Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinių rodiklių analizė: AB "Lietuvos telekomas" (2)

  Trumpai apie bendrovę. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Įmonės mokumas.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Finansinių rodiklių analizė: AB "Stumbras"

  Apie AB "Stumbras". Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įmonės bankroto prognozavimas. Z modelis. Lentelė-suvestinė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-12
 • Finansinių rodiklių analizė: atsargų pirkimas ir pardavimas UAB "Aušra"

  Santrauka. Įvadas. Veiklos rezultatus įtakojantys veiksniai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. UAB "Aušra" veiklos pobūdžio charakteristika. UAB "Aušra" veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių analizė. UAB "Aušra" pinigų srautų ataskaitos analizė. Finansinė rizika ir jos rūšys. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-01-05
 • Finansinių rodiklių analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai"

  Santykiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Bankroto rizikos analizės metodai. Kiekybiniai bankroto rizikos nustatymo metodai.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-04-30
 • Finansinių rodiklių analizė: cheminių trąšų gamyba AB "Lifosa"

  Įmonės veikla. Realizavimo rinkos. Tiekimas. Konkurencija. Finansiniai rodikliai. Išvados. Akcijos rinkos kainų priklausomybė nuo LITIN-G indekso. Dividendų politika ir kapitalo struktūra. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-05-25
 • Finansinių rodiklių analizė: švaros ir higienos prekės UAB "Pireka"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Pireka" finansinę būklę. Akcinės bendrovės "Pireka" pristatymas. Finansinė santykinių rodyklių analizė. Skolų valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Bendras įmonės būklės vertinimas, veiklos gerinimo galimybių atskleidimas ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2011-04-04
 • Finansinių rodiklių analizė: UAB "Lietuvos energija"

  Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti akcinės bendrovės "Lietuvos energija" finansinę - ūkinę veiklą. Uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos energija" pristatymas. Horizantalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės balanso analizė. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizės. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Finansinių rodiklių prognozavimas ir analizė. AB "Lietuvos energija" pardavimų apimties prognozavimas. Išvados. Preidas (1 psl.)
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2010-04-08
 • Finansinių rodiklių analizė: UAB "Vilkyškių pieninė"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Vilkyškių pieninė" finansinės veiklos analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Santykinių finansinių rodyklių analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. SWOT analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Priedai (UAB "Vilkyškių pieninė" balansas 1999–2002 metus).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-02-25
 • Finansinių rodiklių apskaičiavimas

  Balansas 2006 m. Gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontali balanso analizė, įmonės trumpalaikio turto pasikeitimas. Vertikali balanso analizė, nuosavo kapitalo ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimo struktūra praėjusiais ir finansiniais metais. Bendrojo ir grynojo pelningumo rodikliai praėjusiais ir finansiniais metais. Bendrasis trumpalaikio mokumo rodiklis ir greitais mokumo rodiklis praėjusiais ir finansiniais metais. Ūkinės operacijos, įvykusios įmonėje gruodžio mėnesį. Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai.
  Finansai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-08-30
 • Finansinių rodiklių modeliavimas rinkos sąlygomis: Swedbank AB

  AB "Swedbank" finansinių rodiklių modeliavimas rinkos sąlygomis. Įvadas. AB "Hansa bankas" finansinė analizė 2000-2003 metais. Trumpa AB "Hansa bankas" charakteristika. AB "Hansa bankas" 2000-2003 metų balanso horizontali ir vertikali analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali 2000-2003 metų "Hansa bankas" finansinių ataskaitų analizė. Vertikali AB "Hansa bankas" balanso turto dalies analizė. Vertikali 2000-2003 metų Hanza banko balanso savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalies analizė. Vertikali AB Hanza bankas 2000-2003 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB "Hansa bankas" santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas 2000-2003 metų veiklos laikotarpiu. AB "Hanza bankas" pelningumo rodiklių analizė. Palūkanų normos rizika. Kapitalo rizika. Likvidumo rizika. Detali atskirų finansinių ataskaitų straipsnių analizė. Detali fiziniams ir juridiniams asmenims išduotų paskolų analizė pagal paskolų trukmę. Detali fiziniams ir juridiniams asmenims išduotų paskolų analizė pagal paskolas pritraukusius ekonominius sektorius. Detali AB "Hansa bankas" valdomų skolos vertybinių popierių analizė. Detali AB "Hansa bankas" patikėtų indėlių struktūros analizė pagal indėlių pobūdį. Detali terminuotų indėlių analizė. Detali indėlių iki pareikalavimo analizė. AB "Hansa bankas" finansinės analizės išvados. Lietuvos makroekonominės aplinkos analizė. Bendra ekonominė situacija. Finansų rinka. Kredito įstaigų veikla. Tarpbankinė rinka. Prekyba Vyriausybės vertybiniais popieriais. Fiskalinė ir monetarinė politika. Pinidų kiekis ir oficialiosios tarptautinės atsargos. Valstybės skola ir biudžetas. Aplinkinės rinkos. Jungtinės Amerikos Valstijos. Euro zona. Latvija. Estija. AB "Hansa bankas" veiklos modeliavimas. AB "Hansa bankas" nuosaikios prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" pesimistinės prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" optimistinės prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. Prognozuojamų alternatyvių banko veiklos vystymo scenarijų 2004 metais įvertinimas naudojant santykinių rodiklių analizę. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais bei diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(93 puslapiai)
  2007-06-04
 • Finansinių rodiklių sistema

  Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumas ir jo vertinimas. Finansinių rodiklių sistema. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Nuosavybės rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-03-29
 • Finansinių rodiklių sistema (2)

  Finansinių rodiklių sistema. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Nuosavybės rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-31
 • Finansinių santykinių rodiklių naudojimas

  Įvadas. Finansinių santykinių rodiklių samprata ir naudojimo svarba. Santykinių rodiklių pasirinkimo principai ir jų grupavimas. Pagrindinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-05-17
 • Finansinių sprendimų pagrindai

  3 finansinių uždavinių sprendimai (skolos padengimas, padengimo fondo formavimas, obligacijų portfelio sudarymas).
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-06-01
 • Finansinių sprendimų pagrindai (10)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Skolos padengimo planas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Naudojamos formulės. Padengimo fondo formavimo planas. Išvada.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-17
 • Finansinių sprendimų pagrindai (11)

  Sąlygos. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 34 000 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius – 5%. 1. 34 000 litų paskola. Skolą padengiame lygiais periodiniais mokėjimais: Y = 3000 Lt, mokant metų pabaigoje. Palūkanų norma – 5%. Klausymas: Rasti trukmę n? 2. Sąlyga: 34000 litų paskola su 5% metinių palūkanų suteikta 10 metų, palūkanos mokamos kasmet. Tam tikslui formuojamas skolos padengimo fondas praėjus vieneriems metams nuo paskolos gavimo. Už suformuotą padengimo fondą priskaičiuojama 2% metinių palūkanų. Klausimas: kokie turi būti kasmetiniai periodiniai mokėjimai į fondą, jei kiekvienas mokėjimas didesnis už buvusį 400 Lt.,(t. y. kinta pagal aritmetinę progresiją su skirtumu 400 Lt.). 3. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-03-30
 • Finansinių sprendimų pagrindai (12)

  Namų darbo užduotis: 22. Vartotojiško kredito grąžinimo plano parengimas, naudojant "78 taisyklę". Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duota trukmė n. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Išvada.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-08-01
 • Finansinių sprendimų pagrindai (13)

  Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Pirmas obligacijų portfelis. Antras obligacijų portfelis. Išvada.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-10-07
 • Finansinių sprendimų pagrindai (14)

  3 variantas. Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 1 650 000 Lt.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-01-22
 • Finansinių sprendimų pagrindai (15)

  Namų darbas. 14-2variantas. II varianto užduočių sąlygos. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingi). Sudarykite du obligacijų portfelius (3 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. (Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 23 550 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n = 9 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p = 1. I. Uždavinys. Padengimo fondo sudarymas. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal geometrinę progresiją. II Uždavinys. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y. Skolos padengimas kintančiais periodiniais mokėjimais Y (periodiniai mokėjimai pasirenkami kiekvienam periodui skirtingai). Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-08-31
Puslapyje rodyti po