Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinės veiklos analizė: pieno perdirbimas AB "Žemaitijos pienas"

  Įvadas. AB "Žemaitijos pienas" pristatymas. Įmonės istorija. Įmonių grupė. Kokybės politika. AB "Žemaitijos pienas" turto analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Žemaitijos pienas" santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Edvardo Altmano modelį. Turto pelningumo piramidinė analizė (Pagal L. Bernstein). AB "Žemaitijos pienas" SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2009-04-07
 • Finansinės veiklos analizė: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti AB "Grigiškės" finansinę veiklą 2002-2003 metais. AB "Grigiškės" veiklos apžvalga. AB "Grigiškės"įmonės finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. AB "Grigiškės" įmonės SSGG analizė. AB "Grigiškės" įmonės balanso struktūros ir dinamikos analizė. AB "Grigiškės" įmonės pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Grigiškės" įmonės mokumo rodiklių analizė (2002-2003 metai). AB "Grigiškės" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. AB "Grigiškės"veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB "Grigiškės" įmonės bankroto tikimybės analizė. AB "Grigiškės" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2010-04-09
 • Finansinės veiklos analizė: prekyba automobilių dalimis UAB "Rytas"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Uždarosios akcinės bendrovės "Rytas" finansinės būklės analizė 1999 – 2004 m. 1999 – 2004 metų horizontalioji balanso analizė. 1999 – 2004 metų horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. 1999 – 2004 vertikalioji balanso analizė. 1999 – 2004 vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Pelningumo rodiklių analizė 1999 – 2004 m. Mokumo rodiklių analizė 1999 – 2004 m. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientų analizė 1999 – 2004 m. Išvados ir siūlymai. Priedai (9).
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-15
 • Finansinės veiklos analizė: prekyba kilimais, grindų ir sienų dangomis, namų tekstile UAB "Dubingiai"

  Įvadas. UAB "Dubingiai" teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinė struktūra. Ekonominė veikla ir jos efektyvumas. Finansiniai rodikliai. Balanso analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. UAB "Dubingiai" pardavimo savikainos, bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų dalis pardavimo pajamose 2005-2007 metais. Priedai (3).
  Finansai, referatas(31 puslapis)
  2009-06-17
 • Finansinės veiklos analizė: siuvimo įmonė UAB "Rytas"

  Įvadas. UAB "Rytas" aprašymas. SWOT analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados.
  Finansai, analizė(10 puslapių)
  2008-02-10
 • Finansinės veiklos analizė: UAB "Tekos baldai"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Tekos baldai" finansinę veiklą. UAB "Tekos baldai" veiklos apžvalga. UAB "Tekos baldai" Finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. UAB "Tekos baldai" SSGG analizė. UAB "Tekos baldai" balanso struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Tekos baldai" pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Tekos baldai" finansinių santykinių rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" mokumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" bankroto tikimybės analizė. UAB "Tekos baldai" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2009-05-29
 • Finansinės veiklos analizė: UAB "X"

  Įvadas. Teorinė dalis. Finansinės analizės esmė, jos reikšmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ekonominės informacijos svarba. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Praktinė dalis. Bendra UAB "X" apžvalga. Išorės veiksniai, kurie įtakoja įmonės veiklą yra tokie. Rangovai ir medžiagų tiekėjai. Konkurentai. Vartotojai. Įmonės veiklos planavimas. Trumpas įmonės apskaitos skyriaus aprašymas. UAB "X" horizontalioji finansinė analizė. UAB "X" finansinės veiklos rodiklių analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-10-09
 • Finansinės veiklos analizė: UAB Bona Parkett Deutschland GmbH

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti įmonės finansinės apskaitos principus pagal tarptautinius apskaitos standartus. UAB Bona Parkett Deutschland GmbH veiklos apibūdinimas. Įmonės misija, tikslai ir vertybės. Įmonės prekių asortimentas. UAB Bona Parkett Deutschland GmbH finansinės veiklos analizė. Įmonės finansiniai ekonominiai rodikliai. Finansinių rodiklių analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-18
 • Finansinės veiklos analizė: VĮ "Vilniaus metrologijos centras"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti VĮ Vilniaus metrologijos centro finansinę ir veiklos analizę, nustatyti bankroto tikimybę, padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus įmonės finansinei veiklai. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" veikla ir gamybinių pajėgumų panaudojimo efektyvumą charakterizuojantys rodikliai. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" funkcijos. Tikslai. Gamybinių pajėgumų panaudojimo efektyvumą. Charakterizuojančių rodiklių analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė, balansas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Bendras VĮ "Vilniaus metrologijos centro" aplinkos vertinimas. Bendra VĮ "Vilniaus metrologijos centro" santykinių rodiklių analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" SWOT analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" PEST analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-22
 • Finansinės veiklos analizė: vyno gamykla AB "Alita"

  Finansų pagrindų savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti AB "Alita" finansinę būklę 2004-2005 metų laikotarpiu ir įvertinti įmonės galimybes tęsti veiklą. AB "Alita" veiklos aprašymas. AB "Alita" PEST analizė. SWOT analizė (SSGG matrica). Finansinių analizių apibendrinimas. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalios ir vertikalios pelno (nuostolio) ataskaitų rezultatai. Santykinių rodiklių analizė. Bendrovės pardavimų pajamos. Įmonės įsiskolinimas. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai. Akcijų pelningumas ir kurso stebėjimas. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2010-11-25
 • Finansinės veiklos ir rezultatų vertinimas

  Įstaigų finansų referatas. Įvadas. Finansų analizės rūšys. Rezultatų vertinimas finansinių ataskaitų pagalba. Auditas kaip įmonės finansinės būklės vertinimo būdas. Prekės sluoksniai. Susiję finansinio valdymo rodikliai. Tiekėjų pasiūlymų vertinimas naudojant gyvavimo ciklo išlaidų metodą. Svarbiausias pasiūlymų vertinimo kriterijus turi būti tiekėjų pasiūlyta kaina. Produkto įvedimo stadija. Didėjimo arba augimo stadija. Brandos stadija. Smukimo stadija. Strategijos, taikomos prekės gyvavimo ciklo etapuose. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Augimo etapo strategijos. Brandos stadijos strategijos. Smunkančios rinkos strategijos. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-05-24
 • Finansinės veiklos įvertinimas: AB "Pieno Žvaigždės"

  Finansų analizės praktikos ataskaita. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Pieno Žvaigždės" horizontalioji 2006–2007 metų balanso analizė. AB "Pieno Žvaigždės" horizontalioji 2006-2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Pieno Žvaigždės" vertikalioji 2005–2005 metų balanso analizė. AB "Pieno Žvaigždės" vertikalioji 2006–2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Kapitalo svertas ir kapitalo struktūros analizė. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2010-03-31
 • Finansinės veiklos įvertinimas: AB "Rokiškio sūris"

  Apie įmonę: AB "Rokiškio sūris". AB "Rokiškio sūris" finansinės veiklos (koeficientų) įvertinimas. Pelningumo koeficientai. Bendrasis pardavimo pelningumo koeficientas. Grynasis pardavimo pelningumo koeficientas. Akcinio kapitalo pelningumo koeficientas. Mokumo (likvidumo) koeficientai. Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas (likvidumo koeficientas). Greitojo trumpalaikio mokumo (kritinio padengimo) koeficientas. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas. Finansų struktūros koeficientai. Bendrasis skolos koeficientas. Ilgalaikių skolų koeficientas. Auksinės balanso taisyklės koeficientas. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas. Turto apyvartumo koeficientas. Atsargų apyvartumo koeficientas.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-11-19
 • Finansinės veiklos rodiklių analizė: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti AB "Panevėžio statybos trestas" absoliučiuosius ir santykinius finansinius rodiklius, bei paskaičiuoti įmonės bankroto tikimybę. Absoliutieji finansiniai rodikliai. Trumpas bendrovės aprašymas. Santykiniai finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. PST bankroto tikimybė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-05
 • Finansiniai atsiskaitymai, jų reikšmė ir pagrindinės formos

  Įvadas. Finansinių atsiskaitymų reikšmė bei įvairovė. Atsiskaitymų formos. Atsiskaitymai (mokėjimai) grynais pinigais. Atsiskaitymai negrynais. Atsiskaitymai mokėjimo reikalavimais (akceptinė atsiskaitymų forma). Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Akredityvinė atsiskaitymo forma. Atsiskaitomieji čekiai. Jų rūšys. Vekseliai. Tarpusavio užskaitymai. Išvados. Literatūros sąrašas (4).
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-02-22
 • Finansiniai ištekliai

  Įžanga. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansinių išteklių struktūros ir poreikio nustatymas. Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Finansinių išteklių šaltiniai.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-11-08
 • Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai

  Įžanga. Terminai ir sąvokos. Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltiniai. Finansinių išteklių tyrimo ir vertinimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltinių (kapitalo) vertė (kaina). Finansinių išteklių struktūros ir poreikio nustatymas. Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Klausimai testai temos medžiagai įsisavinti.
  Finansai, konspektas(50 puslapių)
  2006-03-29
 • Finansiniai rodikliai

  Įvadas. Apie kompanijas. Mokumo rodikliai/pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-02-23
 • Finansiniai rodikliai: "Gubernijos" alaus darykla

  "Gubernijos" alaus darykla. Santykiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Įmonės bankroto prognozavimas. Z modelis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Finansiniai sprendimai

  163 užduotis: skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. 164 užduotis: padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. 165 užduotis: sudaryti du obligacijų portfelius (3-4 obligacijų) ir juos palyginti, nustatant jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis lygus portfelio dydžiui, lygus 126000 Lt.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po