūkanų. Apskaičiuokite kiek jis turės pinigų savo sąskaitoje po 7 metų. 27. Ona pasirašė pensijų fondo sutartį su banku "xXx", kuris mokės jai 12% palūkanų. Kasmet Ona bankui metų pabaigoje perveda po 1000 Lt. Apskaičiuokite kiek ji turės pinigų sąskaitoje po 30 metų. 28. Ernestas nusprendė taupyti pinigus banke kasmet metų pabaigoje pervesdamas po 2000 Lt. Apskaičiuokite, kiek Ernestas turės pinigų savo sąskaitoje po 10 metų, jei bankas mokės 8,8% palūkanų. 29. Tomas laimėjo Teleloto ir jam žaidimo organizatoriai pasiūlė atsiimti pinigus dviem būdais: 10 metų periodiškai gauti po 2000 Lt; Išmokant pinigus iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą gautų 11% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 30. Ernestas laimėjo aukso puodą ir jam pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 20 metų periodiškai gauti po 2000 Lt. Atsiimant prizą iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą jis gautų 9% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 31. Rimas laimėjo loterijoje ir jam pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 6 metus periodiškai gauti po 5000 Lt; atsiimant prizą iš karto. Pasirinkęs bet kurį būdą jis gautų 15% palūkanų. Rasti, kokią sumą jam sumokėtų iš karto. 32. Ramunė laimėjo loterijoje ir jai pasiūlė prizą atsiimti dviem būdais: 10 metų periodiškai gauti po 1000 Lt; atsiimant prizą iš karto. Pasirinkus bet kurį būdą ji gautų 10% palūkanų. Rasti, kokią sumą jai sumokėtų iš karto.
  Finansai, uždavinys(12 puslapių)
  2008-12-17
 • Finansai (65)

  7 uždaviniai su atsakymais. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Sprendimas. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 55 tūkst. litų, įmonės B 11 tūkst. litų. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 1,1 litų, o įmonėje B 1,5 litų. Abi įmonės Prekę X parduoda po 2,5 litus. Apskaičiuoti lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 15% ir (b) kainas tenka sumažinti 3%. Sprendimas. Atsakymas. Ar verta investuoti 1700 litų, jeigu po trijų metų gausime 2000 Lt. Pelno norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias ir (b) būsimąsias vertes. Sprendimas. Atsakymas. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 7000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 7600 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1850 Lt. Palūkanų norma lygi 10%. Sprendimas. Atsakymas. Akcijos parduodamos po 76 Lt Praėjusiais metais joms buvo išmokami 4 Lt dividendai. Šių akcijų β=0,9 Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 5 %. Laukiamas dividendų prieaugis yra 2%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas yra 6%. Pasakyti ar verta šias akcijas pirkti? Sprendimas. Atsakymas. Prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais – 21 Lt, antrais metais – 16 Lt, trečiais metais – 15 Lt, ketvirtais metais – 14 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 2% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 10%. Kokios procentinės pajamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais. Sprendimas. Atsakymas.
  Finansai, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-01-26
 • Finansai (66)

  5 uždaviniai. Galime pirkti stakles už 38610 lt dabar, arba nuomoti 3 metus ir paskui nusipirkti už 50000 lt. Prie kokių palūkanų šie du variantai yra vienodai patrauklūs? Baziniais metais dividendai 8lt, pirmais metais 10lt, antrais – 12lt, trečiais – 13lt, o vėliau kasmet +3%. Pelno norma 10%. Kokias procentines pajamas iš akcijų gaus 1 ir 2 metais. Įmonė išleido obligacijas 8% kupono palūkanų norma, 4 metų trukmės, 1000lt nominalios vertės obligacijas. Palūkanos mokamos kasmet. Rinkos pelno norma 15%. Kokia obligacijos rinkos vertė? Kokia suma reikia pasiskolinti jeigu mokėjimams atlikti reikalinga 80000lt. Palūkanos 9%, reikalaujama kompensacinio likučio 3%.
  Finansai, uždavinys(3 puslapiai)
  2009-01-29
 • Finansai (67)

  Kreditai. Jų rūšys. Funkcijos. Formos. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Hipoteka. Rūšys. Valiutos kursas (svyruojantis, kryžminis, slankusis, fiksuotas). Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Jų rūšys. Hipotekos lakštai. Kokį bendrovė gali turėti kapitalą? Kaip formuojamas bendrovės nuosavas, skolintas kapitalas? Kaip gali būti didinamas/mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas? Dividendai. Kokia gali būti jų politika? Kada bendrovė išmoka/neišmoka dividendus ir kodėl? Rizika įmonėje ir kokia gali būti (sisteminga, nesisteminga)? Lūžio taškas. Kodėl įvertinamas įmonėje? Kas didina/mažina investicijas įmonėje (nurodyti veiksnius)? Opcionai. Varantas. Kuo skiriasi nuo vertybinių popierių? Ateities sandoris (fjučeris). Kokia valiuta naudojama tarptautiniuose atsiskaitymuose ir kodėl? Kaip yra formuojami AB, valstybinių įmonių finansiniai ištekliai? Kokie rodikliai priskiriami prie mokumo, kreditingumo rodiklių. Kodėl yra skaičiuojami? Įmonės vertė (veikiančioji, rinkos, likviduojama, esamoji). Kapitalas. Pelnas. Pinigų srauto ataskaita. Ką rodo? Balansas. Pelno ataskaita. Finansinės rinkos. Kas priskiriama joms (pinigų, kapitalo rinkoms)? Trumpalaikis turtas. Jo grupės. Ilgalaikis turtas. Kodėl svarbus įmonėje? Kuo prekiauja vertybinių popierių birža? Kokie yra likvidumo laipsniai? Kodėl yra atliekama finansinė ūkio analizė rinkoje?
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2009-04-07
 • Finansai (68)

  Remdamiesi pasirinktos įmonės finansinėmis ataskaitomis (UAB "Dextera") parenkite šios įmonės finansinės būklės (vertikalią ir horizontalią balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitą analizes, bei santykinių rodiklių analizę), analizę pateikite argumentuotas išvadas. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 500000 Lt, įmonės B – 100000 Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 10 litų, o įmonėje B 15 litų. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 litus. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 2% ir (b) kainas tenka sumažinti 10%. Ar verta investuoti 1200 litų, jei po trijų metų gausite 1500 Lt. Pelno norma 6%, mokėjimai vykdomi kas pusmetį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias vertes ir (b) būsimąsias vertes. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 5000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 6000 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1450 Lt. Palūkanų norma lygi 6%. Išleista trijų metų trukmės 1000 Lt nominali obligacija. Jos kupono palūkanų norma 3%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pirmaisiais metais pageidaujama pelno norma bus 6%. Kokią sumą galėtumėte gauti už obligaciją, jeigu ją parduotume po pusmečio. Akcijos parduodamos po 26 Lt. Praėjusiais metais joms buvo išmokami 3 Lt dividendai. Šių akcijų β = 1,3. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 8%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 5%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas 13%. Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti? Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 18 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmaisiais metais – 20 Lt, antraisiais metais – 16 Lt, trečiais metais – 17 Lt, ketvirtais metais – 19 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 3% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 5%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais bei antraisiais metais?
  Finansai, uždavinys(20 puslapių)
  2009-04-16
 • Finansai (69)

  2 variantas. 3 užduotys. 1. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 30 350 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 7 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-05-27
 • Finansai (7)

  Pinigai ir jų esmė. Pinigų esmė ir funkcijos. Finansų mokslas. Valstybės finansai. Valstybės biudžetas. Jo esmė. Centrinio banko funkcijos. Kredito unijos. Įmonių finansai.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2005-12-13
 • Finansai (70)

  Kapitalo kaštų sudėtis. Skolinto kapitalo kaštai atskaičius mokesčius. Privilegijuotų akcijų kaštai. Nepaskirstyto pelno kaštai. CAMP metodas. Diskontuotų pinigų srautų metodas metodas, sudedant obligacijos procentines pajamas ir rizikos priedą. Akcinio kapitalo (naujų akcijų emisijos) kaštai. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis. Ribiniai kapitalo kaštai. Kapitalo struktūra ir svertai. Optimalios kapitalo struktūros nustatymas. Įmonės A kapitalo struktūros skaičiavimo duomenys. Sverto lygis. Kapitalo struktūrą formuojantys veiksniai. Investicinių projektų klasifikavimas ir įvertinimo metodai. Projektų klasifikavimas. Investicijų pobūdis. Investicinių projektų įvertinimo metodai. Atsipirkimo periodas. Atsipirkimo periodo metodo trūkumai ir pranašumai. Grynosios esamosios vertės metodas (NPV). Vidinė pelno norma (IRR). Reinvesticijos norma. Modifikuota vidinė pelno norma (MIRR). Pelningumo indeksas. Sprendimo priėmimo kriterijai. Potencialūs konfliktai. Skirtingos trukmės projektų įvertinimo metodai. Bendros gyvavimo trukmės metodas. Ekvivalentiškos metinės periodinių mokėjimų eilės metodas. Analizė, kai gyvavimo trukmės skirtingos, turi keletą trūkumų.
  Finansai, špera(8 puslapiai)
  2009-11-24
 • Finansai (71)

  1 užduotis. Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuose duomenis. 2 užduotis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. 3 užduotis. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. 4 užduotis. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. 5 užduotis. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. 6 užduotis. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. 7 užduotis. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. 8 užduotis. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. 9 užduotis. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą. 10 užduotis. Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. 11 užduotis. Apskaičiuokite skolos koeficientą. 12 užduotis. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. 13 užduotis. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. 14 užduotis. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. 15 užduotis. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. 16 užduotis. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. 17 užduotis. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. 18 užduotis. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. 19 užduotis. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. 20 užduotis. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. 21 užduotis. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. 23 užduotis. Apskaičiuokite kapitalizmą. 24 užduotis. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. 25 užduotis. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį. 26 užduotis. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę. 27 užduotis. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. 28 užduotis. Apskaičiuokite dividendus akcijai. 29 užduotis. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. 30 užduotis. Apskaičiuokite disidentinį pajamingumą. 31 užduotis. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. 32 užduotis. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. 36 užduotis. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę. 37 užduotis. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę. 38 užduotis. Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai inventorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 3 ct ir po 10 metų tikisi parduoti už 1 Lt? 39 užduotis.Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. 40 užduotis. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę. 41 užduotis. Duomenys: Maksimalus gamybiniai pajėgumai.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-11-24
 • Finansai (72)

  Kas yra finansai? Kokias funkcijas atlieka finansai? Apibūdinkite finansų-kredito sistemą. Kokios yra finansų-kredito sistemos sudėtinės dalys. Kas sudaro centralizuotus (valstybės) finansus? Kas sudaro decentralizuotus finansus? Paaiškinkite pirminį ir antrinį pajamų perskirstymą. Kokios yra nacionalinio biudžeto sudedamosios dalys ir kokia jų paskirtis? Kokia Garantinio fondo paskirtis? Kokiu tikslu sudaromi pinigų fondai? Kokia privatizavimo fondo paskirtis? Kokia yra Rezervinio (stabilizavimo)fondo paskirtis? Kas sudaro finansų-kredito sistemos dalyvius? Kokias funkcijas atlieka finansų ministerija? Išvardinkite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kokias funkcijas atlieka mokesčiai? Kas tai yra mokesčių našta? Išvardinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Apibūdinkite teisingumo principą. Paaiškinkite horizontalų ir vertikalų teisingumą. Paaiškinkite ekonominio efektyvumo principą. Paaiškinkite mokesčių normos, mokesčių bazės ir mokesčių pajamų priklausomybę. Kaip suprantate tiesioginius ir netiesioginius mokesčius. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kurie mokesčiai patenka į savivaldybių iždus? Kurie mokesčiai patenka į valstybės biudžetą? Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Nurodykite PVM apmokestinimo momentą. Kas sudaro PVM apmokestinamąją vertę? parduodamosios ir perkamosios vertės įvairiose gamybos stadijose. Apibūdinkite. Išvardinkite kurie pirkimo ir importo PVM negali būti atskaitomi. Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą PVM suma? Kaip apskaičiuojama grąžintina PVM suma? Kokius žinote PVM tarifus? Nurodykite lengvatinius PVM tarifus ir jų taikymą. Paaiškinkite PVM kompensacinio tarifo taikymą. Nurodykite PVM mokestinius laikotarpius. Kas yra PM objektas? Išvardinkite PM tarifus ir nurodykite jų taikymą. Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Išvardinkite leidžiamus atskaitymus LA.Išvardinkite ribojamus atskaitymus.Išvardinkite neleidžiamus atskaitymus. Kaip apmokestinami dividendai? Kokie yra PM mokestiniai laikotarpiai? Pateikite avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarką. Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir nurodykite jų taikymą. Pateikite gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo metodiką? Pateikite individualios veiklos pajamų apmokestinimo būdus. Kaip apmokestinamos ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos? Išvardinkite gyventojo patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas ir nurodykite jų ribą. Nurodykite NPD ir PNPD taikymą. Kas yra žemės mokesčio mokėtojai? Nurodykite žemės mokesčio tarifą. Nurodykite žemės mokesčiui taikomas lengvatas ir paaiškinkite jų taikymą. Nurodykite žemės mokesčio sumokėjimo terminą. Nurodykite nuomos mokesčio tarifą. Nurodykite ŽNM mokėtojus. Nurodykite ŽNM sumokėjimo terminus. Paaiškinkite kredito esmę ir būtinumą. Nurodykite kredito būtinumo priežastis. Paaiškinkite kredito teikimo procesą. Kokias funkcijas atlieka kreditas? Kokius žinote kredito principus, juos paaiškinkite. Nurodykite kredito formas. Kaip klasifikuojami kreditai pagal susitarimo būdą, apdraudimą, terminus, palūkanų rūšis, gavėjus ir skolinimosi tikslą ir susidarymo vietą. Kokias žinote palūkanų rūšis? Kokius žinote kredito kainos elementus? Kuo skiriasi palūkanos nuo kredito kainos? Nurodykite kredito sutarties sąlygas. Kokie yra galimi kredito grąžinimo būdai? Kokias žinote kredito apdraudimo priemones? Kas sudaro Lietuvos kredito įstaigų sistemą? Koks yra pagrindinis Lietuvos banko tikslas. Kokias žinote centrinio banko funkcijas. Kokius žinote komercinių bankų veiklos riziką ribojančius normatyvus? Kokias funkcijas atlieka komerciniai bankai? Kokias žinote gyventojų indėlių rūšis? Kokios operacijos priskiriamos kreditavimo funkcijai? Kokius žinote valiutų rizikos valdymo priemones? Kokias operacijas vykdo kredito unijos? Draudimo sistema. Kokia yra valstybinio socialinio draudimo esmė? Kas sudaro VSD pajamas ir išlaidas? Kokias žinote VSD rūšis Lietuvoje? Kas sąlygoja senatvės pensijos pagrindinės ir papildomos pensijos dydį? Kokias sąlygas reikia tenkinti senatvės pensijai gauti? Kaip apskaičiuojamos netekto darbingumo pensijos? Kaip apskaičiuojama našlių ir našlaičių pensija? Kokiais atvejais apdraustiesiems mokamos ligos pašalpos? Kokio dydžio yra ligos pašalpos ir kas jas moka? Kokio dydžio yra motinystės pašalpa ir kuriam laikotarpiui ji skiriama? Kam skiriama motinystės (tėvystės) pašalpa ir koks jos dydis? Apibūdinkite sveikatos draudimą. Kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš PSD fondo? Apibūdinkite draudimą. Kokias tiesiogines funkcijas atlieka draudimas? Kokias netiesiogines funkcijas atlieka draudimas? Kas yra draudimo objektas? Kokias žinote draudimo formas? Kokias žinote draudimo šakas? Išvardinkite gyvybės draudimo grupes. Išvardinkite ne gyvybės draudimo grupes. Kokiu dokumentu įforminama draudimo sutartis ir kokia informacija jame pateikiama? Apibūdinkite draudimo įmoką, draudimo sumą ir draudimo išmoką. Kas yra draudiminis įvykis? Apibūdinkite draudiką, draudėją, apdraustąjį, naudos gavėją. Kas yra perdraudimas? Kokia perdraudimo reikšmė? Apibūdinkite pensijų kaupimo veiklą. Kokios įmonės gali vykdyti pensijų kaupimo veiklą? Kokiais atvejais baigiasi dalyvavimas pensijų kaupime? Kokius žinote pensijų išmokų būdus? Įmonių finansai. Apibūdinkite įmonių finansų sąvoką. Kokios įmonių rūšys gali funkcionuoti Lietuvoje? Išvardinkite pagrindinius gamybos ir veiklos išlaidų elementus. Kokia finansinio rezultato paskirstymo tvarka AB ir kitose įmonėse? Kokie veiksniai nulemia trumpalaikio turto sudėtį ir struktūrą? Kokias žinote trumpalaikio turto politikas? Apibūdinkite jas. Išvardinkite trumpalaikius finansavimo šaltinius. Kokie yra nuosavi ir skolinti ilgalaikiai finansavimo šaltiniai?
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2009-11-30
 • Finansai (73)

  5 uždaviniai. Šeima pasiskolino 20000 Lt mašinai pirkti. Skola turi būti grąžinta per 5 metus lygiomis ketvirtinėmis įmokomis su metine 18 proc. palūkanų norma. Kiek palūkanų buvo sumokėta per antruosius metus? Jonas nuo 2000 06 30 iki 2005 12 31 kas trys mėnesiai į taupomąją sąskaitą padėdavo po 2000 Lt, o nuo 2006 09 30 kiekvieną ketvirtį paimdavo 3000 Lt. Kokia suma liks sąskaitoje po 2009 06 30 pinigų paėmimo, jei iki 2004 03 31 buvo mokama 11 proc. metinė palūkanų norma, o vėliau 9 proc. metinė palūkanų norma? Verslininkas pasirašė sutartį, pagal kurią jis turi iš karto sumokėti 10000 Lt ir penkerius metus kiekvieną mėnesį mokėti po 600 Lt. Metinė palūkanų norma yra 12 proc. Palūkanos mokamos kas mėnesį. Trijų kambarių butas prestižiniame mikrorajone šiandien kainuoja 350000 Lt. 35% dalis sumos sumokama pasirašant sutartį, o likusią dalį su 12proc. metinėmis palūkanomis reikia išmokėti vienodomis sumomis kiekvieną mėn. per 20 metų. Pakomentuokite situaciją, remiantis galiojančia paskolų suteikimo tvarka pasirinktame banke (remtis verslo dienraščiais, informacija gauta banko skyriuose ir t.t.). Koks bus mėnesinis mokestis? Kiek bus sumokėta palūkanų per visą paskolos laikotarpį? Jei praėjus 2/3 paskolos termino, buto pirkėjas norėtų likusią skolą grąžinti iškart, kokią sumą jis turėtų sumokėti? Rimantė mąsto apie savo dukros išsilavinimą. Jos dukrai dabar suėjo 5 metų, o studijas universitete ji turėtų pradėti būdama aštuoniolikos. Kiekvieniems bakalauro studijų metams (keturiems iš viso) jai reikėtų po 2500 Lt. Dukrai pabaigus studijas, Laura norėtų jai nupirkti butą už 150000 Lt. Šis pirkinys kartu būtų ir 22-ojo gimtadienio dovana. Šiandienai Rimantė jau yra sutaupiusi 5000 Lt. Be to, po devynerių metų iš gyvybės investicinio draudimo ji gaus 25000 Lt sumą, kurią taip pat paskirs dukros išsilavinimui. Jei Rimantė tikisi gauti 10% palūkanų normą, kokią sumą ji turi atidėti kiekvienų metų gale artimiausius 17 metų?
  Finansai, uždavinys(3 puslapiai)
  2010-06-08
 • Finansai (74)

  1. Užduotis. Apskaičiuokite investicinio portfelio investicijų grąžą. 2. Užduotis. Apskaičiuokite 200 Lt, kuriuos investavote į kaupiamąją sąskaitą busimąją vertę, kai palūkanų norma 5 proc., terminas – 3 metai. Paskaičiuokite pagal paprastas ir pagal sudėtines palūkanas. Užduotis. Ar verta investuoti 25 000 Lt, jei po trijų metų gausite 30000 Lt? 4. Užduotis. Penkių metų laikotarpyje, kiekvienų metų pradžioje iš sąskaitos, uždirbančios 7 proc. sudėtinių metinių palūkanų, išimame po 200 Lt. Kiek reikia įdėti į sąskaitą, kad penktų metų pabaigoje ji liktų tuščia? Užduotis. Apskaičiuokite 100 000 Lt, kuriuos gausite po dviejų metų esamąją vertę, kai palūkanų kuponas 4 proc., mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. 6. Užduotis. Turizmo įmonė pasiskolino 2000 Lt, kredito terminas - 6 mėnesiai, palūkanų norma - 7 proc. metinių palūkanų. Kokia bus mėnesio įmoka, jeigu kreditas bus gražinamas pastovių anuitetų grąžinimo būdu? 7. Užduotis. Apskaičiuokite įmonės kapitalizaciją, Lt. 8. Užduotis. Bendrovė yra išleidusi 70000 paprastųjų akcijų, grynasis pelnas po mokesčių yra 220000 Lt, nepaskirstytasis pelnas – 1 mln. Lt ir visa nuosavybė sudaro 2,4 mln. Lt. Koks yra pelnas tenkantis akcijai? 9. Užduotis. Kiek mokėtumėte už bendrovės akciją šiandien, jei yra planuojama mokėti 0,4 Lt dividendų ir kurios vertė po metų bus 22 Lt. Jūsų reikalaujama investicinė grąža sudaro 7 proc. (Vienų metų paprastosios akcijos vertė) 10. Užduotis. Akcinė bendrovė sekančiais metais mokės 0,8 Lt dividendų akcijai. Investuotojų reikalaujama grąža sudaro 16 proc. Prekybos įmonės dividendai didėja 6 proc. kiekvienais metais. Kokia yra "Aprangos" akcijos vertė šiandien? Kokia akcijos vertė po keturių metų? (Gordono pastovaus prieaugio). 11. Užduotis. Apskaičiuokite akcijos vertę, kai per ateinančius penkis metus dividendų augimas bus kintamas, o paskutiniais metais bus pastovus ir sudarys 6 proc. Investuotojų pageidaujama pelno norma – 10 proc. (Gordono kintamo prieaugio). 12. Užduotis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. 13. Užduotis. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. 14. Užduotis. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. 15. Užduotis. Apskaičiuokite vidutinę turto grąžą (Return on average assets, ROA). 16. Užduotis. Apskaičiuokite skolos koeficientą. 17. Užduotis. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą dienomis. 18. Užduotis. Pagal lentelėje pateiktus duomenis užpildykite lentelėje gaunamus pinigų srautus. Apskaičiuokite abiejų projektų atsipirkimo laiką. Apskaičiuokite investicinio projekto ekonominį tikslingumą grynosios dabartinės vertės (NPV) metodu. Nurodykite, kurį projektą pasirinktumėte. 19. Užduotis. Apskaičiuokite: gaminio vieneto dalinį pelną, bendrus kaštus, pardavimo pajamas, lūžio tašką vienetais ir vertine išraiška, maksimalų pelną, gamybos apimtis, norint gauti 1200 Lt pelną.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-03-25
 • Finansai (75)

  4 variantas. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. 1 uždavinys. 2 uždavinys. 3 uždavinys.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-12-12
 • Finansai (8)

  Trumpa finansų atsiradimo istorinė apžvalga.. Jų būtinumas. Valstybės finansų disciplinos tyrimo objektas, uždaviniai, struktūra. Lietuvos respublikos finansinė sistema, jos grandys. Biudžetinė sistema, jos formavimas ir lėšų naudojimas. Valstybės mokesčių sistema. Savivaldybių ir įmonių finansai kaip sistemos grandys. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Socialinis draudimas. Draudimo veikla ir jos reikšmė. Užsienio valstybių patirtis taikant mokesčių sistemas. Indėlių draudimas. Finansų institucijų bei finansų rinkų vaidmuo krašto ekonomikoje. Depozitinės ir nedepozicinės finansų institucijos. Jų funkcijos, organizavimas. Finansų rinkos, jų rūšys bei funkcionavimas. Kredito apdraudimas, jo formos. Kreditas, jo vaidmuo, klasifikacija. Hipotekinis kreditas. Finansinių institucijų dalyvavimas kapitalo formavimo procese. Kredito kaina. Lietuvos valstybės skolos bei finansinių - kreditinių operacijų efektyvumas. Valstybės finansinė kontrolė.
  Finansai, špera(16 puslapių)
  2005-12-16
 • Finansai (9)

  6 finansų namų darbų uždaviniai su sprendimais. Staklių kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas lygi 950000 Lt. Lėšas, reikalingas staklių įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 4 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 14 %, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B, ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, kapitalo kaštai yra 12,5 % Apskaičiuoti kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 100000Lt planuojama sukaupti taip: - išleidus 22% paprastųjų akcijų ir 10% privilegijuotų akcijų. - 38% paėmus skolą, - 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 30%, akcijos kaina 100 Lt, flotacijos išlaidos 0,1%. Sekančiais metais numatoma mokėti 2% dividendus. Be to laukiama, kad kasmet jie didės po 6%. Paskola suteikiama už 7% palūkanų. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 16% nuolaidų procentais ir reikalaujama 2% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 120000 Lt.?
  Finansai, uždavinys(4 puslapiai)
  2006-01-11
 • Finansai ir investicijos

  Vertybinių popierių rūšys. Vertybiniai popieriai ir jų formos. Verslo įmonių vertybiniai popieriai. Valstybės skolos vertybiniai popieriai. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Akcijos ir obligacijos. Akcijų vertės nustatymas. Obligacijų samprata, jas įtakojantys veiksniai. Investicijos į akcijas. Akcijų rinkos indeksai. Rinkos indeksai. Techninė analizė. Fundamentali analizė. Investicinių bendrovių tipai, jų klasifikacija. Investicinės bendrovės samprata. Investicinių bendrovių klasifikacija. Bendrieji reikalavimai investicinėms bendrovėms. Valdymo įmonės. Depozitoriumai. Investitorių interesų apsauga. Vertybinių popierių kaina ir pajamos. Vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių (VP) rinka Lietuvoje. VP rinkos dalyviai. Rinkos efektyvumo sąvoka. Efektyvių rinkų hipotezė. Trys rinkos efektyvumo formos. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Vertybinių popierių emisija. Tarpininkavimas vertybinių popierių emisijoje. Viešasis ir neviešasis Vertybinių Popierių (VP) platinimas. Emisijos laikas ir kaina. Vertybinių popierių biržos veikla. Vertybinių popierių birža Lietuvoje. Biržos raida Lietuvoje. Biržos organizacija. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) biržų skirtumai. Biržos prekybos sistema. Investuotojo vadovas. Vertybinių popierių rūšys biržoje.
  Finansai, konspektas(85 puslapiai)
  2007-01-30
 • Finansai. Mokesčiai

  Finansai. Kas yra finansai? Finansų funkcijos. Finansų–kredito sistema. Finansų–kredito sistemos sudedamosios dalys. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Pirminis ir antrinis pajamų pasiskirstymas. Nacionalinio biudžeto sudedamosios dalys ir jų paskirtis. Garantinio fondo paskirtis. Kokia privatizavimo fondo paskirtis. Kokia yra rezervinio (stabilizavimo) fondo paskirtis. Kas sudaro finansų-kredito sistemos dalyvius? Kokias funkcijas atlieka finansų ministerija? Mokesčiai. Išvardinkite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kokias funkcijas atlieka mokesčiai? Kas tai yra mokesčių našta? Išvardinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Paaiškinkite horizontalų ir vertikalų teisingumą. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kurie mokesčiai patenka į savivaldybių iždus? Kurie mokesčiai patenka į valstybės biudžetą? PVM. Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Nurodykite PVM apmokestinimo momentą. Apibūdinkite PVM atskaitą. Išvardinkite, kurie pirkimo ir importo PVM negali būti atskaitomi. Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą PVM suma? Kokius žinote PVM tarifus? Nurodykite lengvatinius PVM tarifus ir jų taikymą. Paaiškinkite PVM kompensacinio tarifo taikymą. Nurodykite PVM mokestinius laikotarpius. Pelno mokestis. Kas yra pelno mokesčio objektas? Išvardinkite pelno mokesčio tarifus ir nurodykite jų taikymą. Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Išvardinkite leidžiamus atskaitymus. Išvardinkite ribojamus atskaitymus. Išvardinkite neleidžiamus atskaitymus. Kaip apmokestinami dividendai? Pateikite avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarką. Gyventojų pajamų mokestis. Nurodykite GPM objektą. Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir nurodykite jų taikymą. Pateikite gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo metodiką? Ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų apmokestinimas. Išvardinkite gyventojo patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas ir nurodykite jų ribą. Nurodykite NPD ir PNPD taikymą.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2011-12-27
Puslapyje rodyti po