Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinė analizė

  Paskaitų konspektas. Finansinės analizės esmė, reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis bei uždaviniai. Finansinės analizės metodas ir techniniai būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Finansinės analizės organizavimas ir analizės rūšių klasifikavimas. Finansinės analizės turinio nuoseklumas. Įmonės santykinių rodiklių analizė.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2005-08-26
 • Finansinė analizė (11)

  PowerPoint pristatymas. Analizė ir sintezė. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai tikslams pasiekti. Finansinės analizės turinys–išsamus ir kompleksinis įmonės finansinės veiklos tyrimas, siekiant pagerinti įmonės finansinę būklę. Finansinės analizės tyrimo objektas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės informacijos vartotojai (pagal B. Rees). Analizės būdai. Analitinio darbo organizavimas: etapai bei procedūros (6). Analizės funkcionavimo schema. Finansų analitiko profesinis-kvalifikacinis modelis. Horizontali analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikali analizė. Vertikalioji turto analizė (2004-2005 m.). Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų vaizdavimas. Apyvartinio kapitalo analizė,atstatant ūkines operacijas. Pelningumo rodikliai. Turto pelningumo analizė pagal De Pont piramidę. De Pont nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pagrindiniai ilgalaikio mokumo rodikliai . Veiklos efektyvumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai bei jų reikšmė. Kapitalizacija. Akcijos pelnas. Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E). Akcijos nominali apskaitinė (buhalterinė) vertė. Akcijos tikrosios vertės koeficientas. Privilegijuotųjų akcijų aprūpinimo koeficientas. Paprastųjų akcijų aprūpinimo koeficientas. Dividendų išmokėjimo koeficientas. Vienos paprastos akcijos dividendai. Dividendinis pajamingumas. Obligacijos apdraustumo turtu koeficientas. Orientacinis įmonės finansinės būklės rodiklių įvertinimo lygis. Vertinimas pajamų apsaugos rodiklių požiūriu. Vertinimas finansinio sverto rodiklių požiūriu. Vertinimas pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo požiūriu. Vertinimas veiklos perspektyvos požiūriu. Vertinimas sugebėjimo valdyti ir reputacijos požiūriu. Įmonių bankrotų tikimybės analizė. Bankroto byla gali būti iškelta, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų. Požymiai,rodantys bankroto tikimybę. J.Argenti A modelis. Trūkumai, klaidos, požymiai. J. Sokolov ir M. Piatov. Požymiai. VAS požymiai, rodantys įmonės veiklos sutrikimus ir riziką. Blogėjančią įmonės finansinę būklė taip pat rodo tokie faktai. Finansinių santykinių rodiklių sistemos (modelių) naudojimas bankrotui prognozuoti. Z modelis skirtas įmonių, registruotų VP biržose, bankroto tikimybei nustatyti. Apibendrinanti išvada. kitų autorių modeliai. Bankroto veiksnių analizė ir priemonės jam išvengti. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai.
  Finansai, pristatymas(84 skaidrės)
  2010-06-08
 • Finansinė analizė (2)

  Finansinės analizės reikšmė. uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Įžanginė analizė. Finansinės analizės rūšys. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2005-12-07
 • Finansinė analizė (3)

  PowerPoint pristatymas. Finansų valdymas. Finansinė analizė. Analizė. Ekonominė analizė. Termino "ekonominė analizė" sinonimai. Finansinė analizė. Finansinės analizės duomenys. Finansinės analizės tikslas. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Analizės organizavimas. Analizės rūšys. Etapai. Pavyzdys. Atlikimo planas. Analitikas. Analizės atlikimo būdai. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių ataskaitos) horizontali analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų lentelė. Santykinė analizė. Santykinių rodiklių grupės. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo (aktyvumo arba apyvartinio kapitalo valdymo) rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai.
  Finansai, pristatymas(44 skaidrės)
  2006-01-30
 • Finansinė analizė (4)

  Finansinės analizės esmė, reikšmė ir vieta ekonominių ekonominėje analizėje. Finansinės analizės samprata, reikšmė ir tyrimo objektas. Finansinės analizės turinys tikslai.ir uždaviniai. Finansinės analizės raida ir ryšys su kitais mokslais. Finansinės analizės metodas ir techniniai būdai. Finansinės analizės metodas. Finansinės analizės tradiciniai techniniai būdai. Matematiniai - statistiniai būdai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės šaltinių klasifikavimas ir jų rūšys. Finansinės analizės šaltinių patikimumo įvertinimas. Finansinės analizės rūšių klasifikavimas ir analitinio darbo organizavimas. Ekonominės analizės rūšys ir jų panaudojimas finansinėje analizėje. Finansinės analizės organizavimo reikšmė, uždaviniai ir pagrindiniai analitinio darbo etapai. Santykinių rodiklių reikšmė atliekant įmonės finansinės būklės analizę. Santykinių rodiklių analizės privalumai ir trūkumai. Santykinių rodiklių sistema ir klasifikavimas. Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinę būklę atspindinčių pagrindinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Turto pelningumo. Kapitalo pelningumo. Pardavimų pelningumo. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo (įsiskolinimų) analizė. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė. Kapitalo rinką atspindinčių rodiklių analizė.
  Finansai, konspektas(75 puslapiai)
  2006-10-02
 • Finansinė analizė (5)

  Finansų analizės teoriniai pagrindai. Finansų analizės esmė, reikšmė ir būtinumas. Finansų analizės tikslas ir uždaviniai. Finansų analizės šaltiniai. Finansų analizė informacijos vartotojai. Finansų analizės rūšys, atlikimo metodai ir būdai. Finansų analizės organizavimas. Finansų apskaitos organizavimas. Horizontali ir vertikali analizė. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių reikšmė ir privalumai. Santykinių rodiklių pasirinkimo kriterijai. Santykinių rodiklių vertinimas. Santykinių rodiklių grupavimas.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2007-02-14
 • Finansinė analizė (6)

  Finansinės analizės esmė. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės informacijos šaltiniai, jų klasifikavimas. Pagrindinių finansinių ataskaitų apibūdinimas. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Pagrindiniai analizės metodai. Gamybos veiksnių rezultatyvumas. Finansinės analizės organizavimas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Santykinių rodiklių reikšmė. Santykinių rodiklių grupavimas. Pelningumo analizė. Finansavimo šaltinių įvertinimas. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio turto dinamikos analizė. Trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo rodikliai. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Apsirūpinimo materialiniais ištekliais rodikliai. Medžiagų sunaudojimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Produkcijos struktūros ir asortimento analizė. Produkcijos gamybos ritmingumo analizė. Gamybos veiksnių, turinčių įtakos produkcijos apimčiai, analizė. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Veiklos efektyvumo esmė. Lėšų apytaka gamybos, prekybos ir paslaugų sferoje. Išlaidų lygio rodikliai. Pardavimai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų – apimties – pelno ryšio analizė. Nulinio pelningumo taško nustatymas.
  Finansai, konspektas(43 puslapiai)
  2007-02-20
 • Finansinė analizė (7)

  Finansinės analizės objektas, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės duomenų taikymo sritys. Analizės ir buhalterinės apskaitos reikšmė. Analizės duomenų taikymas įmonės valdyme. Pagrindiniai finansinės analizės duomenų vartotojai. Finansinės analizės informaciniai šaltiniai. Informacijos šaltinių klasifikavimas. Įmonės finansinė atskaitomybė. Pagrindinių finansinių ataskaitų apibūdinimas. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių rodiklių sistema. Finansinių rodiklių samprata. Rodiklių klasifikavimas. Finansinės analizės atlikimo eiga. Pagrindiniai analizės etapai. Finansinės analizės darbo organizavimas įmonėje. Finansinės analizės metodai. Absoliutiniai rodikliai. Duomenų palyginimas; grupavimas, grandininių pakeitimų metodas; balansinis metodas. Horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Įmonės finansinės būklės nustatymas. Finansinių rodiklių analizė. Balanso struktūros įvertinimas pagal "auksinės" balanso taisyklės. Įmonės veiklos pelningumo rodiklių analizė. Įmonės (mokumo) likvidumo analizė. Apyvartumo rodikliai. Bankroto diagnostika.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-02-20
 • Finansinė analizė (9)

  Trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas. Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Bendrasis skolos koeficientas. Finansinis svertas. Pardavimo pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimo pelningumas. Grynasis pardavimo pelningumas. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Akcinio kapitalo pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Sąnaudų lygio rodikliai. Pardavimo savikainos lygis. Veiklos sąnaudų lygis. Turto apyvartumo rodikliai. Viso turto apyvartumas (kartais). Atsargų apyvartumas (kartais). Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas, dienomis. Kapitalo rinkos rodikliai. Vienos paprastosios akcijos pelnas. Akcijos kainos-pelno koeficientas. Dividendų išmokėjimo koeficientas. Bankroto prognozavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2007-09-19
 • Finansinė analizė įmonėse

  Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Vertikalioji analizė (santykiniai rodikliai) ir jos interpretavimas. Horizontalioji analizė. Ekonominis įmonės finansinių koeficientų vertinimas. Koeficientų reikšmė, privalumai, trūkumai, pasirinkimas. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? Koeficientų trūkumai. Finansiniai koeficientai ir jų grupės. Finansinių koeficientų grupavimas. Pelningumo koeficientai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. Finansinių ataskaitų vertinimo principai. Vertinimo sąvokos ir metodai. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitoje rodomų rodiklių nustatymo tvarka ir jų ekonominis vertinimas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos analizė. Finansinės rizikos ryšys su finansine analize.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-27
 • Finansinė analizė: AB "Anykščių vynas"

  Duomenys imami ir atliekami skaičiavimai iš AB "Anykščių vynas" metinio prospekto-ataskaitos 2003 m. Horizontali balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai. Skolos-nuosavybės, įsiskolinimo koeficientai ir kapitalo apyvartumo rodiklis. Nuosavo ir skolinto kapitalo santykis. Ilgalaikių skolų koeficientas. Kapitalo pelningumas ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai. Akcijos balansinė vertė. Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-11-13
 • Finansinė analizė: AB "Grigiškės"

  Įvadas. Akcinės Bendrovės "Grigiškės" charakteristika. Horizantalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas ir gamybos svertas. AB "Grigiškės" nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas. AB "Grigiškės" gamybos sverto skaičiavimas. AB "Grigiškės" finansinio bei bendrojo sverto skaičiavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2010-03-01
 • Finansinė analizė: AB "Joniškio pienas"

  Įžanga. AB "Joniškio pienas" charakteristika. Literatūros analizė. Horizantalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizantalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Santykinių rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas ir papildomo kalpitalo radimas. Lūžio momento analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-02-02
 • Finansinė analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti įmonės finansinę analizę. Bendroji įmonės charakteristika. Įmonės finansinė analizė suvokimas. Vertikalioji ir horizontalioji finansinė analizė. Santykinė finansinė analizė. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Lūžio taško analizė. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-05-17
 • Finansinė analizė: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Įmonės AB "Pieno žvaigždės" veiklos ypatumų išskyrimas. AB "Pieno žvaigždės" balansinės struktūros analizė. AB "Pieno žvaigždės" balanso vertikalinė dalinė analizė. AB "Pieno žvaigždės" balanso horizontalinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaita. Mokumo rodikliai. Turto pelningumo analizė pagal Du Ponto piramidę remiantis lietuviška atskaitomybe. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Bankroto apskaičiavimas pagal Altman modelį.
  Finansai, analizė(28 puslapiai)
  2007-11-14
 • Finansinė analizė: Ab "Pieno žvaigždės" ir AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti AB "Rokiškio sūris" ir AB "Pieno žvaigždės" finansines ataskaitas ir palyginti abiejų įmonių būklę bei finansinę veiklą. Finansinės veiklos analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės šaltiniai ir jų rūšys. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. AB "Pieno žvaigždės" analizė. Bendros žinios apie įmonę. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Įmonės AB "Rokiškio sūris" analizė. Bendros žinios apie įmonę. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Pieno žvaigždės" ir AB "Rokiškio sūris" finansinės veiklos palyginimas.
  Finansai, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-12-20
 • Finansinė analizė: AB "Rytų skirstomieji tinklai"

  Įvadas. Finansinė analizė 2003-2005 metų. Finansinės analizės esmė ir reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis. Analizė – pripažinimo metodas. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartojai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės organizavimas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir jų pasirinkimo principai. Santykinių rodiklių reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? Koeficientų trūkumai. Finansinių koeficientų grupavimas. Finansinės analizės rodikliai. Pelningumo koeficientai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo). koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. AB "Rytų skirstomieji tinklai" pristatymas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" vertikali balanso analizė. AB "Rytų skirstomieji tinklai" horizontali balanso analizė. AB "Rytų skirstomieji tinklai" finansinės analizės rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Pelningumo koeficientai. Finansų struktūros rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2009-01-23
 • Finansinė analizė: AB "Stumbras"

  Įvadas. Darbo tikslas – AB "Stumbras" 2007-2008 metų ataskaita jos analizė veiklos ir rezultatų apibendrinimas. Įmonės AB "Stumbras" aprašymas. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykiniai rodikliai. pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumas. Bankrotas. Išlaidų valdymo ir įmonės valdymo problemų sprendimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-13
 • Finansinė analizė: alaus darykla AB "Gubernija"

  Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti AB "Gubernija" finansinę analizę. AB "Gubernija" charakteristika. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Vertikalioji AB "Gubernija" analizė. Horizontalioji AB "Gubernija" analizė. Santykinių rodiklių analizė. Nenuostolingo lūžio taškas. AB "Gubernija" gamybos sverto skaičiavimas. AB "Gubernija" išplėstinių pelningumo rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2010-03-03
 • Finansinė analizė: automobilių reikmenų prekyba UAB "Šiaulių Dagris"

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Remiantis literatūroje pateikiama finansinės veiklos įvertinimo metodika, naudojantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis, įvertinti UAB "Šiaulių Dagris" finansinę veiklą 2005 - 2006 metais. UAB "Šiaulių Dagris" veiklos charakteristika. UAB "Šiaulių Dagris" finansinė analizė. UAB "Šiaulių Dagris" horizontali ir vertikali balanso ataskaita. UAB "Šiaulių Dagris" horizontali ir vertikali pelno (nuostolių) ataskaita. UAB "Šiaulių Dagris" santykinių rodiklių analizė. UAB "Šiaulių Dagris" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Šiaulių Dagris" Du Ponto turto pelningumo piramidinė analizė. UAB "Šiaulių Dagris" Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. UAB "Šiaulių Dagris" trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. UAB "Šiaulių Dagris" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Šiaulių Dagris" bankroto tikimybės nustatymas. UAB "Šiaulių Dagris" bankroto tikimybės nustatymas 2 ir 5 rodiklių modeliu. UAB "Šiaulių Dagris" bankroto tikimybės vertinimas tiriant atskirus straipsnius. Išvados. Priedai (17 psl.). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, namų darbas(49 puslapiai)
  2009-05-08
Puslapyje rodyti po