Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansiniai sprendimai (2)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 – 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-12
 • Finansiniai sprendimai (3)

  Finansavimo sąvoka ir tikslai. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Ilgalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Trumpalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Turto finansavimo politikos. Trumpalaikio turto valdymas. Pinigų valdymo esmė. Pinigų valdymo tikslas. Pinigų laiko vertė. Pinigų gavimų paspartinimas. Pinigų išleidimų kontrolė. Pardavimų prognozės. Pinigų srautų prognozavimo principai. Pirkėjų ( klientų ) įsiskolinimų valdymas. Atsargų valdymas. Kontroliniai klausimai.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-12-04
 • Finansiniai sprendimai (4)

  3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudaryti du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Obligacijų portfelio dydis = 26000 litų.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-25
 • Finansiniai sprendimai (5)

  Palūkanų normos ir palūkanų sąvokų apibrėžimas. Ką parodo palūkanų norma kiekybinėje finansinėje analizėje? Kuo skiriasi paprastų ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas? Sumos kaupimo taikant paprastąsias ir sudėtines palūkanas formulės. Kas tai yra nominali ir efektyvi palūkanų normos? Kas tai yra tolydinė palūkanų norma; jos rūšys? Statistinis ir komercinis metodai (grafikas ir trumpas apibrėžimas). Kas tai yra diskontavimas? Kokie yra diskontavimo būdai (formulės, kai duotos paprasta diskonto ir palūkanų normos)? Finansinių lėšų kaupimo pagal paprastas ir sudėtines palūkanas palyginimas (grafikas ir kaupimo daugiklių palyginimas). Infliacijos įtaka finansiniams skaičiavimams. Infliacijos įvertinimo būdai. Mokėjimų srauto ir finansinės rentos sąvokų apibrėžimas. Finansinės rentos parametrai. Sukaupta rentos suma (būsimoji vertė), dabartinė rentos vertė (apibrėžimai). Finansinės rentos klasifikacija pagal mokėjimų periodo trukmę, pagal rentos narių dydį ir pan. Metinės rentos sukauptos sumos formulė. Metinės rentos dabartinės vertės formulė. Priklausomybė tarp sukauptos rentos sumos ir dabartinės rentos vertės (S ir A) (formulė). Rentos nario nustatymo formulės (paaiškinti kokiu atveju taikomos). Kai tai yra obligacija? Kas tai yra obligacijos kursas? Pagrindiniai obligacijos parametrai. Kas tai yra obligacijos reitingas? Obligacijų klasifikacija pagal apdraudimo metodą, pagal palūkanų priskaičiavimo ir paskolos apmokėjimo būdus ir pan. Ką parodo kreditinė rizika? Ką parodo rinkos rizika? Kokiais rodikliais apibūdinamas obligacijų pelningumas? Kas tai yra obligacijų einamasis pelningumas (apibrėžimas ir formulė)? Apibūdinkite sąvokas: paskola, skola, vekselis, emisija, emitentas, iždo vekselis, taupymo lakštas, vyriausybės obligacija, vyriausybės vertybiniai popieriai.
  Finansai, špera(6 puslapiai)
  2008-06-13
 • Finansiniai sprendimai (6)

  3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 24 000 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 10 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-09-18
 • Finansiniai sprendimai (7)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotos Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 – 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-16
 • Finansiniai sprendimai (8)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 46050 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n=6 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p=2. Sprendimai. Išvada.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-12
 • Finansiniai sprendimai, jų formavimas ir priėmimas

  Santrauka. Įvadas. Finansiniai sprendimai. Investavimo sprendimai. Finansavimo sprendimai. Finansinių sprendimų formavimas ir priėmimas. Investavimo sprendimų formavimas ir priėmimas. Finansavimo sprendimų formavimas ir priėmimas. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2008-02-25
 • Finansiniai šaltiniai

  Įvadas. Finansavimo šaltiniai. Verslo įmonės finansavimo politika. Išorinis finansavimas. Vidinis finansavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansinė atskaitomybė. Finansiniai rodikliai. Investicinių galimybių įvertinimas ir įmonės finansinės veiklos kontrolė. Audito būtinumas ir reikšmė. Finansinis planas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-11-27
 • Finansinio planavimo samprata ir reikšmė įmonės veiklai

  Įvadas. Finansinio planavimo samprata. Finansinio planavimo vieta įmonės veikloje. Finansinės prognozės ir planai: tapatumai ir skirtumai. Finansinis planas – įmonės strateginio plano dalis. Finansinis planavimas – svarbiausia verslo plano dalis. Verslo plano ir finansinio plano sąryšis. Finansinio plano dalys. Projekto kaina, finansavimo šaltiniai. Prognozuojamo pelno (nuostolių) ataskaita. Sąskaitų balansų lentelė. Grynųjų pinigų srautų prognozė. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-01-02
 • Finansinis (nuosavybės) įmonės veiklos tyrimo aspektas

  Nuosavas ir skolintas kapitalas. Savininkų nuosavybė. Savininkų įsipareigojimai. Įmonės finansų struktūra. Kapitalo santykis ir sverto aspektas. Detalesnis sverto efekto aiškinimas. Sverto efekto dalys.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-14
 • Finansinis verslo vertinimas

  Vertinimo tikslai. Vertinimo principai. Finansinių koeficientų reikšmė. Finansinės analizės rūšys. Pelno analizė ir vertinimas. Išlaidų ir lūžio (nenuostolingumo) taškas. Kapitalo planavimo pagrindai. Verslo jautrumo analizė– pesimistinių, labiausiai tikėtinų ir optimistinių prognozių sudarymas. Išvados.
  Finansai, referatas(39 puslapiai)
  2005-06-14
 • Finansinių ataskaitų analizė

  Įvadas. Finansinių ataskaitų analizė. Metinės finansinės ataskaitos. Pajamų ataskaita. Balansas. Pinigų srautų apytaka. Pinigų srautų ataskaita. Sukauptųjų pajamų ataskaita. Įmonės veiklos vertinimo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Aktyvų valdymo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Tendencijos analizė. Koeficientų analizės santrauka. Rodiklių naudojimo privalumai ir trūkumai. Tarptautinių apskaitos standartų (tas) reikšmė finansinių ataskaitų analizei. Išvados. Darbas parengtas pagal 1997-1998 metų duomenis.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-03-06
 • Finansinių ataskaitų analizė: APB "Apranga"

  Įvadas. Darbo tikslas – tinkamai atlikus finansinių ataskaitų finansinę analizę gebėti suformuluoti atitinkamas išvadas, interpretuoti. APB "Apranga" finansinės veiklos analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo koeficientų analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados bei pasiūlymai verslui efektyvinti. Priedai (Lentelės: Įsiskolinimo laipsnio analizė, Veiksnių įtakos analizė, Veiksnių įtakos nuosavo kapitalo grąžai analizė, Trumpalaikio mokumo analizė, Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė, Lėšų formavimo šaltinių analizė, Įsiskolinimo laipsnio analizė).
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-25
 • Finansinių institucijų įtaka finansų rinkai

  Įvadas. Finansinės institucijos. Finansinės institucijos sąvoka. Finansų institucijų klasifikacija. Finansinių institucijų įtaka finansų rinkai. Finansų institucijų vaidmuo Lietuvos finansų rinkoje. Centrinio banko įtaka finansų rinkoms. Neramumai Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) finansų sektoriuje. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-02-09
 • Finansinių investicijų portfelio sudarymas ir valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas – pritaikyti investicijų valdymo teorines žinias finansinių investicijų valdymo sprendimams priimti. Individualaus investavimo proceso žingsnių teorinis aprašymas. Investavimo sprendimo procesas. Turto analizė ir atranka. Investicijų portfelio formavimas ir valdymo strategijos. Instrumento ir portfelio rizikos struktūra. Investicijų portfelio efektyvumo vertinimas. Individualaus finansinių investicijų portfelio sudarymo sprendimų pagrindimas. Individualaus finansinių investicijų portfelio efektyvumo apskaičiavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-04-14
 • Finansinių investicijų sprendimų priėmimas

  Vertybinių popierių įvertinimo teorijos. Vertybinių popierių rizikos įvertinimo analizė. Vertybių popierių rizikai įvertinti dažniausiai naudojamos jautrumo ir investicijų portfelio analizės metodikos. Investavimo į A ir B įmonės jautrumo analizė. Investicijų grąža.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Finansinių rezultatų analizė: UAB "Kietas riešutas"

  Pelno (nuostolio)ataskaita; Balansas; Įsiskolinimo koeficientas; Turto struktūros koeficientas; Einamojo likvidumo koeficientas; Bendro likvidumo koeficientas; Manevringumo koeficientas; Grynasis apyvartinis kapitalas; Kritinio likvidumo koeficientas; Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-12
 • Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Trumpai apie bendrovę. Pagrindiniai rodikliai. Bendrovės valdymas. Valdyba. Administracija. Finansinių rodiklių analizė. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavybės struktūros. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-09
 • Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos telekomas"

  Trumpai apie įmonę. Akcinė bendrovė "Lietuvos telekomas" – viena seniausiai ir sėkmingiausiai dirbančių Lietuvos įmonių, žinoma beveik kiekvienam Lietuvos gyventojui. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-02
Puslapyje rodyti po