Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansų rinka

  Finansų sistemos tikslas. Rinkų rūšys. Finansų sistema. Deficitinis ūkinis vienetas. Pelningas ūkinis vienetas. Finansiniai tarpininkai. Depozitinio tipo įstaigos. Susitarimo taupomosios įstaigos. Kitų rūšių finansinės organizacijos. Finansinių tarpininkų funkcijos. Finansinių tarpininkų pranašumai. Finansinių institucijų veiklos rizika. Finansinių rinkų klasifikacija. Finansines institucijos. Piniginių fondų tiekėjai ir gavėjai. Finansinės rinkos. Finansinių rinkų funkcijos. Finansinio aktyvo emitentai. Rinkos dalyvių pajamos. Investicijų valdymo procesas. Informacija apie įmonės veiklą. Nominali palūkanų norma. Palūkanų normų struktūros kitimą laike aiškinančios teorijos. Paskolos dengimo būdai. Paskolos dengimas vienodais terminais. Paskolos dengimas vienodomis dalimis. Banko paskolų palūkanų skaičiavimo metodai. "72" taisyklė. Obligacijų įvertinimas. Techninė analizė. Analizės rūšys. Techninės analizės teiginiai. Rinkų pobūdis. Techninės analizės metodai. Grafinės analizės metodai. Grafikų tipai. Trendo linija. Figūros. Matematinės analizės metodai. Slenkantis vidurkis. Slenkančių vidurkių rūšys. Stochastikai. Slenkančių vidurkių suskirstymų indeksas. Momento indikatorius. Santykinio stiprumo indeksas. Kainų pasikeitimo indeksas. "Lario Viljamso" indikatorius. Prekybos kanalo indeksas. Bolingerio juostos. Parabolinė sistema. Kryptingo judėjimo indeksas. 7 auksinės prekybos taisyklės. Pinigų rinka ir pagrindiniai jos instrumentai. Rinka: pinigų ir kapitalo. Pinigų rinka. Pinigų rinkos funkcijos. Pinigų rinkos dalyviai. Pinigų rinkos instrumentų bruožai. Pagrindiniai pinigų rinkos instrumentai. Iždo vekseliai. Naujų iždo vekselių emisijų pardavimas aukcionuose. Federalinių agentūrų vertybiniai popieriai. Depozitiniai sertifikatai. Komerciniai popieriai. Kredito suteikimo rezervinė sutartis, garantinė kreditinė linija. Kreditinė linija. Bankinis akceptas. Akredityvas. Akredityvų tipai. Faktoringas. Inkaso. Inkaso rūšys. Federalinių rezervų fondai. Atpirkimo sandoriai. Obligacija. Pagrindinių obligacijų parametrai. Obligacijos vertė. Fundamentinė analizė. Trendas. Slenkantis vidurkis.
  Finansai, špera(6 puslapiai)
  2006-03-16
 • Finansų rinka (2)

  Finansų rinkos gali būti skirstomos. Pinigų rinkos dalyviai. Kapitalo rinkų dalyviai. Emitentai. Investuotojai. Makleriai. Vertybinių popierių komisija (VPK). Vertybinių popierių birža (reguliuojamos rinkos operatorius). Antrinės vertybinių popierių rinkos organizavimas. Nuosavybės vertybinių popierių rinka. Akcijų subrinka. Pasirašymo teisių subrinka. Oficialaus siūlymo subrinka. Viešo akcijų platinimo subrinka. Viešo akcijų pardavimo subrinka. Skolos vertybinių popierių rinka. Atsiskaitymai už sudarytus sandorius reguliuojamoje rinkoje. Alternatyvioji vertybinių popierių rinka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP). Oficialusis prekybos sąrašas. Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašas. Investicinių vienetų sąrašas. Kapitalo rinkų rodikliai ir indeksai. Biržos indeksai. Lyginamasis indeksas – OMX Baltic Benchmark. Sektoriniai indeksai. Lietuvos vertybinių popierių rinkos institucijų ir įstatyminės bazės kūrimas. Lietuvos vertybinių popierių rinkos vystymosi raida.
  Finansai, špera(26 puslapiai)
  2008-12-30
 • Finansų rinka (3)

  Finansų rinkos svarba. Visos finansų sistemos funkcionavimo pagrindas. Pagrindinės finansų rinkos. Bankinė, draudimo ir vertybinių popierių (VP) rinkos. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinkos. Pinigų rinkos priemonės. Užsienio valiutų (FX) rinkos. Finansų institucijos. Finansų institucijų steigimas ES (Europos Sąjungoje). Finansų institucijų rūšys. Finansinio tarpininkavimo nauda. Europos Sąjungos (ES) vidinė rinka. Europos Sąjungos (ES) finansų institucijos, licencijuotos vienoje iš valstybių narių, turi teisę veikti visoje ES pasinaudodamos. Societas Europaea (SE) – ateities europinės įmonės. Finansų rinkos priežiūra. Barjerai teikti tarpvalstybines finansų paslaugas. Tarpvalstybinių paslaugų teikimo svarba. Tarpvalstybinės veiklos nauda vartotojams. Lietuvos draudimo sistema dabar. Draudėjas. Draudikas. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Neatšaukiamas naudos gavėjas. Nukentėjęs trečiasis asmuo. Draudimo tarpininkas. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo taisyklės. Individualiai aptarta sąlyga. Draudiminis įvykis. Draudimo įmoka. Draudimo interesas. Draudimo išmoka. Draudimo laikotarpis. Draudimo objektas. Draudimo rizika. Draudimo suma. Išperkamoji suma. Pagrindiniai draudimo įmonės finansiniai tikslai. Komercinės rizikos pasireiškimo forma neturi konkrečios grafinės išraiškos. Subalansuotas draudimo portfelis. Svarbiausi principai. Draudimo įmonės finansinės veiklos stabilumas užtikrinamas per šiuos 3 reikalavimus. Draudimo techninių atidėjinių rūšys. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys (PITA). Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (NITA). Draudimo įmokų grąžinimo TA (techninis atidėjinys). Nuostolių svyravimo išlyginimo TA (techninis atidėjinys). Matematinis techninis atidėjinys. Investicinis techninis atidėjinys (ITA). Investicinių lėšų šaltiniai. Priežastys reguliuoti investicijas. Draudimo įmonės investavimo principai. Draudimo įmonių investicijų reguliavimas. Investicijų apribojimas. Turto ir įsipareigojimų terminų derinimas. Valiutų suderinamumo taisyklės. Išvestiniai finansiniai instrumentai. Turto sąrašas. Turto sąrašas ir kreditorių eilė. Turima mokumo atsarga. Turima mokumo atsarga (TMA). "Mažiau patikimi" TMA elementai, didinantys mokumo atsargą (pripažinti Lietuvoje). Garantinis fondas (GF). Būtinoji mokumo atsarga (BMA). Gyvybės draudimas. Draudimo brokeris – fizinis asmuo. Draudimo brokerių įmonė.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2009-10-06
 • Finansų rinkos

  Įvadas. Finansų rinkos sąvoka. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Finansų rinkų tipai. Išvada.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-12
 • Finansų rinkos (2)

  PowerPoint pristatymas. Finansų rinkos sąvoka. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Lėšų perskirstymas. Investicijų likvidumo užtikrinimas. Informacija finansų vadybai. Finansų rinkų tipai. Pinigų ir kapitalo rinkos. Kapitalo rinka. Pirminės ir antrinės rinkos. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinkos. Atviros ir sutartinės rinkos. Turimų prekių, būsimų sandorių ir pasirinkimo sandorių rinkos. Išvada.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-02-12
 • Finansų rinkos (3)

  Įvadas. Finansų sąvokos kilmė. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Finansų valdymo instrumentai. Finansų rinkos ir vertybiniai popieriai. Finansų rinkų tipai. Išvada.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-04-23
 • Finansų rinkos pagrindai

  Koks yra finansų sistemos tikslas? Kokios yra finansų sistemos sudedamosios dalys? Kuo skiriasi fizinės rinkos nuo finansinių rinkų? Kaip skirstomi ūkiniai vienetai? Koks yra ūkinio vieneto su subalansuotu biudžetu santykis su finansų sistema? Kaip skirstomi finansiniai tarpininkai? Kokios yra finansinių tarpininkų funkcijos? Kokie yra finansinių tarpininkų pranašumai? Kokios yra finansinių tarpininkų veiklos rizikos? Kaip skirstomos finansų rinkos? Ką reiškia "teisė į fiksuotą sumą"? Ką reiškia "teisė į kintamą sumą"? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų tipą? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų gyvavimo trukmę? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų atsiradimo trukmę? Kuo skiriasi pirminė ir antrinė rinkos? Kokios yra finansinių rinkų funkcijos. Išvardinti finansinių rinkų rūšis. Kokios yra finansinių rinkų funkcijos. Pateikti emitento apibrėžimą. Pateikti investuotojo apibrėžimą. Išvardinti įvairių rinkos dalyvių pajamas. Aprašyti investicijų valdymo procesą. Kokie yra informacijos apie įmonių veiklą ypatumai? Kodėl biržų taisyklės reikalauja, kad informacija apie įmones būtų viešai prieinama? Kodėl kontroliuojami stambūs sandoriai ir asmenys, turintys priėjimą prie vidinės įmonės informacijos? Kodėl rinkos dalyviai yra linkę į anonimiškumą? Kodėl įmonės renkasi tokias biržas, kuriose yra ne tokie griežti reikalavimai? Išvardinti informacijos atskleidimo apie įmones Lietuvoje reikalavimus. Koks yra fundamentaliosios analizės objektas? Išvardinti fundamentaliosios analizės pagrindines teorijas. Išvardinti veiksnių grupes kurios veikia rinką. Išvardinti ekonominius veiksnius,kurie veikia rinką. Išvardinti politinius veiksnius kurie veikia rinką. Koks yra techninės analizės objektas? Kokie yra pagrindiniai techninės analizės teiginiai? Kokie yra galimi rinkų tipai? Kokie metodai naudojami techninėje analizėje? Išvardinti grafikų tipus. Kaip sudaromas linijinis grafikas? Kaip skaityti juostelinio grafiko pateikiamą informaciją? Kaip skaityti japoniškų žvakių grafiko pateikiamą informaciją? Kaip sudaromas kryžiukų ir nuliukų grafikas? Apibūdinti trendo linijas Kas yra palaikymo linija? Kas yra pasipriešinimo linija? Kas yra prekybos kanalas? Kaip skirstomos techninėje analizėje figūros? Išvardinkite apsisukimo figūras. Išvardinkite tęstinumo figūras. Apibūdinkite galvos ir pečių figūrą. Apibūdinkite trigubos viršūnės figūrą. Apibūdinkite deimanto figūrą. Apibūdinkite vėliavos figūrą. Apibūdinkite vimpelo figūrą. Apibūdinkite trikampio figūrą. Apibūdinkite pleišto figūrą. Apibūdinkite stačiakampio figūrą. Kuri iš susidarančių figūrų neturi kainos tikslo? Išvardinti slenkančių vidurkių rūšis. Kokie yra stochastikų generuojami signalai? Kokie yra slenkančių vidurkių susikirtimo. indekso generuojami signalai? Kokie yra momento indikatoriaus generuojami signalai? Kokie yra santykinio stiprumo indekso generuojami signalai? Kokie yra kainų pasikeitimo indekso generuojami signalai? Kokie yra R. Lario Viljamso indikatoriaus generuojami signalai. Kokie yra prekybos kanalo indekso generuojami signalai? Kokie yra Bolingerio juostų generuojami signalai? Kokie yra kryptingo judėjimo indekso generuojami signalai? Išvardinti matematinius metodus, kurie yra atvaizduojami pačiame kainų grafike. Išvardinti 7 auksines prekybos taisykles. Kas tai yra pinigų rinka? Kokios yra pinigų rinkos funkcijos. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos dalyvius. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos bruožus. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos instrumentus. Apibūdinti iždo vekselius. Kaip vykdomas iždo vekselių pardavimas aukcionuose. Apibūdinti federalinių agentūrų VP. Apibūdinti depozitinius sertifikatus. Apibūdinkite komercinius popierius. Apibūdinti kreditinę liniją. Apibūdinti rezervinę kreditinę liniją. Apibūdinti bankinį akceptą. Pateikti akredityvo apibrėžimą. Pateikite akredityvo veikimo schemą. Apibūdinkite faktoringą. Pateikite faktoringo veikimo schemą. Apibūdinkite inkaso. Pateikti inkaso veikimo schemą. Apibūdinti federalinių rezervų fondus. Atpirkimo sandoriai. Kas yra kapitalo rinka. Kapitalo rinkos funkcijos. Išvardinkite pagrindinius kapitalo rinkos dalyvius. Išvardinkite pagrindinius kapitalo rinkos instrumentus. Išvardinkite korporacijų obligacijų emitentų tipus. Apibūdinkite šiukšlines obligacijas. Apibūdinkite vietinių valdžios organų obligacijas. Apibūdinkite euroobligacijas. Apibūdinkite konvertuojamas obligacijas. Išvardinkite konvertuojamų obligacijų parametrus. Apibūdinkite finansines garantijas.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2009-01-21
 • Finansų rinkos samprata ir jos dalyviai

  Įžanga. Finansų rinkos samprata. Finansų rinkų tipai ir dalyviai. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-02
 • Finansų samprata

  PowerPoint pristatymas. Finansų kilmė. Finansai. Finansų funkcijos. Finansų funkcijos. Paskirstomos dviejų rūšių pajamos. Finansų kontrolė. Finansų funkcijos. Teisiniu požiūriu finansai skiriami. Privatiniai finansai. Privatiniai finansai. Viešieji finansai. Viešas yra visiems skirtas, visuomenės naudojamas. Viešųjų finansų ypatumai. Viešųjų finansų ypatumai. Finansų politika. Finansų politiką sudaro. Finansų politika. Finansų politikos tikslas. Finansų politikos turinys. Finansų strategija. Finansų taktika. Valstybės finansinė veikla. Valstybės finansinė veiklos. Valstybės finansinė veiklos metodai. Pajamų metodas. Išlaidų metodas. Finansavimas. Kreditavimas. Finansavimas. Finansinės veiklos formos. Finansų sistema. Finansiniai santykiai tarp. Lietuvos Respublikos finansų sistemą sudaro. Finansų rinka. Finansų rinkos dalyviai.
  Finansai, pristatymas(37 skaidrės)
  2009-10-27
 • Finansų samprata (2)

  PowerPoint pristatymas. Finansų samprata ir funkcijos. Finansai. Teisiniu požiūriu finansai skiriami. Viešųjų finansų ypatumai. Viešųjų finansų funkcijos. Kiti išskiria dvi funkcijas. Finansų politikos samprata . Finansų politika. Finansų strategija. Finansų taktika. Valstybės finansinė veikla. Jos ypatumai. Kreditavimas. Finansavimasis. Finansinės veiklos formos. Tam tikrose finansų sistemos grandyse finansiniai santykiai. Valstybės finansų sistema. Lietuvos Respublikos finansų sistemą sudaro. Finansų teisės samprata. Finansų teisė.
  Finansai, pristatymas(44 skaidrės)
  2010-02-12
 • Finansų sektoriaus bruožai ir ypatumai

  Įvadas. Bankų sektorius. Kredito įstaigų veiklos apžvalga 2005 m. trečiąjį ketvirtį. Draudimo sektorius. Lietuvoje esamos draudimo šakos ir grupės. Lietuvos draudimo bendrovės. Investicinių paslaugų sektorius. AB FMĮ "Finasta". Mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji (holdingo) įmonė. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2007-04-26
 • Finansų sistema

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos vieta finansų sistemoje. Vertybinių popierių rinkos tipai. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinka. Išvestinės vertybinių popierių rinkos priemonės. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos raida ir struktūra. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos instrumentai ir jų apyvarta. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-05-20
 • Finansų sistema (2)

  PowerPoint pristatymas. Valstybės finansų valdymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Lietuvos finansų struktūra - institucinis aspektas. Į valstybės finansų struktūrą įtraukiamos šios grandys. Valstybės finansai. Ūkio subjekto sistema. Į biudžeto programas buvo transformuojami šie fondai. Valstybinis socialinio draudimo fondas Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas sudaro. Išvados.
  Finansai, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-01-09
 • Finansų sistema (3)

  Įvadas. Lietuvos finansų struktūra - institucinis aspektas. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos. Valstybinis socialinio draudimo fondas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-09
 • Finansų sistema (4)

  Pagrindiniai pasaulio finansų rinkos vystymosi etapai. Pasaulinės finansų rinkos mechanizmai: paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Finansų rinkų skirstymo kriterijai. Finansų rinkų struktūra pagal finansų rinkų atvirumą. Finansų rinkų struktūra pagal prekybą vertybiniais popieriais. Veiksniai, jungiantys visas finansų rinkas. Tarptautinės finansų institucijos. Pagrindiniai finansiniai instrumentai.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-05-11
 • Finansų sistema (5)

  Finansų institucijų valdymo sprendimų sritys. Bankininkystė. Jėgų modelis TRICK. Komercinio banko konkurencinių jėgų charakteristika. Finansų tarpininkai. Banko veiklos efektyvumo analizė. Banko nemokumo prognozavimas. Bankinės rizikos charakteristikos. Priklausomybė tarp bankinės rizikos ir pelningumo. Likvidumo analizė. Kredito rizikos analizė. Kredito kokybės analizė. Uždarbio iš palūkanų analizė. Kapitalo rizikos analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Palūkanų normos pokyčių įtakos analizė. Balanso valdymas. Išplėstine banko pelningumo analizė. Išplėstine pelningumo analizė.
  Finansai, konspektas(14 puslapių)
  2008-09-08
 • Finansų sistema (6)

  Finansai. Finansų sistema. Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetai. Nebiudžetiniai fondai. Valstybės kreditas. Valstybinių įmonių finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų sistemos funkcionavimas. Finansinės sistemos reikšmė.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2009-04-15
 • Finansų sistema (7)

  Finansų sistema. Tarptautiniai finansai. Įmonių finansų valdymas. Trumpalaikio turto valdymas. Kapitalo sudėtis ir vertė. Investicijos. Finansinio rezultato valdymas. Verslo plano tikslai ir sudėtis. Verslo plano finansinės dalies sudėtis. Pinigų srautų prognozė. Mokesčiai. Mokestis už aplinkos teršimą.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2009-05-06
 • Finansų sistema Lietuvoje

  Lietuvos finansų struktūra - institucinis aspektas. Lietuvos Respublikos biudžetas. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos. Valstybinis socialinio draudimo fondas Lietuvoje. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Lietuvos Respublikos mokesčių klasifikacija pagal mokesčių objektus. Valstybės skola Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-01-10
 • Finansų sistemos raida: finansinių institucijų sistemos plėtra

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti finansinių institucijų plėtrą Lietuvoje. Finansų sistemos samprata. Finansinių institucijų analizė Lietuvoje (2004-2006 m.). Bankinės finansinės institucijos. Kredito unijos. Draudimo bendrovės. Lizingo institucijos. Finansinių institucijų vystymosi galimybės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-09-18
Puslapyje rodyti po